Vietnamese subtitles

← 07-23 Screen Density Size

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 08/03/2015 by Thanh Pham.

 1. Dùng trang Screen support
 2. và bất cứ kĩ thuật đặc biệt nào đó
 3. bạn có thể tìm thấy trên Internet
 4. kích thước, mật độ điểm ảnh
  của cả 2 thiết bị
 5. Nexus One và Nexus 5
 6. Với mục đích đó, cỡ màn hình có thể
  là một trong các cái xô
 7. nhỏ, vừa, lớn, hoặc rất lớn
 8. Và mật độ điểm anh
  luôn là một trong các cái xô
 9. LDPI, MDPI, HDPI, XHDPI hoặc XXDPI