Return to Video

مدافعه میشل اوباما از تحصیلات

 • 0:00 - 0:02
  این نخستین سفر من است.
 • 0:02 - 0:04
  نخستین سفر خارجی من به عنوان بانوی اول.
 • 0:04 - 0:06
  آیا می توانید باورش کنید؟
 • 0:06 - 0:16
  (کف زدن)
 • 0:16 - 0:19
  و درحالیکه این نخستین دیدار من از از پادشاهی متحده نیست،
 • 0:19 - 0:24
  باید اذعان کنم که خرسندم که این نخستین دیدار رسمی من است.
 • 0:24 - 0:28
  رابطه ویژه میان ایالات متحده و پادشاهی متحده
 • 0:28 - 0:33
  تنها بر پایه ارتباط میان حکومت ها نیست،
 • 0:33 - 0:36
  بلکه بر پایه زبان و ارزش های مشترکی است که ما باهم سهیم هستیم.
 • 0:36 - 0:40
  و این مساله امروز با دیدن همه شما به من یادآوری شد.
 • 0:40 - 0:44
  در مدت بازدیدم من به خصوص افتخار آنرا یافتم
 • 0:44 - 0:47
  تا برخی از زنان بسیار فوق العاده بریتانیایی را ملاقات کنم.
 • 0:47 - 0:50
  زنانی که دارند مسیر را برای همه شما هموار می کنند.
 • 0:50 - 0:53
  و من مفتخرم که شما را ملاقات کردم،
 • 0:53 - 0:59
  رهبران آینده بریتانیای کبیر و این جهان.
 • 0:59 - 1:04
  و اگرچه شاید شرایط زندگی ماها بسیار دور به نظر برسد،
 • 1:04 - 1:08
  با من که به عنوان بانوی اول ایالات متحده آمریکا اینجا ایستاده ام،
 • 1:08 - 1:12
  و شما، که تنها در حال تکمیل مدرسه هستید.
 • 1:12 - 1:16
  من می خواهم که شما بدانید که ما در بسیاری چیزها مشترکیم.
 • 1:16 - 1:20
  که هیچ چیز خاصی در مسیر زندگی من
 • 1:20 - 1:22
  خبر از این نمی داد که من اینجا ایستاده باشم
 • 1:22 - 1:25
  به عنوان نخستین بانوی اول آفریقایی-آمریکایی
 • 1:25 - 1:27
  ایالات متحده آمریکا.
 • 1:27 - 1:32
  هیچ چیزی در داستان من نیست که مرا اینجا بنشاند.
 • 1:32 - 1:35
  من با پول و سرمایه بزرگ نشده ام
 • 1:35 - 1:39
  یا هر نوع موقعیت اجتماعی که درخور ذکر باشد.
 • 1:39 - 1:43
  من در بخش جنوب شیکاگو بزرگ شدم.
 • 1:43 - 1:46
  آن بخش واقعی شیکاگو است.
 • 1:46 - 1:49
  و من حاصل طبقه کارگر جامعه بودم.
 • 1:49 - 1:53
  پدر من برای تمام عمر کارگر شهر بود.
 • 1:53 - 1:55
  و مادر من یک زن خانه دار بود.
 • 1:55 - 2:00
  و او در خانه می ماند تا از من و بردار بزرگترم مراقبت کند.
 • 2:00 - 2:03
  هیچکدام از آنها دانشگاه نرفتند.
 • 2:03 - 2:06
  تشخیص داده شد که پدرم اسکلروز چندگانه دارد
 • 2:06 - 2:08
  در بهار جوانی اش.
 • 2:08 - 2:11
  ولی با اینکه برایش سخت تر می شد راه رفتن
 • 2:11 - 2:13
  و لباس پوشیدن در صبح --
 • 2:13 - 2:15
  من می دیدم که بیشتر و بیشتر تقلا می کند --
 • 2:15 - 2:19
  پدرم هیچگاه از تقلایش شکایتی نکرد.
 • 2:19 - 2:21
  او سپاسگزار آنچه بود که داشت.
 • 2:21 - 2:26
  او تنها کمی زودتر بلند می شد و کمی بیشتر کار می کرد.
