Return to Video

Trouble e1s1 NL

 • 0:03 - 0:04
  Gegroet, onruststokers.
 • 0:04 - 0:06
  Welkom bij Trouble...
 • 0:06 - 0:08
  mijn naam doet er niet toe.
 • 0:08 - 0:11
  In 1990 ging mijn gemeenschap,
  de Mohawks van Kanehsatà:ke...
 • 0:11 - 0:14
  de strijd aan met de aanleg van een
  golfbaan die de verwoesting van...
 • 0:14 - 0:16
  één van onze heilige
  begraafplaatsen zou betekenen.
 • 0:16 - 0:21
  We dienden petities in, we demonstreerden, en uiteindelijk
  namen we de wapens op tegen de politie van Quebec...
 • 0:21 - 0:23
  en het Canadese leger om
  onze grond te beschermen.
 • 0:23 - 0:26
  Na een impasse van 78 dagen
  wonnen we verdomme!
 • 0:26 - 0:29
  De begraafplaats en de omliggende dennen die zouden
  verdwijnen en worden gebruikt door rijke...
 • 0:29 - 0:32
  mannen om erop te golfen,
  zijn er vandaag nog steeds.
 • 0:32 - 0:33
  Zesentwintig jaar verder.
 • 0:33 - 0:37
  De Lakota-gemeenschap van Standing Rock krijgt
  een bedrijf in olie-infrastructuur tegenover zich,
 • 0:37 - 0:42
  Energy Transfer Partners dat de
  Dakota Access Pipeline (DAPL) wil bouwen...
 • 0:42 - 0:44
  over hun grondgebied en
  onder de Missouri-rivier door.
 • 0:44 - 0:48
  Een pijpleiding waarvan ze zeggen dat
  deze vrijwel zeker zal scheuren en...
 • 0:48 - 0:51
  het water zal vervuilen van
  miljoenen Amerikanen.
 • 0:51 - 0:53
  De strijd tegen DAPL werd legendarisch.
 • 0:53 - 0:57
  Duizenden inheemse en Settler-bondgenoten kwamen
  bijeen in North Dakota en hielden tegen alle verwachtingen in...
 • 0:57 - 0:59
  het project tegen.
 • 0:59 - 1:04
  Ze werden bekend als de waterbeschermers
  en in november 2016 behaalden ze een tijdelijke...
 • 1:04 - 1:08
  overwinning toen aftredend president Obama een
  vergunning tegenhield voor een belangrijk deel van de bouw.
 • 1:08 - 1:12
  Voor sommigen valideerde deze
  executieve actie een bepaalde strategie...
 • 1:12 - 1:14
  met bijbehorende tactieken.
 • 1:14 - 1:18
  Maar de geschiedenis maakt duidelijk dat staten
  nooit moeite hebben met het breken van talloze...
 • 1:18 - 1:20
  beloftes aan inheemse volkeren.
 • 1:20 - 1:23
  Wie dit was vergeten of
  dit feit veronachtzaamde...
 • 1:23 - 1:25
  werd door Donald Trump er
  zeer snel aan herinnerd.
 • 1:25 - 1:26
  Tegelijkertijd herkenden...
 • 1:26 - 1:28
  veel waterbeschermers
  deze politieke manoeuvre...
 • 1:28 - 1:31
  als een vuile truc en hamerden op...
 • 1:31 - 1:35
  de noodzaak van een strategie vanuit
  fysieke confrontatie en directe actie.
 • 1:35 - 1:39
  De komende dertig minuten laten
  we deze mensen horen,
 • 1:39 - 1:42
  hun verhalen en hun ervaringen
  in de strijd tegen de zwarte slang...
 • 1:42 - 1:44
  en met het veroorzaken van
  een hoop onrust.
 • 2:26 - 2:30
  Het is moeilijk om het Engelse woord "krijger"
  te gebruiken als je het hebt over...
 • 2:30 - 2:33
  de betekenis van een krijger.
 • 2:33 - 2:39
  Als inheemse mensen zijn we geboren
  in dit leven en geloven we dat het onze plicht is...
 • 2:39 - 2:44
  en onze verantwoordelijkheid ons land
  te verdedigen waar onze taal, onze cultuur...
 • 2:44 - 2:46
  waar ons bestaan uit voortkomt.
 • 2:46 - 2:49
  Er is geen scheiding tussen
  ons en het grondgebied.
 • 2:49 - 2:54
  Sinds het begin van onze volkeren
  is er een diepe spirituele verbinding.
 • 2:54 - 2:56
  Dus als krijger zijn we verdediger.
 • 2:56 - 2:57
  We zijn beschermer.
 • 2:57 - 3:04
  En als krijger zouden we alles
  doen om ons volk te verdedigen.
 • 3:04 - 3:07
  Alles wat daar tussen komt...
 • 3:07 - 3:12
  - en we hebben het over de vervuiling van water
  waarvan zoveel mensen afhankelijk zijn.
 • 3:12 - 3:16
  Ik was hier sinds midden september.
 • 3:16 - 3:21
  In solidariteit met de mensen die
  vechten tegen de Dakota Access Pipeline.
 • 3:29 - 3:32
  Aan de overkant van de rivier is het Sacred
  Stone-kamp waar het oorspronkelijk begon.
 • 3:32 - 3:35
  Lange tijd waren er
  maar een handvol mensen.
 • 3:35 - 3:41
  Toen de mannen hier echt kwamen en begonnen
  te bouwen en de aarde te verwoesten...
 • 3:41 - 3:44
  kwamen de mensen sneller.
 • 3:44 - 3:47
  Elke dag breidde het verder uit.
 • 3:47 - 3:51
  In korte tijd stroomde het
  Sacred Stone-kampement vol.
 • 3:51 - 3:57
  Ik kwam door een oproep
  voor medische ondersteuning.
 • 3:57 - 4:03
  We kregen een uitnodiging van matriarchen
  en inheemse leiders van het Lakota-...
