Polish subtitles

← Apel o edukację

Przemawiając w londyńskiej szkole dla dziewcząt, Michelle Obama z pasją przekonuje studentki do poważnego traktowania wykształcenia. Michelle dowodzi, że nowe, błyskotliwe pokolenie zasypie przepaść między światem, jaki jest, a światem, jaki być powinien.

Get Embed Code
44 Languages

Showing Revision 2 created 10/25/2020 by Rysia Wand.

 1. To mój pierwszy wyjazd.
 2. Pierwszy zagraniczny wyjazd
  Pierwszej Damy.
 3. Dacie wiarę?
 4. (Brawa)
 5. Choć nie pierwszy raz jestem w Anglii,
 6. cieszę się, że to moja
  pierwsza oficjalna wizyta.
 7. Wyjątkowe stosunki
  między USA i Wielką Brytanią
 8. opierają się nie tylko
  na stosunkach rządowych,
 9. ale też na wspólnym języku i wartościach.
 10. Pamiętam o tym, patrząc dziś na was.
 11. Podczas tej wizyty miałam zaszczyt
 12. poznać niezwykłe Brytyjki.
 13. Kobiety, które torują wam drogę.
 14. To zaszczyt spotkać was,

 15. przyszłe przywódczynie
  Wielkiej Brytanii i świata.
 16. Na pozór bardzo wiele nas różni.
 17. Ja jestem Pierwszą Damą USA,
 18. a wy uczycie się w szkole.
 19. W istocie mamy wiele wspólnego.
 20. W mojej przeszłości nic nie wskazywało,
 21. że stanę tu kiedyś,
 22. jako pierwsza afroamerykańska
  Pierwsza Dama
 23. Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 24. Nic na to nie wskazywało.
 25. Dorastałam bez bogactw czy zasobów
 26. ani bez nadzwyczajnej pozycji społecznej.
 27. Wychowałam się na południu Chicago.
 28. To prawdziwa część Chicago.
 29. Ukształtowała mnie klasa pracująca.
 30. Mój ojciec całe życie pracował dla miasta,
 31. a matka została w domu,
 32. żeby zajmować się mną i moim bratem.
 33. Rodzice nigdy nie studiowali.
 34. Tata zachorował na stwardnienie rozsiane
 35. w kwiecie wieku.
 36. Choć z coraz większym trudem chodził
 37. i ubierał się rano,
 38. widziałam, jak było mu trudno,
 39. ojciec nigdy nie narzekał.
 40. Był wdzięczny za to, co ma.
 41. Wstawał tylko wcześniej i pracował ciężej.
 42. Brat i ja dostaliśmy to,
  co najpotrzebniejsze:
 43. miłość, solidne zasady
 44. i wiarę, że dzięki dobremu wykształceniu
 45. i ciężkiej pracy
 46. damy sobie ze wszystkim radę.
 47. Stanowię przykład tego, co można osiągnąć,

 48. kiedy dziewczynki, od małego,
 49. są kochane i wspierane przez otoczenie.
 50. Otaczały mnie nadzwyczajne kobiety.
 51. Babki, nauczycielki,
  ciotki, kuzynki, sąsiadki,
 52. uczyły mnie ukrytej siły i godności.
 53. Najważniejszy wzór stanowi dla mnie matka,
 54. która mieszka z nami w Białym Domu
 55. i pomaga wychowywać nasze dwie córeczki,
 56. Malię i Sashę.
 57. Jest równie obecna
  w ich życiu, jak i w moim,
 58. i wpaja im
 59. te same wartości,
  których uczyła mnie i brata,
 60. jak współczucie, prawość,
 61. pewność siebie i wytrwałość.
 62. Wszystko z dodatkiem
  bezwarunkowej miłości,
 63. do której zdolna jest tylko babcia.
 64. Na swoje szczęście cenili mnie i zachęcali

 65. również mężczyźni
  mogący świecić przykładem,
 66. jak mój ojciec, brat,
  wujowie i dziadkowie.
 67. Mężczyźni nauczyli mnie
  wielu ważnych rzeczy.
 68. Nauczyli mnie, jak powinien wyglądać
 69. pełen szacunku związek
  między kobietą i mężczyzną.
 70. Nauczyli mnie, jak wyglądają
  silne małżeństwa.
 71. Że zbudowane są na wierze i oddaniu,
 72. na wzajemnym podziwie
  dla wyjątkowych cech partnera.
 73. Nauczyli mnie,
 74. co znaczy być ojcem
 75. i dbać o rodzinę.
 76. Nie tylko inwestować we własny dom,
 77. ale pomagać w wychowaniu dzieci
 78. w szerszej społeczności.
 79. Takich właśnie cech

 80. szukałam u męża,
 81. Baracka Obamy.
 82. Z początku naszej znajomości
 83. najlepiej zapamiętałam pewną randkę.
 84. Zabrał mnie na zebranie osiedlowe.
 85. (Śmiech)
 86. Ale romantycznie, wiem.
 87. (Śmiech)
 88. Wówczas Barack był działaczem społecznym.
 89. Pomagał ludziom szukać pracy
 90. i organizował zaopatrzenie
  dla biednych dzielnic.
 91. Rozmawiając z zebranymi mieszkańcami,
 92. mówił o dwóch koncepcjach:
 93. "świat obecny"
  i "świat, jaki być powinien".
 94. Mówiłam o tym w czasie kampanii wyborczej.
 95. Powiedział, że zbyt często
 96. zgadzamy się na rozbieżności
  między tymi światami.
 97. Czasem godzimy się na obecny świat,
 98. nawet jeśli nie odzwierciedla
  naszych wartości i aspiracji.
 99. Barack przypomniał tamtego dnia
 100. wszystkim zebranym, że wiemy,
 101. jak powinien wyglądać świat.
 102. Wiemy, jak wygląda uczciwość,
  sprawiedliwość i szanse.
 103. Każdy to wie.
 104. Zachęcał zebranych
 105. i ludzi z tej okolicy,
 106. by poświęcili się niwelowaniu rozbieżności
 107. między tymi dwoma światami.
 108. Żeby pracowali razem, by zmienić
 109. dwa światy w jeden.
 110. Myślę o tym dzisiaj,