 • 2:26 - 2:29
  و برادرم و من با تمام چیزهایی بزرگ شدیم که واقعا احتیاج دارید:
 • 2:29 - 2:32
  عشق، ارزش های محکم
 • 2:32 - 2:35
  و باور به اینکه با یک تحصیلات خوب
 • 2:35 - 2:37
  و با سخت کوشی بسیار،
 • 2:37 - 2:40
  هیچ چیزی نیست که نتوانید به انجام برسانید.
 • 2:40 - 2:44
  من نمونه آن هستم که چه چیزی ممکن است
 • 2:44 - 2:48
  وقتی که دختران از آغاز زندگی شان
 • 2:48 - 2:53
  توسط مردمان اطرافشان مورد محبت قرار می گیرند و پرورش می یابند.
 • 2:53 - 2:57
  من در زندگی ام با زنان فوق العاده احاطه شده بودم.
 • 2:57 - 3:02
  مادربزرگ ها، معلم ها، خاله ها و عمه ها، دخترخاله دخترعمه ها، و همسایه ها،
 • 3:02 - 3:06
  که مقاومت و وقار را به من یاد دادند.
 • 3:06 - 3:11
  و مادرم، مهمترین اسوه تقلید زندگیم،
 • 3:11 - 3:13
  که با ما در کاخ سفید زندگی می کند
 • 3:13 - 3:16
  و کمک می کند تا از دو دختر کوچکمان مواظبت کنیم،
 • 3:16 - 3:18
  مالیا و ساشا.
 • 3:18 - 3:22
  او حضور فعالی در زندگی شان دارد، و همانطور در زندگی من،
 • 3:22 - 3:24
  و دارد کم کم به آنها القا می کند
 • 3:24 - 3:27
  همان ارزش هایی را که به من و بردارم یاد داد:
 • 3:27 - 3:30
  چیزهایی مثل دلسوزی، و راستی،
 • 3:30 - 3:34
  و اعتماد، و پشتکار.
 • 3:34 - 3:37
  همه آنها در یک عشق مطلق احاطه شده
 • 3:37 - 3:40
  که تنها از یک مادربزرگ برمی آید.
 • 3:40 - 3:44
  من همچنین آنقدر خوشبخت بوده ام که تسلی یافته و دلگرم بشوم
 • 3:44 - 3:49
  همچنین با برخی سرمشق های مرد قوی،
 • 3:49 - 3:52
  شامل پدرم، بردارم، عموهایم، و پدربزرگ هایم.
 • 3:52 - 3:57
  مردان هم در زندگیم چیزهای مهمی به من آموختند.
 • 3:57 - 4:00
  آنها به من یاد دادند که یک رابطه محترمانه
 • 4:00 - 4:04
  میان مرد و زن چه طور باید باشد.
 • 4:04 - 4:08
  آنها به من یاد دادند که یک ازدواج مستحکم باید چه طور باشد.
 • 4:08 - 4:11
  آنکه باید بر اساس ایمان و تعهد باشد
 • 4:11 - 4:15
  و ستایش موهبت های ویژه یکدیگر.
 • 4:15 - 4:17
  آنها به من آموختند که به چه معنی است
 • 4:17 - 4:19
  پدر بودن
 • 4:19 - 4:21
  و تشکیل خانواده دادن.
 • 4:21 - 4:23
  و نه تنها سرمایه گذاری در خانه خود
 • 4:23 - 4:28
  بلکه دست بالا بردن و کمک کردن به پرورش کودکان
 • 4:28 - 4:30
  در یک اجتماع وسیع تر.
 • 4:30 - 4:32
  و اینها همان صفاتی بودند
 • 4:32 - 4:35
  که من برای همسر خودم به دنبالش می گشتم،
 • 4:35 - 4:37
  باراک اوباما.
 • 4:38 - 4:41
  و وقتی ما برای نخستین بار ملاقات کردیم،
 • 4:41 - 4:45
  یکی از چیزهایی که به خاطر دارم این است که مرا برای قرار بیرون برد.
