Return to Video

Apel o edukację

 • 0:00 - 0:02
  To mój pierwszy wyjazd.
 • 0:02 - 0:04
  Pierwszy zagraniczny wyjazd
  Pierwszej Damy.
 • 0:04 - 0:06
  Dacie wiarę?
 • 0:06 - 0:16
  (Brawa)
 • 0:16 - 0:19
  Choć nie pierwszy raz jestem w Anglii,
 • 0:19 - 0:24
  cieszę się, że to moja
  pierwsza oficjalna wizyta.
 • 0:24 - 0:28
  Wyjątkowe stosunki
  między USA i Wielką Brytanią
 • 0:28 - 0:33
  opierają się nie tylko
  na stosunkach rządowych,
 • 0:33 - 0:36
  ale też na wspólnym języku i wartościach.
 • 0:36 - 0:40
  Pamiętam o tym, patrząc dziś na was.
 • 0:40 - 0:44
  Podczas tej wizyty miałam zaszczyt
 • 0:44 - 0:47
  poznać niezwykłe Brytyjki.
 • 0:47 - 0:50
  Kobiety, które torują wam drogę.
 • 0:50 - 0:53
  To zaszczyt spotkać was,
 • 0:53 - 0:59
  przyszłe przywódczynie
  Wielkiej Brytanii i świata.
 • 0:59 - 1:04
  Na pozór bardzo wiele nas różni.
 • 1:04 - 1:08
  Ja jestem Pierwszą Damą USA,
 • 1:08 - 1:12
  a wy uczycie się w szkole.
 • 1:12 - 1:16
  W istocie mamy wiele wspólnego.
 • 1:16 - 1:20
  W mojej przeszłości nic nie wskazywało,
 • 1:20 - 1:22
  że stanę tu kiedyś,
 • 1:22 - 1:25
  jako pierwsza afroamerykańska
  Pierwsza Dama
 • 1:25 - 1:27
  Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 • 1:27 - 1:32
  Nic na to nie wskazywało.
 • 1:32 - 1:35
  Dorastałam bez bogactw czy zasobów
 • 1:35 - 1:39
  ani bez nadzwyczajnej pozycji społecznej.
 • 1:39 - 1:43
  Wychowałam się na południu Chicago.
 • 1:43 - 1:46
  To prawdziwa część Chicago.
 • 1:46 - 1:49
  Ukształtowała mnie klasa pracująca.
 • 1:49 - 1:53
  Mój ojciec całe życie pracował dla miasta,
 • 1:53 - 1:55
  a matka została w domu,
 • 1:55 - 2:00
  żeby zajmować się mną i moim bratem.
 • 2:00 - 2:03
  Rodzice nigdy nie studiowali.
 • 2:03 - 2:06
  Tata zachorował na stwardnienie rozsiane
 • 2:06 - 2:08
  w kwiecie wieku.
 • 2:08 - 2:11
  Choć z coraz większym trudem chodził
 • 2:11 - 2:13
  i ubierał się rano,
 • 2:13 - 2:15
  widziałam, jak było mu trudno,
 • 2:15 - 2:19
  ojciec nigdy nie narzekał.
 • 2:19 - 2:21
  Był wdzięczny za to, co ma.
 • 2:21 - 2:26
  Wstawał tylko wcześniej i pracował ciężej.
 • 2:26 - 2:29
  Brat i ja dostaliśmy to,
  co najpotrzebniejsze:
 • 2:29 - 2:32
  miłość, solidne zasady
 • 2:32 - 2:35
  i wiarę, że dzięki dobremu wykształceniu
 • 2:35 - 2:37
  i ciężkiej pracy
 • 2:37 - 2:40
  damy sobie ze wszystkim radę.
 • 2:40 - 2:44
  Stanowię przykład tego, co można osiągnąć,
 • 2:44 - 2:48
  kiedy dziewczynki, od małego,
 • 2:48 - 2:53
  są kochane i wspierane przez otoczenie.
 • 2:53 - 2:57
  Otaczały mnie nadzwyczajne kobiety.
 • 2:57 - 3:02
  Babki, nauczycielki,
  ciotki, kuzynki, sąsiadki,
 • 3:02 - 3:06
  uczyły mnie ukrytej siły i godności.
