Return to Video

Michelle Obamová apeluje na vzdelávanie

 • 0:00 - 0:02
  Toto je moja prvá cesta.
 • 0:02 - 0:04
  Moja prvá zahraničná cesta prvej dámy.
 • 0:04 - 0:06
  Veríte tomu?
 • 0:06 - 0:16
  (Potlesk)
 • 0:16 - 0:19
  Keďže toto nie je moja prvá návšteva Spojeného kráľovstva,
 • 0:19 - 0:24
  musím povedať, že som rada, že je to moja prvá oficiálna návšteva.
 • 0:24 - 0:28
  Výnimočný vzťah medzi Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom
 • 0:28 - 0:33
  je založený nielen na vzťahu medzi oboma vládami,
 • 0:33 - 0:36
  ale tiež na rovnakej reči a spoločných hodnotách.
 • 0:36 - 0:40
  Dnes si to pripomínam pri pohľade na vás.
 • 0:40 - 0:44
  Počas mojej návštevy som bola skutočne poctená,
 • 0:44 - 0:47
  že som mohla stretnúť niekoľko výnimočných žien Británie.
 • 0:47 - 0:50
  Ženy, ktoré pripravujú pôdu pre všetkých vás.
 • 0:50 - 0:53
  Som tiež poctená, že stretávam vás,
 • 0:53 - 0:59
  budúce vedúce osobnosti Veľkej Británie a tohto sveta.
 • 0:59 - 1:04
  Hoci naše životné cesty vyzerajú veľmi vzdialené,
 • 1:04 - 1:08
  ja ako prvá dáma Spojených štátov amerických
 • 1:08 - 1:12
  a vy, ešte v školských laviciach,
 • 1:12 - 1:16
  chcem však, aby ste vedeli, že máme veľmi veľa spoločného.
 • 1:16 - 1:20
  Nič v mojom živote nenasvedčovalo tomu,
 • 1:20 - 1:22
  že budem stáť tu
 • 1:22 - 1:25
  ako afro-americká prvá dáma
 • 1:25 - 1:27
  Spojených štátov amerických.
 • 1:27 - 1:32
  V mojom životnom príbehu nie je nič, čo by ma sem mohlo priviesť.
 • 1:32 - 1:35
  Nevyrastala som v bohatstve alebo v nadbytku,
 • 1:35 - 1:39
  či v podobnom sociálnom postavení.
 • 1:39 - 1:43
  Vyrastala som v South Side v Chicagu.
 • 1:43 - 1:46
  Je to veľká časť mesta Chicago.
 • 1:46 - 1:49
  Bola som výsledkom komunity pracujúcej triedy.
 • 1:49 - 1:53
  Môj otec bol mestský robotník po celý jeho život.
 • 1:53 - 1:55
  A mama bola matkou v domácnosti.
 • 1:55 - 2:00
  Zostala doma, aby sa mohla postarať o mňa a môjho staršieho brata.
 • 2:00 - 2:03
  Ani jeden z nich nenavštevoval univerzitu.
 • 2:03 - 2:06
  Otcovi diagnostikovali sklerózu multiplex
 • 2:06 - 2:08
  v najlepších rokoch jeho života.
 • 2:08 - 2:11
  Hoci bolo pre neho stále ťažšie chodiť
 • 2:11 - 2:13
  a ráno sa obliecť,
 • 2:13 - 2:15
  videla som ho bojovať stále viac a viac;
 • 2:15 - 2:19
  môj otec sa nikdy nesťažoval na svoj boj.
 • 2:19 - 2:21
  Bol vďačný za to, čo mal.
 • 2:21 - 2:26
  Vždy len o niečo skôr vstal a pracoval o niečo ťažšie.
 • 2:26 - 2:29
  Môj brat a ja sme boli vychovávaní so všetkým, čo naozaj potrebujete:
 • 2:29 - 2:32
  s láskou, silnými hodnotami
 • 2:32 - 2:35
  a vierou, že s dobrým vzdelaním
 • 2:35 - 2:37
  a tvrdou prácou
 • 2:37 - 2:40
  neexistuje nič, čo by sme nemohli robiť.
 • 2:40 - 2:44
  Ja som príkladom toho, čo všetko je možné,
 • 2:44 - 2:48
  keď sú dievčatá už od útleho detstva
 • 2:48 - 2:53
  milované a vychovávané ľuďmi okolo nich.
 • 2:53 - 2:57
  Vo svojom živote som bola obklopená výnimočnými ženami.
 • 2:57 - 3:02
  Starými mamami, učiteľkami, tetami, sesternicami, susedkami,
 • 3:02 - 3:06
  ktoré ma naučili sile a dôstojnosti.
