Hebrew subtitles

מישל אובמה בשבח החינוך

בהרצאתה בבית ספר לבנות בלונדון יוצאת מישל אובמה בקריאה אישית נרגשת לכל אחת מהתלמידות להתייחס ברצינות לחינוך. זה הדור החדש והמבריק, היא אומרת, שיצמצם את הפער בין העולם כפי שהוא לבין העולם כפי שהוא צריך להיות.

Get Embed Code
44 Languages