Return to Video

Minecraft - Hour of Code: INTRO

 • 0:00 - 0:05
  Ako si Jens Bergensten pero mas kilala bi-
  lang Jeb. Lead developer ako sa Minecraft
 • 0:05 - 0:13
  dito sa mojang.com. Mga 11 o baka 12 ang edad
  ko nang nagsimula ako ng programming dahil gusto kong
 • 0:13 - 0:18
  gumawa ng mga laro. Sinabi sa akin ng isa sa
  mga kaibigan ng tatay ko na upang gumawa ng mga laro kailangan mong
 • 0:18 - 0:26
  matuto kung paano mag-program. Iyan ang paraan kung papaano ako nagsimula. Gusto ko ng designing at alamin
 • 0:26 - 0:33
  ang arkitektura ng mga bagay-bagay. Iyan ang dahilan kung bakit talagang gusto ko ang Minecraft. Sa susunod
 • 0:33 - 0:39
  na isang oras matututo ka ng mga basics ng computer science sa pamamagitan ng pag-program kay Alex o Steve upang gumalaw
 • 0:39 - 0:46
  sa isang simulated na piyesa ng mundo ng Minecraft. Ang tradisyonal na programming ay kadalasang sa teksto,
 • 0:46 - 0:51
  ngunit ngayon gagamit tayo ng blockly: isang sistema na gumagamit ng mga block na maaari mong i-drag at i-drop upang
 • 0:51 - 0:58
  sumulat ng mga program. Sa ilalim ng hood, lumilikha ka ng JavaScript code. Ang mga konsepto na
 • 0:58 - 1:03
  matututunan mo ay ang mga bagay na ginagamit ng mga computer programmer sa araw-araw at pundasyon ng computer
 • 1:03 - 1:10
  science. Dito sa Mojang ginagamit namin ang mga parehong konsepto upang gumana ang Minecraft. Bago ka
 • 1:10 - 1:15
  magsimula, pipili ka ng iyong karakter. Pipiliin ko si Alex. Lilikha tayo ng code para sa isang program
 • 1:15 - 1:23
  na tutulong sa kanya na gumalaw sa screen. Ang screen mo ay hahatiin sa tatlong pangunahing bahagi.
 • 1:23 - 1:29
  Sa kaliwa ang Minecraft play space kung saan tatakbo ang iyong program. Ang mga tagubilin para sa
 • 1:29 - 1:35
  sa bawat lebel ay nakasulat sa ibaba. Ang panggitnang bahagi ay ang toolbox at ang bawat isa sa mga block na ito
 • 1:35 - 1:41
  ay isang command na nag-uutos sa mga kilos ni Alex. Ang puting espasyo sa kanan ay tinatawag na
 • 1:41 - 1:47
  work space at dito tayo gagawa ng ating program. Kung ida-drag natin ang moveForward(); block
 • 1:47 - 1:53
  sa ating workspace at saka i-click ang Run, ano ang nangyayari? Gagalaw si Alex ng isang espasyo sa
 • 1:53 - 2:00
  grid. At ano kung gusto nating gumawa ng isang bagay pagkatapos niyang gumalaw papunta sa isang espasyo? Maaari nating
 • 2:00 - 2:05
  idagdag ang isa pang block sa ating program. Pipiliin ko ang turnRight(); block, at ida-drag ko
 • 2:05 - 2:11
  ito sa ilalim ng aking moveForward(); block hanggang sa lumitaw ang orange na linya. Saka, ida-drop ko
 • 2:11 - 2:17
  ito at ang dalawang block ay magsasama. Kapag pinindot natin ang Run muli, gagawin ni Alex
 • 2:17 - 2:23
  ang mga command na na-stack mula itaas pababa sa ating workspace. At kung gusto mong
 • 2:23 - 2:29
  i-delete ang isang block, i-drag ito mula stack pabalik sa toolbox. Upang balewalain ang mga pagbabago mo
 • 2:29 - 2:34
  at bumalik kung paano nagsimula ang lebel, gamitin ang Start Over na buton sa itaas na kanang
 • 2:34 - 2:41
  sulok ng workspace. Isa pa, nakikita mo ang maliit na tatsulok sa mga turn block?
 • 2:41 - 2:47
  Anumang oras na makikita mo ang mga tatsulok na ito, ibig sabihin na maaari kang pumili ng naiibang opsiyon. Magsimula
 • 2:47 - 2:49
  na tayong mag-code!
Title:
Minecraft - Hour of Code: INTRO
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:51

Tagalog subtitles

Revisions Compare revisions