Turkish subtitles

← Göçmen iletişimimiz çöktü! -- nasıl daha iyisini kurabiliriz

Get Embed Code
27 Languages

Showing Revision 18 created 09/06/2020 by Cihan Ekmekçi.

 1. Bugünlerde insanlar göçmenlik
  sistemimizin çökmüş olduğunu söylüyorlar.
 2. Ben ise bugün göçmen iletişimimizin
  kopmuş olduğuna değinmek
 3. ve daha iyisini inşa edebileceğimiz
  yöntemler önermek istiyorum.
 4. Bunu yapabilmek adına
 5. göçmenlik,
 6. Amerika Birleşik Devletleri,
 7. ve dünya hakkında
 8. göçmenlik tartışmasının sınırlarını
  kaldırabilecek yeni sorular soracağım.
 9. Bu dakikalarda bile ABD sınırında
  ve sınırın çok ötesinde

 10. göçmenlerin yaşamlarının
  ve refahlarının riske atıldığı
 11. halihazırdaki hararetli
  tartışmadan bahsetmeyeceğim.
 12. Onun yerine, 1990'ların ortalarında
  New Jersey'de
 13. ABD tarihini ciddiyetle çalışan
  yüksek lisans öğrencisi olmamdan
 14. ve şu anda ABD tarihini
  Nashville Tennessee'deki
 15. Vanderblit Üniversitesi'nde
  ders veriyor olmamdan bahsedeceğim.
 16. Çalışmadığım zamanlarda,
 17. bazen tezimi yazmaktan uzaklaşmak için
 18. arkadaşlarımla beraber göçmen
  haklarının ihlal edilmesine
 19. yol açabilecek yasaları protesto ettiğimiz
 20. parlak renkli el ilanlarını dağıtmak için
  şehre inerdik.
 21. İlanlarımız samimiydi, iyi niyetliydi

 22. ve gerçeklerle örtüşüyordu.
 23. Fakat şimdi fark ediyorum ki
  aynı zamanda bir çeşit problemdiler.
 24. Örnek verecek olursak
 25. ''Göçmenlerin eğitim haklarını,
  sağlık haklarını,
 26. sosyal güvenlik haklarını
  ellerinden almayın.
 27. Göçmenler çok fazla çalışıyorlar,
 28. vergilerini ödüyorlar,
 29. yasalara uyuyorlar.
 30. Sosyal hizmetlerden Amerikalılara kıyasla
  daha az yararlanıyorlar.
 31. İngilizce öğrenmeye istekliler.
 32. Çocukları tüm dünyada ABD ordusuna
  hizmet ediyor.'' diyorlardı.
 33. Kuşkusuz ki bunlar her gün
  duyduğumuz argümanlar.
 34. Göçmenler ve destekleyicileri,
  bu argümanları
 35. göçmen haklarını inkar eden
  ya da onları toplumdan ihraç eden
 36. insanlara karşı koymak için kullanıyorlar.
 37. Bir noktaya kadar bu argümanların,
 38. göçmenleri savunanların başvuracağı türde
  iddialar olduğu çok mantıklı geliyor.
 39. Fakat uzun vadede,
  hatta belki kısa vadede bile

 40. bu argümanların ters etki
  yaratabileceğini düşünüyorum.
 41. Peki neden?
 42. Çünkü bu, kendini muhaliflerin
  arasında savunamayacağın
 43. her zamanki çetin savaş.
 44. Farkında olmayarak
  arkadaşlarımla dağıttığımız bildiriler
 45. ve bugünlerde duyduğumuz
  argümanların uyarlamaları
 46. aslında göçmenlik karşıtı
  bir amaca hizmet ediyorlardı.
 47. Bizler de göçmenlerin,
 48. az sonra açıklamayı umduğum
 49. halihazırda bizlerden biri olduklarının
  öneminden ziyade,
 50. onların öteki olduğunu düşünerek
  kısmen bu amaca hizmet ediyoruz.
 51. Üç soru etrafında göçmenlik tartışmasını
  körüklemeyi başaranlar,
 52. göçmenlerin muhalifi olan nativistlerdir.
 53. Öncelikle göçmenlerin faydalı bir araç
  olup olamayacağı sorusu sorulur.

