Return to Video

The Artist in Code Studio

 • 0:06 - 0:11
  Đây là những khối lệnh vẽ.
  Dùng chúng để đưa nhân vật họa sĩ đi
 • 0:11 - 0:13
  theo con đường màu xám.
 • 0:13 - 0:16
  Đây là những khối lệnh nhảy.
 • 0:16 - 0:19
  Khi được dùng, họa sĩ sẽ di chuyển
  nhưng không vẽ.
 • 0:19 - 0:22
  Sử dụng chúng để nhảy tới con đường màu
  xám tiếp theo.
Title:
The Artist in Code Studio
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
0:23

Vietnamese subtitles

Revisions