Return to Video

Minecraft - Hodina kódu: ÚVOD

 • 0:00 - 0:05
  Jmenuji se Jens Bergensten, ale jsem znám
  jako Jeb. Jsem vedoucí vývojář Minecraftu
 • 0:05 - 0:13
  zde v mojang.com. Myslím, že mi bylo 11
  nebo 12 a začal jsem programovat, protože
 • 0:13 - 0:17
  jsem chtěl dělat hry. Jeden z přátel táty
  mi pověděl, že abych dělal hry, potřebuji
 • 0:17 - 0:26
  se naučit, jak se programuje. Takže jsem
  se do toho dal. Rád navrhuji a zjišťuji
 • 0:26 - 0:32
  architekturu věcí. Tohle je to, co
  mám skutečně rád na Minecraftu.
 • 0:32 - 0:38
  Během následující hodiny se naučíš základy
  informatiky programováním pohybů Alex nebo
 • 0:38 - 0:45
  Steva v simulovaném kousku světa
  Minecraftu. Tradiční programování je běžně
 • 0:45 - 0:51
  text, ale dnes použijeme Blockly:
  využívání bloků, které přetahujete
 • 0:51 - 0:58
  k psaní programů. Na pozadí tvoříte
  JavaScript kód. Věci, které se naučíš,
 • 0:58 - 1:02
  jsou to, co počítačoví programátoři
  používají denně a jsou základem
 • 1:02 - 1:09
  informatiky. My zde v Mojangu používáme
  to samé, aby Minecraft mohl fungovat.
 • 1:09 - 1:15
  Dříve než začneš si vyber postavu. Já si
  vyberu Alex. Vytvořme kód pro program,
 • 1:15 - 1:22
  který jí pomůže pohybovat se po obrazovce.
  Tvá obrazovka se dělí do 3 hlavních částí.
 • 1:22 - 1:28
  Nalevo je hrací prostor Minecraftu, kde poběží tvůj program. Instrukce pro
 • 1:28 - 1:35
  každou úroveň jsou psané dole. Střední
  část je panel nástrojů a každý z bloků
 • 1:35 - 1:41
  je povel řídící akce Alex. Bílé místo
  napravo se nazývá pracovní prostor
 • 1:41 - 1:47
  a zde vytvoříme náš program
  Co se stane, když přetáhneme blok
 • 1:47 - 1:53
  "posunout vpřed" do pracovního prostoru
  a stiskneme Spustit? Alex se posune vpřed
 • 1:53 - 1:59
  o jedno pole na mřížce. A co když chceme
  udělat něco po posunu vpřed o jedno pole?
 • 1:59 - 2:05
  Můžeme do programu přidat další blok.
  Vyberu si blok "otočit vpravo" a přetáhnu
 • 2:05 - 2:11
  jej pod můj blok "posunout vpřed", dokud
  se neobjeví tato oranžová čára. Potom ho
 • 2:11 - 2:17
  pustím a ty dva bloky se přichytí.
  Když stiskneme znovu Spustit. Alex provede
 • 2:17 - 2:23
  povely naskládané v našem prac. prostoru
  odshora dolů. Když chceš blok smazat,
 • 2:23 - 2:29
  přetáhni jej zpět do panelu nástrojů.
  Abys zrušil(a) tvé změny a vrátil(a) se
 • 2:29 - 2:34
  zpět na začátek úrovně, použij tlačítko
  Začít znovu v pravém horním rohu
 • 2:34 - 2:41
  pracovního prostoru. Ještě něco, vidíš
  ty malé trojúhelníčky na blocích "otočit"?
 • 2:41 - 2:46
  Kdykoliv uvidíš tyto trojúhelníčky,
  můžeš si vybrat z různých voleb.
 • 2:46 - 2:50
  Začněme kódovat!
Title:
Minecraft - Hodina kódu: ÚVOD
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:51

Czech subtitles

Revisions Compare revisions