Polish subtitles

← 17-04 Stereo

bez opisu

Get Embed Code
5 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 1 created 12/05/2012 by tokamakpl.

 1. Jednym z prostych sposobów na odtwarzanie głębi jest stereowizja.
 2. Ludzie używają stereowizji cały czas.
 3. Mamy dwoje oczu - oko 1 i oko 2
 4. oczy są oddalone od siebie,
 5. co po prostu oznacza że jedno oko jest przesunięte w lewo od drugiego.
 6. Patrzymy na scenę pod odrobinę różnymi kątami.
 7. Ludzie potrafią odtwarzać głębię sceny
 8. w wielu sytuacjach kiedy obiekty są blisko.
 9. Popatrzmy na to trochę bardziej szczegółowo.
 10. W stereowizji mamy die kamery -- zwykle obie posiadają taką samą ogniskową.
 11. Tutaj są szczeliny a tutaj powierzchnie obrazu.
 12. Obiekt z sceny jest widoczny przez obie kamery.
 13. Jeżeli narysuję tutaj osie optyczne,
 14. które są osiami prostopadłymi do powierzchni obrazu i przechodzą przez otwory,
 15. zobaczysz że projekcja tego punktu zależy ich rozmieszczenia,
 16. lub linii bazowej tak zwanego osprzętu stereo.
 17. Jest jasne że te dwa obrazy widzą punkt pod różnymi kątami,
 18. co odzwierciedla się w różnych współrzędnych
 19. gdzie ten punkt jest rzutowany na płaszczyznę obrazu.
 20. Ideą stereowizji jest rzutowanie obiektów i użycie przemieszczenia,
 21. często nazywanego paralaksą tych dwóch różnych projekcji w celu oszacowania
 22. głębi lub zakresu obiektu.
 23. Pozwól że zadam proste pytanie na temat stereowizji.