Vietnamese subtitles

← 03-34 Tự Làm Thiệp - Cách Làm

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 2 created 10/17/2015 by Cat Tuong Mai Xuan.

  1. Cám ơn bạn đã đóng góp
    vào bộ sưu tập thiệp.
  2. Nó sẽ giúp những người học Android
    trong những lần tới
  3. để thấy bạn đã làm,
    và tự họ cũng sẽ làm.
  4. Giờ tôi sẽ đem cái này
    cho một người đặc biệt.
  5. - Ben ơi,
    - Ơi, có gì vậy?
  6. Chúc mừng sinh nhật!
  7. Cám ơn nhiều nha.
  8. - Tôi làm cho cậu nè.
    - Ồ, tôi nhớ tấm hình này.
  9. Mừng là cậu thích nó.
  10. Thực ra làm tấm thiệp này,
    mà tôi học được nhiều lắm
  11. như là giao diện, bố cục,
    giúp ích cho học sinh nữa.
  12. Tôi nghĩ mẹ tôi sẽ thích
    tấm hình này.
  13. Tôi sẽ đưa cho mẹ coi.
  14. Đợi chút Ben, đó là điện thoại
    để tôi làm việc mà.