Dutch subtitles

← Klimaatverandering zal miljoenen verdringen - zo bereiden we ons voor

Get Embed Code
30 Languages

Showing Revision 14 created 05/12/2020 by Peter van de Ven.

 1. Het was ongeveer twee jaar
  na Orkaan Katrina
 2. dat ik de overstromingskaarten
  van Louisiana voor het eerst zag.
 3. Deze overstromingskaarten geven
  het gebied weer dat reeds verloren is
 4. en de gebieden
  die we nog zullen verliezen.
 5. Deze kaarten werden die dag
  op een gemeenschapsbijeenkomst gebruikt
 6. om te tonen hoe een 9 meter hoge vloedgolf
  die door de orkaan veroorzaakt werd,
 7. gemeenschappen onder water kon zetten,
  zoals de mijne in Zuid-Louisiana,
 8. maar ook gemeenschappen
  aan de Mississippi en de kust van Alabama.
 9. Het land dat we verloren,
  vormde onze buffer tegen de zee.
 10. Ik stapte naar voren
  om deze grafieken te bekijken
 11. en in één ogenblik veranderde mijn leven
  voor de tweede keer op twee jaar tijd.
 12. De grafiek voorspelde enorm grondverlies
  in Zuid-Louisiana en een naderende zee,
 13. maar ze voorspelde ook expliciet
  het verdwijnen van mijn gemeenschap
 14. en van vele andere gemeenschappen
  voor het einde van deze eeuw.
 15. Ik was niet de enige vooraan in de ruimte.

 16. Ik stond daar met andere inwoners
  van gemeenschappen in Zuid-Louisiana --
 17. zwart, Indiaans, arm.
 18. We dachten dat we verbonden waren
  door ons tijdelijke herstel na een ramp,
 19. maar kwamen erachter dat we nu
  verbonden waren door de onmogelijke taak
 20. om te zorgen dat onze gemeenschappen
  niet uitgewist zouden worden
 21. door het stijgen van de zeespiegel
  door klimaatverandering.
 22. Vrienden, buren, familie,
  mijn gemeenschap:
 23. ik veronderstelde gewoon
  dat het er altijd zou zijn.
 24. Grond, bomen, moerassen, bayous:
 25. ik veronderstelde dat het zou blijven
  zoals het al duizenden jaren was.
 26. Ik had het mis.
 27. Om te begrijpen wat er gebeurde
  met mijn gemeenschap,

 28. moest ik met andere gemeenschappen
  over de hele wereld spreken.
 29. Ik begon in Zuid-Louisiana,
  met de United Houma Nation.
 30. Ik sprak met jonge voorsprekers
  in Shishmaref, Alaska.
 31. Ik sprak met vissersvrouwen
  aan de kust van Vietnam,
 32. gerechtigheidsstrijders in Fiji,
 33. nieuwe generaties van leiders
  in de oude culturen van de Straat Torres.
 34. Gemeenschappen die al
  duizenden jaren bestonden,
 35. ondergingen hetzelfde lot
 36. en we bogen ons allen over de vraag
  hoe we de volgende 50 zouden overleven.
 37. Aan het eind van de volgende eeuw,
  zo voorspelt men,

 38. zullen meer dan 180 miljoen mensen
  verdrongen zijn door klimaatverandering
 39. en in Zuid-Louisiana
 40. verhuizen nu reeds diegenen
  die het zich kunnen veroorloven.
 41. Ze verhuizen omdat Zuid-Louisiana
  grondgebied verliest
 42. aan een van de hoogste tempo's op Aarde.
 43. Mijn bayou-gemeenschap verdwijnt,
  net zoals andere kustgemeenschappen.
 44. Gemeenschappen over de hele wereld
  vechten tegen het weggevaagd worden
 45. als we de impact van klimaatverandering
  werkelijk onder ogen komen.
 46. De afgelopen 14 jaar ben ik
  voorvechter geweest voor gemeenschappen

 47. die rechtstreeks getroffen zijn
  door de klimaatcrisis.
 48. Deze gemeenschappen worden gediscrimineerd
  in de herstelprocedures bij klimaatrampen
 49. en ze proberen ook de massale verplaatsing
  van mensen uit te balanceren
 50. met een instroom van anderen
  die kansen zien in opnieuw beginnen.
 51. Sinds 2005 worden mensen
  'vluchtelingen' genoemd
 52. wanneer ze vertrekken
  omwille van klimaatrampen,
 53. zelfs als ze binnen landsgrenzen blijven.
 54. Deze verkeerde termen,
  bedoeld om de ander te identificeren,
 55. het slachtoffer,
 56. de persoon die hier niet hoort te zijn,
 57. deze termen zijn barrières
  voor economisch herstel,
 58. voor sociale integratie
 59. en voor het herstellen
  van de klimaatcrisis en het klimaattrauma.
 60. Woorden maken verschil.
 61. Wat er ook toe doet, is hoe we mensen
  behandelen die grenzen oversteken.
 62. We moeten erom geven hoe mensen
  die vandaag grenzen oversteken
 63. voor toevlucht en veiligheid,
  behandeld worden,
 64. op z'n minst omdat jij
  of iemand waarvan je houdt
 65. zich misschien zelf op het mensenrecht
  om te migreren zal moeten beroepen
 66. in de nabije toekomst.
 67. We moeten ons vandaag beginnen
  voorbereiden op wereldwijde migratie.