 • 3:06 - 3:11
  Najważniejszy wzór stanowi dla mnie matka,
 • 3:11 - 3:13
  która mieszka z nami w Białym Domu
 • 3:13 - 3:16
  i pomaga wychowywać nasze dwie córeczki,
 • 3:16 - 3:18
  Malię i Sashę.
 • 3:18 - 3:22
  Jest równie obecna
  w ich życiu, jak i w moim,
 • 3:22 - 3:24
  i wpaja im
 • 3:24 - 3:27
  te same wartości,
  których uczyła mnie i brata,
 • 3:27 - 3:30
  jak współczucie, prawość,
 • 3:30 - 3:34
  pewność siebie i wytrwałość.
 • 3:34 - 3:37
  Wszystko z dodatkiem
  bezwarunkowej miłości,
 • 3:37 - 3:40
  do której zdolna jest tylko babcia.
 • 3:40 - 3:44
  Na swoje szczęście cenili mnie i zachęcali
 • 3:44 - 3:49
  również mężczyźni
  mogący świecić przykładem,
 • 3:49 - 3:52
  jak mój ojciec, brat,
  wujowie i dziadkowie.
 • 3:52 - 3:57
  Mężczyźni nauczyli mnie
  wielu ważnych rzeczy.
 • 3:57 - 4:00
  Nauczyli mnie, jak powinien wyglądać
 • 4:00 - 4:04
  pełen szacunku związek
  między kobietą i mężczyzną.
 • 4:04 - 4:08
  Nauczyli mnie, jak wyglądają
  silne małżeństwa.
 • 4:08 - 4:11
  Że zbudowane są na wierze i oddaniu,
 • 4:11 - 4:15
  na wzajemnym podziwie
  dla wyjątkowych cech partnera.
 • 4:15 - 4:17
  Nauczyli mnie,
 • 4:17 - 4:19
  co znaczy być ojcem
 • 4:19 - 4:21
  i dbać o rodzinę.
 • 4:21 - 4:23
  Nie tylko inwestować we własny dom,
 • 4:23 - 4:28
  ale pomagać w wychowaniu dzieci
 • 4:28 - 4:30
  w szerszej społeczności.
 • 4:30 - 4:32
  Takich właśnie cech
 • 4:32 - 4:35
  szukałam u męża,
 • 4:35 - 4:37
  Baracka Obamy.
 • 4:38 - 4:41
  Z początku naszej znajomości
 • 4:41 - 4:45
  najlepiej zapamiętałam pewną randkę.
 • 4:45 - 4:48
  Zabrał mnie na zebranie osiedlowe.
 • 4:48 - 4:50
  (Śmiech)
 • 4:50 - 4:52
  Ale romantycznie, wiem.
 • 4:52 - 4:55
  (Śmiech)
 • 4:55 - 4:57
  Wówczas Barack był działaczem społecznym.
 • 4:57 - 5:01
  Pomagał ludziom szukać pracy
 • 5:01 - 5:05
  i organizował zaopatrzenie
  dla biednych dzielnic.
 • 5:05 - 5:07
  Rozmawiając z zebranymi mieszkańcami,
 • 5:07 - 5:09
  mówił o dwóch koncepcjach:
 • 5:09 - 5:15
  "świat obecny"
  i "świat, jaki być powinien".
 • 5:15 - 5:19
  Mówiłam o tym w czasie kampanii wyborczej.
 • 5:19 - 5:21
  Powiedział, że zbyt często
 • 5:21 - 5:26
  zgadzamy się na rozbieżności
  między tymi światami.
 • 5:26 - 5:30
  Czasem godzimy się na obecny świat,
 • 5:30 - 5:34
  nawet jeśli nie odzwierciedla
  naszych wartości i aspiracji.
 • 5:34 - 5:37
  Barack przypomniał tamtego dnia
 • 5:37 - 5:40
  wszystkim zebranym, że wiemy,
 • 5:40 - 5:44
  jak powinien wyglądać świat.
 • 5:44 - 5:47
  Wiemy, jak wygląda uczciwość,
  sprawiedliwość i szanse.
 • 5:47 - 5:49
  Każdy to wie.
 • 5:49 - 5:51
  Zachęcał zebranych
 • 5:51 - 5:53
  i ludzi z tej okolicy,
 • 5:53 - 5:56
  by poświęcili się niwelowaniu rozbieżności
 • 5:56 - 5:58
  między tymi dwoma światami.
