Return to Video

Wer waren die Kelten? - Welt der Wunder

 • 0:04 - 0:04
  De Romeinen, de Grieken en Germanen noemden hen 'de moedigen en de strijdlustigen'.
 • 0:07 - 0:08
  De kelten waren geen geheel, maar bestonden uit verschillende stammen: Zenonen, Welshen of Galliërs,...
 • 0:08 - 0:08
  Voor de kelten de oorlog introkken, vroegen ze raad bij hun druïden.
 • 0:08 -
  Met maretakken en objecten probeerde de druïde bij de goden op een goed blaadje te komen.
 • Not Synced
  Dan pas nam hij takjes uit hout of brons.
 • Not Synced
  Door het patroon van die takjes kon hij voorspellen of de veldtocht goed of slecht zou aflopen.
 • Not Synced
  Hoe rijker een krijger, hoe kwaliteitsvoller zijn wapens.
 • Not Synced
  Adellijken droegen versierde stootlansen, schilden en helmen.
 • Not Synced
  Alleen de rijksten konden zich ijzeren zwaarden veroorloven.
 • Not Synced
  Voor de veldtocht smeerden de krijgers zich in met kalk om zo hun tegenstanders schrik aan te jagen.
 • Not Synced
  De kelten begonnen het gevecht met een luid gebrul.
 • Not Synced
  Het woord 'slogan' stamt uit deze tijd. Dit keltische woord betekent 'krijgsgeschreeuw'.
 • Not Synced
  Omwille van oorlog en bevolkingsgroei trokken de kelten steeds verder doorheen Europa.
 • Not Synced
  800 v.Chr. wonen ze in Centraal-Europa.
 • Not Synced
  300 jaar later vind je ze ook in Frankrijk, Spanje en Engeland.
 • Not Synced
  In het noorden stootten ze op de Germanen.
 • Not Synced
  De rijkdom van Rome laat hen de Po-vlakte binnendringen.
 • Not Synced
  In de 3de eeuw v.Chr. veroveren ze ook stukken van Griekenland.
 • Not Synced
  Je vindt zelfs keltische nederzettingen in Klein-Azië.
 • Not Synced
  De kelten lieten niet veel bronnen na.
 • Not Synced
  We weten iets over hun leefwijze omdat we de inschriften en sculpturen hebben van de Romeinen en de Grieken.
 • Not Synced
  De Romeinen hadden waarschijnlijk schrik van de kelten.
 • Not Synced
  Hun sculpturen kunnen echter alleen een onvolledig beeld geven.
 • Not Synced
  In Durnbadt graven archeologen sinds jaren op.
 • Not Synced
  HIer is een groot grafgebied.
 • Not Synced
  De kelten geloofden in een leven na de dood.
 • Not Synced
  Daarom begroeven ze hun doden met juwelen, gebruiksvoorwerpen voor hun reis naar het hiernamaals.
 • Not Synced
  Zo kregen mannen ook wapens mee.
 • Not Synced
  Zwaarden, bijlen en dolken en speren.
 • Not Synced
  Kookpotten en bestek vind je in graven voor mannen en vrouwen.
 • Not Synced
  Juwelen, zoals armbanden uit brons of glasparels wijzen dan weer eerder op een graf voor vrouwen.
 • Not Synced
  Vele keltische stammen moeten zeer rijk geweest zijn.
 • Not Synced
  We zijn hier in Hallhelm. 'Hall' betekent 'zout'. In deze regio was het zout erg belangrijk.
 • Not Synced
  Zout was al belangrijk in de prehistorie.
 • Not Synced
  Het witte goud was de sleutel voor hun rijkdom.
 • Not Synced
  Al in 1200 v. Chr. groeven de kelten al zout op.
 • Not Synced
  Het werk in de mijn was gevaarlijk.
 • Not Synced
  Ze gebruikten eenvoudige pikhouwelen.
 • Not Synced
  Aan de voorkant van een 'tak' bevestigden ze een stuk metaal.
 • Not Synced
  De archeologen vonden groeven die tot meer dan 250m in de groeve leidden.
 • Not Synced
  Het hele gangenstelsel moet over 5 km geweest zijn.
 • Not Synced
  De archeologen vermoedden dat de werkploeg uit om en nabij 12 personen bestond.
 • Not Synced
  In gevlochten manden droegen de mannen het witte goud naar buiten.
 • Not Synced
  Het meeste zout verkochten de kelten of ze verruilden het voor barnsteen, metaal of stof.
 • Not Synced
  Een klein deel gebruikten ze om voorraden aan te leggen.
 • Not Synced
  Ze kenden al de kunst van het pekelen.
 • Not Synced
  Dankzij het zout bleef het vlees van de jacht of de slacht beter bewaard.
