Vietnamese subtitles

← 07-55 Additional App UI Changes

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 08/04/2015 by Thanh Pham.

 1. Luôn có nhiều thay đổi hơn
  mà chúng ta ước chúng ta có thể làm
 2. Nếu chúng ta có thêm một chút thời gian
 3. chúng tôi sẽ để lại những việc này
  làm bài tập cho bạn
 4. Nếu bạn muốn giữ chúng sáng bóng
 5. Ví dụ, để đơn giản,
  chúng ta có tất cả các kích cỡ tablet
 6. và các hướng,
  sử dụng cũng một layout
 7. Tuy nhiên, tablet 7 inch sẽ trông
  đẹp hơn với layout một khung
 8. nên bạn có thể sửa các folder resource của bạn
 9. để chế độ dọc của tablet 7 inch
  dùng phone layout
 10. Bạn cũng có thể tối ưu chế độ 2 khung
  bằng cách tự động chọn today layout
 11. Ở lần đầu tiên khởi động ứng dụng
 12. Cũng như thế, cái này nên chỉ nói "today"
  thay cho việc ghi hết cả ngày tháng
 13. Như thế, nó sẽ trông
  giống các item khác hơn
 14. Nói chung là cứ nghịch tẹt đi :D
 15. Làm sao để nâng cao được trải nghiệm người dùng
  là được