 • 3:06 - 3:11
  A moja mama, najdôležitejší vzor v mojom živote,
 • 3:11 - 3:13
  ktorá s nami žije v Bielom dome
 • 3:13 - 3:16
  a pomáha nám starať sa o naše dve malé dcéry,
 • 3:16 - 3:18
  Maliu a Sashu.
 • 3:18 - 3:22
  Je aktívnou súčasťou ich životov, ako aj môjho,
 • 3:22 - 3:24
  a vštepuje im
 • 3:24 - 3:27
  tie isté hodnoty, ktoré učila mňa a môjho brata,
 • 3:27 - 3:30
  ako je súcit, čestnosť,
 • 3:30 - 3:34
  sebadôvera a húževnatosť.
 • 3:34 - 3:37
  To všetko obalené bezvýhradnou láskou,
 • 3:37 - 3:40
  akú vie dať len stará mama.
 • 3:40 - 3:44
  Mala som šťastie, že som bola vychovávaná a podporovaná aj
 • 3:44 - 3:49
  silnými mužskými vzormi,
 • 3:49 - 3:52
  vrátane môjho otca, brata, strýkov a starých otcov.
 • 3:52 - 3:57
  Muži v mojom živote ma takisto naučili dôležité veci.
 • 3:57 - 4:00
  Učili ma, ako by mal vyzerať úctivý vzťah
 • 4:00 - 4:04
  medzi mužmi a ženami.
 • 4:04 - 4:08
  Učili ma, ako by malo vyzerať silné manželstvo.
 • 4:08 - 4:11
  To, že je budované na vernosti a oddanosti
 • 4:11 - 4:15
  a obdive jedinečných darov oboch.
 • 4:15 - 4:17
  Naučili ma, čo to znamená
 • 4:17 - 4:19
  byť otcom
 • 4:19 - 4:21
  a starať sa o rodinu.
 • 4:21 - 4:23
  Nielen investovať do vlastného domova,
 • 4:23 - 4:28
  ale aj snažiť sa komunikovať a pomôcť deťom
 • 4:28 - 4:30
  presadiť sa vo väčšej spoločnosti.
 • 4:30 - 4:32
  Tieto isté kvailty
 • 4:32 - 4:35
  som potom hľadala aj v mojom manželovi,
 • 4:35 - 4:37
  Barackovi Obamovi.
 • 4:38 - 4:41
  Keď sme sa prvý krát stretli,
 • 4:41 - 4:45
  jedna z vecí, ktoré si pamätám je, že ma zobral von na rande.
 • 4:45 - 4:48
  A to rande znamenalo ísť s ním na verejné zasadnutie.
 • 4:48 - 4:50
  (smiech)
 • 4:50 - 4:52
  Viem, aké romantické.
 • 4:52 - 4:55
  (smiech)
 • 4:55 - 4:57
  Ale keď sme sa zoznámili, Barack bol komunitný organizátor.
 • 4:57 - 5:01
  Jeho prácou bolo pomáhať ľuďom nájsť si prácu
 • 5:01 - 5:05
  a snažiť sa priniesť prostriedky do problémového okolia.
 • 5:05 - 5:07
  Keď hovoril s občanmi v danom spoločenskom centre,
 • 5:07 - 5:09
  hovoril o dvoch koncepciách.
 • 5:09 - 5:15
  Hovoril o "svete,aký je" a "svete, aký by mal byť."
 • 5:15 - 5:19
  Ja som o tom hovorila počas celej kampane.
 • 5:19 - 5:21
  Čo dosť prízvukoval bolo,
 • 5:21 - 5:26
  že akceptujeme vzdialenosť medzi týmito dvoma myšlienkami
 • 5:26 - 5:30
  a niekedy sa uspokojíme so svetom, aký je,
 • 5:30 - 5:34
  aj keď neodzrkadľuje naše hodnoty a snahy.
 • 5:34 - 5:37
  Barack však v ten deň pripomenul
 • 5:37 - 5:40
  nám všetkým v miestnosti, že všetci vieme,
 • 5:40 - 5:44
  ako by náš svet mal vyzerať.
 • 5:44 - 5:47
  Vieme, ako vyzerá čestnosť, spravodlivosť a príležitosť.
 • 5:47 - 5:49
  Všetci to vieme.
 • 5:49 - 5:51
  Naliehal na ľudí na tom stretnutí
 • 5:51 - 5:53
  v tej komunite,
 • 5:53 - 5:56
  aby sa snažili uzavrieť priepasť
 • 5:56 - 5:58
  medzi týmito dvoma myšlienkami,
 • 5:58 - 6:02
  aby sa zjednotili a pokúsili spojiť svet, aký je,
 • 6:02 - 6:06
  so svetom, aký by mal byť.
