Return to Video

The Internet: Packets, Routing and Reliability

 • 0:00 - 0:08
  [odpočítávání písničky: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] Internet:
  pakety, směrování (routing) a spolehlivost
 • 0:08 - 0:14
  Ahoj. Jmenuji se Lynn. Jsem konstruktérka software
  tady u Spotify a nedělá mi problém přiznat, že
 • 0:14 - 0:19
  často beru spolehlivost internetu jako samozřejmost.
  Už jen to obrovské množství informací, které po
 • 0:19 - 0:23
  Internetu kolují, je ohromující. ale jak je možné, aby
  k Vám byl každý kousek dat dodán tak spolehlivě?
 • 0:23 - 0:29
  Řekněme, že si třeba chcete přehrát nějakou
  písničku ze Spotify. Zdá se, že Váš počítač
 • 0:29 - 0:34
  se připojuje přímo k serverům Spotify,
  a Spotify Vám posílá písničku po přímé
 • 0:34 - 0:39
  lince. Ale ve skutečnosti takto
  Internet nefunguje. Kdyby byl
 • 0:39 - 0:44
  Internet sestaven z přímých účelových spojů, bylo
  by nemožné udržet vše v chodu, když by se
 • 0:44 - 0:48
  připojovaly miliony uživatelů. Zejména proto,
  že není žádná záruka, že všechny počítače a
 • 0:48 - 0:53
  všechny dráty budou pracovat současně. Namísto
  toho jsou data po Internetu přepravována
 • 0:53 - 1:01
  mnohem méně přímo. Před mnoha lety, začátkem
  70. let 20. století jsme můj partner Bob Kahn a já
 • 1:01 - 1:07
  začali pracovat na návrhu toho, co se dnes nazývá Internet. Bob a já jsme měli povinnost a příležitost
 • 1:07 - 1:15
  navrhnout protokoly a architekturu
  Internetu. Takže jsme vytrvali a celou
 • 1:15 - 1:20
  tu dobu až do teď jsme se účastnili
  růstu a vývoje internetu. Způsob,
 • 1:20 - 1:26
  jakým jsou informace předávány z jednoho
  počítače do druhého, je celkem zajímavý.
 • 1:26 - 1:31
  Musí probíhat po pevně stanovené cestě. Kromě
  toho se ta cesta může uprostřed konverzace
 • 1:31 - 1:36
  jednoho počítače s druhým změnit. Informace
  na Internetu přecházejí z jednoho počítače do
 • 1:36 - 1:42
  druhého způsobem, kterému říkáme informační
  pakety, a paket cestuje po internetu z jednoho
 • 1:42 - 1:46
  místa na druhé značně obdobně tomu, jako my
  cestujeme autem. Podle toho, nakolik je silnice
 • 1:46 - 1:51
  ucpaná nebo jinak ovlivněná podmínkami, byste
  se mohli rozhodnout, nebo muset, zvolit pokaždé
 • 1:51 - 1:59
  jinou cestu k tomu, abyste se dostali do toho
  stejného místa, kam obyčejně cestujete. A.
 • 1:59 - 2:04
  stejně jako v autě můžete přepravovat velmi
  mnoho různých druhů věcí, tak také lze mnoho
 • 2:04 - 2:10
  druhů digitálních informací přepravovat pomocí
  paketů IP, ale jsou tu určitá omezení. Co když například
 • 2:10 - 2:14
  potřebujete přemístit raketoplán z místa, kde byl postaven, na místo, odkud bude vypuštěn. Raketoplán
 • 2:14 - 2:19
  se nevejde na jeden nákladní vůz, takže je potřeba jej
  rozložit na kusy a přepravovat pomocí vozového parku
 • 2:19 - 2:23
  nákladních vozů. Ty by mohly jet různými cestami
  a mohly by se dostat do stejného místa v různých
 • 2:23 - 2:28
  časových okamžicích. Avšak když už budou
  všechny součásti na místě, můžete z nich složit
 • 2:28 - 2:34
  celý raketoplán, a ten bude připraven k vypuštění.
  Na Internetu fungují věci obdobně. Jestliže máte
 • 2:34 - 2:40
  velký obrázek, který chcete poslat příteli nebo jej
  nahrát na nějakou webovou stránku, mohlo by se
 • 2:40 - 2:45
  jednat o obrázek složený z desítek milionů bitů
  z jedniček a nul, příliš mnoho k zaslání v jednom
 • 2:45 - 2:50
  paketu. Protože data obrázku jsou na počítači,
  počítač, který obrázek odesílá, jej může rychle
 • 2:50 - 2:56
  rozložit na stovky nebo i tisíce menších částí
  zvaných pakety. Na rozdíl od osobních a nákladních
 • 2:56 - 3:00
  aut tyto pakety nemají řidiče a nemusí se
  rozhodovat, kudy pojedou. Každý paket má
 • 3:00 - 3:05
  internetovou adresu místa, odkud pochází a
  místa, na které cestuje. Speciální počítače