 54. Göçmenlerden nasıl yararlanabiliriz?
 55. Bizi daha zengin ve güçlü yapabilirler mi?
 56. Nativistler bu soruyu
  ''Hayır, göçmenler bize çok az şey
 57. ya da koca bir hiçlik sunarlar.''
  diye yanıtlarlar.
 58. İkinci soru ise göçmenlerin öteki olup
  olmadığıyla ilgili.

 59. Göçmenler bize benzeyebilirler mi?
 60. Bize benzeyecek yeterlilikteler mi?
 61. Asimile edilebilirler mi?
 62. Asimile edilmeye istekliler mi?
 63. Yine nativistler bu soruyu
 64. ''Hayır, göçmenler temelli olarak bizden
  farkı ve geridedirler.'' diye yanıtlarlar.
 65. Üçüncü soru göçmenlerin
  birer parazit olup olmadığı.

 66. Bize zararları dokunur mu?
  Kaynaklarımızı kuruturlar mı?
 67. İşte şimdi nativistler bu soruyu
  ''Evet, evet göçmenler tehlike saçarlar
 68. ve bizim varlıklarımızı tüketirler.''
  diye yanıtlarlar.
 69. Bu üç sorunun ve arkasındaki
  nativist maksadın göçmen tartışması
 70. sınırlarını daha da genişletmekte
  başarılı olduğunu söyleyebilirim.
 71. İçeridekiler ve ötekiler arasında,
 72. yani biz ve onlar arasında,
 73. sadece bizim önemli olduğumuz,
 74. göçmenlerin ise önemli olmadığını
  söyleyip bir çeşit hiyerarşik sınır çizen
 75. bu sorular özünde
  göçmenlik karşıtı ve nativist.
 76. Bu soruların ardındaki, kendini davasına
  adayan nativist camia dışındaki
 77. itici kuvvet ise her gün faydalandıkları,
  görünürde zararsız olan
 78. bir ulusa ait olma algısı
 79. faaliyete geçirme
 80. ve bu algıyı derinleştirme
 81. ve kızıştırma yöntemleridir.
 82. Nativistler, kendilerini içeridekiler
  ve ötekiler arasında

 83. keskin bir uçurum yaratmaya adamışlardır.
 84. Fakat uçurum, ulusların kendilerini
  nasıl tanımladıklarının temelindedir.
 85. Sık sık ırk ve din bağlamında derinleşen
 86. içerisi ve dışarısı arasındaki çatlaklar
 87. derinleştirilmek ve sömürülmek için
  her zaman o temeldedir.
 88. Bu muhtemelen nativist yaklaşıma
  kendilerini göçmen karşıtı olarak
 89. tanımlayanların çok ötesinde,
  kendilerini aşırı derecede
 90. göçmen taraftarı olarak tanımlayanlar
  arasında da yankılanma imkanı veriyor.
 91. Böylece Göç Yasası müttefikleri
 92. nativistlerin dayattıkları
  bu soruları cevaplarken
 93. onları çok ciddiye alıyorlar.
 94. Bu soruları ve bir ölçüde
  soruların ardındaki
 95. göçmen karşıtı tavrı
  meşrulaştırıyorlar.
 96. Bu soruları, doğru düzgün bilmeden bile
  ciddiyetle ele aldığımızda
 97. göçmen iletişiminin kapalı,
  dışlayıcı sınırlarını güçlendiriyoruz.
 98. Peki bu noktaya nasıl geldik?

 99. Bunlar göçmen tartışmamıza
  nasıl yön verdiler?
 100. İşte şimdi tarih profesörlüğümün
  devreye gireceği
 101. bazı tarihsel hikayelere ihtiyacımız var.
 102. ABD zümresi, bağımsız bir ulus
  olduğu ilk yüzyılında
 103. göçmenliğe ulusal düzeyde
  çok sınırlı kısıtlamalar getirmişti.
 104. Aslında birçok politikacı ve işveren
 105. sanayiyi geliştirmek
 106. ve bölgelerini gasp edebilmek için
  onları yerleşimci olarak servis edebilmek
 107. amacıyla göçmenleri iyileştirmek
  adına çok uğraş verdiler.
 108. Fakat Amerikan İç Savaşı'ndan sonra
 109. nativistlerin sesi daha güçlü,
  daha gür çıkmaya başladı.
 110. Amerikan tünellerini kazan,
  onların yemeklerini pişiren,
 111. savaşlarında savaşan,
 112. geceleri çocuklarını yatağa yatıran
 113. Asyalılar, Latin Amerikalılar,
  Karayipler ve Avrupalı mülteciler,
 114. onları daimi ötekiler olarak atayan,
 115. içeri girmelerine müsade etmeyen
 116. yeni ve yoğun bir yabancı
  düşmanlığıyla karşılaştılar.
 117. 1920'lerin ortalarına kadar nativistler

