Return to Video

Kodėl reikia išsilavinimo?

 • 0:00 - 0:02
  Tai mano pirmoji kelionė,
 • 0:02 - 0:04
  mano pirmoji, kaip pirmosios ponios, kelionė į užsienį.
 • 0:04 - 0:06
  Ar galite tuo patikėti?
 • 0:06 - 0:16
  (Plojimai)
 • 0:16 - 0:19
  Ir nors tai nėra mano pirmasis apsilankymas Jungtinėje Karalystėje,
 • 0:19 - 0:24
  turiu pasakyti, kad aš džiaugiuosi, jog tai yra mano pirmasis oficialus vizitas.
 • 0:24 - 0:28
  Ypatingas ryšys tarp JAV ir Jungtinės Karalystės
 • 0:28 - 0:33
  yra pagrįstas ne vien tik bendradarbiavimu tarp vyriausybių,
 • 0:33 - 0:36
  bet taip pat ir bendra kalba bei vertybėmis,
 • 0:36 - 0:40
  kurias aš prisimenu, šiandien žiūrėdama į jus visas.
 • 0:40 - 0:44
  Vizito metu aš buvau ypatingai pagerbta,
 • 0:44 - 0:47
  galėdama susipažinti su vienomis iš ypatingiausių Britanijos moterų -
 • 0:47 - 0:50
  moterų, kurios jums visoms skina kelią.
 • 0:50 - 0:53
  Taip pat esu pagerbta, galėdama susitikti su jumis,
 • 0:53 - 0:59
  būsimosiomis Didžiosios Britanijos ir pasaulio lyderėmis.
 • 0:59 - 1:04
  Ir nors mūsų gyvenimai atrodo labai skirtingi,
 • 1:04 - 1:08
  palyginus mane, čia stovinčią pirmąją JAV ponią,
 • 1:08 - 1:12
  ir jus, dar besimokančias mokykloje,
 • 1:12 - 1:16
  aš noriu, kad jūs žinotumėte, kad mes turime labai daug bendra.
 • 1:16 - 1:20
  Nes mano gyvenimo kelyje niekas
 • 1:20 - 1:22
  nepranašavo, kad aš stovėsiu čia,
 • 1:22 - 1:25
  kaip pirmoji afro-amerikietė pirmoji ponia
 • 1:25 - 1:27
  Jungtinėse Amerikos Valstijose.
 • 1:27 - 1:32
  Mano gyvenime nebuvo nieko, kas mane būtų atvedę iki tokio gyvenimo, kokį turiu dabar.
 • 1:32 - 1:35
  Aš neužaugau turtų, malonumų
 • 1:35 - 1:39
  ar kokių kitų socialinių privilegijų apsuptyje.
 • 1:39 - 1:43
  Aš užaugau pietinėje Čikagos dalyje.
 • 1:43 - 1:46
  Tai tikroji Čikagos dalis.
 • 1:46 - 1:49
  Aš buvau darbininkų klasės produktas.
 • 1:49 - 1:53
  Mano tėtis visą gyvenimą buvo miesto darbininkas,
 • 1:53 - 1:55
  o mano mama buvo namų šeimininkė.
 • 1:55 - 2:00
  Ji buvo namuose, kad pasirūpintų manimi ir mano vyresniuoju broliu.
 • 2:00 - 2:03
  Nei vienas iš jų nestudijavo universitete.
 • 2:03 - 2:06
  Mano tėvui buvo diagnozuota išsėtinė sklerozė
 • 2:06 - 2:08
  pačiame jo jėgų žydėjime.
 • 2:08 - 2:11
  Tačiau net tada, kai vaikščioti
 • 2:11 - 2:13
  ir apsirengti rytais jam pasidarė sunku,
 • 2:13 - 2:15
  aš mačiau, kaip jis vis labiau ir labiau su tuo kovoja -
 • 2:15 - 2:19
  mano tėvas niekada nesiskundė savuoju vargu.
 • 2:19 - 2:21
  Jis buvo dėkingas už tai, ką turėjo.