 • 3:05 - 3:09
  na internetu, zvané routery (směrovače) fungují
  jako vedoucí přepravy tak, že pakety hladce
 • 3:09 - 3:15
  navádějí skrze sítě. Je-li některý směrovač přecpán,
  mohou různé jednotlivé pakety cestovat různými
 • 3:15 - 3:20
  cestami po internetu a do místa mohou
  dorazit v mírně různou dobu nebo i nedorazit.
 • 3:20 - 3:27
  Promluvme si nyní o tom, jak to funguje.
  V rámci internetového protokolu sleduje
 • 3:27 - 3:31
  každý směrovač více cest, po kterých jsou
  pakety zasílány, a pro každý kousek dat
 • 3:31 - 3:37
  volí nejlevnější dostupnou cestu podle
  adresy IP cíle pro daný paket.
 • 3:37 - 3:42
  Pojem „nejlevnější“ v tomto případě nehovoří
  o financích, ale o čase a o netechnických faktorech,
 • 3:42 - 3:47
  jako je například politika a vztahy mezi různými
  společnostmi. Často tomu bývá tak, že nejlepší
 • 3:47 - 3:53
  dráha pro data není nezbytně ta nejpřímější. Mít
  různé možnosti cesty dělá síť tolerantní vůči chybám.
 • 3:53 - 3:58
  To znamená, že síť může pokračovat v odesílání paketů,
  i kdyby se něco opravdu, ale opravdu vážného pokazilo.
 • 3:58 - 4:05
  To je základem klíčového principu Internetu:
  spolehlivosti. Takže, chcete si vyžádat nějaká
 • 4:05 - 4:09
  data a ne vše je dodáváno? Řekněme, že si
  chcete třeba poslechnout písničku.
 • 4:09 - 4:15
  Jak si můžete být na 100% jisti, že všechna data budou
  dodána tak, aby byla písnička bez chyby přehrána?
 • 4:15 - 4:21
  Představujeme Vám Vašeho nejlepšího přítele, TCP (Transmission Control Protocol). TCP se daří zasílat a
 • 4:21 - 4:27
  přijímat všechna Vaše data jako pakety.
  Představte si to jako takovou poštu se zárukou.
 • 4:27 - 4:32
  Když si na svém zařízení vyžádáte nějakou písničku, Spotify Vám písničku pošle rozdělenou na mnoho
 • 4:32 - 4:37
  paketů. Když pakety dorazí, TCP udělá kompletní
  inventář a pošle zpět potvrzení přijetí každého
 • 4:37 - 4:43
  paketu. Jestliže jsou všechny pakety na místě,
  TCP odepíše Vaši dodávku a máte to hotovo.
 • 4:43 - 4:55
  (písnička je přehrávána) Jestliže TCP shledá, že
  nějaké pakety chybí, neodepíše to, protože by Vaše
 • 4:55 - 5:00
  písnička nezněla tak dobře, nebo by jí kus
  chyběl. Každý chybějící nebo neúplný paket
 • 5:00 - 5:06
  pošle Spotify znovu. Až TCP ověří dodání mnoha
  paketů pro onen konkrétní daný požadavek
 • 5:06 - 5:13
  na píseň, Vaše píseň začne být přehrávána.
  Vynikající na systémech TCP a směrovačů je, že
 • 5:13 - 5:19
  jsou škálovatelné. Mohou pracovat s osmi
  zařízeními nebo s osmi miliardami zařízení.
 • 5:19 - 5:23
  Ve skutečnosti díky principům tolerance vůči
  chybám a redundance, čím více routerů přidáváme,
 • 5:23 - 5:28
  tím spolehlivějším se Internet stává. Vynikající
  je také to, že Internet můžeme nechat rozrůstat
 • 5:28 - 5:34
  a měnit jeho velikost, aniž bychom museli přerušit
  služby někomu z těch, kdo jej používají.
 • 5:34 - 5:39
  Internet je tvořen stovkami tisíců sítí a miliardami
  počítačů a zařízení propojených fyzicky. Tyto
 • 5:39 - 5:44
  různé systémy tvořící Internet se navzájem spojují,
  komunikují navzájem jeden s druhým
 • 5:44 - 5:51
  a spolupracují, a to díky dohodnutým normám
  řídícím způsob zasílání dat na internetu.
 • 5:51 - 5:56
  Výpočetní zařízení nebo routery na internetu
  umožňují všem paketům dojít na místo, kde
 • 5:56 - 6:03
  budou opět poskládány do stejného pořadí,
  bude-li třeba To se odehrává mnoho miliardkrát
 • 6:03 - 6:09
  denně, ať už právě Vy nebo Vaši přátelé posíláte
  e-mail, navštěvujete webovou stránku, děláte
 • 6:09 - 6:14
  video chat, používáte mobilní aplikaci, nebo
  když senzory nebo zařízení na internetu
 • 6:14 - 6:15
  navzájem komunikují.
Title:
The Internet: Packets, Routing and Reliability
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:26

Czech subtitles

Revisions Compare revisions