Lithuanian subtitles

← Kodėl reikia išsilavinimo?

Kalbėdama Londono merginų mokykloje, Michelle Obama pateikia aistringus, asmeninius argumentus, kodėl kiekviena mokinė turėtų rimtai žiūrėti į išsilavinimą. Būtent ši nauja, talentinga karta, jos manymu, užvers tarpeklį tarp tokio pasaulio, koks jis yra ir koks turėtų būti.

Get Embed Code
44 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 9 created 09/06/2013 by Dimitra Papageorgiou.

 1. Tai mano pirmoji kelionė,
 2. mano pirmoji, kaip pirmosios ponios, kelionė į užsienį.
 3. Ar galite tuo patikėti?
 4. (Plojimai)
 5. Ir nors tai nėra mano pirmasis apsilankymas Jungtinėje Karalystėje,
 6. turiu pasakyti, kad aš džiaugiuosi, jog tai yra mano pirmasis oficialus vizitas.
 7. Ypatingas ryšys tarp JAV ir Jungtinės Karalystės
 8. yra pagrįstas ne vien tik bendradarbiavimu tarp vyriausybių,
 9. bet taip pat ir bendra kalba bei vertybėmis,
 10. kurias aš prisimenu, šiandien žiūrėdama į jus visas.
 11. Vizito metu aš buvau ypatingai pagerbta,
 12. galėdama susipažinti su vienomis iš ypatingiausių Britanijos moterų -
 13. moterų, kurios jums visoms skina kelią.
 14. Taip pat esu pagerbta, galėdama susitikti su jumis,

 15. būsimosiomis Didžiosios Britanijos ir pasaulio lyderėmis.
 16. Ir nors mūsų gyvenimai atrodo labai skirtingi,
 17. palyginus mane, čia stovinčią pirmąją JAV ponią,
 18. ir jus, dar besimokančias mokykloje,
 19. aš noriu, kad jūs žinotumėte, kad mes turime labai daug bendra.
 20. Nes mano gyvenimo kelyje niekas
 21. nepranašavo, kad aš stovėsiu čia,
 22. kaip pirmoji afro-amerikietė pirmoji ponia
 23. Jungtinėse Amerikos Valstijose.
 24. Mano gyvenime nebuvo nieko, kas mane būtų atvedę iki tokio gyvenimo, kokį turiu dabar.
 25. Aš neužaugau turtų, malonumų
 26. ar kokių kitų socialinių privilegijų apsuptyje.
 27. Aš užaugau pietinėje Čikagos dalyje.
 28. Tai tikroji Čikagos dalis.
 29. Aš buvau darbininkų klasės produktas.
 30. Mano tėtis visą gyvenimą buvo miesto darbininkas,
 31. o mano mama buvo namų šeimininkė.
 32. Ji buvo namuose, kad pasirūpintų manimi ir mano vyresniuoju broliu.
 33. Nei vienas iš jų nestudijavo universitete.
 34. Mano tėvui buvo diagnozuota išsėtinė sklerozė
 35. pačiame jo jėgų žydėjime.
 36. Tačiau net tada, kai vaikščioti
 37. ir apsirengti rytais jam pasidarė sunku,
 38. aš mačiau, kaip jis vis labiau ir labiau su tuo kovoja -
 39. mano tėvas niekada nesiskundė savuoju vargu.
 40. Jis buvo dėkingas už tai, ką turėjo.
 41. Jis tiesiog keldavosi anksčiau ir dirbo sunkiau.
 42. Mes su broliu niekada nestigome reikalingiausių dalykų:
 43. meilės, stiprių moralinių vertybių
 44. ir tikėjimo, kad gero išsilavinimo
 45. ir sunkaus darbo dėka,
 46. nėra nieko, ko mes negalėtume pasiekti.
 47. Aš esu pavyzdys to, kas yra įmanoma,

 48. kai mergaitės nuo pat mažumės
 49. yra mylimos ir auklėjamos aplink esančių žmonių.
 50. Gyvenime buvau apsupta ypatingų moterų:
 51. močiučių, mokytojų, tetų, pusseserių, kaimynių,
 52. kurios mane išmokė tylios stiprybės ir orumo.
 53. O mano mama yra pats svarbiausias pavyzdys mano gyvenime.
 54. Ji gyvena su mumis Baltuosiuose Rūmuose
 55. ir padeda auginti dvi mūsų dukreles,
 56. Malią ir Sashą.
 57. Ji yra aktyvi mano dukrų gyvenimo dalyvė, kaip ir manojo,
 58. ir mano dukteryse ugdo
 59. tas pačias vertybes, kurias įdiegė man ir mano broliui:
 60. tokių dalykų kaip gailestingumas, sąžiningumas,
 61. pasitikėjimas ir atkaklumas -
 62. visa tai yra apsupta besąlygiškos meilės,
 63. kurią suteikti gali tik senelė.
 64. Man tai pat pasisekė, kad buvau branginama ir skatinama