 • 4:03 - 4:08
  /Dakota/Nakota-grondgebied om te komen helpen bij de strijd
  tegen de zwarte slang, tegen de pijpleiding.
 • 4:08 - 4:11
  Volgens sommige matriarchen
  "met alle mogelijke middelen."
 • 4:11 - 4:16
  In de geest van collectief verzet, en de inzet van uiteenlopende tactieken om dat te doen.
 • 4:16 - 4:20
  Er zijn honderden kampementen in
  dit grotere Standing Rock-kamp,
 • 4:20 - 4:21
  dat het Oceti Sakowin-kampement heet.
 • 4:21 - 4:24
  Er waren tot twintigduizend mensen.
 • 4:24 - 4:29
  Er zijn veel mensen die de
  kampementen hebben onderhouden.
 • 4:29 - 4:31
  Er is het High Star-kampement,
  het Wild Oglala-kampement.
 • 4:31 - 4:35
  Het gaat dus om een brede mobilisatie.
  Er zijn heel veel mensen hier...
 • 4:35 - 4:37
  en ze willen de
  pijpleiding tegenhouden.
 • 4:37 - 4:43
  Het begon met slechts een paar van ons in kleine groepjes,
  eropuit en de pijplijn afsluiten...
 • 4:43 - 4:45
  waar mogelijk, weet je.
 • 4:45 - 4:47
  Meerdere locaties per dag... alles.
 • 4:47 - 4:48
  We gingen ervoor.
 • 4:48 - 4:51
  Black Snake Killaz!
  Black Snake Killaz!
 • 5:13 - 5:15
  Oké, nu vanaf hier.
 • 5:15 - 5:16
  Bij drie gaan we.
 • 5:16 - 5:18
  Een, twee, drie!
 • 5:18 - 5:20
  Gaan! Gaan! Gaan!
 • 5:20 - 5:27
  Uiteenlopende tactieken is een begrip
  rond het feit dat voor elke...
 • 5:27 - 5:32
  persoon aan de frontlinie, die
  rubberkogels kan vangen,
 • 5:32 - 5:33
  er veel mensen achter hen staan.
 • 5:33 - 5:39
  Zij het medici, zij het logistiek
  personeel, zij het mensen in de keuken...
 • 5:39 - 5:41
  die hen die dag voeden.
 • 5:41 - 5:46
  Ik geloof dat de enige manier waarop men
  kan organiseren via uiteenlopende tactieken is.
 • 5:46 - 5:50
  We zijn nu nu eenmaal allemaal anders.
 • 5:50 - 5:55
  Waar anders krijg je duizenden
  mensen op de been die deze...
 • 5:55 - 6:02
  gemeenschap vormen en die niet,
  weet je, elkaar naar het leven staan?
 • 6:02 - 6:04
  Kijk naar de rest van de samenleving!
 • 6:04 - 6:05
  We hebben velen nodig.
 • 6:05 - 6:10
  We hebben mensen nodig die procederen in de
  rechtszaal, mensen die "petities" doen, mensen die bidden,
 • 6:10 - 6:12
  en mensen die zich
  bezighouden met directe actie.
 • 6:12 - 6:13
  Veel mensen hebben veel
  verschillende dingen gedaan.
 • 6:13 - 6:20
  Ze gingen naar de rechtbank, naar het
  Capitool, klonken zich vast aan machines en...
 • 6:20 - 6:24
  legden voor een dag daadwerkelijk
  de bouw en de machines stil.
 • 6:24 - 6:29
  Ze kwamen met enorme caravans om
  aanwezig te zijn en de bouw te stoppen.
 • 6:29 - 6:33
  Stilleggen, waar we maar konden...
  hoe we maar konden.
 • 6:33 - 6:38
  Fysiek, vastklinken, gewoon krachtig
  aanwezig zijn en de werkers afschrikken.
 • 6:46 - 6:51
  Alleen al de aanwezigheid van vierhonderd
  waterbeschermers en Natives...
 • 6:51 - 6:54
  deed DAPL die dag de deuren sluiten.
 • 6:54 - 6:57
  Soms renden ze zelfs
  naar hun vrachtwagens.
 • 6:57 - 7:01
  Omdat ze weten wat ze doen fout is.
  Ik zou ook bang zijn!
 • 7:01 - 7:04
  Op een gegeven moment was
  het vastklinken echt effectief.
 • 7:04 - 7:08
  Ze konden de bouw stilleggen, ze konden
  wat er gebeurde die dag stilleggen...
 • 7:08 - 7:09
  op geplande bouwplaatsen.
 • 7:09 - 7:11
  Maar de militarisering was buitengewoon.
 • 7:11 - 7:16
  Met de ingezette middelen tegen ons
  maakte het niet uit of we...
 • 7:16 - 7:17
  ons aan iets wilden vastklinken.
 • 7:17 - 7:18
  Het was gewoon geen optie.
 • 7:18 - 7:23
  Dus moesten mensen de situatie evalueren
  en zich afvragen wat effectief zijn inhoudt,
 • 7:23 - 7:28
  kijken naar de geweldplegingen tegen zich
  en vervolgens collectief weer bijeenkomen...
 • 7:28 - 7:30
  en beslissen over de te gebruiken tactiek.
 • 7:30 - 7:35
  En toen gingen mensen dingen zien als
  brandende auto's op snelwegen, en dergelijke.
 • 7:35 - 7:40
  Want meestal was dit heilige vuur het
  enige dat de mensen beschermde tegen...
 • 7:40 - 7:45
  doorgedraaide politie en militairen
  die de zaak wilden vernielen.
 • 7:47 - 7:51
  Het toppunt van wat ik hier zag...
 • 7:51 - 7:54
  was toen de politie het frontkamp aanviel.
 • 7:54 - 7:58
  Mensen offerden voertuigen
  op die dag, voor de blokkade.
 • 7:58 - 8:00
  Wat betekent dat, voertuigen opofferen?
 • 8:00 - 8:01
  In de fik.
 • 8:01 - 8:08
  Als mensen niet hadden getraind voor
  dit soort geweldloze burgerlijke ongehoorzame...
