Polish subtitles

← Najprostszy produkt gotowy do użycia - quiz

Get Embed Code
11 Languages

Showing Revision 4 created 07/23/2015 by Konkurs.

  1. Jaki jest cel najprostszego produktu gotowego do użycia?
  2. Spójrz na listę i zaznacz poprawną odpowiedź.
    A) sprawdzenie czy produkt odpowiada na minimalne potrzeby klienta
    B) zdobycie jak największych przychodów, jak najwcześniej
    C) zidentyfikowanie błędów, które produkt posiada wykorzystując zestaw cech, który współgra z zestawem wymagań