 • 4:45 - 4:48
  و این قرار این بود که با او به نشست یک انجمن بروم.
 • 4:48 - 4:50
  (خنده)
 • 4:50 - 4:52
  می دانم، چه قدر رومانتیک.
 • 4:52 - 4:55
  (خنده)
 • 4:55 - 4:57
  ولی وقتی ما هم را دیدیم، باراک یک سازمان دهنده انجمن بود.
 • 4:57 - 5:01
  او کار می کرد، به مردم کمک می کرد تا کار پیدا کنند
 • 5:01 - 5:05
  و تلاش می کرد تا منابع را به مردم نیازمند محل برساند.
 • 5:05 - 5:07
  و او با ساکنین آن مرکز اجتماعی صحبت کرد،
 • 5:07 - 5:09
  او درباره دو مطلب صحبت کرد.
 • 5:09 - 5:15
  او در مورد «جهان آنطور که هست» و «جهان آنطور که باید باشد» صحبت کرد.
 • 5:15 - 5:19
  و من در مورد این مطلب در تمام مدت کمپین صحبت کردم.
 • 5:19 - 5:21
  آنچه او گفت، که خیلی مواقع،
 • 5:21 - 5:26
  این است که ما فاصله میان این دو ایده را می پذیریم.
 • 5:26 - 5:30
  و برخی مواقع به جهان به همین شکلی که هست راضی می شویم،
 • 5:30 - 5:34
  حتی وقتیکه ارزش ها و آمال ما را منعکس نمی کند.
 • 5:34 - 5:37
  ولی باراک در آن روز به ما یادآوری کرد،
 • 5:37 - 5:40
  به همه ما در آن اتاق، که ما همگی می دانیم
 • 5:40 - 5:44
  جهان ما باید چه شکلی باشد.
 • 5:44 - 5:47
  ما می دانیم انصاف و عدالت و فرصت چه شکلی است.
 • 5:47 - 5:49
  ما همه می دانیم.
 • 5:49 - 5:51
  و او به مردم آن جلسه ابرام کرد،
 • 5:51 - 5:53
  در آن انجمن،
 • 5:53 - 5:56
  تا خودشان را وقف بستن شکاف کنند
 • 5:56 - 5:58
  میان این دو ایده،
 • 5:58 - 6:02
  تا با هم کار کنند تا سعی کنند جهان را آنگونه که هست
 • 6:02 - 6:06
  و جهان را آنطوری که باید باشد، درست مثل هم بسازند.
 • 6:06 - 6:09
  و من امروز به آن اندیشیدم چونکه به من
 • 6:09 - 6:13
  یادآوری شد و متقاعد شدم که همه شما در این مدرسه
 • 6:13 - 6:18
  بخش های بسیار مهم بستن شکاف هستید.
 • 6:18 - 6:23
  شما زنانی هستید که جهان را آنطوری که باید باشد خواهید ساخت.
 • 6:23 - 6:25
  شما فصل جدیدی در تاریخ خواهید نوشت.
 • 6:25 - 6:29
  نه تنها برای خودتان، بلکه برای نسل تان
 • 6:29 - 6:32
  و نسل های آینده.
 • 6:32 - 6:34
  و این دلیل آنست که چرا داشتن یک تحصیلات خوب
 • 6:34 - 6:36
  اینقدر مهم است.
 • 6:36 - 6:39
  این دلیل آن است که چرا همه این چیزهایی که طی می کنید --
 • 6:39 - 6:43
  بالا پایین ها، معلمانی که دوست دارید و معلمانی که دوست ندارید --
 • 6:43 - 6:46
  به چه جهت مهم است.
 • 6:46 - 6:49
  زیرا انجمن ها و کشورها و در نهایت جهان،
 • 6:49 - 6:54
  تنها به قدر سلامت زن هایشان قوی هستند.
 • 6:54 - 6:56
  و این مهم است که در خاطر داشته باشیم.
 • 6:56 - 7:02
  یک بخش این سلامت شامل آن است که یک آموزش ممتاز داشته باشیم.