 • 8:08 - 8:13
  confronterende situaties...
  zou de pijplijn zijn gebouwd.
 • 8:18 - 8:22
  Succesvol een pijpleiding tegenhouden of
  een ander groot infrastructuurproject...
 • 8:22 - 8:24
  hangt af van een paar factoren.
 • 8:24 - 8:29
  En in tegenstelling tot wat veel mensen
  denken... horen Facebook-likes er niet bij.
 • 8:29 - 8:34
  Een sterk hart, geduld en vastberadenheid
  bij de landverdedigers zijn allemaal cruciaal.
 • 8:34 - 8:37
  Maar timing en goede
  planning zijn ook belangrijk.
 • 8:37 - 8:41
  Het is belangrijk om voor de pijplijn te gaan
  staan, fysiek en door te weten...
 • 8:41 - 8:43
  waar en wanneer je de grens trekt.
 • 8:43 - 8:47
  Aan de westkust van Turtle Island, in het vrije grondgebied
  van de Wet'suwet'en-natie...
 • 8:47 - 8:52
  blokkeren krijgers en stamoudsten van
  de Unis'tot'en-clan in zogeheten "Brits Columbia"...
 • 8:52 - 8:55
  de aanleg van meerdere
  pijpleidingen over hun grondgebied...
 • 8:55 - 8:56
  nu al zeven jaar.
 • 8:56 - 9:01
  Dit anker van landverdediging was het Unis'tot'en Camp,
  een verzetsgemeenschap die patsboem werd...
 • 9:01 - 9:06
  opgebouwd op de route van de geplande pijpleidingen,
  in sommige opzichten zoals bij Oceti Sakowin,
 • 9:06 - 9:09
  ook wel bekend als het Sacred Stone Camp,
  dat diende als thuisbasis...
 • 9:09 - 9:12
  voor de waterbeschermers die
  vechten tegen de Dakota Access Pipeline.
 • 9:12 - 9:16
  Dit is actiewoordvoerder Freda Huson
  toen zij de politie uit haar grondgebied trapte.
 • 9:16 - 9:20
  Mensen mogen niet zomaar binnenlopen.
  We blokkeren pijpleidingen,
 • 9:20 - 9:21
  niet zomaar iedereen.
 • 9:21 - 9:22
  Ik ben geen pijpleiding.
 • 9:22 - 9:27
  En hier trapt ze pijpleiding-werkers eruit
  die illegaal komen aanvliegen voor landmetingen.
 • 9:27 - 9:30
  Is er een probleem dat je niet weggaat?
 • 9:33 - 9:37
  En hier ontzegt ze de toegang van
  Chevron-managers, die het lef hadden...
 • 9:37 - 9:40
  haar mineraalwater uit de fabriek
  en industriële tabak aan te bieden.
 • 9:40 - 9:47
  We zijn hier vandaag om te praten over
  werk op uw land en verzoeken de doorgang...
 • 9:47 - 9:48
  naar uw territorium.
 • 9:48 - 9:53
  We hebben al nee gezegd tegen deze projecten
  en de leidingen op ons grondgebied.
 • 9:56 - 10:01
  In november 2016 tekent Canada's
  fotomodel premier Justin Trudeau...
 • 10:01 - 10:04
  een bevel die de Northern
  Gateway pijpleiding opheft,
 • 10:04 - 10:08
  een van de pijpleidingen die door
  Unis'tot'en-land waren gepland.
 • 10:08 - 10:11
  Maar op dezelfde persconferentie waar hij
  de Northern Gateway de nek omdraaide,
 • 10:11 - 10:16
  gaf Trudeau groen licht aan twee andere
  pijpleidingen, waaronder Enbridge Line 3...
 • 10:16 - 10:18
  en Kinder Morgan's Trans Mountain,
 • 10:18 - 10:22
  die de komende jaren naar verwachting
  veel verzet zal gaan oproepen.
 • 10:22 - 10:26
  Naast logistieke overwegingen moeten degenen
  die leidingen willen tegenhouden...
 • 10:26 - 10:31
  bereid zijn om te gaan met de interne dynamiek,
  en het risico van onenigheid over tactieken...
 • 10:31 - 10:34
  die onenigheid en verdeeldheid zaaien.
 • 10:45 - 10:49
  Er zijn hier honderden verschillende mensen
  en honderden verschillende stammen...
 • 10:49 - 10:51
  die bijeenkomen.
 • 10:51 - 10:55
  Mensen met veel verschillende opvattingen over
  hoe we gaan vechten tegen deze pijpleiding.
 • 10:55 - 10:58
  Mensen geloven dat deze pijpleiding alleen
  kan worden bestreden met een directe confrontatie...
 • 10:58 - 11:00
  er frontaal tegen te vechten.
 • 11:00 - 11:03
  Sommige mensen denken dat de
  beste manier de juridische route is.
 • 11:03 - 11:06
  Sommige mensen denken dat
  bidden de sterkste manier is...
 • 11:06 - 11:10
  en dat het de enige manier
  is waarop we dit kunnen verslaan.
 • 11:10 - 11:16
  Maar als inheemse mensen moeten we begrijpen
  dat we ons baseren op respect.
 • 11:16 - 11:18
  Dat is wie we als inheemse bevolking zijn.
 • 11:18 - 11:22
  Respect voor de manier waarop mensen geloven.
 • 11:22 - 11:27
  Er kwam een groep die sommigen
  van ons hier weg wilde hebben.
 • 11:28 - 11:30
  Maar we zijn er nog steeds.
 • 11:30 - 11:32
  We wilden niet vertrekken, we
  gingen nergens heen want we wisten...
 • 11:32 - 11:35
  dat er niets zou gebeuren
  als we weggingen.
 • 11:35 - 11:37
  Er waren conflicten omdat ze
  geen acties meer wilden...
 • 11:37 - 11:39
  in ons kamp.
 • 11:39 - 11:44
  Ze begrepen directe actie niet,
  omdat ze dat gewoon niet willen.