 65. kai kurių stiprių sektino pavyzdžio vyrų.
 66. Tarp jų yra mano tėtis, brolis, dėdės ir seneliai.
 67. Šie vyrai taip pat mane išmokė svarbių gyvenimo pamokų.
 68. Jie man parodė, kaip turi atrodyti pagarbūs santykiai
 69. tarp vyro ir moters.
 70. Jie man parodė, kas yra stipri santuoka,
 71. kurios pagrindas yra pasitikėjimas ir įsipareigojimas
 72. ir gėrėjimasis vienas kito unikalumu.
 73. Jie man parodė, ką reiškia
 74. būti tėvu
 75. ir rūpintis šeima.
 76. Ir investuoti ne tik į savuosius namus,
 77. bet ir stengtis bendrauti bei padėti auginti vaikus
 78. platesnėje bendruomenėje.
 79. Būtent šių savybių

 80. aš ir ieškojau savo vyro -
 81. Barako Obamos - charakteryje.
 82. Kai pirmą kartą susitikom,
 83. vienas dalykų, kuriuos prisimenu, buvo tai, kad jis mane pakvietė į pasimatymą.
 84. Tas pasimatymas buvo dalyvavimas bendruomenės susirinkime.
 85. (Juokas)
 86. Aš žinau, labai romantiška.
 87. (Juokas)
 88. Bet kai mes susipažinome, Barack'as buvo visuomeninės organizacijos darbuotojas.
 89. Jo darbas buvo padėti žmonėms susirasti darbą
 90. ir bandyti gauti lėšų sunkai besiverčiantiems rajonams.
 91. Kai jis kalbėjo su tam bendruomenės centrui priklausančiais gyventojais,
 92. jis kalbėjo apie dvi idėjas:
 93. Jis kalbėjo apie "pasaulį tokį, koks jis yra'' ir ''pasaulį tokį, koks jis turėtų būti''.
 94. Apie tai aš kalbėjau visos kampanijos metu.
 95. Jis sakė, kad labai dažnai
 96. pripažįstame atstumą tarp šių idėjų.
 97. Ir kartais mes pasitenkiname pasauliu tokiu, koks jis yra,
 98. nors ir jis neatspindi mūsų vertybių ir siekių.
 99. Bet tądien Barack'as priminė
 100. visiems buvusiems toje patalpoje, kad mes visi žinome,
 101. kaip turi atrodyti mūsų pasaulis.
 102. Mes visi žinome, kad yra dorumas, teisingumas ir galimybės.
 103. Visi tai žinome.
 104. Jis skatino dalyvavusius tame susirinkime,
 105. toje bendruomenėje,
 106. atsiduoti tos prarajos
 107. tarp šių dviejų idėjų užvėrimui,
 108. kartu dirbti ir stengtis, kad esamas pasaulis
 109. ir pasaulis, kuris turi egzistuoti, būtų vienas ir tas pats.
 110. Šiandien apie tai mąstau, nes

 111. aš suprantu ir esu tikra, kad jūs, šios mokyklos mokinės,
 112. esate labai svarbios naikinant tą prarają.
 113. Jūs esate tos moterys, kurios padarys pasaulį tokį, koks jis turi būti.
 114. Jūs rašysite naujus istorijos puslapius.
 115. Ne tik dėl savęs, bet ir dėl savo kartos,
 116. ir dėl būsimų kartų.
 117. Štai kodėl turėti gerą išsilavinimą
 118. yra taip svarbu
 119. Štai kodėl visa, kuo dabar gyvenate:
 120. pakilimai ir nuopuoliai, mokytojai, kurie jums patinka ir kurie - ne,
 121. yra be galo svarbu.
 122. Kadangi bendruomenės ir šalys, pasaulis, galų gale,
 123. yra tiek stiprūs, kiek yra stipri moterų gerovė.
 124. Nevalia to pamiršti.
 125. Dalis tos gerovės priklauso nuo gero išsilavinimo.

