Return to Video

ინტერნეტი: პაკეტები, როუტერები და სანდოობა

 • 0:00 - 0:08
  [სიმღერაში - 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] ინტერნეტი:
  პაკეტები, როუტერები და სანდოობა
 • 0:08 - 0:14
  გამარჯობა, მე ლინი ვარ, სფოთიფაის პროგრამული
  უზრუნველყოფის ინჟინერი. უნდა ვაღიარო, რომ
 • 0:14 - 0:19
  მეც კი ხანდახან ინტერნეტი სამუდამო, უწყვეტი
  მგონია. საოცარია, რა რაოდენობის ინფორმაცია
 • 0:19 - 0:23
  ტრიალებს ინტერნეტით. როგორ მოგდით
  თითოეული ინფორმაცია
 • 0:23 - 0:29
  ასეთი დიდი სიზუსტით? ვთქვათ,
  გინდათ, სფოთიფაიზე მოუსმინოთ სიმღერას. თქვენი
 • 0:29 - 0:34
  კომპიუტერი სფოთიფაის სერვერს, თითქოს,
  პირდაპირ უკავშირდება და სიმღერას პირდაპირი,
 • 0:34 - 0:39
  საგანგებო ხაზით გიგზავნით. სინამდვილეში, ეს ასე
  არ არის. ინტერნეტი პირდაპირი, საგანგებო
 • 0:39 - 0:44
  კავშირებით რომ მუშაობდეს, ამდენი მომხმარებლის
  მომსახურება შეუძლებელი
 • 0:44 - 0:48
  იქნებოდა. მით უმეტეს, რა გარანტია გვაქვს, რომ
  სასურველი კომპიუტერის კაბელი
 • 0:48 - 0:53
  შეუფერხებლად მუშაობს. სანაცვლოდ, მონაცემები
  ინტერნეტით ნაკლებად პიდაპირი მარშრუტით
 • 0:53 - 1:01
  მოგზაურობს. ბეეევრი წლის წინ, 1970-იანების
  დასაწყისში, მე და ჩემმა პარტნიორმა, ბობ კანმა,
 • 1:01 - 1:07
  იმ დიზაინზე მუშაობა დავიწყეთ, დღეს რომ ინტერნეტს
  ვეძახით> მე და ბობს მოგვეცა შანსი და
 • 1:07 - 1:15
  პასუხისმგებლობა, აგვეგო ინტერნეტის პროტოკოლები
  და მისი არქიტექტურა. მთელი
 • 1:15 - 1:20
  ეს დრო ინტერნეტის ზრდასა და ევოლუციაში
  ვიღებდით მონაწილეობას.
 • 1:20 - 1:26
  ძალიან საინტერესოა, როგორ მოგზაურობს
  ინფორმაცია ერთი კომპიუტერიდან
 • 1:26 - 1:31
  მეორემდე. ის ფიქსირებულ მარშრუტს არ
  გადის. პრინციპში, მისი მარშრუტი
 • 1:31 - 1:36
  გაგზავნისასაც შეიძლება, შეიცვალოს.
  ინფორმაცია ერთი კომპიუტერიდან
 • 1:36 - 1:42
  მეორემდე პაკეტის სახით იგზავნება.
  ეს პაკეტი ისევე მოგზაურობს,
 • 1:42 - 1:46
  როგორც თქვენ მანქანით ერთი ადგილიდან
  მეორემდე გადაადგილდებით.
 • 1:46 - 1:51
  იმის მიხედვით, როგორია სატრანსპორტო
  მოძრაობა და გზები, თქვენ შეიძლება, მოგიწიოთ,
 • 1:51 - 1:59
  დანიშნულებამდე მისასვლელად სხვა მარშრუტი
  აირჩიოთ.
 • 1:59 - 2:04
  მანქანით ათასი რამის გადაზიდვა შეგიძიათ.
  ზუსტად ასევე იგზავნება ციფრული
 • 2:04 - 2:10
  ინფორმაცია IP პაკეტებით. ცხადია, ყველაფერს
  საზღვარი აქვს. რა ხდება, მაგალითად, როცა
 • 2:10 - 2:14
  კოსმოსურ შატლს ერთგან აშენებთ და მეორეგან
  გადაგაქვთ? შატლი
 • 2:14 - 2:19