 • 2:21 - 2:26
  Jis tiesiog keldavosi anksčiau ir dirbo sunkiau.
 • 2:26 - 2:29
  Mes su broliu niekada nestigome reikalingiausių dalykų:
 • 2:29 - 2:32
  meilės, stiprių moralinių vertybių
 • 2:32 - 2:35
  ir tikėjimo, kad gero išsilavinimo
 • 2:35 - 2:37
  ir sunkaus darbo dėka,
 • 2:37 - 2:40
  nėra nieko, ko mes negalėtume pasiekti.
 • 2:40 - 2:44
  Aš esu pavyzdys to, kas yra įmanoma,
 • 2:44 - 2:48
  kai mergaitės nuo pat mažumės
 • 2:48 - 2:53
  yra mylimos ir auklėjamos aplink esančių žmonių.
 • 2:53 - 2:57
  Gyvenime buvau apsupta ypatingų moterų:
 • 2:57 - 3:02
  močiučių, mokytojų, tetų, pusseserių, kaimynių,
 • 3:02 - 3:06
  kurios mane išmokė tylios stiprybės ir orumo.
 • 3:06 - 3:11
  O mano mama yra pats svarbiausias pavyzdys mano gyvenime.
 • 3:11 - 3:13
  Ji gyvena su mumis Baltuosiuose Rūmuose
 • 3:13 - 3:16
  ir padeda auginti dvi mūsų dukreles,
 • 3:16 - 3:18
  Malią ir Sashą.
 • 3:18 - 3:22
  Ji yra aktyvi mano dukrų gyvenimo dalyvė, kaip ir manojo,
 • 3:22 - 3:24
  ir mano dukteryse ugdo
 • 3:24 - 3:27
  tas pačias vertybes, kurias įdiegė man ir mano broliui:
 • 3:27 - 3:30
  tokių dalykų kaip gailestingumas, sąžiningumas,
 • 3:30 - 3:34
  pasitikėjimas ir atkaklumas -
 • 3:34 - 3:37
  visa tai yra apsupta besąlygiškos meilės,
 • 3:37 - 3:40
  kurią suteikti gali tik senelė.
 • 3:40 - 3:44
  Man tai pat pasisekė, kad buvau branginama ir skatinama
 • 3:44 - 3:49
  kai kurių stiprių sektino pavyzdžio vyrų.
 • 3:49 - 3:52
  Tarp jų yra mano tėtis, brolis, dėdės ir seneliai.
 • 3:52 - 3:57
  Šie vyrai taip pat mane išmokė svarbių gyvenimo pamokų.
 • 3:57 - 4:00
  Jie man parodė, kaip turi atrodyti pagarbūs santykiai
 • 4:00 - 4:04
  tarp vyro ir moters.
 • 4:04 - 4:08
  Jie man parodė, kas yra stipri santuoka,
 • 4:08 - 4:11
  kurios pagrindas yra pasitikėjimas ir įsipareigojimas
 • 4:11 - 4:15
  ir gėrėjimasis vienas kito unikalumu.
 • 4:15 - 4:17
  Jie man parodė, ką reiškia
 • 4:17 - 4:19
  būti tėvu
 • 4:19 - 4:21
  ir rūpintis šeima.
 • 4:21 - 4:23
  Ir investuoti ne tik į savuosius namus,
 • 4:23 - 4:28
  bet ir stengtis bendrauti bei padėti auginti vaikus
 • 4:28 - 4:30
  platesnėje bendruomenėje.
 • 4:30 - 4:32
  Būtent šių savybių
 • 4:32 - 4:35
  aš ir ieškojau savo vyro -
 • 4:35 - 4:37
  Barako Obamos - charakteryje.
 • 4:38 - 4:41
  Kai pirmą kartą susitikom,
 • 4:41 - 4:45
  vienas dalykų, kuriuos prisimenu, buvo tai, kad jis mane pakvietė į pasimatymą.
 • 4:45 - 4:48
  Tas pasimatymas buvo dalyvavimas bendruomenės susirinkime.