 68. Het is nu al een realiteit.
 69. Onze steden en gemeenschappen
  zijn niet voorbereid.
 70. Onze economische en sociale systemen
 71. zijn zelfs alleen maar voorbereid
  om winst te maken op mensen die migreren.
 72. Dit zal leiden tot klimaatgentrificatie
 73. en het zal ook de migratie
  van mensen bestraffen,
 74. meestal door uitbuiting op het werk
  en meestal door criminalisering.
 75. Klimaatgentrificatie in anticipatie
  op een stijgend zeeniveau
 76. is wat we zien op plaatsen als Miami,
 77. waar gemeenschappen
  die verwijderd waren van de waterkant,
 78. zich nu geen woonst
  op hogere grond kunnen veroorloven,
 79. ook al woonden ze daar oorspronkelijk,
 80. naarmate mensen wegtrekken van de kust.
 81. Deze mensen worden gedwongen te verhuizen,
 82. weg van de sociale en economische systemen
  waar ze nood aan hebben.
 83. Klimaatgentrificatie vindt ook plaats
  in de nasleep van klimaatrampen.

 84. Wanneer grote aantallen mensen
  een locatie voor onbepaalde duur verlaten,
 85. zien we anderen intrekken.
 86. Een andere vorm van klimaatgentrificatie
 87. is dat beschadigde huizen
  'groen' heropgebouwd worden,
 88. maar daardoor een hogere waarde hebben,
 89. meestal te hoog voor zwarte,
  gekleurde en arme mensen
 90. die naar huis willen.
 91. Het prijsverschil tussen het huren
  en het bezitten van een huis
 92. is het verschil tussen de mogelijkheid
  om je recht uit te oefenen,
 93. je mensenrecht om naar huis te keren
  als een gemeenschap,
 94. of gedwongen worden
  om ergens anders te settelen,
 95. ergens minder klimaatbestendig,
  minder duur en alleen.
 96. De klimaatcrisis gaat over veel meer
  dan het verminderen van CO2-uitstoot

 97. en het is heel wat anders dan alleen maar
  extreme weersverschijnselen.
 98. We worden geconfronteerd met een shift
  in elk aspect van onze globale realiteit.
 99. Klimaatmigratie is daar slechts
  een klein onderdeel van,
 100. maar het zal een rimpeleffect hebben
 101. in zowel kuststeden
  als steden in het binnenland.
 102. Dus wat moeten we doen?

 103. Ik heb enkele ideeën.
 104. (Gelach)

 105. Eerst moeten we ons begrip
  van het probleem herbekijken.

 106. Klimaatverandering is niet het probleem.
 107. Klimaatverandering is
  het meest verschrikkelijke symptoom
 108. van een economisch systeem
  dat gebouwd werd voor enkelen
 109. om elk beetje waarde uit deze planeet
  en haar mensen te knijpen,
 110. van onze natuurlijke bronnen
 111. tot de vruchten
  van onze menselijke arbeid.
 112. Dit systeem heeft de crisis gecreëerd.
 113. (Applaus)

 114. We moeten de moed hebben om toe te geven
  dat we te veel genomen hebben.

 115. We kunnen onze ogen
  niet sluiten voor het feit
 116. dat de hele wereld de prijs betaalt
 117. voor het voorrecht en comfort
  van slechts enkele mensen op Aarde.
 118. Het is tijd dat we veranderingen maken
  doorheen de hele maatschappij
 119. aan een systeem dat consumptie stimuleert
  tot op het punt van globale onbalans.
 120. Onze sociale, politieke
  en economische extractiesystemen
 121. moeten veranderd worden in systemen
  die de Aarde hernieuwen
 122. en menselijke vrijheid
  wereldwijd verbeteren.
 123. Het is arrogant om te denken
  dat technologie ons zal redden.
 124. Het is ons ego dat denkt
  dat we verder kunnen gaan
 125. met deze oneerlijke en uitbuitende wijze
  van leven op deze planeet
 126. en zullen overleven.
 127. (Applaus)

 128. Om deze volgende fase te overleven
  in ons menselijke bestaan,

 129. moeten we onze sociale
  en economische systemen hervormen
 130. om onze collectieve veerkracht
  te ontwikkelen.
 131. De sociale herstructurering moet streven
  naar restauratie en herstel van de wereld
 132. en van de gemeenschappen
  waarvan afgepakt is,
 133. die gecriminaliseerd en geviseerd zijn
  gedurende generaties.
 134. Dit zijn de frontlinies.
 135. Dit is waar we beginnen.
 136. We hebben een nieuwe sociale houding nodig
  die migratie als een voordeel ziet,