  ერთ სატვირთოში ნამდვილად ვერ ჩაეტევა.
  ამიტომ, მისი დანაწილება მოგვიწევს და რამდენიმე
 • 2:19 - 2:23
  სატვირთოთი წაღება. მანქანებს შეუძლიათ,
  დანიშნულებამდე სხვადასხვა გზებით და დროში
 • 2:23 - 2:28
  მივიდნენ. ნაწილები დანიშნულებამდე რომ
  მივა, შეგიძლიათ, ისინი ისევ ააწყოთ
 • 2:28 - 2:34
  და შატლიც მზადაა. ინტერნეტიც მსგავსაც
  მუშაობს.
 • 2:34 - 2:40
  ვთქვათ, გინდათ, დიდი სურათი მეგობარს
  გაუგზავნოთ ან ვებ-საიტზე ატვირთოთ,
 • 2:40 - 2:45
  შეიძლება, ის 10-ეული მილიონი ბიტისგან
  შედგებოდეს, ერთ პაკეტად მისი გაგზავნა
 • 2:45 - 2:50
  გაჭირდება. რადგან ეს კომპიუტერული მონაცემია,
  კომპიუტერს მარტივად შეუძლია, სურათი
 • 2:50 - 2:56
  ასობით ან ათასობით მსგავს ნაწილად, ანუ,
  პაკეტად დაშალოს. მანქანებისა და
 • 2:56 - 3:00
  სატვირთოებისგან განსხვავებით ამ პაკეტებს
  მძღოლები არ ყავთ და ისინი არც მარშრუტს ირჩევენ.
 • 3:00 - 3:05
  პაკეტს აქვს როგორც საწყისი, ისე საბოლოო წერტილის
  მისამართი. ინტერნეტის სპეციალური კომპიუტერები,
 • 3:05 - 3:09
  როუტერები, სწორედ ამ მოძრაობას მართავენ
  და ცდილობენ, პაკეტები ქსელში უპრობლემოდ
 • 3:09 - 3:15
  გაატარონ. თუ რომელიმე გზა გადატვირთულია,
  ზოგი პაკეტი მიმართულებას იცვლის
 • 3:15 - 3:20
  და დანიშნულებამდე სხვა გზით,
  სხვა დროს ან არეულიც კი მიდის.
 • 3:20 - 3:27
  მოდით, ვნახოთ, როგორ ხდება ეს.
  ინტერნეტის პროტოკოლისამებრ თითოეული
 • 3:27 - 3:31
  როუტერი პაკეტების გაგზავნის რამდენიმე
  გზას აკონტროლებს და მონაცემის გაგზავნის
 • 3:31 - 3:37
  ყველაზე მომგებიანი მარშრუტს ირჩევს საბოლოო
  წერტილის IP მისამართის მიხედვით.
 • 3:37 - 3:42
  ყველაზე მომგებიანი გულისხმობს არა ფასს,
  არამედ დროსა და არატექნიკურ ფაქტორებს, მაგალითად,
 • 3:42 - 3:47
  პოლიტიკას და კომპანიებს შორის ურთიერთობებს.
  ხშირად ყველაზე მომგებიანი გზა სულაც არაა ყველაზე
 • 3:47 - 3:53
  პირდაპირი. რადგან ქსელში ერთზე მეტი
  მარშრუტია, ხარვეზები ატანადია. თუ ერთ
 • 3:53 - 3:58
  მარშრუტზე რამე პრობლემა გაჩნდება, პაკეტი
  მეორე მარშრუტით გააგრძელებს გზას.
 • 3:58 - 4:05
  სწორედ ესაა ინტერნეტის მთავარი პრინციპის
  საფუძველი: სანდოობა. და რა ხდება მაშინ,
 • 4:05 - 4:09
  როცა მოითხოვეთ რაღაც მონაცემები და მხოლოდ
  ნაწილი მიიღეთ? ვთქვათ, გინდათ სიმღერის მოსმენა.
 • 4:09 - 4:15
  როგორ დარწმუნდებით, რომ მისი 100%-ს მიიღებთ
  და სიმღერა იდეალურად დაუკრავს?
 • 4:15 - 4:21
  აი, აქ შემოდის TCP (გადაცემის მართვის პროტოკოლი).
  TCP თქვენი პაკეტების გაგზავნასა და
 • 4:21 - 4:27
