Return to Video

The Internet: Packets, Routing and Reliability

 • 0:00 - 0:03
  7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
 • 0:03 - 0:08
  อินเทอร์เน็ต:
  แพ็คเก็ต, เราต์ติง, และความน่าเชื่อถือ
 • 0:09 - 0:12
  สวัสดีค่ะ ฉันลินน์ รูท
  วิศวกรซอฟต์แวร์ที่สปอติฟายค่ะ
 • 0:13 - 0:17
  ขอยอมรับก่อนเลยว่าฉันมักมองข้าม
  เรื่องความน่าเชื่อถือของอินเทอร์เน็ต
 • 0:18 - 0:21
  แค่ปริมาณข้อมูล
  ในอินเทอร์เน็ตก็น่าทึ่งแล้ว
 • 0:21 - 0:25
  แต่ทุกชิ้นส่วนของข้อมูล
  ถูกส่งอย่างน่าเชื่อถือได้อย่างไร
 • 0:27 - 0:28
  สมมติว่าต้องการเล่นเพลง
  จากสปอติฟาย
 • 0:29 - 0:32
  ดูเหมือนว่าคอมพิวเตอร์แค่เชื่อมต่อโดยตรง
  กับเซิร์ฟเวอร์ของสปอติฟาย
 • 0:32 - 0:35
  แล้วสปอติฟายก็
  จะส่งเพลงนั้นให้คุณเลยตรง ๆ
 • 0:36 - 0:38
  แต่ที่จริงอินเทอร์เน็ตไม่ได้ทำงานแบบนั้น
 • 0:39 - 0:42
  หากอินเทอร์เน็ตเป็นการเชื่อมต่อโดยตรง
 • 0:42 - 0:45
  คงให้ผู้ใช้งานหลายล้านคนเข้าร่วมไม่ได้
 • 0:46 - 0:47
  แล้วยิ่งไม่มีการรับประกันว่า
 • 0:48 - 0:50
  สายไฟทุกสายในคอมพิวเตอร์ทำงานตลอดเวลา
 • 0:50 - 0:54
  ที่จริง ข้อมูลไม่ได้เดินทางตรง ๆ
  ในอินเทอร์เน็ตเลยค่ะ
 • 0:55 - 1:00
  หลายปีก่อนช่วงต้นยุค 1970
  ผมกับบ็อบ คาห์นคู่หูผม
 • 1:01 - 1:04
  เริ่มออกแบบสิ่งที่ปัจจุบัน
  เรียกกันว่าอินเทอร์เน็ต
 • 1:05 - 1:08
  บ็อบกับผมได้มีความรับผิดชอบและโอกาส
 • 1:08 - 1:13
  ในการออกแบบโพรโตคอลอินเทอร์เน็ต
  และสถาปัตยกรรมของมัน
 • 1:13 - 1:18
  เราก็พยายามมีส่วนร่วมในการเติบโต
  และวิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
 • 1:18 - 1:21
  มาตลอด จวบจนปัจจุบันครับ
 • 1:22 - 1:27
  วิธีที่ข้อมูลถูกถ่ายโอนจากคอมพิวเตอร์
  เครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งนั้นน่าสนใจ
 • 1:27 - 1:31
  เพราะไม่จำเป็นต้องตามทางที่แน่นอน
  อาจเปลี่ยนเส้นทางได้
 • 1:31 - 1:34
  ระหว่างที่คอมพิวเตอร์สนทนากัน
 • 1:34 - 1:38
  ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
  ที่ส่งระหว่างคอมพิวเตอร์
 • 1:38 - 1:40
  เราเรียกมันว่าแพ็คเก็ตของมูล
 • 1:41 - 1:44
  แพ็คเก็ตนี้เดินทางจากที่หนึ่ง
  ไปอีกที่หนึ่ง
 • 1:44 - 1:47
  คล้ายกับการที่เราโดยสารรถยนต์
 • 1:48 - 1:52
  ถ้ารถติด ถนนไม่ดี เราอาจเลือกเปลี่ยนทาง
 • 1:53 - 1:57
  หรือถูกบีบให้ไปอีกเส้นทาง
  เพื่อถึงจุดหมายเดิมแต่ละครั้งที่เดินทาง
 • 1:59 - 2:02
  เวลาเดินทาง เราก็พกของขึ้นรถด้วย
 • 2:03 - 2:06
  ข้อมูลดิจิทัลหลายอย่าง
  จึงเดินทางมาพร้อมแพ็คเก็ต IP
 • 2:06 - 2:07
  แต่มันก็มีขีดจำกัด
 • 2:08 - 2:14
  สมมติว่าถ้าต้องเคลื่อนย้ายกระสวยอวกาศ
  จากจุดที่สร้างไปยังจุดที่จะปล่อยยานล่ะ
 • 2:14 - 2:16
  กระสวยขึ้นรถบรรทุกคันเดียวไม่ได้
 • 2:16 - 2:19
  จึงต้องแยกชิ้นส่วนก่อน
  แล้วขนส่งขึ้นรถบรรทุกไป
 • 2:20 - 2:24
  แต่ละส่วน ไปคนละเส้นทางได้
  และอาจถึงที่หมายไม่พร้อมกัน
 • 2:24 - 2:27
  แต่เมื่อทุกส่วนไปถึงแล้ว
  ก็นำมาประกอบกันได้
 • 2:28 - 2:31
  เป็นกระสวยอวกาศ พร้อมทะยาน
 • 2:32 - 2:34
  กับอินเทอร์เน็ต รายละเอียดก็คล้ายกัน
 • 2:35 - 2:39
  ถ้าจะส่งภาพขนาดใหญ่ให้เพื่อน
  หรืออัปโหลดในเว็บไซต์
 • 2:40 - 2:44
  ภาพนั้นอาจมีสิบล้านบิท
  ประกอบด้วยเลข 1 เลข 0
 • 2:44 - 2:46
  ส่งไปในแพ็คเก็ตเดียวไม่ได้
 • 2:46 - 2:50
  มันเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์
  เครื่องที่ส่งภาพสามารถแยก
 • 2:51 - 2:54
  เป็นหลายร้อยหลายพันส่วนเล็ก ๆ
  ที่เรียกว่าแพ็คเก็ต
 • 2:55 - 2:58
  แต่แพ็คเก็ตเหล่านี้
  ต่างจากรถตรงที่ไม่มีคนขับ
 • 2:58 - 3:00
  และมันไม่ได้เลือกเส้นทางเอง
 • 3:00 - 3:03
  แต่ละแพ็คเก็ตมีที่อยู่อินเทอร์เน็ต
  ว่ามาจากไหน และจะไปที่ไหน
 • 3:04 - 3:08
  คอมพิวเตอร์พิเศษในอินเทอร์เน็ต
  เรียกว่าเราเตอร์ ทำหน้าที่จัดการการจราจร
 • 3:08 - 3:11
  เพื่อให้แพ็คเก็ต
  เคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายอย่างราบรื่น
 • 3:12 - 3:16
  หากทางไหนหนาแน่นไป
  แพ็คเก็ตก็อาจแยกกันไปใช้ทางอื่น
 • 3:17 - 3:20
  และอาจถึงจุดหมายปลายทาง
  ในเวลาที่ต่างกันเล็กน้อย
 • 3:21 - 3:22
  หรือไม่ถูกต้องตามลำดับ
 • 3:23 - 3:27
  มาคุยกันว่ามันทำงานยังไง
  ในฐานะส่วนหนึ่งของอินเทอร์เน็ตโพรโตคอล
 • 3:27 - 3:30
  ทุกเราเตอร์ต้องติดตามหลายเส้นทาง
  ที่ใช้ส่งแพ็คเก็ต
 • 3:30 - 3:33
  มันเลือกใช้เส้นทางที่คุ้มที่สุด
  สำหรับข้อมูลแต่ละส่วน
 • 3:33 - 3:36
  โดยดูจากที่อยู่ปลายทางของแพ็คเก็ต
 • 3:36 - 3:42
  ที่ว่าคุ้ม ไม่ใช่เรื่องราคา
  แต่คือเวลาและปัจจัยอื่น เช่นการเมือง
 • 3:42 - 3:44
  และความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท
 • 3:45 - 3:48
  หลายครั้งที่เส้นทางส่งข้อมูล
  ไม่ใช่เส้นที่ตรงที่สุด
 • 3:49 - 3:52
  การมีทางเลือกเยอะ ๆ
  ทำให้เครือข่ายผิดพลาดได้ยาก
 • 3:53 - 3:57
  หมายความว่าเครือข่ายอาจส่งแพ็คเก็ตต่อได้
  แม้จะเกิดข้อผิดพลาดอย่างแรง
 • 3:58 - 4:02
  นั่นคือหลักการสำคัญพื้นฐาน
  ของอินเทอร์เน็ต - ความน่าเชื่อถือค่ะ
