Vietnamese subtitles

← 05-58 Finding Bugs with Tracing, Part 2

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 2 created 08/22/2015 by mocmeo96.

 1. Tôi định sẽ trace name, friends, và numFriends. Bắt đầu ở dòng đầu tiên nhé,
 2. ta tạo ra một person mới với tên Sara. Vậy là name sẽ được set bằng name mà
 3. tôi truyền vào. Friends chưa có gì, numFriends bằng 0. Và ta đã làm xong một
 4. cái constructor. Chúng ta cũng làm tương tự với Chenghan. Và bây giờ ta add thêm một friend cho
 5. Sara. Nên trong addFriend, biến friends sẽ dài ra, nó sẽ là friends + Chenghan
 6. và numFriends sẽ tăng thêm 1. Sau khi làm xong method đấy rồi, ta chuyển sang
 7. dòng tiếp theo. Ở trong sara.unfriend, ta cắt bớt friends đi, và thay Chenghan bằng
 8. một dấu space và dấu "" rỗng. Vậy là friends chả còn lại gì cả và ta xong rồi.
 9. Có gì đấy không ổn ở đây. Rõ ràng là tôi đã ko có bạn bè nào trong cái list ở đây cả.
 10. Còn đây, số lượng bạn bè của tôi vẫn giữ nguyên là 1. Ta xem lại lúc nó xảy ra.
 11. Ở trong unfriend, ta đã update list friends rồi, nhưng chưa update số lượng
 12. friends.