Return to Video

İnternet: Paketler, Yönlendirme ve Güvenilirlik

 • 0:00 - 0:03
  (geri sayım: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
 • 0:03 - 0:08
  İnternet
  Paketler, Yönlendirme ve Güvenilirlik
 • 0:08 - 0:13
  Merhaba, ismim Lynn Root. Spotify'da
  yazılım mühendisiyim. İnternetin
 • 0:13 - 0:17
  güvenilirliğini çoğu zaman sorgulamadan
  kabul ettiğimi ilk ben itiraf edeceğim.
 • 0:18 - 0:23
  İnternette dolaşan bilgi yoğunluğuna
  inanamazsınız. Ama her bir veri parçasının
 • 0:23 - 0:26
  size güvenilir biçimde ulaşması
  nasıl mümkün?
 • 0:26 - 0:29
  Diyelim ki
  Spotify'da bir şarkı çalacaksınız.
 • 0:29 - 0:32
  Bilgisayarınız doğrudan Spotify
  sunucularına bağlanıyor ve Spotify
 • 0:32 - 0:36
  şarkıyı size doğrudan, paylaşımsız
  bir hattan gönderiyor gibi görünür.
 • 0:36 - 0:38
  Aslında, internet böyle çalışmaz.
 • 0:39 - 0:42
  İnternet doğrudan, paylaşımsız
  bağlantılardan oluşsaydı bir şeyleri
 • 0:42 - 0:46
  milyonlarca kullanıcı katılırken
  çalıştırmaya devam etmek imkansız olurdu.
 • 0:46 - 0:50
  Çünkü her bir telin ve bilgisayarın
  her daim çalışacağının garantisi yok.
 • 0:50 - 0:55
  Bunun yerine, veri internet üzerinde
  daha az doğrudan bir şekilde gezer.
 • 0:55 - 1:01
  Uzun yıllar önce, 1970'lerin başında,
  ortağım Bob Kahn ile
 • 1:01 - 1:04
  şimdi internet dediğimiz şeyin
  tasarımı üzerine çalışmaya başladık.
 • 1:04 - 1:09
  Bob ve benim
  internet protokolleri ve mimarisini
 • 1:09 - 1:12
  tasarlama sorumluluğumuz
  ve fırsatımız vardı.
 • 1:13 - 1:16
  Biz de internetin gelişimine ve evrimine
 • 1:16 - 1:20
  katkıda bulunmakta ısrarımızı
  bunca zamandır sürdürüyoruz.
 • 1:22 - 1:26
  Bilginin bir bilgisayardan
  diğerine aktarımı oldukça ilgi çekici.
 • 1:27 - 1:31
  Belirli bir yol takip etmeye
  gerek duymuyor, hatta kullandığınız yol
 • 1:31 - 1:34
  bilgisayardan bilgisayara yapılan
  bir konuşmanın ortasında değişebilir.
 • 1:34 - 1:37
  İnternette bilgi
  bir bilgisayardan diğerine
 • 1:37 - 1:43
  "bilgi paketi" dediğimiz bir şeyle gider.
  Bir paket, internette bir yerden bir yere
 • 1:43 - 1:47
  sizin bir yerden bir yere
  arabayla seyahat ettiğiniz gibi ulaşır.
 • 1:47 - 1:50
  Trafik sıkışıklığına
  veya yolların durumuna bağlı olarak
 • 1:50 - 1:53
  aynı yere varmak için
  farklı bir yol seçebilir
 • 1:53 - 1:56
  veya seçmek zorunda kalabilirsiniz.
 • 1:58 - 2:02
  Ve tıpkı bir arabada her türlü şeyi
  taşıyabildiğiniz gibi
 • 2:02 - 2:06
  çeşitli dijital bilgiler de
  "IP paketleriyle" gönderilebilir.
 • 2:06 - 2:11
  Fakat bazı kısıtlar vardır.
  Diyelim ki bir uzay mekiğini
 • 2:11 - 2:15
  inşa edildiği yerden fırlatılacağı yere
  taşımanız gerekiyor. Mekik bir kamyona
 • 2:15 - 2:20