  მიღებას აკონტროლებს. ეს გარანტირებული
  ფოსტისავითაა.
 • 4:27 - 4:32
  როცა მოითხოვთ სიმღერას, სპოტიფაი
  სიმღერას დანაწევრებით აგზავნის.
 • 4:32 - 4:37
  როცა თქვენი პაკეტები თქვენამდე აღწევს,
  TCP აღწერს პროცესს და აგზავნის შეტყობინებას,
 • 4:37 - 4:43
  რომ პაკეტი მიიღეთ. თუ ყველა პაკეტი ადგილზეა,
  TCP, ასე ვთქვათ, ხელს აწერს, რომ მიიღეთ.
 • 4:43 - 4:55
  (სიმღერა) თუ TCP დაადგენს, რომ პაკეტები გზაში
  დაიკარგა, ის ხელს არ მოაწერს, რადგან ამ
 • 4:55 - 5:00
  შემთხვევაში თქვენი სიმღერა უხარისხო ან არასრული
  იქნება. სფოთიფაი მიიღებს
 • 5:00 - 5:06
  მესიჯს და პაკეტებს თავიდან გამოაგზვნის.
  TCP დაადასტურებს ყველა
 • 5:06 - 5:13
  პაკეტის მიღებას,
  თქვენი სიმღერაც ჩაირთვება. TCP და
 • 5:13 - 5:19
  როუტერები იმიტომაა კარგი, რომ ისინი ინტერნეტის
  ზრდას ფეხს უწყობს. მათ შეუძლიათ, 8 მილიარდამდე
 • 5:19 - 5:23
  ხელსაწყოს მოემსახურონ. შეფერხებები ყოველთვის
  იარსებებს, ამიტომ, რაც უფრო მეტ როუტერს
 • 5:23 - 5:28
  დავამაებთ, მით უკეთ იმუშავებს ინტერნეტი.
  შეგვიძლია, ინტერნეტი ისე გავზარდოთ, რომ
 • 5:28 - 5:34
  არავის ამით ხელი არ შევუშალოთ.
  ინტერნეტში ასობით ათასი ქსელი და
 • 5:34 - 5:39
  მილიარდობით კომპიუტერი და ხელსაწყოა
  ჩართული. ეს სისტემები
 • 5:39 - 5:44
  ერთმანეთს უკავშირდება, ერთმანეთს
  ეურთიერთება და ერთად
 • 5:44 - 5:51
  მუშაობს. ისინი მასალის გაგზავნის
  სტანდარტებზე არიან შეთანხმებული.
 • 5:51 - 5:56
  კომპიუტერული მოწყობილობები ან როუტერები
  ამ პაკეტებს დანიშნულებამდე მისვლაში
 • 5:56 - 6:03
  ეხმარებიან, სადაც პაკეტები ლაგდებიან და
  ისევ ერთ ფაილს ქმნიან. ეს დღეში
 • 6:03 - 6:09
  მილიარდჯერ ხდება, როცა იგზავნება იმეილი,
  იხსნება ვებ გვერდი, ვიდეო ჩატი,
 • 6:09 - 6:14
  მობილური აპლიკაცია, ან როცა
  ინტერნეტის მოწყობილობები ერთმანეთს
 • 6:14 - 6:15
  ესაუბრებიან.
Title:
ინტერნეტი: პაკეტები, როუტერები და სანდოობა
Description:

სპოტიფაის ინჟინრები, ლინ რუტი და ვინტ სერფი (ინტერნეტის მამა) გვიხსნინ, როგორ მუშაობს ინტერნეტი და როგორ იშლება ინფორმაცია პაკეტებად გაგზავნისას.

ისწავლეთ აქ: http://code.org/

გვეკონტაქტეთ აქ:
• Twitter https://twitter.com/codeorg
• Facebook https://www.facebook.com/Code.org
• Instagram https://instagram.com/codeorg
• Tumblr https://blog.code.org
• LinkedIn https://www.linkedin.com/company/code-org
• Google+ https://google.com/+codeorg

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:26

Georgian subtitles

Incomplete

Revisions