Return to Video

Göçmen iletişimimiz çöktü! -- nasıl daha iyisini kurabiliriz

 • 0:00 - 0:05
  Bugünlerde insanlar göçmenlik
  sistemimizin çökmüş olduğunu söylüyorlar.
 • 0:05 - 0:10
  Ben ise bugün göçmen iletişimimizin
  kopmuş olduğuna değinmek
 • 0:10 - 0:14
  ve daha iyisini inşa edebileceğimiz
  yöntemler önermek istiyorum.
 • 0:15 - 0:18
  Bunu yapabilmek adına
 • 0:18 - 0:19
  göçmenlik,
 • 0:19 - 0:20
  Amerika Birleşik Devletleri,
 • 0:20 - 0:22
  ve dünya hakkında
 • 0:22 - 0:27
  göçmenlik tartışmasının sınırlarını
  kaldırabilecek yeni sorular soracağım.
 • 0:27 - 0:32
  Bu dakikalarda bile ABD sınırında
  ve sınırın çok ötesinde
 • 0:32 - 0:36
  göçmenlerin yaşamlarının
  ve refahlarının riske atıldığı
 • 0:36 - 0:39
  halihazırdaki hararetli
  tartışmadan bahsetmeyeceğim.
 • 0:40 - 0:44
  Onun yerine, 1990'ların ortalarında
  New Jersey'de
 • 0:44 - 0:47
  ABD tarihini ciddiyetle çalışan
  yüksek lisans öğrencisi olmamdan
 • 0:47 - 0:50
  ve şu anda ABD tarihini
  Nashville Tennessee'deki
 • 0:50 - 0:53
  Vanderblit Üniversitesi'nde
  ders veriyor olmamdan bahsedeceğim.
 • 0:53 - 0:54
  Çalışmadığım zamanlarda,
 • 0:54 - 0:56
  bazen tezimi yazmaktan uzaklaşmak için
 • 0:56 - 0:59
  arkadaşlarımla beraber göçmen
  haklarının ihlal edilmesine
 • 0:59 - 1:03
  yol açabilecek yasaları protesto ettiğimiz
 • 1:03 - 1:07
  parlak renkli el ilanlarını dağıtmak için
  şehre inerdik.
 • 1:07 - 1:10
  İlanlarımız samimiydi, iyi niyetliydi
 • 1:10 - 1:13
  ve gerçeklerle örtüşüyordu.
 • 1:13 - 1:16
  Fakat şimdi fark ediyorum ki
  aynı zamanda bir çeşit problemdiler.
 • 1:16 - 1:17
  Örnek verecek olursak
 • 1:17 - 1:21
  ''Göçmenlerin eğitim haklarını,
  sağlık haklarını,
 • 1:21 - 1:24
  sosyal güvenlik haklarını
  ellerinden almayın.
 • 1:24 - 1:26
  Göçmenler çok fazla çalışıyorlar,
 • 1:26 - 1:28
  vergilerini ödüyorlar,
 • 1:28 - 1:29
  yasalara uyuyorlar.
 • 1:29 - 1:33
  Sosyal hizmetlerden Amerikalılara kıyasla
  daha az yararlanıyorlar.
 • 1:33 - 1:35
  İngilizce öğrenmeye istekliler.
 • 1:35 - 1:40
  Çocukları tüm dünyada ABD ordusuna
  hizmet ediyor.'' diyorlardı.
 • 1:40 - 1:44
  Kuşkusuz ki bunlar her gün
  duyduğumuz argümanlar.
 • 1:44 - 1:47
  Göçmenler ve destekleyicileri,
  bu argümanları
 • 1:47 - 1:51
  göçmen haklarını inkar eden
  ya da onları toplumdan ihraç eden
 • 1:51 - 1:54
  insanlara karşı koymak için kullanıyorlar.
 • 1:54 - 1:57
  Bir noktaya kadar bu argümanların,
 • 1:57 - 2:02
  göçmenleri savunanların başvuracağı türde
  iddialar olduğu çok mantıklı geliyor.