  sığmayacağından parçalara ayrılıp
  bir kamyon filosu ile taşınması gerekir.
 • 2:20 - 2:22
  Her biri farklı güzergahlar takip edebilir
 • 2:22 - 2:24
  ve varış yerine
  farklı zamanlarda ulaşabilirler.
 • 2:24 - 2:28
  Fakat tüm parçalar ulaştığında
  parçaları yeniden birleştirebilirsiniz
 • 2:28 - 2:31
  ve mekik fırlatmaya hazır hale gelir.
 • 2:31 - 2:34
  İnternette de detaylar benzer şekildedir.
 • 2:34 - 2:39
  Bir arkadaşınıza göndermek veya
  bir web sayfasına yüklemek istediğiniz
 • 2:39 - 2:43
  çok büyük boyutlu bir görsel
  on milyonlarca bit'lik 1 ve 0'lardan
 • 2:43 - 2:46
  oluşabilir ve tek bir pakette
  gönderilemeyebilir.
 • 2:46 - 2:50
  Veri bilgisayarda olduğundan
  görseli gönderen bilgisayar bu veriyi
 • 2:50 - 2:54
  "paket" denen yüzlerce ve hatta
  binlerce parçaya hızla ayırabilir.
 • 2:55 - 2:58
  Araba veya kamyonlardan farklı olarak
  bu paketlerin sürücüleri yoktur
 • 2:58 - 3:02
  ve güzergahlarını seçmezler. Her bir paket
  geldiği yerin ve gideceği yerin
 • 3:02 - 3:06
  internet adresini taşır. İnternetteki
  "yönlendirici" denen özel bilgisayarlar
 • 3:06 - 3:10
  paketlerin ağlar üzerinde
  sorunsuzca ilerlemesini sağlamak için
 • 3:10 - 3:14
  trafik yöneticisi gibi hareket eder.
  Bir güzergah sıkışıksa kişisel paketler
 • 3:14 - 3:19
  internet üzerinde farklı güzergahlara
  geçebilir ve varış noktasına
 • 3:19 - 3:23
  birbirlerinden az farkla
  veya düzensiz biçimde ulaşabilirler.
 • 3:23 - 3:27
  Nasıl işlediğine bir bakalım.
  "İnternet protokolü"nün bir parçası olarak
 • 3:27 - 3:30
  her yönlendirici paket göndermek için
  birden çok yolun takibini yapar
 • 3:30 - 3:33
  ve paketin varış IP adresine bağlı olarak
  her bir veri parçası için
 • 3:33 - 3:36
  erişilebilir en ucuz veri yolunu seçer.
 • 3:37 - 3:40
  Bu durumda "en ucuz" maliyetten ziyade
  zaman ve şirketler arası
 • 3:40 - 3:44
  politika ile ilişkiler gibi
  teknik olmayan faktörleri ifade eder.
 • 3:44 - 3:48
  Sıklıkla, verinin ulaşımı için en doğrudan
  güzergahın, en iyi olması gerekmez.
 • 3:49 - 3:53
  Farklı yol seçeneklerine sahip olmak
  ağı "arızaya dayanıklı" hale getirir. Yani
 • 3:53 - 3:58
  bir şeyler korkunç derecede ters gitse de
  ağ, paketleri göndermeye devam edebilir.
 • 3:58 - 4:02
  Bu, bir internet ana prensibinin
  temelini oluşturur: "güvenilirlik".
 • 4:04 - 4:08
  Peki bir veri talep etmek istemişseniz
  ve her şey teslim edilmemişse?
 • 4:08 - 4:10
  Diyelim ki
  bir şarkı dinlemek istiyorsunuz.
 • 4:10 - 4:13
  Tüm verilerin teslim edilip
  şarkının başarıyla çalacağından
 • 4:13 - 4:15
  nasıl yüzde yüz emin olabilirsiniz?
 • 4:15 - 4:20
  Yeni en iyi arkadaşınızla tanışın.
  "TCP: Geçiş Kontrol Protokolü".