 • 11:44 - 11:48
  De hele stam, de raad en iedereen.
 • 11:48 - 11:50
  Er waren problemen met de
  "vredespolitie" en hoe mensen...
 • 11:50 - 11:51
  strijd hebben geleverd.
 • 11:51 - 11:54
  Zelfs bij de gewone lockdowns.
 • 11:54 - 12:00
  De vredespolitie op verdragsgrondgebied,
  zoals ik ze door de jaren heen heb gezien...
 • 12:00 - 12:07
  in stedelijke omgevingen en bij
  demonstraties heeft de neiging om...
 • 12:07 - 12:13
  hun zorg boven de veiligheid van anderen
  en goede tactieken te stellen...
 • 12:13 - 12:17
  van mensen die bewust het gevaar opzoeken.
 • 12:17 - 12:22
  Dit gaat boven hun keuze om gevaar te lopen.
 • 12:22 - 12:24
  Wat is de Peace Police?
 • 12:24 - 12:26
  Het is een combinatie van mensen die
  nauw verbonden zijn met de stam,
 • 12:26 - 12:29
  mensen met financiële belangen bij NGO's.
 • 12:29 - 12:33
  Mensen die hierheen kwamen en die in Ferguson en
  Baltimore hadden gedemonstreerd...
 • 12:33 - 12:37
  die deel uitmaakten van die strijd,
  voelden zich hier tegengehouden.
 • 12:37 - 12:42
  Omdat ze goede kameraden wilden zijn en
  zich onderwierpen aan het inheemse leiderschap.
 • 12:42 - 12:48
  Er is veel strijd tussen verschillende groepen
  over wie de inheemse leiders zijn...
 • 12:48 - 12:51
  en wat het inhoudt om hier op
  een goede manier te zijn.
 • 12:51 - 12:56
  Wat het is om zodanig verzet te bieden
  dat gunstig is voor de lokale gemeenschap.
 • 12:56 - 13:01
  Een groep mensen kwam binnen
  en riep "vrede! vrede!".
 • 13:01 - 13:05
  Ze brachten spirituele voorwerpen mee en
  gebruikten ze tegen de mensen.
 • 13:05 - 13:10
  Het zorgde voor veel
  verwarring, angst en woede.
 • 13:11 - 13:12
  Raak me niet aan!
 • 13:12 - 13:13
  Terug!
 • 13:13 - 13:16
  Terug!
 • 13:16 - 13:20
  Sommige van onze mensen zeiden tegen
  onze eigen mensen, onze krijgers...
 • 13:20 - 13:24
  en waterbeschermers die directe
  actie voerden om terug te gaan.
 • 13:24 - 13:25
  Terug te gaan naar het kamp.
 • 13:31 - 13:35
  Houd het vreedzaam!
 • 13:35 - 13:39
  Kom op, jongens... dit is niet goed.
  We moeten vreedzaam zijn!
 • 13:39 - 13:45
  Je kunt mensen niet vragen om te komen strijden
  met burgerlijke ongehoorzaamheid en geweldloze...
 • 13:45 - 13:52
  directe actie en tegelijk je ruggengraat
  verliezen voor die tactiek als mensen...
 • 13:52 - 13:56
  gewond raken of de politie
  reageert met het geweld...
 • 13:56 - 13:57
  waarop we mensen hebben voorbereid.
 • 13:57 - 14:02
  Als we zouden zeggen dat dit
  wordt bereikt via de rechter,
 • 14:02 - 14:04
  of dat zal worden bereikt met gebeden,
 • 14:04 - 14:07
  waarom zijn zoveel mensen gevraagd
  om fysiek aanwezig te zijn?
 • 14:07 - 14:14
  De vredespolitie bemoeit zich
  keer op keer met acties die...
 • 14:14 - 14:18
  allang momentum hadden en succesvol waren.
 • 14:18 - 14:19
  Deze werden gehinderd.
 • 14:20 - 14:22
  Liefde zal een weg vinden!
 • 14:24 - 14:28
  Als je iets goeds kunt zeggen over nazi's,
  is dat je weet dat het vijanden zijn.
 • 14:28 - 14:29
  Zonder twijfel.
 • 14:29 - 14:32
  Zie je een racistische idioot op
  straat lopen of een persinterview geven...
 • 14:32 - 14:35
  dan wil je ze gewoon een optater geven.
 • 14:36 - 14:37
  Ouch!
 • 14:37 - 14:40
  Maar binnen bevrijdingsbewegingen zijn er actoren...
 • 14:40 - 14:42
  die beweren onze bondgenoten te zijn,
  maar die het echt niet zijn.
 • 14:42 - 14:46
  Nog afgezien van politie-infiltranten en
  informanten die een reële bedreiging vormen...
 • 14:46 - 14:50
  willen we graag praten over
  non-gouvernementele organisaties, de NGO's.
 • 14:50 - 14:55
  NGO's kennen een smerige geschiedenis van infiltraties,
  pacificaties en coöptatie van bewegingen.
 • 14:55 - 15:00
  Niet alle NGO's houden zich bezig met
  deze praktijken en doen goed werk...
 • 15:00 - 15:04
  maar recentelijk zien we
  veel te veel milieugroepen...
 • 15:04 - 15:07
  inheemse mensen naaien die
  zich richten op landverdediging.
 • 15:07 - 15:12
  Neem de strijd om de Great Bear Rainforest
  in West-Canada, waar Greenpeace en ForestEthics...
 • 15:12 - 15:16
  meededen met de inheemse woudbeschermers,
  om ze later buiten spel te zetten en te...
 • 15:16 - 15:21
  onderhandelden met de houtindustrie om een fractie
  te redden van een van de meest belangrijke gematigd regenwouden...
 • 15:21 - 15:22
  die er wereldwijd nog over zijn.
 • 15:22 - 15:26
  In ruil kregen de houtkapbedrijven
  de belofte dat de milieugroepen...
 • 15:26 - 15:29
  hun verzet staken tegen
  de houtkap in West-Canada.