 • 2:03 - 2:06
  Fakat uzun vadede,
  hatta belki kısa vadede bile
 • 2:06 - 2:09
  bu argümanların ters etki
  yaratabileceğini düşünüyorum.
 • 2:10 - 2:12
  Peki neden?
 • 2:12 - 2:14
  Çünkü bu, kendini muhaliflerin
  arasında savunamayacağın
 • 2:14 - 2:17
  her zamanki çetin savaş.
 • 2:18 - 2:22
  Farkında olmayarak
  arkadaşlarımla dağıttığımız bildiriler
 • 2:22 - 2:25
  ve bugünlerde duyduğumuz
  argümanların uyarlamaları
 • 2:25 - 2:28
  aslında göçmenlik karşıtı
  bir amaca hizmet ediyorlardı.
 • 2:29 - 2:31
  Bizler de göçmenlerin,
 • 2:31 - 2:34
  az sonra açıklamayı umduğum
 • 2:34 - 2:37
  halihazırda bizlerden biri olduklarının
  öneminden ziyade,
 • 2:37 - 2:41
  onların öteki olduğunu düşünerek
  kısmen bu amaca hizmet ediyoruz.
 • 2:42 - 2:46
  Üç soru etrafında göçmenlik tartışmasını
  körüklemeyi başaranlar,
 • 2:46 - 2:51
  göçmenlerin muhalifi olan nativistlerdir.
 • 2:52 - 2:57
  Öncelikle göçmenlerin faydalı bir araç
  olup olamayacağı sorusu sorulur.
 • 2:57 - 3:01
  Göçmenlerden nasıl yararlanabiliriz?
 • 3:01 - 3:05
  Bizi daha zengin ve güçlü yapabilirler mi?
 • 3:06 - 3:09
  Nativistler bu soruyu
  ''Hayır, göçmenler bize çok az şey
 • 3:09 - 3:11
  ya da koca bir hiçlik sunarlar.''
  diye yanıtlarlar.
 • 3:13 - 3:17
  İkinci soru ise göçmenlerin öteki olup
  olmadığıyla ilgili.
 • 3:18 - 3:22
  Göçmenler bize benzeyebilirler mi?
 • 3:23 - 3:25
  Bize benzeyecek yeterlilikteler mi?
 • 3:25 - 3:27
  Asimile edilebilirler mi?
 • 3:27 - 3:29
  Asimile edilmeye istekliler mi?
 • 3:29 - 3:32
  Yine nativistler bu soruyu
 • 3:32 - 3:36
  ''Hayır, göçmenler temelli olarak bizden
  farkı ve geridedirler.'' diye yanıtlarlar.
 • 3:37 - 3:42
  Üçüncü soru göçmenlerin
  birer parazit olup olmadığı.
 • 3:43 - 3:46
  Bize zararları dokunur mu?
  Kaynaklarımızı kuruturlar mı?
 • 3:47 - 3:51
  İşte şimdi nativistler bu soruyu
  ''Evet, evet göçmenler tehlike saçarlar
 • 3:51 - 3:54
  ve bizim varlıklarımızı tüketirler.''
  diye yanıtlarlar.
 • 3:56 - 4:00
  Bu üç sorunun ve arkasındaki
  nativist maksadın göçmen tartışması
 • 4:00 - 4:04
  sınırlarını daha da genişletmekte
  başarılı olduğunu söyleyebilirim.
 • 4:04 - 4:09
  İçeridekiler ve ötekiler arasında,
 • 4:09 - 4:15
  yani biz ve onlar arasında,
 • 4:15 - 4:16
  sadece bizim önemli olduğumuz,
 • 4:16 - 4:20
  göçmenlerin ise önemli olmadığını
  söyleyip bir çeşit hiyerarşik sınır çizen
 • 4:20 - 4:23
  bu sorular özünde
  göçmenlik karşıtı ve nativist.