 118. belirsiz sayıdaki savunmasız göçmenleri
  ve mültecileri ötekileştiren
 119. ırkçı yasalar koyarak kazandılar.
 120. Göçmenler ve müttefikleri tüm bunlara
  karşı koymak için ellerinden gelenin
 121. en iyisini yaptılar.
 122. Fakat kendilerini nativist komplosunun
  içinde savunma halinde buldular.
 123. Nativistler göçmenlerin faydalı
  olmadığını söylediğinde
 124. göçmen yandaşları faydalı
  olduklarını söylüyordu.
 125. Nativistler onları öteki olmayla
  itham ettiğinde
 126. göçmen yandaşları onların kültüre
  ayak uyduracaklarını temin ediyordu.
 127. Nativistler, göçmenlerin tehlikeli
  parazitler olduğu fikriyle dolmuşken
 128. göçmen yandaşları, göçmenlerin
  sadakatini,
 129. itaatkarlığını, çalışkanlıklarını
  ve tutumluluğunu vurguluyorlardı.
 130. Yandaşlar göçmenlere kucak açtığında bile
 131. çoğu nativist, göçmenlere hala
  acınası, kurtarılmaya muhtaç
 132. islah edilmesi ve tolere edilmesi gereken
 133. fakat hiçbir zaman
  hak ve saygı açısından
 134. tamamıyla içeridekilerle eşit olmayan
  ''ötekiler'' gözüyle bakıyordu.
 135. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle
  1960'ların ortalarından günümüze kadar

 136. mülteciler ve yandaşları
  20. yy ortalarındaki
 137. kısıtlamaları yıkarak
  mültecilere ve özel yeteneklilere
 138. ülkeye giriş kabulü veren
  ve aile birleşim hakkına
 139. öncelik veren yeni bir sistem kazanarak
 140. olayların gidişatını
  bütünüyle değiştirdiler.
 141. Fakat ondan sonra, esas olarak
  göçmen tartışmasının
 142. temellerini değiştirmekte
  başarılı olamadılar.
 143. Bu yüzden tartışmanın temelleri
  şuanki sarsıcı tartışmamızı
 144. sürdürmeye hazır şekilde hala ayakta.
 145. İşte bu iletişim çöktü.
 146. Eski sorular zararlı ve bölücüydü.
 147. Peki biz bu eski iletişimden

 148. bizi daha adil, daha insaflı
 149. ve daha güven veren
  bir dünyaya yakınlaştıracak
 150. yeni bir iletişimi nasıl kurabiliriz?
 151. Yapmak zorunda olduğumuz şeyin
  bir toplumun yapabileceği
 152. en zor şeylerden biri olduğunu
  söylemek istiyorum:
 153. Kimin hayatının, kimin haklarının
 154. ve kimin emeğinin kayda değer olduğunun
 155. sınırlarını tekrar çizmemiz gerekiyor.
 156. Sınırları tekrar çizmemiz gerekiyor,
 157. kendi sınırlarımızı
  tekrar çizmemiz gerekiyor.
 158. Bunu yapabilmek için öncelikle
  olabildiğine geniş
 159. fakat ciddi ölçüde kusurlu
  bir dünya görüşünü ele almamız lazım.
 160. Bu dünya görüşüne göre
 161. yaşadığımız, çalıştığımız
  kendi işimizi umursadığımız
 162. topraklarımızın,
  ulusal sınırlarımızın içerisi var.
 163. Bir de diğer her yerin
  olduğu dışarısı var.
 164. Bu dünya görüşüne göre
  mülteciler topraklarımıza girdiğinde
 165. dışarıdan içeriye geçmiş oluyorlar
 166. fakat ''dışarıdakiler'' olarak kalıyorlar.
 167. Elde ettikleri herhangi bir
  yetki veya olanak
 168. göçmenlerin hakları olmaktan ziyade
  bizden onlara bir hediye oluyor.
 169. Bu görüşün neden bu kadar
  yaygın olduğunu anlamak zor değil.