 • 5:58 - 6:02
  Żeby pracowali razem, by zmienić
 • 6:02 - 6:06
  dwa światy w jeden.
 • 6:06 - 6:09
  Myślę o tym dzisiaj,
 • 6:09 - 6:13
  bo wierzę, że wy, uczennice tej szkoły,
 • 6:13 - 6:18
  pełnicie ważną rolę
  w niwelowaniu rozbieżności.
 • 6:18 - 6:23
  To wy zbudujecie świat,
  jakim powinien być.
 • 6:23 - 6:25
  Napiszecie kolejny rozdział historii.
 • 6:25 - 6:29
  Nie tylko dla siebie,
  ale dla swego pokolenia,
 • 6:29 - 6:32
  i przyszłych pokoleń.
 • 6:32 - 6:34
  Dlatego dobre wykształcenie
 • 6:34 - 6:36
  jest tak ważne.
 • 6:36 - 6:39
  Dlatego wszystkie wasze wzloty i upadki,
 • 6:39 - 6:43
  nauczyciele, lubiani i nielubiani,
 • 6:43 - 6:46
  mają takie znaczenie.
 • 6:46 - 6:49
  Społeczeństwa, kraje i świat
 • 6:49 - 6:54
  mają tylko tyle siły,
  ile zdrowia mają ich kobiety.
 • 6:54 - 6:56
  Trzeba o tym pamiętać.
 • 6:56 - 7:02
  Częścią tego zdrowia
  jest znakomite wykształcenie.
 • 7:02 - 7:07
  Różnica między zdrową
  i patologiczną rodziną
 • 7:07 - 7:10
  często polega na obecności silnej kobiety,
 • 7:10 - 7:13
  lub kobiet, w centrum rodziny.
 • 7:13 - 7:16
  Różnica między załamaną
  a kwitnącą społecznością
 • 7:16 - 7:20
  polega na szacunku
  między mężczyznami i kobietami,
 • 7:20 - 7:25
  którzy doceniają wzajemny wkład
  w budowę społeczności.
 • 7:25 - 7:28
  Różnica między słabnącymi
 • 7:28 - 7:30
  a prosperującymi narodami
 • 7:30 - 7:34
  polega na zapewnieniu
  równego dostępu do edukacji
 • 7:34 - 7:36
  zarówno chłopcom, jak i dziewczętom.
 • 7:36 - 7:41
  Ta szkoła, imienia pierwszej
  kobiety-lekarza w Anglii
 • 7:41 - 7:47
  oraz otaczające budynki,
  imienia artystki Fridy Kahlo,
 • 7:47 - 7:49
  Mary Seacole,
 • 7:49 - 7:53
  jamajskiej pielęgniarki znanej
  jako "czarna Florence Nightingale",
 • 7:53 - 7:56
  oraz angielskiej pisarki, Emily Brontë,
 • 7:56 - 8:00
  oddają cześć kobietom
  zwalczającym seksizm, rasizm i ignorancję,
 • 8:00 - 8:05
  by podążać za pasją
  karmienia własnej duszy.
 • 8:05 - 8:08
  One nie uznawały barier.
 • 8:08 - 8:12
  Jak ten znak: "bez ograniczeń".
 • 8:12 - 8:14
  Nie umiały żyć inaczej
 • 8:14 - 8:17
  niż podążając za marzeniami.
 • 8:17 - 8:22
  Dzięki temu
 • 8:22 - 8:24
  usunęły wiele przeszkód.
 • 8:24 - 8:26
  Otworzyły wiele drzwi
 • 8:26 - 8:29
  dla milionów lekarek, pielęgniarek,
 • 8:29 - 8:32
  artystek i pisarek,
 • 8:32 - 8:34
  które szły ich śladem.
 • 8:34 - 8:37
  Dzięki dobremu wykształceniu
 • 8:37 - 8:41
  wy też możecie kierować własnym losem.
 • 8:41 - 8:44
  Pamiętajcie o tym.
 • 8:44 - 8:48
  Stoję tutaj
 • 8:48 - 8:51
  dzięki wykształceniu.
 • 8:51 - 8:55
  Nigdy nie wagarowałam.
  Nie wiem, czy ktoś wagaruje.
