YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Bulgarian subtitles

← Minecraft - Hour of Code: INTRO

Get Embed Code
32 Languages

Showing Revision 2 created 11/25/2015 by Vili Dafcheva.

 1. Казвам се Йенс Бергенстейн, но ме познават като Джеб. Аз съм един от създателите на Minecraft
 2. тук, в mojang.com. Спомням си, че бях на 11 или 12, когато започнах с програмирането, защото исках
 3. да правя игри. Един от приятелите на татко ми разказа, че за да правя игри, трябва
 4. да се науча как да програмирам. Ето така започнах. Харесва ми да правя дизайн и да си представям
 5. структурата на нещата. Именно това харесвам в Minecraft. През следващия час
 6. ти ще научиш основите на компютърните науки като програмираш Алекс и Стив да се движат
 7. през симулирана част от Minecraft света. Традиционно, програмирането става с писане на текст,
 8. но днес ще използваме блокове: системата ще използва блокове, които ще можеш да вземеш и влачиш, за да
 9. пишеш програми. Под капака ти създаваш JavaScript код. Концепциите, които ти
 10. ще научиш, се използват от компютърните програмисти всеки ден и са фундаментални за компютърните
 11. науки. Тук в Mojang, ние използваме същите концепции, за да накараме Minecraft да работи. Преди да започнеш,
 12. трябва да избереш герой. Аз ще избера Алекс. Нека построим кода за програмата,
 13. която ще ѝ помогне да се движи по екрана. Полето е разделено на 3 части.
 14. Отляво е игралното поле на Minecraft, където твоята програма ще се изпълнява. Инструкциите за
 15. всяко ниво са под него. Тази средна част е кутията с инструменти, а всеки от тези блокове
 16. е команда, която определя дадено действие на Алекс. Бялото поле вдясно се нарича
 17. работно поле. Точно тук ние ще градим нашата програма. Ако вмъкнем moveForward(); блок
 18. в нашето работно поле, а после натиснем "Старт", какво ще се случи? Алекс ще се придвижи едно квадратче напред в
 19. мрежата. А, ако искаме да направи още нещо след придвижването? Ние можем
 20. да поставим нов блок в нашата програма. Аз ще избера turnRight(); блока и ще го поставя
 21. под моя moveForward(); блок докато се покаже оранжева линия. След това ще го пусна,
 22. а двата блока ще се съединят в нашето работно поле. Когато натиснем "Старт" отново, Алекс ще изпълни
 23. командите, които са съединени, от първата до последната в нашето поле. И ако ти искаш
 24. да изтриеш блок, просто го извлечи от работното поле и го пусни в кутията с инструменти. За да изтриеш промените
 25. и да върнеш нивото в начално положение, използвай "стартиране отначало" бутона горе вдесния
 26. ъгъл на работното поле. Още нещо, виждаш ли малкия триъгълник на блоковете за завъртане?
 27. Всеки път, когато видиш такива, означава, че ти може да избереш от различни опции. Нека
 28. да правим код!