 170. Bu görüş, konuşmamıza, hareket etmemize,
  sınıflarımıza astığımız
 171. sınırları çizilmiş haritalara kadar
  hayatımızın her anında pekiştiriliyor.
 172. Bu dünya görüşünün sorunu şu ki
 173. dünyada işlerin nasıl yürüdüğüyle
 174. ve geçmişte nasıl yürümüş
  olduğuyla uyuşmaması.
 175. Tabii ki de Amerikalı işçiler
  toplumu kalkındırdılar.
 176. Fakat göçmenler de bilhassa
 177. önemli ama çok az Amerikalının çalıştığı
 178. tarım gibi sektörlerde çalıştılar.
 179. Ulus inşa edildiğinden beri
 180. Amerikalılar,
  Amerikan iş gücünün bir parçası.
 181. Tabii ki de Amerikalılar toplumda
  haklarını güvenceye alan
 182. bir gelenek inşa ettiler.
 183. Fakat göçmenler de inşa ettiler.
 184. Vatandaşlık hakları
  ve sendikalaşmış işgücü gibi
 185. toplumdaki herkese hakkını ulaştırmak
  için mücadele ettikleri
 186. tüm büyük sosyal hareketlerde
  göçmenler de oradaydı.
 187. Böylece göçmenler çoktandır hak,
 188. demokrasi ve özgürlük mücadelesi
  veriyorlar.
 189. Sonuç olarak
  Amerikalılar ve tüm Batı dünyası

 190. sadece kendi işlerine bakıp
 191. kendi sınırları içinde kalmadılar.
 192. Diğer ulusların sınırlarına
  saygı göstermediler,
 193. ordularıyla dünyaya açıldılar,
 194. bölgeleri ve kaynakları ele geçirdiler
 195. ve çoğu mülteci vatanından
 196. muazzam kar elde ettiler.
 197. Bu anlamda çoğu mülteci aslında
  çoktan Amerikan gücünün ''içerisinde''.
 198. İçerinin ve dışarının zihindeki
 199. değişik haritası beraberindeki asıl soru
 200. ülkelerin mültecileri içeriye dahil
  edip etmeyeceği değil.
 201. Aslında çoktan dahiller, içerideler.
 202. Asıl soru, ABD'nin veya diğer
  ülkelerin mültecilere
 203. oluşumunda emeklerinin,
  müdahalelerinin ve vatanlarının
 204. temel rol oynadığı haklara ve olanaklara
 205. ulaşma imkanı verip vermeyeceği.
 206. Zihindeki bu yeni haritayla
 207. tamamıyla önceden sorduğumuz
  sorulardan farklı,
 208. göçmen tartışmasının sınırlarını
  değiştirebilecek, çetin, yeni
 209. ve acilen ihtiyaç duyduğumuz
  üç yeni soruyu sorabiliriz.
 210. Sorularımız, işçi hakları,
 211. sorumluluk
 212. ve eşitlik hakkında.
 213. İlk olarak işçi hakları hakkında
  soru sormaya ihtiyacımız var.

 214. Var olan politikalar göçmenlerin
  kendini savunmasını nasıl zorlaştırıyor,
 215. maaşlarını aşağı çekerek
  haklarını ve korunmalarını
 216. sömürülmeye müsait bir duruma
  nasıl sürüklüyor?
 217. Mülteciler yakalanma, gözaltına alınma
  ve sınır dışı edilmekle tehdit edildiğinde
 218. iş verenleri onları
  suistimal edebileceklerini,
 219. azarlayabileceklerini,
  eğer karşı koyarlarsa
 220. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza'ya
  teslim edebileceklerini biliyorlar.
 221. İş verenlerin göçmenleri
  eksik evraklarıyla korkutması
 222. işçileri aşırı sömürülebilir
 223. bir duruma sokuyor.
 224. Bu durumdan sadece
  göçmen işçiler değil
 225. tüm işçiler etkileniyor.
 226. İkinci olarak sorumluluklar hakkında
  soru sormaya ihtiyacımız var.