 • 8:55 - 8:57
  Ja tego nie robiłam.
 • 8:57 - 8:59
  Uwielbiałam dostawać szóstki.
 • 8:59 - 9:01
  Lubiłam być bystra.
 • 9:01 - 9:05
  Lubiłam przychodzić na czas.
  Lubiłam odrabiać lekcje.
 • 9:05 - 9:10
  Uważałam, że być bystrym,
  to najfajniejsza rzecz na świecie.
 • 9:10 - 9:12
  Dzięki podobnym wartościom,
 • 9:12 - 9:14
  wy także możecie kierować swoim losem.
 • 9:14 - 9:17
  Też możecie wytyczać drogę.
 • 9:17 - 9:19
  Też możecie spełnić marzenia.
 • 9:19 - 9:23
  Potem musicie wyciągnąć rękę
 • 9:23 - 9:27
  i pomóc podobnym sobie.
 • 9:27 - 9:30
  Historia udowadnia,
 • 9:30 - 9:32
  że pochodzenie nie ma znaczenia.
 • 9:32 - 9:34
  że pochodzenie nie ma znaczenia.
 • 9:34 - 9:39
  Sukces zależy od waszego hartu ducha,
 • 9:39 - 9:43
  wiary w siebie i ciężkiej pracy.
 • 9:43 - 9:47
  To prawda. Taki jest świat,
  w którym żyjemy.
 • 9:47 - 9:50
  Macie kontrolę nad swoim losem.
 • 9:50 - 9:55
  To z pewnością nie będzie łatwe,
 • 9:55 - 9:57
  ale wszelkie środki
 • 9:57 - 10:00
  potrzebne, by odnieść sukces
 • 10:00 - 10:03
  macie właśnie tutaj.
 • 10:03 - 10:07
  Mój mąż pracuje w dużym gabinecie.
 • 10:07 - 10:10
  Nazywa się Gabinet Owalny.
 • 10:10 - 10:12
  W Białym Domu jego biurko
 • 10:12 - 10:15
  nazywa się Resolute.
 • 10:15 - 10:19
  Zbudowane z drewna
  po brytyjskim okręcie HMS "Resolute"
 • 10:19 - 10:22
  jest darem od królowej Wiktorii.
 • 10:22 - 10:27
  To trwały symbol przyjaźni
  między dwoma narodami.
 • 10:27 - 10:29
  Sama nazwa, Resolute, Niezachwiany,
 • 10:29 - 10:33
  przypomina o sile charakteru
 • 10:33 - 10:35
  potrzebnej nie tylko do rządzenia krajem,
 • 10:35 - 10:40
  ale też do treściwego życia.
 • 10:40 - 10:44
  Mam nadzieję, że niezachwianie
  podążycie za marzeniami,
 • 10:44 - 10:47
  że pokonacie bariery
 • 10:47 - 10:50
  i spożytkujecie liczne talenty.
 • 10:50 - 10:54
  Widzieliśmy je. Macie je.
 • 10:54 - 10:58
  Użyjcie ich do stworzenia
  świata, jaki być powinien.
 • 10:58 - 11:01
  Liczymy na was.
 • 11:01 - 11:03
  Liczymy, że każda z was
 • 11:03 - 11:06
  da z siebie wszystko.
 • 11:06 - 11:08
  Świat jest wielki
 • 11:08 - 11:10
  i pełen wyzwań.
 • 11:10 - 11:14
  Potrzeba nam silnych, bystrych,
  pewnych siebie kobiet,
 • 11:14 - 11:16
  by powstały i przejęły wodze.
 • 11:16 - 11:20
  Wiemy, że potraficie.
  Kochamy was. Dziękuję bardzo.
 • 11:20 - 11:27
  (Brawa)
Title:
Apel o edukację
Speaker:
Michelle Obama
Description:

Przemawiając w londyńskiej szkole dla dziewcząt, Michelle Obama z pasją przekonuje studentki do poważnego traktowania wykształcenia. Michelle dowodzi, że nowe, błyskotliwe pokolenie zasypie przepaść między światem, jaki jest, a światem, jaki być powinien.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:29
Rysia Wand edited Polish subtitles for A passionate, personal case for education
Rysia Wand added a translation

Polish subtitles

Revisions Compare revisions