 • 7:02 - 7:07
  تفاوت میان یک خانواده در تنازع و یک خانواده سالم
 • 7:07 - 7:10
  اغلب در گرو وجود یک زن قدرتمند است
 • 7:10 - 7:13
  یا زنانی، در میان آن خانواده.
 • 7:13 - 7:16
  تفاوت میان یک انجمن ورشکسته و یک انجمن پررنق
 • 7:16 - 7:20
  اغلب در گرو احترام سالم میان مردان و زنانی است
 • 7:20 - 7:25
  که مشارکت های یکدیگر را در جامعه ارج می نهند.
 • 7:25 - 7:28
  تفاوت میان یک ملت پژمرده
 • 7:28 - 7:30
  و ملتی که آباد می شود
 • 7:30 - 7:34
  تشخیص این است که ما به فرصت های برابر آموزشی نیاز داریم
 • 7:34 - 7:36
  برای هردوی پسران و دختران.
 • 7:36 - 7:41
  و این مدرسه، که از روی نخستین دکتر زن بریتانیا نامگذاری شده،
 • 7:41 - 7:47
  و ساختمان های اطراف که به اسم هنرمند مکزیکی فریدا کالو نامگذاری شده،
 • 7:47 - 7:49
  مری سی کل،
 • 7:49 - 7:53
  پرستار جامیکایی مشهور به «بلبل سیاه فلورانس»،
 • 7:53 - 7:56
  و نویسنده انگلیسی، امیلی برونته،
 • 7:56 - 8:00
  زنان باعزتی که بر ضد تبعیض جنسیتی، نژادپرستی و جهالت جنگیدند،
 • 8:00 - 8:05
  تا عشق هایشان را دنبال کنند برای پروراندن روح و روان شان.
 • 8:05 - 8:08
  آنها هیچ مانعی را بر سر راهشان نپذیرفتند.
 • 8:08 - 8:12
  همانطور که علامت در آنجا می گفت، «بدون محدودیت».
 • 8:12 - 8:14
  آنها هیچ راه دیگری برای زیستن نمی شناختند
 • 8:14 - 8:17
  غیر از اینکه رویاهایشان را دنبال کنند.
 • 8:17 - 8:22
  و با انجام این کار، این زنان
 • 8:22 - 8:24
  بسیاری از موانع را کنار زدند.
 • 8:24 - 8:26
  و بسیاری درهای تازه گشودند
 • 8:26 - 8:29
  برای میلیون ها دکتر و پرستار زن
 • 8:29 - 8:32
  و هنرمند و نویسنده،
 • 8:32 - 8:34
  که همه آنها دنبال راهشان را گرفتند.
 • 8:34 - 8:37
  و با حصول یک آموزش خوب،
 • 8:37 - 8:41
  شما هم می توانید سرنوشت خود را به دست بگیرید.
 • 8:41 - 8:44
  لطفا آن را به خاطر بسپارید.
 • 8:44 - 8:48
  اگر می خواهید بدانید من به چه علت اینجا ایستاده ام،
 • 8:48 - 8:51
  به خاطر آموزش بوده.
 • 8:51 - 8:55
  من هیچ وقت کلاس رفتن را قطع نکردم. متاسفم، نمی دانم آیا هیچکس کلاس ها را قطع می کند.
 • 8:55 - 8:57
  من هیچ وقت نکردم.
 • 8:57 - 8:59
  من عاشق A گرفتن بودم.
 • 8:59 - 9:01
  من دوست داشتم زرنگ باشم.
 • 9:01 - 9:05
  من دوست داشتم وقت شناس باشم. من دوست داشتم تکالیفم را انجام دهم.
 • 9:05 - 9:10
  من فکر می کردم زرنگ بودن از هر چیزی در جهان باحال تر است.
 • 9:10 - 9:12
  و شما همچنین، با این ارزش های مشابه،
 • 9:12 - 9:14
  می توانید سرنوشت خود را تعیین کنید.
 • 9:14 - 9:17
  شما نیز می توانید راه را هموار کنید.
 • 9:17 - 9:19
  شما نیز می توانید رویاهایتان را تحقق بخشید،
 • 9:19 - 9:23
  و آنگاه وظیفه شما این است که به عقب برگردید
 • 9:23 - 9:27
  و به کسانی درست مثل خودتان کمک کنید تا کار مشابه را انجام دهند.