 227. ABD gibi zengin ve güçlü ülkelerin
 228. göçmenler için kendi vatanlarında
  barınmanın zorlaştırılmasındaki
 229. ya da imkansız hale
  getirilmesindeki rolü nedir?
 230. Göçünü toparlayıp ülkeni terk etmek
  zor ve tehlikeli
 231. fakat çoğu göçmenin
  eğer hayatta kalmak istiyorlarsa
 232. evde kalmak gibi bir seçeneği yok.
 233. Batı dünyasında köklü bir yeri olan
  savaşlar, ticaret anlaşmaları
 234. ve tüketim alışkanlıkları
 235. burada büyük ve yıkıcı bir rol oynuyor.
 236. ABD, Avrupa Birliği ve Çin gibi
 237. -dünyanın karbon yayılım liderlerinin-
 238. küresel ısınma yüzünden
  çoktan vatanlarından sürgün edilmiş
 239. milyonlarca insana karşı
  sorumlulukları neler?
 240. Üçüncü olarak eşitlik hakkında
  soru sormalıyız.

 241. Evrensel eşitsizlik, gitgide şiddetlenen,
  yürek burkan bir problem.
 242. Gelir ve refah dengesi arasındaki uçurum
  tüm dünyada giderek artıyor
 243. ve gitgide zengin veya fakir olduğunuzu
 244. diğer her şeyden daha çok
  belirleyen faktör
 245. hangi ülkede doğduğunuz oluyor
 246. ki zengin bir ülkede doğmuş olmanız
  sizin için mükemmel oluyor.
 247. Fakat aslında bu, sağlıklı
  ve tatmin edici bir yaşam şansının
 248. son derece adaletsiz bir dağılımı demek.
 249. Göçmenlerin ailelerine
  para veya eşya göndermesi,
 250. eğer uçurum çok açılmadıysa
 251. aradaki farkın daralmasında
  çok önemli bir rol oynuyor.
 252. Bu, dünyadaki tüm yabancılara
  yardım kuruluşlarının toplamından
 253. daha büyük bir rol oynuyor.
 254. Göçmenleri bir araç olarak,

 255. ötekiler olarak
 256. ve parazitler olarak
 257. değerlendiren nativist
  sorularla başlamıştık.
 258. Peki işçi hakları,
 259. sorumluluklar
 260. ve eşitlik hakkındaki yeni sorularımız
 261. bizi nereye götürecek?
 262. Bu sorular aşağılanmayı reddediyor
  ve adaleti sarıp sarmalıyor.
 263. Bu sorular biz ve ''ötekiler'' arasındaki
 264. nativist ve milliyetçi
  bölünmüşlüğü reddediyor.
 265. Bu sorular karşılaşabileceğimiz
  problemlere ve küresel ısınma gibi
 266. halihazırda mücadele ettiğimiz problemlere
  karşı gardımızı almamıza yardım edecek.
 267. Yeni sorularımızı eski sorularımızla
  yer değiştirmek

 268. kolay olmayacak.
 269. Sınırlarımızla mücadele edip
  onları genişletebilmek
 270. sanıldığı kadar küçük bir ihtimal değil.
 271. İnce zekaya, yaratıcılığa
  ve cesarete ihtiyacımız var.
 272. Eski sorular çok uzun zamandır bizimleler
 273. ve kendi kendilerine gitmeyecekler,
 274. bir gecede kaybolmayacaklar.
 275. Eğer soruları değiştimeyi başarırsak
 276. cevaplar çetrefilleşecek,
 277. adanmışlık ve feragat etmeyi
  gerektirecekler.
 278. Eşitsizliğin hüküm sürdüğü dünyada
 279. kimin göçmen iletişimine katılma yetkisine
  sahip olduğu ve kimin olmadığı
 280. sorusuna odaklanmak zorunda kalacağız.
 281. Fakat göçmen tartışmasının
  sınırları kaldırılabilir.
 282. Sınırları kaldırmak hepimize bağlı.
 283. Teşekkür ederim.

 284. (Alkış)