Turkish subtitles

← Michelle Obama'nın eğitim isteği

Londralı kızların okulunda konuşan Michelle Obama her bir öğrencinin eğitimini ciddiye alması için tutkulu bir konuşma yapıyor. Dünyanın olması gereken haliyle şu andaki hali arasındaki uçurumu bu yeni, parlak neslin kapatacağını söylüyor.

Get Embed Code
44 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 1 created 06/29/2009 by Ahmet Yükseltürk.

 1. Bu benim ilk gezim.
 2. Başkan eşi olarak ilk gezim.
 3. Buna inanabiliyor musunuz?
 4. (Alkış)
 5. Ve bu benim Birleşik Krallığa ilk ziyaretim olmamasına rağmen,
 6. ilk resmi ziyaretim oluşundan memnuniyet duyduğumu söylemek zorundayım.
 7. Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık arasındaki özel ilişki,
 8. sadece hükümetler arasındaki ilişkiye dayanmayıp,
 9. paylaştığımız ortak değerler ve dile dayanır.
 10. Her gün sizleri izleyerek bunu anımsıyorum.
 11. Ziyaretim boyunca Britanya’nın en olağanüstü kadınlarıyla tanışmaktan
 12. özellikle onur duydum.
 13. Hepinize yol açan kadınlar.
 14. Ve sizinle tanışmaktan onur duyuyorum,

 15. Birleşik Krallığın ve bu dünyanın yarınki liderleriyle.
 16. Ve yaşam koşullarımız birbirinden farklı gözükse de,
 17. burada Amerika Birleşik Devletleri başkanının eşi olarak duruyorum,
 18. ve siz, sadece okulunuzla uğraşıyorsunuz.
 19. Birçok ortak noktamız olduğunu bilmenizi isterim.
 20. Yaşamımdaki hiçbir şey
 21. benim burada
 22. Amerika Birleşik Devletlerinin
 23. ilk Afrika kökenli Amerikalı başkan eşi olarak durmamı tahmin ettiremezdi.
 24. Hikayemde beni buraya koyacak hiçbir şey yok.
 25. Varlık ve imkanlarla büyümedim,
 26. ya da bir sosyal sınıf mensubu da değildim.
 27. Şikago’nun güney kısmında büyüdüm.
 28. Şikago’nun asıl bölgesinden.
 29. İşçi sınıfına ait bir toplumun meyvesiydim.
 30. Babam hayatı boyunca şehirde işçi olarak çalışmış.
 31. Annem ise ev hanımıydı.
 32. Evde, bana ve ağabeyime bakıyordu.
 33. Hiçbiri üniversiteye gitmedi.
 34. Babama hayatının baharında
 35. çoklu skleroz teşhisi konuldu.
 36. Onun için yürümek veya
 37. sabahları giyinmek zorlaşsa bile --
 38. onun daha fazla mücadele ettiğini görüyordum.
 39. Bu mücadelesi ile ilgili hiç şikayet etmedi.
 40. Sahip olduğu şeyler için memnundu.
 41. Sabah biraz daha erken uyanıp biraz daha fazla çalışırdı.
 42. Ağabeyim ve ben aslında sizlerin de ihtiyacı olan şeylerle büyüdük:
 43. sevgiyle, güçlü değerlerle
 44. ve iyi bir eğitimin yanında çok çalışmakla
 45. başarılamayacak hiçbir şeyin olmayacağı
 46. inancıyla.
 47. Ben, kızların yaşamlarının başlangıcından itibaren

 48. etrafındaki insanlar tarafından sevildikleri ve büyütüldükleri zaman
 49. neleri başarabileceklerinin bir örneğiyim.
 50. Hayatım sıradışı kadınlarla çevriliydi.
 51. Bana dayanma gücünü ve saygınlığı öğreten
 52. büyükannelerim, öğretmenlerim, teyzelerim, kuzenlerim, komşularım.
 53. Ve benim annem, hayatımda örnek aldığım en önemli kişi,
 54. bizimle birlikte Beyaz Saray’da yaşıyor
 55. ve iki küçük kızıma bakmamda yardımcı oluyor,
 56. Malia ve Saşa'ya.
 57. Onların yaşamlarında aynı zaman da benimkinde de, aktif mevcudiyeti var.
 58. Ağabeyime ve bana öğrettiği değerleri,
 59. tutkuyu, doğruluğu,
 60. kendine güveni, azmi,
 61. onlara da aşılıyor.
 62. Ve bunların hepsini, sadece bir büyükannenin verebileceği
 63. koşulsuz bir sevgiyle donatıyor.
 64. Aynı zamanda bazı örnek aldığım erkeklerden de,