 • 9:27 - 9:30
  تاریخ ثابت کرده که مهم نیست
 • 9:30 - 9:32
  که شما از خانه های دولتی می آیید
 • 9:32 - 9:34
  یا غیر دولتی.
 • 9:34 - 9:36
  موفقیت شما محتوم به
 • 9:36 - 9:39
  بردباری خوتان است،
 • 9:39 - 9:43
  اعتماد خوتان، سخت کوشی منحصر بفرد خودتان.
 • 9:43 - 9:47
  این حقیقت دارد. این حقیقت جهانی است که در آن زندگی می کنیم.
 • 9:47 - 9:50
  شما اکنون سرنوشت خود را در دست دارید.
 • 9:50 - 9:55
  و آسان نخواهد بود. این قطعی است.
 • 9:55 - 9:57
  ولی شما همه ملزومات را دارید.
 • 9:57 - 10:00
  هر چیزی که برای موفقیت نیاز دارید،
 • 10:00 - 10:03
  شما همین الان در اینجا دارید.
 • 10:03 - 10:07
  همسرم در این دفتر بزرگ کار می کند.
 • 10:07 - 10:10
  به آن دفتر بیضی می گویند.
 • 10:10 - 10:12
  در کاخ سفید، آنجا صندلی است که رویش می نشیند.
 • 10:12 - 10:15
  به آن میز رزلوت می گویند.
 • 10:15 - 10:19
  آن با الوار کشتی رزلوت علیا حضرت ساخته شد
 • 10:19 - 10:22
  و توسط ملکه ویکتوریا اهدا گردید.
 • 10:22 - 10:27
  آن یک سمبل بادوام دوستی میان دو ملت ماست.
 • 10:27 - 10:29
  و نام آن، ثابت قدم،
 • 10:29 - 10:33
  یادآور شخصیت محکمی است که لازم دارد
 • 10:33 - 10:35
  نه تنها تا یک کشور را رهبری کند،
 • 10:35 - 10:40
  بلکه همانطور یک زندگی هدفمند را بزید.
 • 10:40 - 10:44
  و من امیدوارم در دنبال کردن رویاهایتان، همگی ثابت قدم باقی بمانید،
 • 10:44 - 10:47
  که بدون محدودیت به جلو پیش بروید،
 • 10:47 - 10:52
  و از استعدادهایتان استفاده کنید -- زیراکه بسیارند. ما آنها را دیده ایم.
 • 10:52 - 10:54
  آنجاست.
 • 10:54 - 10:58
  که از آنها استفاده کنید تا جهان را آنطور که باید باشد بسازید.
 • 10:58 - 11:01
  برای اینکه ما روی شما حساب می کنیم.
 • 11:01 - 11:03
  ما روی تک تک شما حساب می کنیم
 • 11:03 - 11:06
  تا بهترینی باشید که می توانید باشید.
 • 11:06 - 11:08
  چونکه جهان بزرگ است.
 • 11:08 - 11:10
  و پر از چالش هاست.
 • 11:10 - 11:14
  و ما نیازمند زنان جوان قوی، باهوش و با اعتماد به نفس هستیم
 • 11:14 - 11:16
  تا بایستند و قدرت را به دست بگیرند.
 • 11:16 - 11:20
  ما می دانیم شما می توانید آنرا به انجام برسانید. ما شما را دوست داریم. خیلی از شما سپاسگزارم.
 • 11:20 - 11:27
  (کف زدن)
Title:
مدافعه میشل اوباما از تحصیلات
Speaker:
Michelle Obama
Description:

در سخنرانی در یک مدرسه دخترانه در لندن، میشل اوباما در یک دعوی پرشور و شخصی، تک تک دانش آموزان را دعوت می کند تا تحصیلات را جدی بگیرند. او می گوید، این نسل مستعد جدید است که شکاف میان جهانی که هست و جهانی که می بایست باشد را پر می کند.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:29
TED added a translation

Persian subtitles

Revisions