Return to Video

01-02 Course Map

 • 0:01 - 0:04
  بسیار خوب، من اینجا در نقشه دوره هستم جاییکه ما
 • 0:04 - 0:07
  درباره چیزهایی بحث خواهیم کرد که قرار است
  در طی دوره از یکدیگر بیاموزیم
 • 0:08 - 0:11
  این درس، یعنی درس اول مقدماتی است
 • 0:11 - 0:13
  در اینجا XCode را تشریح می کنیم.
 • 0:13 - 0:17
  شما میتوانید XCode را مانند یک بوم تصور کنید
  که به ما کمک میکند تا یک برنامه بسازیم.
 • 0:19 - 0:23
  درس دوم، درباره تمام چیزهایی است که برای
  ایجاد اساس برنامهمان به آنها نیاز داریم.
 • 0:23 - 0:27
  خواهیم آموخت که چگونه به برنامه خود
  دکمه، تصاویر، و متن را اضافه نماییم.
 • 0:28 - 0:32
  در درس سوم، میآموزیم چگونه صداها را از
  دستگاه تلفنمان پخش نماییم.
 • 0:32 - 0:33
  و همچنین متوجه خواهیم شد
 • 0:33 - 0:37
  چگونه برنامه ما از یک صفحه به صفحه دیگر حرکت میکند
 • 0:37 - 0:41
  در انتهای درس چهارم،
  صدای خود را ضبط میکنیم و
 • 0:41 - 0:44
  برنامه خود را روی یک دستگاه اجرا میکنیم.
 • 0:44 - 0:46
  حالا، در تمام این درسها،
 • 0:46 - 0:51
  سؤالاتی را خواهیم پرسید که درک شما را از swift تحت تاثیر قرار میدهند.
 • 0:51 - 0:53
  این اولین مورد از سؤالهاست.
Title:
01-02 Course Map
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD585 - Intro to iOS App Development with Swift
Duration:
0:53
sa33d3h arabani edited Persian subtitles for 01-02 Course Map
sa33d3h arabani edited Persian subtitles for 01-02 Course Map

Persian subtitles

Revisions Compare revisions