Return to Video

The Internet: Packets, Routing and Reliability

 • 0:00 - 0:08
  [nagbibilang ang kanta: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] Ang
  Internet: Mga Packet, Pag-route at Pagiging Maaasahan
 • 0:08 - 0:14
  Kumusta, ako si Lynn. Ako ay software engineer
  dito sa Spotify at ako ang unang aamin
 • 0:14 - 0:19
  na madalas kong ipagwalang-bahala ang pagiging maaasahan ng internet. Ang sobrang dami ng impormasyon
 • 0:19 - 0:23
  na napakabilis na pagtingin sa internet ay kamangha-mangha.
  Pero paano maaari na ang bawat isa sa
 • 0:23 - 0:29
  mga datos ay maihahatid sa iyo nang maaasahan? Sabihing
  gusto mong magpatugtog ng isang kanta mula sa Spotify. Tila
 • 0:29 - 0:34
  ang computer mo ay direktang kumokonekta sa mga server
  ng Spotify at ipinapadala ng Spotify sa iyo ang kanta sa isang
 • 0:34 - 0:39
  direktang nakatuong linya. Pero sa totoo lang, hindi iyan
  kung paano gumagana ang internet. Kung ang internet
 • 0:39 - 0:44
  ay gawa sa mga direktang nakatuong koneksiyon
  imposible na panatilihin ang mga bagay na gumagana
 • 0:44 - 0:48
  habang sumasali ang milyon-milyong gumagamit. Lalo dahil
  walang garantiya na ang bawat kawad at
 • 0:48 - 0:53
  computer ay nagtatrabaho sa lahat ng panahon. Sa halip,
  naglalakbay ang mga datos sa internet sa hindi gaanong
 • 0:53 - 1:01
  direktang paraan. Maraming taon ang nakalipas, sa maagang 1970s ang partner ko na si Bob Kahn at ako ay nagsimulang
 • 1:01 - 1:07
  magtrabaho sa disenyo kung ano ang tinatawag ngayon na
  internet. Si Bob at ako ay may responsibilidad
 • 1:07 - 1:15
  at oportunidad na idisenyo ang mga protocol ng internet
  at ang arkitektura nito. Kaya nagtuloy-tuloy kami
 • 1:15 - 1:20
  sa pakikilahok sa paglago ng internet
  at ebolusyon sa lahat ng panahong ito hanggang sa at
 • 1:20 - 1:26
  kasama ang kasalukuyan. Ang paraan kung paano
  naililipat ang impormasyon mula sa isang computer papunta sa isa pa
 • 1:26 - 1:31
  ay medyo interesante. Kailangan nito na hindi sumunod
  sa isang nakapirmeng landas, sa katunayan, maaaring mabago ang landas
 • 1:31 - 1:36
  sa gitna ng pakikipag-usap ng isang computer sa isa pa.
  Ang impormasyon sa internet ay pumupunta mula sa isang
 • 1:36 - 1:42
  computer papunta sa isa pa sa kung ano ang tinatawag nating
  isang packet ng impormasyon at naglalakbay ang isang packet mula sa isang
 • 1:42 - 1:46
  lugar papunta sa isa pa sa internet katulad na katulad kung
  paano ka maaaring makarating mula sa isang lugar papunta sa isa pa
 • 1:46 - 1:51
  sa isang kotse. Depende sa pagsikip ng trapiko
  o mga kondisyon ng kalsada, maaari mong piliin o mapuwersa
 • 1:51 - 1:59
  ka na dumaan sa naiibang ruta upang marating
  ang parehong lugar sa bawat pagkakataong naglalakbay ka. At
 • 1:59 - 2:04
  yamang makakapagbiyahe ka ng lahat ng uri ng bagay sa loob
  ng kotse, maraming uri ng digital na impormasyon ay maaaring
 • 2:04 - 2:10
  ipadala na may mga IP packet pero may ilang limitasyon.