 • 4:20 - 4:24
  TCP tüm verilerinizin paketler halinde
  gönderilip alınmasını yönetir.
 • 4:24 - 4:27
  Taahhütlü posta hizmeti gibi düşünün.
 • 4:27 - 4:29
  Cihazınızda bir şarkı istediğinizde
  Spotify şarkıyı
 • 4:29 - 4:32
  paketlere bölünmüş halde gönderir.
 • 4:33 - 4:36
  Paketleriniz ulaştığında
  TCP etraflı bir sayım yapar
 • 4:36 - 4:39
  ve alınan her paket için teyit gönderir.
 • 4:40 - 4:43
  Tüm paketler ulaşmışsa TCP
  teslim edildiğine dair imza atar
 • 4:43 - 4:44
  ve görev tamamlanır.
 • 4:44 - 4:50
  ♪ (hareketli müzik) ♪
 • 4:50 - 4:54
  TCP bazı paketlerin kayıp olduğunu
  fark ederse imza atmaz,
 • 4:54 - 4:59
  yoksa şarkınızın sesi pek iyi çıkmaz
  veya bazı kısımları eksik olabilir.
 • 4:59 - 5:03
  Her bir eksik veya tamamlanmamış paketi
  Spotify yeniden gönderir.
 • 5:03 - 5:07
  TCP bir şarkı için birçok paketin
  teslim edildiğini doğruladığında
 • 5:07 - 5:10
  şarkınız çalmaya başlayacaktır.
 • 5:10 - 5:12
  ♪ (hareketli müzik) ♪
 • 5:12 - 5:16
  TCP ve yönlendirme sistemlerinin en iyi
  tarafı "ölçeklendirilebilir" olmalarıdır.
 • 5:16 - 5:19
  8 cihazla da
  8 milyar cihazla da çalışabilirler.
 • 5:19 - 5:22
  Aslında, "arızaya dayanıklılık"
  ve "yedeklilik" ilkeleri dolayısıyla
 • 5:22 - 5:26
  ne kadar "yönlendirici" eklersek
  internet o kadar "güvenilir" hale gelir.
 • 5:26 - 5:29
  Güzel olan bir diğer şeyse interneti
  herhangi bir kullanıcının hizmetini
 • 5:29 - 5:32
  sekteye uğratmadan
  geliştirip ölçeklendirebilmemiz.
 • 5:32 - 5:35
  İnternet, fiziksel olarak bağlı
  yüz binlerce "ağdan" ve milyarlarca
 • 5:35 - 5:41
  bilgisayar ve "cihazdan" oluşur. İnterneti
  oluşturan bu farklı sistemler verilerin
 • 5:41 - 5:45
  internette nasıl gönderileceğine dair
  üzerinde anlaşılan standartlar dolayısıyla
 • 5:45 - 5:51
  birbirlerine bağlanır, birbirleriyle
  iletişim kurar ve birlikte çalışırlar.
 • 5:51 - 5:56
  Bilgisayarlar veya internet üzerindeki
  yönlendiriciler tüm paketlerin yeniden
 • 5:56 - 6:01
  birleştirilecekleri varış noktasına,
  gerekliyse sırayla, ulaşmalarını sağlar.
 • 6:02 - 6:07
  Bu bir günde milyarlarca kez,
  siz veya bir başkası e-posta gönderirken,
 • 6:07 - 6:10
  bir web sitesini ziyaret ederken,
  görüntülü konuşma yaparken,
 • 6:10 - 6:13
  bir mobil uygulama kullanırken
  veya internet üzerindeki sensörler
 • 6:13 - 6:16
  veya cihazlar birbirleriyle
  konuşurlarken gerçekleşir.
Title:
İnternet: Paketler, Yönlendirme ve Güvenilirlik
Description:

Spotify Mühendisi Lynn Root ve İnternetin Babası Vint Cerf internetin nasıl çalıştığını ve bilgilerin paketlere nasıl ayrıldığını açıklıyor.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:26

Turkish subtitles

Revisions Compare revisions