 137. een noodzaak voor onze globale overleving,
 138. niet als een bedreiging
  voor ons individuele privilege.
 139. Collectieve veerkracht betekent steden
  ontwikkelen die mensen kunnen opvangen
 140. en voorzien in onderdak,
  eten, water, gezondheidszorg
 141. en vrijheid van overmatige ordehandhaving
 142. voor iedereen, ongeacht wie ze zijn
  of waar ze vandaan komen.
 143. Wat zou het uitmaken als we nu begonnen
  met het voorbereiden op klimaatmigratie?

 144. Uitgestrekte of wegkwijnende steden
  kunnen dit als een kans zien
 145. om een sociale infrastructuur te creëren,
  geworteld in gerechtigheid en eerlijkheid.
 146. We zouden geld kunnen stoppen
  in openbare ziekenhuizen
 147. en ze helpen met zich voor te bereiden
  op wat komen zal door klimaatmigratie,
 148. inclusief het trauma
  dat meekomt met verlies en verhuizen.
 149. We kunnen meer tijd investeren
  in gerechtigheid,
 150. maar dan niet voor tijdelijke winst,
  noch om begrotingstekorten te verhelpen.
 151. Het moet dienen
  voor langetermijnverandering
 152. en om gerechtigheid te bevorderen.
 153. Het is nu al mogelijk.
 154. Na Orkaan Katrina

 155. namen universiteiten en scholen
  over de hele VS studenten op
 156. om hen te helpen hun semester of jaar
  af te ronden zonder iets te missen.
 157. Deze studenten zijn nu
  productieve aanwinsten in onze gemeenschap
 158. en dit is waar onze gemeenschappen,
  bedrijven en instituties
 159. zich op moeten voorbereiden.
 160. De tijd is gekomen.
 161. Als we het probleem dus herformuleren
  op een meer realistische manier

 162. en onze sociale systemen herstructureren
  op een meer rechtvaardige manier,
 163. is alles wat er nog overblijft om te doen,
  terugkeren naar onze roots
 164. en een beroep doen
  op een van onze oudste krachten.
 165. Dit betekent per definitie
  dat we moeten leren --
 166. zonder het te zien als symbolisch
  of exotisch of het af te schepen --
 167. om het leiderschap
  en de traditionele kennis
 168. van een specifieke locatie te volgen.
 169. Het betekent dat we standaarden
  van ecologische billijkheid,
 170. klimaatrechtvaardigheid en mensenrechten
 171. moeten zien als de basisstandaarden,
 172. een startpunt van waaruit
  onze nieuwe maatschappij moet vertrekken.
 173. Dit alles vereist dat we een kracht
  groter dan onszelf moeten erkennen

 174. en een leven dat langer duurt
  dan de levens die wij zullen leven.
 175. Het vereist dat we geloven in dingen
  waarvan we ons gelukkig mogen prijzen
 176. dat we ze niet hoeven te zien.
 177. We moeten de rechten van de natuur eren.
 178. We moeten mensenrechten
  voor iedereen bevorderen.
 179. We moeten veranderen
  van een wegwerpmaatschappij,
 180. gericht op het individu,
 181. naar een die inziet dat we een collectieve
  en langdurige menselijkheid hebben.
 182. Anders zullen we het niet halen.
 183. We moeten inzien dat we allen
  verstrikt zitten in een oneerlijk systeem
 184. en we moeten erkennen
 185. dat de enige manier
  waarop jij zal overleven,
 186. erin bestaat dat wij achterhalen
 187. hoe we samen een gedeelde vrijheid
  werkelijkheid kunnen maken.
 188. Het goede nieuws is
  dat we van krachtige mensen afstammen.

 189. We stammen af van zij die,
  op de een of andere manier,
 190. het zodanig lang overleefd hebben
  dat wij hier vandaag zijn.
 191. Dat is voldoende reden om te vechten.
 192. En geloof je vriendin uit Zuid-Louisiana:
 193. de moeilijkste gevechten
  zijn de gevechten die we moeten vieren.
 194. Laten we ervoor kiezen om de volgende fase
  van ons planetaire bestaan mooi te maken
 195. en, terwijl we dat doen,
 196. het rechtvaardig en eerlijk
  voor iedereen te maken.
 197. We kunnen dit, mensen.

 198. We kunnen dit, omdat we moeten.
 199. We moeten, want anders verliezen we
  onze planeet en onszelf.
 200. Het werk begint hier.
 201. Het werk begint samen.
 202. Dit is mijn offergave.
 203. Dank je wel om ze te ontvangen. Bedankt.

 204. (Applaus)