Return to Video

Minecraft - Hour of Code: INTRO

 • 0:00 - 0:05
  Казвам се Йенс Бергенстейн, но ме познават като Джеб. Аз съм един от създателите на Minecraft
 • 0:05 - 0:13
  тук, в mojang.com. Спомням си, че бях на 11 или 12, когато започнах с програмирането, защото исках
 • 0:13 - 0:18
  да правя игри. Един от приятелите на татко ми разказа, че за да правя игри, трябва
 • 0:18 - 0:26
  да се науча как да програмирам. Ето така започнах. Харесва ми да правя дизайн и да си представям
 • 0:26 - 0:33
  структурата на нещата. Именно това харесвам в Minecraft. През следващия час
 • 0:33 - 0:39
  ти ще научиш основите на компютърните науки като програмираш Алекс и Стив да се движат
 • 0:39 - 0:46
  през симулирана част от Minecraft света. Традиционно, програмирането става с писане на текст,
 • 0:46 - 0:51
  но днес ще използваме блокове: системата ще използва блокове, които ще можеш да вземеш и влачиш, за да
 • 0:51 - 0:58
  пишеш програми. Под капака ти създаваш JavaScript код. Концепциите, които ти
 • 0:58 - 1:03
  ще научиш, се използват от компютърните програмисти всеки ден и са фундаментални за компютърните
 • 1:03 - 1:10
  науки. Тук в Mojang, ние използваме същите концепции, за да накараме Minecraft да работи. Преди да започнеш,
 • 1:10 - 1:15
  трябва да избереш герой. Аз ще избера Алекс. Нека построим кода за програмата,
 • 1:15 - 1:23
  която ще ѝ помогне да се движи по екрана. Полето е разделено на 3 части.
 • 1:23 - 1:29
  Отляво е игралното поле на Minecraft, където твоята програма ще се изпълнява. Инструкциите за
 • 1:29 - 1:35
  всяко ниво са под него. Тази средна част е кутията с инструменти, а всеки от тези блокове
 • 1:35 - 1:41
  е команда, която определя дадено действие на Алекс. Бялото поле вдясно се нарича
 • 1:41 - 1:47
  работно поле. Точно тук ние ще градим нашата програма. Ако вмъкнем moveForward(); блок
 • 1:47 - 1:53
  в нашето работно поле, а после натиснем "Старт", какво ще се случи? Алекс ще се придвижи едно квадратче напред в
 • 1:53 - 2:00
  мрежата. А, ако искаме да направи още нещо след придвижването? Ние можем
 • 2:00 - 2:05
  да поставим нов блок в нашата програма. Аз ще избера turnRight(); блока и ще го поставя
 • 2:05 - 2:11
  под моя moveForward(); блок докато се покаже оранжева линия. След това ще го пусна,
 • 2:11 - 2:17
  а двата блока ще се съединят в нашето работно поле. Когато натиснем "Старт" отново, Алекс ще изпълни
 • 2:17 - 2:23
  командите, които са съединени, от първата до последната в нашето поле. И ако ти искаш
 • 2:23 - 2:29
  да изтриеш блок, просто го извлечи от работното поле и го пусни в кутията с инструменти. За да изтриеш промените
 • 2:29 - 2:34
  и да върнеш нивото в начално положение, използвай "стартиране отначало" бутона горе вдесния
 • 2:34 - 2:41
  ъгъл на работното поле. Още нещо, виждаш ли малкия триъгълник на блоковете за завъртане?
 • 2:41 - 2:47
  Всеки път, когато видиш такива, означава, че ти може да избереш от различни опции. Нека
 • 2:47 - 2:49
  да правим код!
Title:
Minecraft - Hour of Code: INTRO
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:51

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions