Return to Video

The Internet: Packets, Routing and Reliability

 • 0:00 - 0:08
  [lagu mengira detik: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
  Internet: Paket, Penghalaan, dan Kecekapan
 • 0:08 - 0:14
  Hai, saya Lynn. Saya jurutera perisian
  di Spotify dan saya mengaku bahawa
 • 0:14 - 0:19
  saya mengambil remeh kecekapan
  internet. Jumlah besar maklumat yang
 • 0:19 - 0:23
  merentasi internet adalah hebat.
  Bagaimana ia mungkin untuk setiap
 • 0:23 - 0:29
  data dihantar kepada anda dengan cekap?
  Jika anda mahu main lagu dari Spotify.
 • 0:29 - 0:34
  Nampaknya komputer bersambung terus ke
  pelayan Spotify dan Spotify hantar lagu
 • 0:34 - 0:39
  pada talian langsung, khas. Sebenarnya
  itu bukan cara internet berfungsi. Jika
 • 0:39 - 0:44
  Internet diperbuat daripada sambungan
  langsung, khas ia tidak mungkin untuk
 • 0:44 - 0:48
  perkara berfungsi apabila berjuta pengguna
  menyertai. Tiada jamainan setiap wayar
 • 0:48 - 0:53
  komputer berfungsi setiap masa.
  Sebaliknya, data bergerak di Internet
 • 0:53 - 1:01
  secara tidak langsung. Pada awal 1970-an
  saya dan rakan saya Bob Kahn bermula
 • 1:01 - 1:07
  pada rekaan iaitu Internet.
  Bob dan bertanggungjawab dan
 • 1:07 - 1:15
  berpeluang untuk reka protokol dan
  arkitek Internet. Jadi kami tetap
 • 1:15 - 1:20
 • 1:20 - 1:26
 • 1:26 - 1:31
 • 1:31 - 1:36
 • 1:36 - 1:42
 • 1:42 - 1:46
 • 1:46 - 1:51
 • 1:51 - 1:59
 • 1:59 - 2:04
 • 2:04 - 2:10
 • 2:10 - 2:14
 • 2:14 - 2:19
 • 2:19 - 2:23
 • 2:23 - 2:28
 • 2:28 - 2:34
 • 2:34 - 2:40
 • 2:40 - 2:45
 • 2:45 - 2:50
 • 2:50 - 2:56
 • 2:56 - 3:00
 • 3:00 - 3:05
 • 3:05 - 3:09
 • 3:09 - 3:15
 • 3:15 - 3:20
 • 3:20 - 3:27
 • 3:27 - 3:31
 • 3:31 - 3:37
 • 3:37 - 3:42
 • 3:42 - 3:47
 • 3:47 - 3:53
 • 3:53 - 3:58
 • 3:58 - 4:05
 • 4:05 - 4:09
 • 4:09 - 4:15
 • 4:15 - 4:21
 • 4:21 - 4:27
 • 4:27 - 4:32
 • 4:32 - 4:37
 • 4:37 - 4:43
 • 4:43 - 4:55
 • 4:55 - 5:00
 • 5:00 - 5:06
 • 5:06 - 5:13
 • 5:13 - 5:19
 • 5:19 - 5:23
 • 5:23 - 5:28
 • 5:28 - 5:34
 • 5:34 - 5:39
 • 5:39 - 5:44
 • 5:44 - 5:51
 • 5:51 - 5:56
 • 5:56 - 6:03
 • 6:03 - 6:09
 • 6:09 - 6:14
 • 6:14 - 6:15
Title:
The Internet: Packets, Routing and Reliability
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:26

Malay subtitles

Revisions Compare revisions