 • 4:23 - 4:26
  Bu soruların ardındaki, kendini davasına
  adayan nativist camia dışındaki
 • 4:26 - 4:30
  itici kuvvet ise her gün faydalandıkları,
  görünürde zararsız olan
 • 4:30 - 4:31
  bir ulusa ait olma algısı
 • 4:32 - 4:33
  faaliyete geçirme
 • 4:33 - 4:36
  ve bu algıyı derinleştirme
 • 4:36 - 4:38
  ve kızıştırma yöntemleridir.
 • 4:39 - 4:43
  Nativistler, kendilerini içeridekiler
  ve ötekiler arasında
 • 4:43 - 4:46
  keskin bir uçurum yaratmaya adamışlardır.
 • 4:46 - 4:50
  Fakat uçurum, ulusların kendilerini
  nasıl tanımladıklarının temelindedir.
 • 4:51 - 4:54
  Sık sık ırk ve din bağlamında derinleşen
 • 4:54 - 4:59
  içerisi ve dışarısı arasındaki çatlaklar
 • 4:59 - 5:02
  derinleştirilmek ve sömürülmek için
  her zaman o temeldedir.
 • 5:03 - 5:07
  Bu muhtemelen nativist yaklaşıma
  kendilerini göçmen karşıtı olarak
 • 5:08 - 5:11
  tanımlayanların çok ötesinde,
  kendilerini aşırı derecede
 • 5:11 - 5:16
  göçmen taraftarı olarak tanımlayanlar
  arasında da yankılanma imkanı veriyor.
 • 5:16 - 5:21
  Böylece Göç Yasası müttefikleri
 • 5:21 - 5:24
  nativistlerin dayattıkları
  bu soruları cevaplarken
 • 5:24 - 5:26
  onları çok ciddiye alıyorlar.
 • 5:26 - 5:28
  Bu soruları ve bir ölçüde
  soruların ardındaki
 • 5:29 - 5:32
  göçmen karşıtı tavrı
  meşrulaştırıyorlar.
 • 5:32 - 5:36
  Bu soruları, doğru düzgün bilmeden bile
  ciddiyetle ele aldığımızda
 • 5:36 - 5:42
  göçmen iletişiminin kapalı,
  dışlayıcı sınırlarını güçlendiriyoruz.
 • 5:43 - 5:45
  Peki bu noktaya nasıl geldik?
 • 5:45 - 5:49
  Bunlar göçmen tartışmamıza
  nasıl yön verdiler?
 • 5:49 - 5:52
  İşte şimdi tarih profesörlüğümün
  devreye gireceği
 • 5:52 - 5:54
  bazı tarihsel hikayelere ihtiyacımız var.
 • 5:54 - 6:00
  ABD zümresi, bağımsız bir ulus
  olduğu ilk yüzyılında
 • 6:00 - 6:03
  göçmenliğe ulusal düzeyde
  çok sınırlı kısıtlamalar getirmişti.
 • 6:03 - 6:06
  Aslında birçok politikacı ve işveren
 • 6:06 - 6:08
  sanayiyi geliştirmek
 • 6:08 - 6:12
  ve bölgelerini gasp edebilmek için
  onları yerleşimci olarak servis edebilmek
 • 6:12 - 6:15
  amacıyla göçmenleri iyileştirmek
  adına çok uğraş verdiler.
 • 6:15 - 6:18
  Fakat Amerikan İç Savaşı'ndan sonra
 • 6:18 - 6:23
  nativistlerin sesi daha güçlü,
  daha gür çıkmaya başladı.
 • 6:23 - 6:28
  Amerikan tünellerini kazan,
  onların yemeklerini pişiren,
 • 6:28 - 6:31
  savaşlarında savaşan,
 • 6:31 - 6:33
  geceleri çocuklarını yatağa yatıran
 • 6:33 - 6:36
  Asyalılar, Latin Amerikalılar,
  Karayipler ve Avrupalı mülteciler,
 • 6:36 - 6:40
  onları daimi ötekiler olarak atayan,
 • 6:40 - 6:44
  içeri girmelerine müsade etmeyen
 • 6:44 - 6:47
  yeni ve yoğun bir yabancı
  düşmanlığıyla karşılaştılar.
