Vietnamese subtitles

← 07-15 Arithmetic Operations 2

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/19/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Giờ bạn đã thấy vài phép toán và Java,
  2. và vì sao nó xảy ra, giờ là lúc
  3. luyện tập viết biểu thức toán học để tính toán cho riêng bạn.
  4. Ta bắt đầu một class cho bạn mà có một method
  5. cho mỗi phép toán này. Bạn có thể điền vào
  6. java code cho mỗi method này không?
  7. Có một chương trình test bạn có thể chạy để test cho
  8. công việc của bạn, vì đống này có vẻ hơi rắc rối.