Vietnamese subtitles

← 07-49 First Do It by Hand, Part 2

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/20/2015 by Hoa Nguyen.

 1. Ta có chiều rộng là 100 inch (254cm)
 2. và mỗi viên gạch có kích thước 5 x 5 inch.
 3. Chú ý là trừ viên gạch đầu tiên ra thì
  những viên còn lại đi theo cặp nhé.
 4. Mỗi cặp dài 10 inch.
 5. Do đó nếu tôi lấy chiều rộng trừ đi
  5 inch chỗ này thì còn 95 inch,
 6. vậy có bao nhiêu cặp 10 inch
  để có thể thêm vào chỗ này đây?
 7. Nếu lấy 95 chia cho 10 sẽ được 9.5.
 8. Tôi bỏ đi phần dư, vậy là có 9 cặp,
 9. và thêm một viên màu trắng này nữa là 19
  viên gạch: 10 trắng, 9 đỏ.
 10. Tuyệt, đó là câu trả lời của tôi trong
  trường hợp đặc biệt này.
 11. Bây giờ bước tiếp theo là suy nghĩ
  tới các giá trị bất kỳ
 12. của chiều rộng và kích thước viên gạch.