 • 6:06 - 6:09
  Dnes nad tým premýšľam, pretože
 • 6:09 - 6:13
  som presvedčená, že každá jedna z vás v tejto škole
 • 6:13 - 6:18
  je veľmi dôležitou súčasťou na uzatvorenie tejto priepasti.
 • 6:18 - 6:23
  Vy ste ženy, ktoré budú budovať svet taký, aký by mal byť.
 • 6:23 - 6:25
  Vy budete písať ďalšiu kapitolu v histórii.
 • 6:25 - 6:29
  Nielen pre vás, ale pre vašu generáciu
 • 6:29 - 6:32
  a generácie, ktoré prídu po vás.
 • 6:32 - 6:34
  Preto je získanie dobrého vzdelania
 • 6:34 - 6:36
  tak dôležité.
 • 6:36 - 6:39
  Preto všetko, cez čo budete musieť prejsť,
 • 6:39 - 6:43
  vzostupy i pády, učitelia, ktorých máte rady, aj tí, ktorých nie,
 • 6:43 - 6:46
  preto je to všetko tak dôležité.
 • 6:46 - 6:49
  Pretože spoločenstvá a krajiny a v podstate celý svet
 • 6:49 - 6:54
  sú len tak silné, aké silné je zdravie ich žien.
 • 6:54 - 6:56
  Je dôležité uchovať si to v mysli.
 • 6:56 - 7:02
  Súčasťou tohto zdravia je vynikajúce vzdelanie.
 • 7:02 - 7:07
  Rozdiel medzi zápasiacou rodinou a zdravou rodinou
 • 7:07 - 7:10
  je často v prítomnosti silnej ženy
 • 7:10 - 7:13
  alebo žien v centre danej rodiny.
 • 7:13 - 7:16
  Rozdiel medzi upadajúcou a prosperujúcou spoločnosťou
 • 7:16 - 7:20
  spočíva často v zdravom rešpekte medzi mužmi a ženami,
 • 7:20 - 7:25
  ktorí oceňujú prínos toho druhého do spoločnosti.
 • 7:25 - 7:28
  Rozdiel medzi chradnúcim národom
 • 7:28 - 7:30
  a tým, čo prekvitá,
 • 7:30 - 7:34
  tkvie v poznaní, že potrebujeme rovnaký prístup k vzdelaniu,
 • 7:34 - 7:36
  rovnako pre chlapcov a dievčatá.
 • 7:36 - 7:41
  Táto škola, nesúca názov po prvej doktorke v Spojenom kráľovstve
 • 7:41 - 7:47
  a okolité budovy pomenované po mexickej umelkyni Fride Kahlovej,
 • 7:47 - 7:49
  Mary Seacoleovej,
 • 7:49 - 7:53
  jamajskej sestre známej ako "čierny slávik Florencie"
 • 7:53 - 7:56
  a anglickej autorke Emily Brönteovej,
 • 7:56 - 8:00
  vzdávajú česť ženám, ktoré bojovali proti sexizmu, rasizmu a nevedomosti,
 • 8:00 - 8:05
  a usilovali sa tak svojimi vášňami nakŕmiť svoje duše.
 • 8:05 - 8:08
  Nepripúšťali nijaké prekážky.
 • 8:08 - 8:12
  Ako je napísané za mnou: "bez obmedzení".
 • 8:12 - 8:14
  Nepoznali iný spôsob života,
 • 8:14 - 8:17
  len ten, nasledovať svoje sny.
 • 8:17 - 8:22
  Takto tieto ženy
 • 8:22 - 8:24
  prekonali mnohé prekážky.
 • 8:24 - 8:26
  Otvorili mnoho nových dverí
 • 8:26 - 8:29
  pre milióny doktoriek, sestier,
 • 8:29 - 8:32
  umelkýň a autoriek,
 • 8:32 - 8:34
  ktoré ich nasledovali.
 • 8:34 - 8:37
  Získaním dobrého vzdelania
 • 8:37 - 8:41
  môžete aj vy riadiť svoj osud.
 • 8:41 - 8:44
  Prosím, pamätajte na to.
 • 8:44 - 8:48
  Ak chcete vedieť dôvod, prečo tu stojím,
 • 8:48 - 8:51
  je to kvôli vzdelaniu.
 • 8:51 - 8:55
  Nikdy som nechodila poza školu. Prepáčte, neviem, či niekto z vás chodí poza školu.
 • 8:55 - 8:57
  Ja nikdy.