 • 15:29 - 15:31
  Deze deal werd een blauwdruk
  voor een nog groter verraad.
 • 15:31 - 15:34
  Op het spel stonden dit keer
  de Canadese boreale bossen,
 • 15:34 - 15:37
  een van de grootste samenhangende
  bossen ter wereld.
 • 15:37 - 15:41
  Hier werkten Greenpeace en ForestEthics samen met
  het Canadese Forests Products Association,
 • 15:41 - 15:44
  dat wil zeggen de houtindustrie,
  in een vergelijkbare deal.
 • 15:44 - 15:48
  Opnieuw werden de inheemse gemeenschappen die
  grond bezitten in de boreale bossen niet geraadpleegd...
 • 15:48 - 15:52
  en beloofden NGO's niet alleen anti-kapcampagnes
  in de boreale bossen te stoppen,
 • 15:52 - 15:54
  maar ook de industrie te verdedigen.
 • 15:54 - 15:58
  Interessant aan de overeenkomst, uhhh...
 • 15:58 - 16:04
  met Greenpeace, David Suzuki, ForestEthics, Canadian Parks
  en Wilderness aan onze kant is dat...
 • 16:04 - 16:07
  als iemand ons komt treiteren...
 • 16:07 - 16:13
  de overeenkomst vereist dat ze ons
  komen helpen de aanval af te slaan.
 • 16:13 - 16:16
  Wij kunnen dan zeggen...
  kom maar op, tegen mijn bende.
 • 16:16 - 16:20
  De meest recente deal van dit type werd
  ondertekend tussen NGO's als ForestEthics...
 • 16:20 - 16:22
  en de teerzandindustrie van Alberta.
 • 16:22 - 16:26
  Gezien de terugslag van twee eerdere
  overeenkomsten voltrok deze zich...
 • 16:26 - 16:29
  achter gesloten deuren, dus
  we kennen niet alle details.
 • 16:29 - 16:34
  Wel weten we dat oliemaatschappijen limieten
  afspreken bij teerzandwinningen...
 • 16:34 - 16:38
  in ruil voor het staken van het verzet
  tegen de aanleg van pijpleidingen.
 • 16:38 - 16:41
  We gaan nu kijken naar nog een vijand van de
  beweging die zich in het volle zicht verbergt.
 • 16:41 - 16:46
  Door de federale overheid gefinancierde stamoverheden
  en politie die heersen over inheemse gemeenschappen.
 • 16:46 - 16:51
  In de VS besturen deze zogenaamde "soevereine stammen"
  de door de federale overheid toegewezen...
 • 16:51 - 16:54
  grondgebied die reservaten worden genoemd,
  of gebieden, zoals in Canada.
 • 16:54 - 16:57
  De leiders zijn leden van de gemeenschap
  en worden gekozen via verkiezingen,
 • 16:57 - 17:00
  en hebben weinig of niets te maken
  met traditionele bestuursstructuren...
 • 17:00 - 17:02
  van de inheemse gemeenschappen
  die ze controleren.
 • 17:02 - 17:06
  Historisch gezien -en er zijn uitzonderingen-
  gaan ambtenaren van de stam vaker...
 • 17:06 - 17:10
  deals aan met de mijnbouw-, houtkap- en
  andere winningsindustrieën om traditioneel...
 • 17:10 - 17:12
  grondgebied te exploiteren van de
  inheemse volkeren waartoe ze behoren.
 • 17:12 - 17:15
  Op grondgebied buiten de reservaten
  en land waar zij niet bevoegd zijn.
 • 17:15 - 17:19
  Zowel in de VS als Canada hebben
  Stamraden eigen politiemachten.
 • 17:19 - 17:24
  Vergeet niet dat de inheemse politie Chief Sitting
  Bull in het Standing Rock-reservaat doodde.
 • 17:24 - 17:28
  En in mijn gemeenschap van Kanehsatà:ke,
  schoot en verminkte Mohawk-politie...
 • 17:28 - 17:29
  de Oka Crisis-veteraan Joe David.
 • 17:29 - 17:31
  Hij overleed later aan zijn verwondingen.
 • 17:31 - 17:33
  Nu zien we hetzelfde
  gebeuren in Standing Rock.
 • 17:33 - 17:37
  Deze maand alleen al sloeg de Dienst Indianenzaken
  bruut in op een waterbeschermer...
 • 17:37 - 17:40
  die vocht tegen DAPL,
  in hun operatie om de...
 • 17:40 - 17:43
  laatste activisten uit
  de protestkampen te jagen.
 • 17:44 - 17:54
  Het is mijn overtuiging dat elke vorm van
  DIA, de Department of Indian Affairs,
 • 17:54 - 17:59
  of Bureau van Indianenzaken, Tribal Government
  of de gekozen Chief en de Raad...
 • 17:59 - 18:04
  die gefinancierd wordt door de federale
  overheid en hun rekeningen en...
 • 18:04 - 18:11
  hun salaris betaalt, [geen] plaats
  heeft in een volksbeweging.
 • 18:11 - 18:16
  We zien keer op keer dat
  ze worden gecoöpteerd.
 • 18:16 - 18:20
  Het is niet de ware
  stem van het volk.
 • 18:20 - 18:25
  We hebben er thuis mee te maken
  in onze strijd tegen de Kinder Morgan-pijpleiding...
 • 18:25 - 18:32
  en ik zie onze inheemse volkeren over
  het hele halfrond hiermee kampen.
 • 18:32 - 18:38
  Waar inheemse mensen belangen
  hebben in het bedrijfsleven.
 • 18:38 - 18:42
  Dat brengt schade toe aan
  onze mensen en onze bewegingen.
 • 18:42 - 18:50
  Onze mensen vrezen vaak het onthullen van
  corruptie binnen een stamoverheid,
 • 18:50 - 18:54
  neemt deze stam de overheid
  als hun eigen regering,...
 • 18:54 - 18:59
  Toen die werd uitgevonden door
  de Amerikaanse en de Canadese staat...
 • 18:59 - 19:01
  bleven de volkeren te overheersen.