 • 4:04 - 4:08
  แต่ถ้าเราขอข้อมูลแต่ส่งมาไม่ครบล่ะ
 • 4:08 - 4:09
  เช่น ถ้าอยากฟังเพลงสักเพลง
 • 4:10 - 4:15
  จะมั่นใจได้ยังไงว่าข้อมูลทั้งหมด
  จะถูกส่งมียังเครื่องเล่นเพลงอย่างสมบูรณ์
 • 4:15 - 4:19
  นี่ค่ะ ทีซีพี เพื่อนรักคนใหม่
  คือโพรโตคอลการควบคุมการส่งสัญญาณ
 • 4:20 - 4:24
  TCP จัดการการรับส่งข้อมูลเป็นแพ็คเก็ต
 • 4:24 - 4:27
  เหมือนบริการรับประกันพัสดุค่ะ
 • 4:27 - 4:31
  เวลาคุณขอเพลงมาเปิดในเครื่อง
  สปอติฟายจะส่งเพลงแยกมาหลายแพ็คเก็ต
 • 4:33 - 4:36
  พอแพ็คเก็ตมาถึง TCP ก็จะเช็คให้
 • 4:36 - 4:39
  และแจ้งกลับว่าได้รับแพ็คเก็ตครบแล้วนะ
 • 4:40 - 4:43
  ถ้าแพ็คเก็ตไปถึงครบ TCP จะเซ็นรับพัสดุ
  แล้วก็จบ
 • 4:51 - 4:54
  ถ้าแพ็คเก็ตไม่ครบ มันจะไม่เซ็น
 • 4:54 - 4:59
  ถ้าเซ็น เพลงจะคุณภาพต่ำ
  หรือขาดหายไปได้ค่ะ
 • 4:59 - 5:02
  หากแพ็คเก็ตหล่นหายหรือไม่ครบ
  สปอติฟายจะส่งให้ใหม่
 • 5:03 - 5:08
  พอ TCP ยืนยันว่าแพ็คเก็ตเพลงนั้น
  ถึงครบแล้ว
 • 5:08 - 5:09
  เพลงของคุณก็จะเริ่มเล่น
 • 5:12 - 5:15
  TCP และระบบเราเตอร์ดีตรงที่ปรับขนาดได้
 • 5:15 - 5:19
  สามารถทำงานกับอุปกรณ์ 8 เครื่อง
  หรือ 8 พันล้านเครื่องก็ได้
 • 5:19 - 5:22
  หลักการที่ทนต่อความผิดพลาด
  และความซ้ำซ้อนนี้
 • 5:22 - 5:26
  ยิ่งเพิ่มเราเตอร์เยอะ
  อินเทอร์เน็ตยิ่งน่าเชื่อถือ
 • 5:26 - 5:28
  แถมเรายังให้อินเทอร์เน็ต
  เติบโตและปรับขนาดได้
 • 5:28 - 5:31
  โดยไม่รบกวนคนที่กำลังใช้งาน
 • 5:32 - 5:35
  อินเทอร์เน็ตประกอบด้วยหลายแสนเครือข่าย
 • 5:35 - 5:39
  และอุปกรณ์หลายพันล้านเครื่อง
  ที่เชื่อมต่อกันทางกายภาพ
 • 5:39 - 5:42
  ระบบที่ต่างกัน
  ที่ก่อเป็นอินเทอร์เน็ตนี้เชื่อมถึงกัน
 • 5:42 - 5:45
  สื่อสารกัน และทำงานร่วมกัน
 • 5:46 - 5:51
  ด้วยมาตรฐานที่ตกลงกันไว้ว่า
  จะส่งข้อมูลกันในอินเทอร์เน็ตอย่างไร
 • 5:51 - 5:54
  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  หรือเราเตอร์ในอินเทอร์เน็ต
 • 5:54 - 5:57
  ช่วยให้แพ็คเก็ตถึงจุดหมายปลายทาง
 • 5:57 - 6:00
  ที่จะประกอบกันตามลำดับ หากจำเป็น
 • 6:02 - 6:04
  สิ่งนี้เกิดขึ้นวันละหลายพันล้านครั้ง
 • 6:05 - 6:08
  ไม่ว่าคุณและคนอื่นจะส่งอีเมล
  เข้าชมเว็บเพจ
 • 6:09 - 6:11
  วีดีโอแช็ต ใช้แอปมือถือ
 • 6:12 - 6:15
  หรือเมื่อเซนเซอร์
  และอุปกรณ์ในอินเทอร์เน็ตสื่อสารกันครับ
Title:
The Internet: Packets, Routing and Reliability
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:26

Thai subtitles

Revisions Compare revisions