 65. babam, amcalarım, büyük babalarım olmak üzere,
 66. şefkat görecek ve cesaretlendirilecek kadar şanslıydım.
 67. Hayatımdaki erkekler de bana önemli şeyler öğrettiler.
 68. Bana öğrettikleri, kadınlar ve erkekler arasındaki
 69. saygılı bir ilişkinin nasıl olması gerektiğiydi.
 70. Güçlü bir evliliğin nasıl olduğunu bana öğrettiler.
 71. Evliliğin sadakat ve bağlılığa dayandığını
 72. ve birbirinin yeteneğine hayran olmayı gerektirdiğini öğrettiler.
 73. Bana öğrettikleri, baba olmanın
 74. ve bir aileyi yetiştirmenin
 75. ne anlama geldiğiydi.
 76. Yalnızca kendi evine yatırım yapmayıp,
 77. aynı zamanda daha geniş bir çevrede aynı koşullardaki çocuklara ulaşmaya
 78. ve yardım etmeye çalışmayı öğrendim.
 79. Kendi kocamda aradığım

 80. aynı özelliklerdi bunlar.
 81. Barack Obama.
 82. İlk tanıştığımız zamanlardan hatırladığım bir şey de,
 83. beraber bir buluşmaya gitmiştik.
 84. Buluşma bir cemiyet toplantısı idi.
 85. (Gülüşmeler)
 86. Biliyorum, ne kadar da romantik.
 87. (Gülüşmeler)
 88. Onunla tanıştığımda, Barack bir toplum organizatörüydü.
 89. İnsanların iş bulmalarına yardım etmek için çalışıyordu,
 90. çabalayan muhitlere kaynak sağlamaya çalışıyordu.
 91. Cemiyet merkezindeki konuşmasında
 92. iki kavramdan bahsetti.
 93. "dünyanın şu anki halini" ve "dünyanın olması gereken halini" anlattı.
 94. Ve ben de bütün seçim kampanyası boyunca bundan bahsettim.
 95. Onun dediği şey şuydu,
 96. bu iki fikir arasındaki ayrılığı kabulleniyoruz.
 97. Ve bazen dünyayı olduğu gibi kabulleniriz,
 98. bizim değerlerimizi ve isteklerimizi yansıtmasa bile.
 99. Fakat Barack bize, o odadaki herkese, o gün şunu hatırlattı:
 100. hepimiz dünyamızın neye benzemesi gerektiğini
 101. biliyoruz.
 102. Doğruluğun, adaletin, fırsatın ne olduğunu biliyoruz.
 103. Hepimiz biliyoruz.
 104. Ve o gün buluşmadaki herkesten,
 105. o cemiyetteki herkesten,
 106. bu iki farklı fikir arasındaki uçurumu azaltmaya
 107. kendilerini adamalarını istedi.
 108. Birlikte çalışarak,
 109. dünyanın olması gerektiği gibi olmasını sağlamamızı istedi.
 110. Bu konuyu neden gündeme getirdim? Çünkü bugün

 111. bu okuldaki herkesin bu uçurumu kapatma işleminin
 112. önemli bir parçası olduğunu hatırladım ve ikna oldum.
 113. Dünyanın olması gerektiği halini inşaa edecek kadınlar sizlersiniz.
 114. Tarihin diğer sayfalarını sizler yazacaksınız.
 115. Sadece kendiniz için değil, aynı zamanda sizin nesliniz için
 116. ve gelecek nesiller için.
 117. Ve bu yüzden iyi bir eğitim almak
 118. çok önemlidir.
 119. Bu yüzden içinden geçmekte olduğunuz bu şeyler --
 120. inişler ve çıkışlar, sevdiğiniz öğretmenleriniz, sevmediğiniz öğretmenleriniz --
 121. bu kadar çok önemlidir.
 122. Çünkü toplumlar, ülkeler ve son olarak dünya,
 123. kadınların sağlığı kadar güçlüdür.
 124. Bunu aklınızdan çıkarmayın.
 125. Sıhhatin bir kısmını seçkin bir eğitim oluşturur.