 • 19:02 - 19:06
  Terwijl discussies over de Dakota Access Pipeline
  voortduren, krijgt de stamraad Standing Rock...
 • 19:06 - 19:11
  alle steun, zolang zij zich houden aan
  de regels van vreedzaam protest.
 • 19:12 - 19:17
  Mensen die de inheemse volkeren en
  de bevolking op Turtle Island aanbidden maar...
 • 19:17 - 19:22
  niet begrijpen dat het reservervaatsysteem vroeger...
 • 19:22 - 19:28
  krijgsgevangenenkampen waren, die denken
  dat de Tribal Raad een essentieel onderdeel is van het...
 • 19:28 - 19:33
  traditionele leiderschap, daarop wordt
  ingespeeld als de stamledenraad...
 • 19:33 - 19:38
  oorlogstooien draagt wanneer ze niets
  heeft gedaan dat een traditioneel mandaat...
 • 19:38 - 19:42
  vereist om zo'n heilig voorwerp te bemachtigen.
 • 19:42 - 19:50
  Er is een constant sluimerend
  conflict tussen de meer traditionele...
 • 19:50 - 19:56
  Inheemse volkeren en de IRA-regeringen,
  die zelfs in de reguliere media...
 • 19:56 - 20:02
  praten over voorzitter Dave Archambault,
  en niet over de Internationale Jeugdraad...
 • 20:02 - 20:04
  of de Youth Runners of Ladonna Bravebull-Allard,
 • 20:04 - 20:08
  wiens vonk het heilige vuur
  bij Sacred Stone aanstak.
 • 20:08 - 20:12
  Er zijn veel zelfbenoemde Oudsten, mensen
  die niet uit deze gemeenschap komen,
 • 20:12 - 20:17
  of luisteren naar de matriarchen in deze gemeenschap
  die worden verondersteld de macht te hebben.
 • 20:17 - 20:20
  Dat heeft conflicten veroorzaakt en verdeling,
  wat we niet nodig hebben.
 • 20:20 - 20:23
  Dat is precies wat de overheid wil en
  wat COINTELPRO inhoudt.
 • 20:23 - 20:32
  Zoals een vriend het zei; de kwestie van het jaar
  in deze contreien is... "welke Elder?"
 • 20:32 - 20:37
  Altijd komen er mensen
  die zeggen dat ze spreken...
 • 20:37 - 20:39
  op gezag van "de Elders."
 • 20:39 - 20:41
  Of "een Elder."
 • 20:41 - 20:44
  Maar vaak kennen ze
  de naam van de Elder niet.
 • 20:44 - 20:48
  Je kunt je dus afvragen op
  welke manier ze actief zijn...
 • 20:48 - 20:51
  als ze aankomen en bevelen
  geven, maar niet weten...
 • 20:51 - 20:53
  waar die opdrachten vandaan komen.
 • 20:53 - 20:55
  De stamhoofden zeiden ons
  mensen te vragen of we kon-
 • 20:55 - 20:59
  Er is hier geen stamhoofd!
  Er zijn geen stamhoofden!
 • 20:59 - 21:02
  Nee, niemand luistert nu!
 • 21:02 - 21:06
  De Elders vroegen jullie
  terug te gaan naar het kamp!
 • 21:06 - 21:08
  Kijk, altijd een paar
  die de boel verstieren.
 • 21:08 - 21:10
  Die verdeeldheid willen zaaien.
 • 21:10 - 21:12
  Het is duidelijk te zien aan...
 • 21:12 - 21:17
  de spelers die arriveren
  die kunnen co-opteren.
 • 21:17 - 21:21
  We moeten het kunnen aanwijzen
  en het kunnen aanpakken...
 • 21:21 - 21:29
  zodat het wordt onthuld, maar ook
  om te voorkomen dat het opnieuw gebeurt.
 • 21:29 - 21:33
  We moeten trots zijn op onze daden.
 • 21:33 - 21:38
  We moeten geëerd worden door
  de overwinning, nu is het moment ervoor.
 • 21:38 - 21:41
  Het is tijd om naar huis te gaan.
 • 21:41 - 21:47
  Er zijn veel verschillende ideeën en
  discussies over waarom Dave Archambault...
 • 21:47 - 21:49
  vroeg mensen naar huis te gaan.
 • 21:49 - 21:53
  Een ding was dat iemand zei dat
  de stam aansprakelijk kon worden gesteld...
 • 21:53 - 21:54
  als hij dit niet publiekelijk zou zeggen.
 • 21:54 - 21:59
  Maar dit land wordt "1851 Treaty Land" genoemd.
 • 21:59 - 22:04
  Dit land, dat de overheid "Army Corps
  Lands" noemt, is buiten de jurisdictie...
 • 22:04 - 22:08
  van het reservaat, dus vermoedelijk
  buiten de bevoegdheid van...
 • 22:08 - 22:11
  Dave Archambault en de Stam-voorzitter.
 • 22:11 - 22:15
  Eén pijpleiding waar mensen
  weigeren te vertrekken.
 • 22:15 - 22:19
  Dit is niet nadelig voor onze natie.
 • 22:19 - 22:20
  Hij is politicus.
 • 22:20 - 22:21
  Dat is het.
 • 22:21 - 22:24
  Is degene waar de
  gemeenschap naar luistert...
 • 22:24 - 22:26
  absoluut het hoogste?
  Nee.
 • 22:26 - 22:30
  Mensen voegen zich naar de matriarchen uit de
  gemeenschap, of naar de stamoudsten...
 • 22:30 - 22:33
  die hen vertegenwoordigen, die zij hebben
  uitgenodigd om hierheen te komen.
 • 22:33 - 22:35
  Doet dat mensen vertrekken?
  Duidelijk niet.
 • 22:35 - 22:40
  De mensen die bleven denken dat het onzin is,
  anders zouden ze zijn vertrokken.
 • 22:42 - 22:46
  Ondanks al onze inspanningen... worden
  pijpleidingen soms toch gebouwd.