 • Not Synced
  Stel je voor: je bent boer en je hebt in de herfst een grote veestapel
 • Not Synced
  dankzij de geboorten in de zomer. Het is je taak ervoor te zorgen dat die veestapel de winter doorkomt.
 • Not Synced
  Je moet dus slachten omdat je in de winter in de bergen te weinig gras hebt.
 • Not Synced
  Je hebt bijgevolg een grote vleesberg.
 • Not Synced
  Je kan deze vleesberg alleen maar bewaren als je zout had.
 • Not Synced
  Dit zout onttrok het water aan het vlees.
 • Not Synced
  De archeologen vonden ook resten van stoffen.
 • Not Synced
  Dankzij deze resten konden ze een idee krijgen over de kleren van de kelten.
 • Not Synced
  De fijngewoven stoffen werden uit wol, linnen of hennep gemaakt.
 • Not Synced
  Een soort veiligheidsspeld, een fibula, hield de stoffen te samen.
 • Not Synced
  Dit was alleen voor welstellende vrouwen.
 • Not Synced
  Deze ketting is uit barnsteen en de tussenstukken zijn uit been.
 • Not Synced
  De kelten hielden van een goed feest.
 • Not Synced
  De feesten waren een soort van ritueel.
 • Not Synced
  Ze zorgden voor de samenhang tussen de verschillende stammen.
 • Not Synced
  Men at vlees, bonen en brood.
 • Not Synced
  De clanleiders boden ook veel alcohol aan.
 • Not Synced
  Als teken van hun verbondenheid dronken de kelten samen uit één schotel.
 • Not Synced
  Meestal dronken ze zelfgebrouwde mede (honingwijn).
 • Not Synced
  Soms dronken ze ook geruilde wijn uit het zuiden.
 • Not Synced
  Dat de kelten graag en veel dronken vind je bij vele antieke auteurs terug.
 • Not Synced
  Soms duurden deze feesten meerdere dagen. Er is zelfs een verhaal bekend waarin
 • Not Synced
  dat een rijke kelt in Klein-Azië zijn stamgenoten voor een heel jaar liet feestvieren.
 • Not Synced
  De feesten hielden pas op als iedereen stomdronken was.
 • Not Synced
  Er is nog iets dat tot de verbeelding spreekt.
 • Not Synced
  Het gaat hierbij over de druïden.
 • Not Synced
  Hier zie je chirurgische hulpmiddelen.
 • Not Synced
  Zij tonen wat een goede dokters de druïden al waren.
 • Not Synced
  Als er een kopkwetsuur was met een onderliggende zwelling
 • Not Synced
  zorgden de vensters in het schedeldak ervoor dat de druk op de hersenen verminderde.
 • Not Synced
  Op die plekken, waar die druk was
 • Not Synced
  hebben de schedelhuid opengesneden
 • Not Synced
  dat was waarschijnlijk het pijnlijkste.
 • Not Synced
  want de schedel zelf heeft geen pijngevoel.
 • Not Synced
  de druïde nam vervolgens een soort van boor
 • Not Synced
  hij markeerde het probleemgebied
 • Not Synced
  hij boorde dan met de boor een gat in de schedel.
 • Not Synced
  het schedelbeen nam hij dan eruit
 • Not Synced
  en zo had hij toegang tot de hersenen.
 • Not Synced
  Als je de schedels in de graven onderzoekt,
 • Not Synced
  ontdek dat je de helft van de geopereerden de operatie overleefde
 • Not Synced
  ook al was het niet lang.
 • Not Synced
  Dat is opmerkelijk voor die tijd.
 • Not Synced
  De ingreep die uren of misschien wel dagen duurde, zullen zeker erg pijnlijk geweest zijn.
 • Not Synced
  Waarschijnlijk gebruikten ze planten als verdovingsmiddel.
 • Not Synced
  Papaver was al lang bekend.
 • Not Synced
  De ondergang van de keltische cultuur
 • Not Synced
  begon in de eerste eeuw n.C.
 • Not Synced
  Historici gaan ervan uit dat de Romeinse troepen onder Julius Caesar
 • Not Synced
  3 miljoen kelten gedood hebben.
 • Not Synced
  Ondanks deze cijfers zijn ze nooit helemaal verdwenen.
 • Not Synced
  In veel Europeanen vloeit er nog altijd keltisch bloed.
Title:
Wer waren die Kelten? - Welt der Wunder
Description:

more » « less
Video Language:
German
Duration:
11:38

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions