YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Czech subtitles

← Minecraft - Hodina kódu: ÚVOD

Get Embed Code
32 Languages

Showing Revision 5 created 12/03/2015 by Tomáš Prokop.

 1. Jmenuji se Jens Bergensten, ale jsem znám
  jako Jeb. Jsem vedoucí vývojář Minecraftu
 2. zde v mojang.com. Myslím, že mi bylo 11
  nebo 12 a začal jsem programovat, protože
 3. jsem chtěl dělat hry. Jeden z přátel táty
  mi pověděl, že abych dělal hry, potřebuji
 4. se naučit, jak se programuje. Takže jsem
  se do toho dal. Rád navrhuji a zjišťuji
 5. architekturu věcí. Tohle je to, co
  mám skutečně rád na Minecraftu.
 6. Během následující hodiny se naučíš základy
  informatiky programováním pohybů Alex nebo
 7. Steva v simulovaném kousku světa
  Minecraftu. Tradiční programování je běžně
 8. text, ale dnes použijeme Blockly:
  využívání bloků, které přetahujete
 9. k psaní programů. Na pozadí tvoříte
  JavaScript kód. Věci, které se naučíš,
 10. jsou to, co počítačoví programátoři
  používají denně a jsou základem
 11. informatiky. My zde v Mojangu používáme
  to samé, aby Minecraft mohl fungovat.
 12. Dříve než začneš si vyber postavu. Já si
  vyberu Alex. Vytvořme kód pro program,
 13. který jí pomůže pohybovat se po obrazovce.
  Tvá obrazovka se dělí do 3 hlavních částí.
 14. Nalevo je hrací prostor Minecraftu, kde poběží tvůj program. Instrukce pro
 15. každou úroveň jsou psané dole. Střední
  část je panel nástrojů a každý z bloků
 16. je povel řídící akce Alex. Bílé místo
  napravo se nazývá pracovní prostor
 17. a zde vytvoříme náš program
  Co se stane, když přetáhneme blok
 18. "posunout vpřed" do pracovního prostoru
  a stiskneme Spustit? Alex se posune vpřed
 19. o jedno pole na mřížce. A co když chceme
  udělat něco po posunu vpřed o jedno pole?
 20. Můžeme do programu přidat další blok.
  Vyberu si blok "otočit vpravo" a přetáhnu
 21. jej pod můj blok "posunout vpřed", dokud
  se neobjeví tato oranžová čára. Potom ho
 22. pustím a ty dva bloky se přichytí.
  Když stiskneme znovu Spustit. Alex provede
 23. povely naskládané v našem prac. prostoru
  odshora dolů. Když chceš blok smazat,
 24. přetáhni jej zpět do panelu nástrojů.
  Abys zrušil(a) tvé změny a vrátil(a) se
 25. zpět na začátek úrovně, použij tlačítko
  Začít znovu v pravém horním rohu
 26. pracovního prostoru. Ještě něco, vidíš
  ty malé trojúhelníčky na blocích "otočit"?
 27. Kdykoliv uvidíš tyto trojúhelníčky,
  můžeš si vybrat z různých voleb.
 28. Začněme kódovat!