 • 22:46 - 22:51
  In de VS alleen al ruim 4 miljoen kilometer
  aan olie- en gaspijpleidingen.
 • 22:51 - 22:53
  Dat zijn genoeg buizen om de aarde
  100 keer te omcirkelen.
 • 22:53 - 22:56
  Gelukkig zijn er meerdere manieren
  om bestaande pijpleidingen te stoppen,
 • 22:56 - 22:58
  voor wie weten wat ze doen.
 • 22:58 - 23:02
  Vorig jaar werd pijplijn 9 van Enbridge
  drie keer stilgelegd door onruststokers...
 • 23:02 - 23:05
  die in stations Enbridge inbraken
  en de handkleppen uitzetten.
 • 23:05 - 23:09
  Dit gebeurde een keer in de zogenaamd Quebec
  en tweemaal in zogenaamd Ontario.
 • 23:09 - 23:13
  Activisten gebruikt dezelfde tactiek bij het
  afsluiten van vijf teerzandpijpleidingen...
 • 23:13 - 23:16
  naar de VS, een gecoördineerde actie...
 • 23:16 - 23:19
  in solidariteit met de
  waterverdedigers van Standing Rock.
 • 23:19 - 23:23
  Omdat ze over enorme stukken land liggen,
  zijn pijpleidingen uiterst kwetsbaar voor sabotage.
 • 23:23 - 23:28
  Tussen 2008 en 2009 waren Encana-pijpleidingen
  in en rond Dawson Creek...
 • 23:28 - 23:33
  en Tomslake in zogenaamd BC doelwit
  van een reeks aanslagen...
 • 23:38 - 23:40
  met een half miljoen dollar schade tot gevolg.
 • 23:40 - 23:43
  Olie-infrastructuur was ook het
  doelwit van gewapende opstandelingen...
 • 23:43 - 23:47
  als de ELN, en Movement for
  the Emancipation of the Niger Delta (MEND)...
 • 23:47 - 23:48
  in Nigeria.
 • 23:48 - 23:53
  Natuurlijk is het bij acties tegen
  olie-infrastructuur heel belangrijk te weten...
 • 23:53 - 23:56
  dat mensen weten wat ze doen
  en de risico's volledig kennen.
 • 23:56 - 24:00
  Staten gaan extreem ver om betrapte mensen
  bij gas- en olielijnen te criminaliseren...
 • 24:00 - 24:03
  en proberen activisten
  af te schrikken met...
 • 24:03 - 24:05
  extreem hoge gevangenisstraffen.
 • 24:05 - 24:09
  Het mag duidelijk zijn dat het
  hele punt van pijpleidingen afsluiten...
 • 24:09 - 24:10
  het vermijden van milieuschade is.
 • 24:10 - 24:14
  Het is dus van vitaal belang dat iedereen die
  dit soort acties onderneemt alle...
 • 24:14 - 24:19
  voorzorgsmaatregelen neemt om ervoor te zorgen dat ze
  niet per ongeluk een lek veroorzaken of zelf morsen.
 • 24:19 - 24:21
  Dat gezegd hebbende... het is een
  lange strijd met een hoge inzet.
 • 24:21 - 24:26
  Wat een nederlaag lijkt kan ook een kans zijn om zich
  te hergroeperen, na te denken over hoe zaken mislukten...
 • 24:26 - 24:30
  en erachter te komen hoe we zo nodig
  onze strategie en tactieken aanpassen.
 • 24:32 - 24:39
  Wat ik geleerd heb en meebracht naar huis,
  bij het werken met onze gemeenschap en natie,
 • 24:39 - 24:45
  dat we een blauwdruk moeten maken of
  een organisatiemethode met respect voor...
 • 24:45 - 24:48
  een hele reeks uiteenlopende tactieken.
 • 24:48 - 24:51
  Ik geloof dat het leerzaam zal zijn...
 • 24:51 - 24:55
  en weet je... het gaat erom
  het goede voorbeeld te geven...
 • 24:55 - 24:59
  omdat we de geschiedenis
  niet mogen laten herhalen.
 • 24:59 - 25:02
  We moeten ons hergroeperen.
 • 25:02 - 25:07
  Collectieven herorganiseren.
  En het belangrijkste waarover we eerder spraken...
 • 25:07 - 25:10
  de vredespolitie wegsturen...
 • 25:10 - 25:15
  of hen verantwoordelijk houden voor hun daden,
  zodat ze kunnen zien dat ze...
 • 25:15 - 25:18
  echt afbreuk doen aan de strijd.
 • 25:18 - 25:22
  Ze doen afbreuk aan de opbouw van de
  gemeenschap en dat ze deze niet beschermen.
 • 25:22 - 25:23
  Ze brengen de gemeenschap in gevaar.
 • 25:23 - 25:27
  Ze denken de gemeenschap te beschermen
  tegen "binnenvallende" smeris en leger.
 • 25:27 - 25:30
  Maar ze zijn er al.
 • 25:30 - 25:31
  Ze gaan hem bouwen.
 • 25:31 - 25:35
  Hij zal uiteindelijk kapotgaan, scheuren en zo
  meer en hij zal de gemeenschap...
 • 25:35 - 25:37
  beschadigen en verwoesten.
 • 25:37 - 25:41
  Ongeacht of er conflicten
  zijn binnen het kampement...
 • 25:41 - 25:44
  of dat mensen van het
  "andere team", de smeris, ze creëeren --
 • 25:44 - 25:49
  als we niet vergeten dat wat zij doen
  de meeste schade zal veroorzaken...
 • 25:49 - 25:53
  kan het ons als radicaal verzet
  helpen betere besluiten te nemen.
 • 25:53 - 25:59
  Het kan ons ook helpen
  bij oproepen voor hulp.
 • 25:59 - 26:02
  Als we geen hulp nodig hebben, dan te weten
  waarheen het te sturen zodat zij efficiënter zijn,
 • 26:02 - 26:07
  zodat elders in de Verenigde Slangen
  nieuwe kampementen kunnen ontstaan...