 • 4:48 - 4:50
  (Juokas)
 • 4:50 - 4:52
  Aš žinau, labai romantiška.
 • 4:52 - 4:55
  (Juokas)
 • 4:55 - 4:57
  Bet kai mes susipažinome, Barack'as buvo visuomeninės organizacijos darbuotojas.
 • 4:57 - 5:01
  Jo darbas buvo padėti žmonėms susirasti darbą
 • 5:01 - 5:05
  ir bandyti gauti lėšų sunkai besiverčiantiems rajonams.
 • 5:05 - 5:07
  Kai jis kalbėjo su tam bendruomenės centrui priklausančiais gyventojais,
 • 5:07 - 5:09
  jis kalbėjo apie dvi idėjas:
 • 5:09 - 5:15
  Jis kalbėjo apie "pasaulį tokį, koks jis yra'' ir ''pasaulį tokį, koks jis turėtų būti''.
 • 5:15 - 5:19
  Apie tai aš kalbėjau visos kampanijos metu.
 • 5:19 - 5:21
  Jis sakė, kad labai dažnai
 • 5:21 - 5:26
  pripažįstame atstumą tarp šių idėjų.
 • 5:26 - 5:30
  Ir kartais mes pasitenkiname pasauliu tokiu, koks jis yra,
 • 5:30 - 5:34
  nors ir jis neatspindi mūsų vertybių ir siekių.
 • 5:34 - 5:37
  Bet tądien Barack'as priminė
 • 5:37 - 5:40
  visiems buvusiems toje patalpoje, kad mes visi žinome,
 • 5:40 - 5:44
  kaip turi atrodyti mūsų pasaulis.
 • 5:44 - 5:47
  Mes visi žinome, kad yra dorumas, teisingumas ir galimybės.
 • 5:47 - 5:49
  Visi tai žinome.
 • 5:49 - 5:51
  Jis skatino dalyvavusius tame susirinkime,
 • 5:51 - 5:53
  toje bendruomenėje,
 • 5:53 - 5:56
  atsiduoti tos prarajos
 • 5:56 - 5:58
  tarp šių dviejų idėjų užvėrimui,
 • 5:58 - 6:02
  kartu dirbti ir stengtis, kad esamas pasaulis
 • 6:02 - 6:06
  ir pasaulis, kuris turi egzistuoti, būtų vienas ir tas pats.
 • 6:06 - 6:09
  Šiandien apie tai mąstau, nes
 • 6:09 - 6:13
  aš suprantu ir esu tikra, kad jūs, šios mokyklos mokinės,
 • 6:13 - 6:18
  esate labai svarbios naikinant tą prarają.
 • 6:18 - 6:23
  Jūs esate tos moterys, kurios padarys pasaulį tokį, koks jis turi būti.
 • 6:23 - 6:25
  Jūs rašysite naujus istorijos puslapius.
 • 6:25 - 6:29
  Ne tik dėl savęs, bet ir dėl savo kartos,
 • 6:29 - 6:32
  ir dėl būsimų kartų.
 • 6:32 - 6:34
  Štai kodėl turėti gerą išsilavinimą
 • 6:34 - 6:36
  yra taip svarbu
 • 6:36 - 6:39
  Štai kodėl visa, kuo dabar gyvenate:
 • 6:39 - 6:43
  pakilimai ir nuopuoliai, mokytojai, kurie jums patinka ir kurie - ne,
 • 6:43 - 6:46
  yra be galo svarbu.
 • 6:46 - 6:49
  Kadangi bendruomenės ir šalys, pasaulis, galų gale,
 • 6:49 - 6:54
  yra tiek stiprūs, kiek yra stipri moterų gerovė.
 • 6:54 - 6:56
  Nevalia to pamiršti.
 • 6:56 - 7:02
  Dalis tos gerovės priklauso nuo gero išsilavinimo.
 • 7:02 - 7:07
  Skirtumas tarp sunkiai besiverčiančios šeimos ir klestinčios
 • 7:07 - 7:10
  dažnai yra moters, kaip stiprios asmenybės buvimas
 • 7:10 - 7:13
  arba moterų, kaip „šeimos galvos“ buvimas šeimoje.
 • 7:13 - 7:16
  Skirtumas tarp susiskaldžiusios bendruomenės ir klestinčios
 • 7:16 - 7:20
  dažnai yra nuoširdi pagarba tarp vyrų ir moterų,
 • 7:20 - 7:25
  kurie vertina vienas kito indėlius į visuomenės gerovę.
 • 7:25 - 7:28
  Skirtumas tarp nykstančios tautos
 • 7:28 - 7:30
  ir tarp žydėsiančios
 • 7:30 - 7:34
  yra pripažinimas fakto, kad mums visiems reikia vienodų galimybių išsilavinimui gauti
 • 7:34 - 7:36
  tiek berniukams, tiek mergaitėms.
 • 7:36 - 7:41
  Ši mokykla yra pavadinta pirmosios Jungtinės Karalystės gydytojos vardu,
 • 7:41 - 7:47
  aplink esantys pastatai pavadinti meksikietės menininkės Fridos Kahlo,
 • 7:47 - 7:49
  Merės Seacole,
 • 7:49 - 7:53
  seselės iš Jamaikos, pramintos „juodaja Florencijos lakštingala“,
 • 7:53 - 7:56
  ir anglų rašytojos Emilės Bronte garbei.
 • 7:56 - 8:00
  Garbei tų moterų, kurios kovojo prieš lytinę nelygybę, rasizmą ir neišprusimą,
 • 8:00 - 8:05
  siekdamos įgyvendinti savo svajonę pamaitinti savo pačių sielas.
 • 8:05 - 8:08
  Jos nekreipė dėmesio į kliūtis.
 • 8:08 - 8:12
  Kaip parašyta ant ženklo: „be jokių apribojimų“.
 • 8:12 - 8:14
  Jos nežinojo kito gyvenimo kelio,
 • 8:14 - 8:17
  nei sekti savo svajomis.
 • 8:17 - 8:22
  Tai padariusios, šios moterys
 • 8:22 - 8:24
  įveikė daug kliūčių.
 • 8:24 - 8:26
  Jos atidarė galybes naujų durų
 • 8:26 - 8:29
  milijonams moterų gydytojų ir seselių,
 • 8:29 - 8:32
  menininkių ir rašytojų,
 • 8:32 - 8:34
  kurios visos sekė tų garsiųjų moterų pėdomis.
 • 8:34 - 8:37
  Gaudamos gerą išsilavinimą,
 • 8:37 - 8:41
  jūs irgi galite būti savo likimo kalvėmis.
 • 8:41 - 8:44
  Prašau, atminkite tai.
 • 8:44 - 8:48
  Jei norite sužinoti, kodėl aš esu čia -
 • 8:48 - 8:51
  tai dėl išsilavinimo.
 • 8:51 - 8:55
  Niekada nebėgau iš pamokų. Atsiprašau, aš nežinau, ar kas nors iš čia esančių taip elgiasi.
 • 8:55 - 8:57
  Aš to niekada nedariau.
 • 8:57 - 8:59
  Man patiko gauti dešimtukus.
 • 8:59 - 9:01
  Man patiko būti protingai.
 • 9:01 - 9:05
  Mėgau nevėluoti, baigti savo darbus.
 • 9:05 - 9:10
  Maniau, kad būti protingai yra pats nuostabiausias dalykas pasaulyje.
 • 9:10 - 9:12
  Jūs taip pat, vadovaudamosios šiomis vertybėmis,
 • 9:12 - 9:14
  galite savo gyvenima paversti tokiu, kokio norite.
 • 9:14 - 9:17
  Jūs taip pat praskinti kelią.
 • 9:17 - 9:19
  Jūs taip pat galite savo svajones paversti realybe.
 • 9:19 - 9:23
  O tada turėsite atsigręžti
 • 9:23 - 9:27
  ir padėti tam, kuris nori padaryti tą patį.
 • 9:27 - 9:30
  Istorija įrodo, kad nesvarbu,
 • 9:30 - 9:32
  kur tu gyveni - socialiniame būste
 • 9:32 - 9:34
  ar dideliame nuosavame name.
 • 9:34 - 9:36
  Jūsų sėkmė bus nulemta
 • 9:36 - 9:39
  jūsų pačių tvirtumo,
 • 9:39 - 9:43
  pasitikėjimo savimi, individualaus ir sunkaus darbo.
 • 9:43 - 9:47
  Tai tiesa. Tai mūsų pasaulio realybė.
 • 9:47 - 9:50
  Dabar jūs turite savo likimo vadeles rankose.
 • 9:50 - 9:55
  Žinoma, tai nebus lengva.
 • 9:55 - 9:57
  Bet jūs turit viską, ko reikia.
 • 9:57 - 10:00
  Viską, ko reikia norint būti sėkmingoms,
 • 10:00 - 10:03
  jūs jau turite čia.
 • 10:03 - 10:07
  Mano vyras dirba dideliame kabinete,
 • 10:07 - 10:10
  vadinamajame "Ovaliajame" kabinete.
 • 10:10 - 10:12
  Baltuosiuose rūmuose yra stalas, už kurio jis sėdi -
 • 10:12 - 10:15
  jis vadinamas "Resolute" rašomuoju stalu.
 • 10:15 - 10:19
  Šis stalas pagamintas iš Jos Didenybės laivo "Resolute" medienos
 • 10:19 - 10:22
  ir padovanotas Karalienės Viktorijos.
 • 10:22 - 10:27
  Tai ilgalaikis dviejų mūsų tautų draugystės simbolis.
 • 10:27 - 10:29
  Jo pavadinimas, "Resolute" - tvirtasis,
 • 10:29 - 10:33
  yra priminimas apie charakterio stiprybę, būtiną
 • 10:33 - 10:35
  ne tik vadovauti šaliai,
 • 10:35 - 10:40
  bet ir gyventi gyvenimą, kuris turi tikslą.
 • 10:40 - 10:44
  Aš tikuosi, kad siekdamos savųjų svajonių, jūs būsite tvirtos,
 • 10:44 - 10:47
  kad žengsite priekin be jokių apribojimų,
 • 10:47 - 10:52
  ir kad naudositės savo gabumais, nes jų turite daug - mes tai matėme,
 • 10:52 - 10:54
  jie yra čia.
 • 10:54 - 10:58
  Kad juos naudosite siekdamos sukurti tokį pasaulį, koks jis turi būti.
 • 10:58 - 11:01
  Kadangi mes dedame daug vilčių į jus.
 • 11:01 - 11:03
  Į kiekvieną iš jūsų,
 • 11:03 - 11:06
  kad jūs tapsite geriausiomis, kokiomis tik galite tapti.
 • 11:06 - 11:08
  Pasaulis yra milžiniškas.
 • 11:08 - 11:10
  Jis yra kupinas iššūkių.
 • 11:10 - 11:14
  Ir mums reikia stiprių, protingų, savimi pasitinkinčių jaunų moterų,
 • 11:14 - 11:16
  kurios atsistotų ir paimtų vadeles į savo rankas.
 • 11:16 - 11:20
  Mes žinome, kad jums pasiseks. Mes Mylime jus. Širdingai dėkoju.
 • 11:20 - 11:27
  (Plojimai)
Title:
Kodėl reikia išsilavinimo?
Speaker:
Michelle Obama
Description:

Kalbėdama Londono merginų mokykloje, Michelle Obama pateikia aistringus, asmeninius argumentus, kodėl kiekviena mokinė turėtų rimtai žiūrėti į išsilavinimą. Būtent ši nauja, talentinga karta, jos manymu, užvers tarpeklį tarp tokio pasaulio, koks jis yra ir koks turėtų būti.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:29

Lithuanian subtitles

Revisions

 • Revision 9 Edited (legacy editor)
  Dimitra Papageorgiou