 126. Skirtumas tarp sunkiai besiverčiančios šeimos ir klestinčios
 127. dažnai yra moters, kaip stiprios asmenybės buvimas
 128. arba moterų, kaip „šeimos galvos“ buvimas šeimoje.
 129. Skirtumas tarp susiskaldžiusios bendruomenės ir klestinčios
 130. dažnai yra nuoširdi pagarba tarp vyrų ir moterų,
 131. kurie vertina vienas kito indėlius į visuomenės gerovę.
 132. Skirtumas tarp nykstančios tautos
 133. ir tarp žydėsiančios
 134. yra pripažinimas fakto, kad mums visiems reikia vienodų galimybių išsilavinimui gauti
 135. tiek berniukams, tiek mergaitėms.
 136. Ši mokykla yra pavadinta pirmosios Jungtinės Karalystės gydytojos vardu,

 137. aplink esantys pastatai pavadinti meksikietės menininkės Fridos Kahlo,
 138. Merės Seacole,
 139. seselės iš Jamaikos, pramintos „juodaja Florencijos lakštingala“,
 140. ir anglų rašytojos Emilės Bronte garbei.
 141. Garbei tų moterų, kurios kovojo prieš lytinę nelygybę, rasizmą ir neišprusimą,
 142. siekdamos įgyvendinti savo svajonę pamaitinti savo pačių sielas.
 143. Jos nekreipė dėmesio į kliūtis.
 144. Kaip parašyta ant ženklo: „be jokių apribojimų“.
 145. Jos nežinojo kito gyvenimo kelio,
 146. nei sekti savo svajomis.
 147. Tai padariusios, šios moterys
 148. įveikė daug kliūčių.
 149. Jos atidarė galybes naujų durų
 150. milijonams moterų gydytojų ir seselių,
 151. menininkių ir rašytojų,
 152. kurios visos sekė tų garsiųjų moterų pėdomis.
 153. Gaudamos gerą išsilavinimą,
 154. jūs irgi galite būti savo likimo kalvėmis.
 155. Prašau, atminkite tai.

 156. Jei norite sužinoti, kodėl aš esu čia -
 157. tai dėl išsilavinimo.
 158. Niekada nebėgau iš pamokų. Atsiprašau, aš nežinau, ar kas nors iš čia esančių taip elgiasi.
 159. Aš to niekada nedariau.
 160. Man patiko gauti dešimtukus.
 161. Man patiko būti protingai.
 162. Mėgau nevėluoti, baigti savo darbus.
 163. Maniau, kad būti protingai yra pats nuostabiausias dalykas pasaulyje.
 164. Jūs taip pat, vadovaudamosios šiomis vertybėmis,
 165. galite savo gyvenima paversti tokiu, kokio norite.
 166. Jūs taip pat praskinti kelią.
 167. Jūs taip pat galite savo svajones paversti realybe.
 168. O tada turėsite atsigręžti
 169. ir padėti tam, kuris nori padaryti tą patį.
 170. Istorija įrodo, kad nesvarbu,
 171. kur tu gyveni - socialiniame būste
 172. ar dideliame nuosavame name.
 173. Jūsų sėkmė bus nulemta

 174. jūsų pačių tvirtumo,
 175. pasitikėjimo savimi, individualaus ir sunkaus darbo.
 176. Tai tiesa. Tai mūsų pasaulio realybė.
 177. Dabar jūs turite savo likimo vadeles rankose.
 178. Žinoma, tai nebus lengva.
 179. Bet jūs turit viską, ko reikia.
 180. Viską, ko reikia norint būti sėkmingoms,
 181. jūs jau turite čia.
 182. Mano vyras dirba dideliame kabinete,

 183. vadinamajame "Ovaliajame" kabinete.
 184. Baltuosiuose rūmuose yra stalas, už kurio jis sėdi -
 185. jis vadinamas "Resolute" rašomuoju stalu.
 186. Šis stalas pagamintas iš Jos Didenybės laivo "Resolute" medienos
 187. ir padovanotas Karalienės Viktorijos.
 188. Tai ilgalaikis dviejų mūsų tautų draugystės simbolis.
 189. Jo pavadinimas, "Resolute" - tvirtasis,
 190. yra priminimas apie charakterio stiprybę, būtiną
 191. ne tik vadovauti šaliai,
 192. bet ir gyventi gyvenimą, kuris turi tikslą.
 193. Aš tikuosi, kad siekdamos savųjų svajonių, jūs būsite tvirtos,
 194. kad žengsite priekin be jokių apribojimų,
 195. ir kad naudositės savo gabumais, nes jų turite daug - mes tai matėme,
 196. jie yra čia.
 197. Kad juos naudosite siekdamos sukurti tokį pasaulį, koks jis turi būti.
 198. Kadangi mes dedame daug vilčių į jus.
 199. Į kiekvieną iš jūsų,
 200. kad jūs tapsite geriausiomis, kokiomis tik galite tapti.
 201. Pasaulis yra milžiniškas.
 202. Jis yra kupinas iššūkių.
 203. Ir mums reikia stiprių, protingų, savimi pasitinkinčių jaunų moterų,
 204. kurios atsistotų ir paimtų vadeles į savo rankas.
 205. Mes žinome, kad jums pasiseks. Mes Mylime jus. Širdingai dėkoju.

 206. (Plojimai)