 126. Mücadele eden bir aile ile sağlıklı aile arasındaki fark
 127. güçlü bir kadının varlığıdır
 128. veya kadınların ailenin merkezinde bulunmasıdır.
 129. Çökmüş bir toplum ile yükselen bir toplum arasındaki fark,
 130. kadınlar ve erkekler arasındaki sağlıklı bir saygının olmasıdır,
 131. ikisinin birbirlerinin topluma yaptıkları katkıları takdir etmeleridir.
 132. Zayıflayan bir ulus ile
 133. yükselen bir ulus arasındaki fark,
 134. hem erkeklerin ve hem de kızların
 135. eşit derecede eğitim hakkına sahip olmaları gerektiğini kabul etmektir.
 136. Birleşik Krallığın ilk kadın doktorunun ismini alan bu okul

 137. ve Meksikalı sanatçı Frida Kahlo'nun
 138. Mary Seacole,
 139. "zenci Florence Nightingale" olarak bilinen Jamaika'lı hemşirenin,
 140. ve İngiliz yazar, Emily Bronte'ın adını taşıyan yan binalar
 141. ruhlarını beslemek ve tutkularını sürdürmek için
 142. cinsiyet ayrımcılığına, ırkçılığa ve cehalete karşı savaşan kadınları onurlandırdılar.
 143. Onlar hiçbir engele izin vermediler.
 144. Arkamdaki yazının dediği gibi "sınırlamalar olmaksızın".
 145. Hayallerini takip etmekten başka
 146. bir yaşam biçimi olmadığını biliyorlardı.
 147. Ve buraya kadar, bu kadınlar
 148. birçok engeli kaldırdılar.
 149. Ve milyonlarca kadın doktor ve hemşire için
 150. sanatçı ve yazarlar için
 151. onları takip eden herkes için
 152. birçok yeni kapı açtılar.
 153. Ve iyi bir eğitim alarak,
 154. siz de kendi alın yazınızı kontrol edebilirsiniz.
 155. Bunu unutmayın lütfen.

 156. Buradan niçin bulunduğumu bilmek istiyorsanız,
 157. eğitim için,
 158. Hiç ders ekmedim. Üzgünüm eğer içinizden ders ekenler varsa.
 159. Ben hiç yapmadım.
 160. Her zaman "A" almayı sevdim.
 161. Zeki olmak hoşuma gidiyordu.
 162. İşlerii vaktinde yapmayı severdim. Ödevlerimi bitirmekten hoşlanırdım.
 163. Zeki olmanın dünyadaki her şeyden daha havalı olduğunu düşünüyordum.
 164. Ve siz de, aynı değerlerle
 165. kendi alın yazınızı kontrol edebilirsiniz.
 166. Kendi yolunuzu çizebilirsiniz.
 167. Hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz,
 168. ve sonra işiniz geriye dönüp
 169. sizin gibi birine aynı şeyleri yapmak için yardım etmek.
 170. Tarih bunu gösteriyor,
 171. ister sosyal konutlardan olun,
 172. ya da bir kırsal bölgeden.
 173. Başarınızı

 174. kendi cesaretiniz,
 175. kendinize güveniniz, kendi bireysel çalışmanız belirleyecek.
 176. Bu gerçek. Yaşadığımız dünyanın gerçeği bu.
 177. Şimdi kendi kaderiniz üzerinde kontrolünüz var.
 178. Ve bu kolay olmayacak. Orası kesin.
 179. Fakat ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz.
 180. Başarmak için her şeye,
 181. zaten sahipsiniz.
 182. Kocam o büyük ofiste çalışıyor.

 183. Oval Ofis diyorlar.
 184. Beyaz Saray'da, oturduğu bir masası var.
 185. Kararlı masa deniliyor.
 186. Majestelerinin Resolute gemisinin kerestesi ile yapılmış ve
 187. Kraliçe Viktoria tarafından verilmiş.
 188. Bu bizim iki ulusumuz arasındaki kalıcı bir semboldür.
 189. Ve onun ismi Kararlı,
 190. gerekli olan karakterin gücünü hatırlatıyor,
 191. sadece bir ülkeye yol gösteren biri değil,
 192. aynı zamanda amaçlı bir hayat yaşayan biri olmalı.
 193. Ve umarım ki hayallerinizin peşine düşersiniz, hepiniz kararlı kalırsınız,
 194. limitler olmadan ilerlersiniz,
 195. ve yeteneklerinizi kullananırsınız -- çünkü onlardan sizlerde çok var. Onları gördük.
 196. Orada.
 197. Dünyayı olması gerektiği gibi yapmak için onları kullanın.
 198. Çünkü size güveniyoruz.
 199. Olabileceğinizin en iyisi olmanız için
 200. her birinize güveniyoruz.
 201. Çünkü dünya büyük.
 202. Ve zorluklarla dolu.
 203. Ayakta durabilmek ve kontrolü ele geçirebilmek için
 204. güçlü, zeki ve kendine güvenen genç kadınlara ihtiyacımız var.
 205. Bunu başarabileceğinizi biliyoruz. Sizi seviyoruz. Çok teşekkür ederim.

 206. (Alkış)