 • 26:07 - 26:08
  dat is het idee.
 • 26:08 - 26:11
  Als dit hier kan, kan het elders dan ook?
 • 26:11 - 26:20
  De vaardigheden van mensen die hadden getraind
  om tegen de pijpleidingen te strijden...
 • 26:20 - 26:21
  waren cruciaal.
 • 26:21 - 26:26
  In veel van deze komende gevechten gaan
  gemeenschappen in opstand komen...
 • 26:26 - 26:30
  omdat ze de manier waarop
  oliemaatschappijen, gasbedrijven...
 • 26:30 - 26:31
  en mijnbouwbedrijven hen
  behandelen beu worden.
 • 26:31 - 26:35
  Maar ze hebben niet
  per se de vaardigheden...
 • 26:35 - 26:38
  om er stevig verzet tegen te bieden.
 • 26:38 - 26:44
  Terwijl juridische procedures aan de gang zijn,
  terwijl de inspraakprocedures aan de gang zijn,
 • 26:44 - 26:49
  kunnen we er niet op vertrouwen dat de procedures
  werken, want het proces is gecompromitteerd.
 • 26:49 - 26:51
  Het moet tegelijk gebeuren.
 • 26:51 - 26:57
  We kunnen hopen en bidden dat de
  papieren route een project tegenhoudt.
 • 26:57 - 27:02
  Maar we moeten ons ook voorbereiden en
  onze jongeren de tactieken aanleren om...
 • 27:02 - 27:07
  deze leidingen succesvol te kunnen bestrijden
  voordat de papieren strijd is afgerond,
 • 27:07 - 27:10
  alle inspraakprocedures zijn gedaan
  en de zaak is goedgekeurd.
 • 27:10 - 27:14
  Dat is niet het moment om
  mensen beginnen te trainen.
 • 27:14 - 27:16
  Dat is het moment waarop je
  moet beginnen met je aanval.
 • 27:16 - 27:23
  We moeten volledig naar onszelf kijken omdat
  ons hele leven gewijd is aan de beweging.
 • 27:23 - 27:28
  Om de revolutie te doen ontbranden, zodat we voor
  onze vrijheid kunnen vechten, en bereiken...
 • 27:28 - 27:32
  waarvoor we vechten:
  ons land, ons water, ons grondgebied.
 • 27:32 - 27:38
  Dat we kunnen leven waar we willen,
  jagen waar we willen, zwemmen waar we willen...
 • 27:38 - 27:41
  zoals onze voorouders,
  voordat de witte man kwam.
 • 27:41 - 27:42
  Daarom zijn we hier.
 • 27:44 - 27:46
  Ik kijk Trouble,
  we moeten het stoppen.
 • 27:46 - 27:51
  Op 24 januari tekende Donald Trump een presidentieel
  decreet die de bouw van het resterende deel van...
 • 27:51 - 27:53
  van de bouw van de Dakota Access
  Pipeline goedkeurde.
 • 27:53 - 27:57
  Met dezelfde pennestreek gaf hij ook
  groen licht aan de Keystone XL-pijplijn,
 • 27:57 - 28:01
  die in 2015 door de Obama-regering
  in de koelkast was gezet ...
 • 28:01 - 28:03
  na een jarenlange strijd door
  anti-pijplijnactivistsen en milieugroepen.
 • 28:03 - 28:08
  Op 22 februari maakte een leger van staats-
  en gemeentepolitie, met steun van de...
 • 28:08 - 28:12
  National Guard en Department of Homeland
  Security, een bitter eind aan de laatste...
 • 28:12 - 28:17
  verzetshaarden in het Oceti Sakowin-kamp,
  en daarmee het NoDAPL-kampement.
 • 28:17 - 28:20
  Nu er een nieuwe fase in de strijd
  tegen fossiele productie aanbreekt...
 • 28:20 - 28:23
  met nog meer onbeperkte politie- en legermacht...
 • 28:23 - 28:28
  kan de dynamiek in Sacred Stone-kamp
  waardevolle lessen bieden voor de toekomst.
 • 28:28 - 28:32
  Dit zijn de lessen die onze bewegingen
  naar behoren moet internaliseren...
 • 28:32 - 28:34
  om zich beter te kunnen voorbereiden
  op de komende strijd.
 • 28:34 - 28:37
  Dat gezegd hebbende hoop ik dat je met plezier
  naar de eerste aflevering van Trouble hebt gekeken.
 • 28:37 - 28:38
  Volg ons voor meer.
 • 28:38 - 28:43
  Deze korte films zijn bedoeld om bekeken te worden
  door groepen en te worden gebruikt als een middel om...
 • 28:43 - 28:45
  discussies te bevorderen
  en collectieven te organiseren.
 • 28:45 - 28:47
  Interesse in het organiseren van een
  screening bij jou in de buurt?
 • 28:47 - 28:48
  Word een TroubleMaker!
 • 28:48 - 28:52
  Voor 10 dollar per maand voorzien we je
  van een uitgebreide kopie van de show...
 • 28:52 - 28:55
  en een screening kit met extra's
  en vragen die je kunt gebruiken...
 • 28:55 - 28:56
  om een discussie op gang te krijgen.
 • 28:56 - 28:59
  Als je ons niet financieel kunt steunen...
  geen nood!
 • 28:59 - 29:04
  Je kunt onze content gratis streamen
  of downloaden van onze website.
 • 29:05 - 29:09
  Als je suggesties of onderwerpen hebt voor de show,
  of gewoon in contact wilt komen, geef ons een seintje op...
 • 29:12 - 29:16
  We maakten deze documentaire met de
  genereuze steun van de West Coast Women Warrior...
 • 29:16 - 29:18
  Media Cooperative en Mutual Aid Media.
 • 29:18 - 29:21
  En nu... eropuit en onrust stoken!
Title:
Trouble e1s1 NL
Description:

Complete

more » « less
Video Language:
English
Duration:
29:41
 • Calling submedia to update the Dutch subtitles for Trouble on the sub.media website

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions