Vietnamese subtitles

← 07-32 Grayscale

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/20/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Ngày xưa, cameras không thể ghi lại những sắc màu rực rỡ, nó chỉ có màu xám.
 2. Và thỉnh thoảng ta muốn chụp hình và chuyển nó thành hệ xám
 3. để có hiệu ứng cổ điển. Bây giờ, có thể bạn nghĩ là bạn chỉ việc
 4. lấy trung bình của màu red, green, và blue. Nhưng nó không đơn giản như thế.
 5. Như nó chỉ ra, cơ quan cảm nhận trong mắt của chúng ta có độ nhạy khác nhau
 6. với các màu sắc. Và điều bạn phải làm là lấy các giá trị red, green, blue
 7. được giảm xuống bởi các hệ số này, để chuyển chúng thành màu xám. Và sau đó,
 8. khi bạn xong, bạn có thể chỉnh red bằng màu này, green và blue nữa,
 9. vì chúng cũng như nhau, nó sẽ tạo cho màu xám. Và sau đó, bạn đã xong.
 10. Nhưng ta có cùng một vấn đề mà bạn đã được thấy. Red, green, blue là integer.
 11. Mà các hằng số kia là phân số. Nên cả biểu thức
 12. sẽ là phân số. Và tôi muốn chuyển nó thành integer. Nên, giải pháp là,
 13. cho biểu thức này vào trong dấu ngoặc,
 14. và cho (int) vào trước nó. Sau đó, bạn có 1 số được làm tròn xuống gần nhất
 15. là số nguyên. Một lần nữa, tôi muốn bạn thử nó, để bạn có thể tự thấy bằng chính con mắt của bạn.
 16. Tiếp tục, trong color class, thêm method nữa. Trong trường hợp này,
 17. đó là turnGray method. Lấy các giá trị red, green, blue,
 18. kết hợp chúng thành một màu xám sử dụng phương trình bạn vừa thấy. Hãy đảm bảo là
 19. bạn có một số nguyên. Và sau đó, lấy số nguyên đó đưa lại vào red, green và blue.
 20. Tiếp tục và làm đi nào.