 • 8:57 - 8:59
  Rada som dostávala jednotky.
 • 8:59 - 9:01
  Páčilo sa mi byť šikovná.
 • 9:01 - 9:05
  Rada som chodila na čas. Rada som si dokončila svoju prácu.
 • 9:05 - 9:10
  Myslela som si, že byť šikovná je úžasnejšie ako čokoľvek na svete.
 • 9:10 - 9:12
  Aj vy, s týmito istými hodnotami,
 • 9:12 - 9:14
  môžete riadiť svoj osud.
 • 9:14 - 9:17
  Aj vy môžete kráčať touto cestou.
 • 9:17 - 9:19
  Aj vy môžete realizovať svoje sny,
 • 9:19 - 9:23
  vašou prácou potom bude pozrieť sa späť
 • 9:23 - 9:27
  a pomôcť niekomu ako vy, urobiť to isté.
 • 9:27 - 9:30
  História potvrdzuje, že nezáleží na tom,
 • 9:30 - 9:32
  či pochádzate z chudobnejších
 • 9:32 - 9:34
  alebo bohatších pomerov.
 • 9:34 - 9:36
  Váš úspech bude ovplyvnený
 • 9:36 - 9:39
  vašou statočnosťou,
 • 9:39 - 9:43
  sebadôverou, vlastnou tvrdou prácou.
 • 9:43 - 9:47
  To je pravda. To je skutočnosť vo svete, v ktorom žijeme.
 • 9:47 - 9:50
  Teraz máte kontrolu nad vašim vlastným osudom.
 • 9:50 - 9:55
  Nebude to jednoduché. To je isté.
 • 9:55 - 9:57
  Ale máte k tomu všetko, čo potrebujete.
 • 9:57 - 10:00
  Všetko čo potrebujete, aby ste uspeli,
 • 10:00 - 10:03
  máte práve tu.
 • 10:03 - 10:07
  Môj manžel pracuje v tej veľkej kancelárii.
 • 10:07 - 10:10
  Nazývajú ju Oválna pracovňa.
 • 10:10 - 10:12
  V Bielom dome je stôl, za ktorým sedí.
 • 10:12 - 10:15
  Nazýva sa "Resolute desk".
 • 10:15 - 10:19
  Bol vyrobený z trámov lode britského kráľovského loďstva pomenovanej "Resolute",
 • 10:19 - 10:22
  ktorá bola darom od kráľovnej Viktórie.
 • 10:22 - 10:27
  Predstavuje trvalý symbol priateľstva medzi našimi dvoma národmi.
 • 10:27 - 10:29
  Názov "Resolute"
 • 10:29 - 10:33
  je pripomienkou sily charakteru, ktorý je nevyhnutný
 • 10:33 - 10:35
  nielen pre vedenie krajiny,
 • 10:35 - 10:40
  ale aj pre žitie života s určitým cieľom.
 • 10:40 - 10:44
  Dúfam, že v uskutočňovaní vašich snov zostanete rozhodné,
 • 10:44 - 10:47
  pôjdete vpred bez obmedzení
 • 10:47 - 10:52
  a využijete svoje talenty, pretože ich máte veľa. Videli sme ich.
 • 10:52 - 10:54
  Sú tam.
 • 10:54 - 10:58
  Využijete ich na to, aby ste vytvorili taký svet, aký by mal byť.
 • 10:58 - 11:01
  Pretože my sa na vás spoliehame.
 • 11:01 - 11:03
  Spoliehame sa na každú jednu z vás,
 • 11:03 - 11:06
  že sa pokúsite byť tými najlepšími.
 • 11:06 - 11:08
  Pretože svet je veľký
 • 11:08 - 11:10
  a je plný výziev.
 • 11:10 - 11:14
  Potrebujeme silné, inteligentné, sebavedomé ženy,
 • 11:14 - 11:16
  ktoré vstanú a zoberú opraty do svojich rúk.
 • 11:16 - 11:20
  Vieme, že na to máte. Milujeme vás. Ďakujem veľmi pekne.
 • 11:20 - 11:27
  (Potlesk)
Title:
Michelle Obamová apeluje na vzdelávanie
Speaker:
Michelle Obama
Description:

Vystúpením v londýnskej dievčenskej škole sa Michelle Obamová pokúša s vášňou a osobným prístupom apelovať na študentky, aby brali štúdium vážne. „Toto je nová, úžasná generácia“, hovorí, „ktorá uzavrie priepasť medzi svetom takým, akým je a svetom, aký by mal byť.“

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:29
Jana Pavlišová added a translation

Slovak subtitles

Revisions