 111. bo wierzę, że wy, uczennice tej szkoły,
 112. pełnicie ważną rolę
  w niwelowaniu rozbieżności.
 113. To wy zbudujecie świat,
  jakim powinien być.
 114. Napiszecie kolejny rozdział historii.
 115. Nie tylko dla siebie,
  ale dla swego pokolenia,
 116. i przyszłych pokoleń.
 117. Dlatego dobre wykształcenie
 118. jest tak ważne.
 119. Dlatego wszystkie wasze wzloty i upadki,
 120. nauczyciele, lubiani i nielubiani,
 121. mają takie znaczenie.
 122. Społeczeństwa, kraje i świat
 123. mają tylko tyle siły,
  ile zdrowia mają ich kobiety.
 124. Trzeba o tym pamiętać.
 125. Częścią tego zdrowia
  jest znakomite wykształcenie.

 126. Różnica między zdrową
  i patologiczną rodziną
 127. często polega na obecności silnej kobiety,
 128. lub kobiet, w centrum rodziny.
 129. Różnica między załamaną
  a kwitnącą społecznością
 130. polega na szacunku
  między mężczyznami i kobietami,
 131. którzy doceniają wzajemny wkład
  w budowę społeczności.
 132. Różnica między słabnącymi
 133. a prosperującymi narodami
 134. polega na zapewnieniu
  równego dostępu do edukacji
 135. zarówno chłopcom, jak i dziewczętom.
 136. Ta szkoła, imienia pierwszej
  kobiety-lekarza w Anglii

 137. oraz otaczające budynki,
  imienia artystki Fridy Kahlo,
 138. Mary Seacole,
 139. jamajskiej pielęgniarki znanej
  jako "czarna Florence Nightingale",
 140. oraz angielskiej pisarki, Emily Brontë,
 141. oddają cześć kobietom
  zwalczającym seksizm, rasizm i ignorancję,
 142. by podążać za pasją
  karmienia własnej duszy.
 143. One nie uznawały barier.
 144. Jak ten znak: "bez ograniczeń".
 145. Nie umiały żyć inaczej
 146. niż podążając za marzeniami.
 147. Dzięki temu
 148. usunęły wiele przeszkód.
 149. Otworzyły wiele drzwi
 150. dla milionów lekarek, pielęgniarek,
 151. artystek i pisarek,
 152. które szły ich śladem.
 153. Dzięki dobremu wykształceniu
 154. wy też możecie kierować własnym losem.
 155. Pamiętajcie o tym.

 156. Stoję tutaj
 157. dzięki wykształceniu.
 158. Nigdy nie wagarowałam.
  Nie wiem, czy ktoś wagaruje.
 159. Ja tego nie robiłam.
 160. Uwielbiałam dostawać szóstki.
 161. Lubiłam być bystra.
 162. Lubiłam przychodzić na czas.
  Lubiłam odrabiać lekcje.
 163. Uważałam, że być bystrym,
  to najfajniejsza rzecz na świecie.
 164. Dzięki podobnym wartościom,
 165. wy także możecie kierować swoim losem.
 166. Też możecie wytyczać drogę.
 167. Też możecie spełnić marzenia.
 168. Potem musicie wyciągnąć rękę
 169. i pomóc podobnym sobie.
 170. Historia udowadnia,
 171. że pochodzenie nie ma znaczenia.
 172. że pochodzenie nie ma znaczenia.
 173. Sukces zależy od waszego hartu ducha,

 174. wiary w siebie i ciężkiej pracy.
 175. To prawda. Taki jest świat,
  w którym żyjemy.
 176. Macie kontrolę nad swoim losem.
 177. To z pewnością nie będzie łatwe,
 178. ale wszelkie środki
 179. potrzebne, by odnieść sukces
 180. macie właśnie tutaj.
 181. Mój mąż pracuje w dużym gabinecie.

 182. Nazywa się Gabinet Owalny.
 183. W Białym Domu jego biurko
 184. nazywa się Resolute.
 185. Zbudowane z drewna
  po brytyjskim okręcie HMS "Resolute"
 186. jest darem od królowej Wiktorii.
 187. To trwały symbol przyjaźni
  między dwoma narodami.
 188. Sama nazwa, Resolute, Niezachwiany,
 189. przypomina o sile charakteru
 190. potrzebnej nie tylko do rządzenia krajem,
 191. ale też do treściwego życia.
 192. Mam nadzieję, że niezachwianie
  podążycie za marzeniami,
 193. że pokonacie bariery
 194. i spożytkujecie liczne talenty.
 195. Widzieliśmy je. Macie je.
 196. Użyjcie ich do stworzenia
  świata, jaki być powinien.
 197. Liczymy na was.
 198. Liczymy, że każda z was
 199. da z siebie wszystko.
 200. Świat jest wielki
 201. i pełen wyzwań.
 202. Potrzeba nam silnych, bystrych,
  pewnych siebie kobiet,
 203. by powstały i przejęły wodze.
 204. Wiemy, że potraficie.
  Kochamy was. Dziękuję bardzo.

 205. (Brawa)