  Paano kung halimbawa kailangan mong lumipat
 • 2:10 - 2:14
  sa isang space shuttle kung saan ginawa ito
  sa lugar na paglulunsaran nito. Hindi kakasya
 • 2:14 - 2:19
  ang shuttle sa isang trak kaya kailangan nito na
  maibiyahe sa maraming bahagi, na ibabiyahe gamit ang plota
 • 2:19 - 2:23
  ng mga trak. Maaari silang dumaan sa lahat ng iba't ibang ruta
  at makakarating sa patutunguhan sa iba't ibang oras.
 • 2:23 - 2:28
  Pero sa sandaling ang lahat ng mga bahagi ay naroon,
  maaari mong buuing muli ang mga bahagi para maging ganap
 • 2:28 - 2:34
  na shuttle at magiging handa ito sa paglulunsad. Sa
  internet ang mga detalye ay nagtatrabaho sa katulad na paraan. Kung
 • 2:34 - 2:40
  may napakalaking imahen ka na gusto mong
  ipadala sa isang kaibigan o i-upload sa isang website,
 • 2:40 - 2:45
  ang imaheng iyan ay maaaring buuin ng mga 10 ng milyon-milyong bit na mga 1 at 0, napakarami na ipapadala
 • 2:45 - 2:50
  sa isang packet. Yamang mga datos ito sa isang computer,
  ang computer na nagpapadala ng imahen ay maaaring mabilis
 • 2:50 - 2:56
  na hatiin ito sa daan-daan o kahit na libo-libong
  mas maliliit na bahagi na tinatawag na mga packet. Di tulad ng mga kotse
 • 2:56 - 3:00
  o trak ang mga packet na ito ay walang mga driver
  at hindi nila pinipili ang kanilang ruta. Bawat packet
 • 3:00 - 3:05
  ay may internet address kung saan ito nanggaling
  at saan ito pupunta. Ang mga espesyal na computer
 • 3:05 - 3:09
  sa internet na tinatawag na mga router ay kumikilos na tulad ng
  mga tagapangasiwa ng trapiko upang panatilihin ang mga packet na gumagalaw
 • 3:09 - 3:15
  sa mga network nang walang gusot. Kung masikip ang isang ruta, ang mga indibidwal na packet ay maaaring bumiyahe sa iba't ibang ruta
 • 3:15 - 3:20
  sa pamamagitan ng internet at maaaring makarating sa
  patutunguhan sa mga medyo naiibang oras
 • 3:20 - 3:27
  o kahit na wala sa ayos. Pag-usapan natin kung paano
  gumagana ito. Bilang bahagi ng internet protocol,
 • 3:27 - 3:31
  sinusubaybayan ng bawat router ang maraming landas
  sa pagpapadala ng mga packet, at pinipili nito ang pinakamura
 • 3:31 - 3:37
  na landas na mayroon para sa bawat piraso ng mga datos base
  sa patutunguhang IP address ng packet.
 • 3:37 - 3:42
  Pinakamura hindi ibig sabihin ang gastos, pero
  oras at mga salik na hindi teknikal tulad ng politika
 • 3:42 - 3:47
  at relasyon sa pagitan ng mga kompanya. Madalas
  ang pinakamagaling na ruta na paglalakbayan ng mga datos ay hindi kinakailangang
 • 3:47 - 3:53
  ang pinakadirekta. Ang pagkakaroon ng mga opsiyon sa mga landas ang gumagawa sa network fault na mapagparaya. Na ibig sabihin nito
 • 3:53 - 3:58
  ang network ay maaaring magpadala ng mga packet kahit
  na kung may isang bagay na magiging maling-mali.
 • 3:58 - 4:05
  Ito ang batayan ng susing saligan ng
  internet: pagiging maaasahan. Ngayon ano kung gusto mong
 • 4:05 - 4:09
  humiling ng ilang datos at hindi lahat ay
  naihatid? Sabihin nating gusto mong makinig sa isang kanta.
 • 4:09 - 4:15
  Paano ka magiging 100% sigurado na ang lahat ng mga datos ay
  maihahatid para perpektong tutugtugin ang kanta?
 • 4:15 - 4:21
  Ipinapakilala ang bagong best friend mo, TCP (transmission
  control protocol). Pinangangasiwaan ng TCP ang pagpapadala
 • 4:21 - 4:27
  at pagtanggap ng lahat ng mga datos mo bilang mga packet.
  Isipin ito na tulad ng serbisyo sa koreo na garantisado.
 • 4:27 - 4:32
  Kapag humihiling ka ng isang kanta sa device mo, nagpapadala
  ang Spotify ng kanta na hinahati-hati sa maraming packet.
 • 4:32 - 4:37
  Kapag dumarating ang mga packet mo, ginagawa ng TCP
  ang ganap na imbentaryo at ipinapadala pabalik ang mga pagkilala
 • 4:37 - 4:43
  na tinanggap ang bawat packet. Kung ang lahat ng packet ay
  naroon. pinipirmahan ng TCP ang paghahatid sa iyo at tapos na.
 • 4:43 - 4:55
  (pinapatugtog ang kanta) Kung nakita ng TCP ang ilang packet
  na nawawala, hindi nito pipirmahan, kung hindi ang kanta
 • 4:55 - 5:00
  mo ay hindi mabuting pakinggan o ang mga bahagi ng
  kanta ay nawawala. Para sa bawat nawawala o
 • 5:00 - 5:06
  hindi kumpletong packet, ipapadala silang muli ng Spotify.
  Sa sandaling naberipika ng TCP ang paghahatid ng maraming packet
 • 5:06 - 5:13
  para sa hiling na isang kanta, magsisimulang tutugtog
  ang kanta. Ang magaling sa TCP
 • 5:13 - 5:19
  at mga router system ay masusukat sila. Maaari silang
  gumana sa 8 aparato o 8 bilyong aparato. Sa katunayan,
 • 5:19 - 5:23
  dahil sa mga saligang ito ng pagpaparaya at pag-uulit sa pagkakasala, kapag nagdagdag tayo ng mas maraming router
 • 5:23 - 5:28
  mas maaasahan ang internet. Isa pang magaling
  ang maaari nating palakihin at sukatin ang internet
 • 5:28 - 5:34
  nang hindi ginagambala ang serbisyo sa sinumang gumagamit
  nito. Ang internet ay gawa sa daan-daang libo-libong
 • 5:34 - 5:39
  network at bilyon-bilyong computer at aparato
  na konektado nang pisikal. Ang iba't ibang
 • 5:39 - 5:44
  sistemang ito na bumubuo sa internet ay kumokonekta
  sa bawat isa, nag-uusap sa isa't isa,
 • 5:44 - 5:51
  at nagtatrabaho na magkasama dahil sa mga pamantayan na sinang-ayunan kung paano ipapadala ang mga datos sa internet.
 • 5:51 - 5:56
  Ang mga computing device, o router sa internet, ay tumutulong
  sa lahat ng packet na makarating sa
 • 5:56 - 6:03
  patutunguhan kung saan bubuuin muli sila, kung
  kinakailangan, nang nasa ayos. Nangyayari ito bilyon-bilyong
 • 6:03 - 6:09
  beses sa isang araw, maging ikaw at iba ay nagpapadala
  ng isang email, bumibisita sa isang web page, nagbi-video
 • 6:09 - 6:14
  chat, gumagamit ng mobile app o kapag ang mga sensor
  o aparato sa internet ay nag-uusap sa
 • 6:14 - 6:15
  isa't isa.
Title:
The Internet: Packets, Routing and Reliability
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:26

Tagalog subtitles

Revisions Compare revisions