 • 6:48 - 6:51
  1920'lerin ortalarına kadar nativistler
 • 6:51 - 6:55
  belirsiz sayıdaki savunmasız göçmenleri
  ve mültecileri ötekileştiren
 • 6:55 - 6:58
  ırkçı yasalar koyarak kazandılar.
 • 6:59 - 7:03
  Göçmenler ve müttefikleri tüm bunlara
  karşı koymak için ellerinden gelenin
 • 7:03 - 7:05
  en iyisini yaptılar.
 • 7:05 - 7:09
  Fakat kendilerini nativist komplosunun
  içinde savunma halinde buldular.
 • 7:09 - 7:14
  Nativistler göçmenlerin faydalı
  olmadığını söylediğinde
 • 7:14 - 7:16
  göçmen yandaşları faydalı
  olduklarını söylüyordu.
 • 7:17 - 7:22
  Nativistler onları öteki olmayla
  itham ettiğinde
 • 7:22 - 7:25
  göçmen yandaşları onların kültüre
  ayak uyduracaklarını temin ediyordu.
 • 7:26 - 7:32
  Nativistler, göçmenlerin tehlikeli
  parazitler olduğu fikriyle dolmuşken
 • 7:32 - 7:35
  göçmen yandaşları, göçmenlerin
  sadakatini,
 • 7:35 - 7:38
  itaatkarlığını, çalışkanlıklarını
  ve tutumluluğunu vurguluyorlardı.
 • 7:38 - 7:42
  Yandaşlar göçmenlere kucak açtığında bile
 • 7:42 - 7:48
  çoğu nativist, göçmenlere hala
  acınası, kurtarılmaya muhtaç
 • 7:48 - 7:51
  islah edilmesi ve tolere edilmesi gereken
 • 7:51 - 7:53
  fakat hiçbir zaman
  hak ve saygı açısından
 • 7:53 - 7:58
  tamamıyla içeridekilerle eşit olmayan
  ''ötekiler'' gözüyle bakıyordu.
 • 7:59 - 8:06
  İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle
  1960'ların ortalarından günümüze kadar
 • 8:06 - 8:08
  mülteciler ve yandaşları
  20. yy ortalarındaki
 • 8:08 - 8:12
  kısıtlamaları yıkarak
  mültecilere ve özel yeteneklilere
 • 8:12 - 8:16
  ülkeye giriş kabulü veren
  ve aile birleşim hakkına
 • 8:16 - 8:19
  öncelik veren yeni bir sistem kazanarak
 • 8:19 - 8:21
  olayların gidişatını
  bütünüyle değiştirdiler.
 • 8:22 - 8:24
  Fakat ondan sonra, esas olarak
  göçmen tartışmasının
 • 8:24 - 8:27
  temellerini değiştirmekte
  başarılı olamadılar.
 • 8:27 - 8:30
  Bu yüzden tartışmanın temelleri
  şuanki sarsıcı tartışmamızı
 • 8:30 - 8:35
  sürdürmeye hazır şekilde hala ayakta.
 • 8:36 - 8:38
  İşte bu iletişim çöktü.
 • 8:39 - 8:43
  Eski sorular zararlı ve bölücüydü.
 • 8:43 - 8:46
  Peki biz bu eski iletişimden
 • 8:46 - 8:51
  bizi daha adil, daha insaflı
 • 8:51 - 8:53
  ve daha güven veren
  bir dünyaya yakınlaştıracak
 • 8:53 - 8:55
  yeni bir iletişimi nasıl kurabiliriz?
 • 8:55 - 8:58
  Yapmak zorunda olduğumuz şeyin
  bir toplumun yapabileceği
 • 8:58 - 9:01
  en zor şeylerden biri olduğunu
  söylemek istiyorum:
 • 9:01 - 9:05
  Kimin hayatının, kimin haklarının
 • 9:05 - 9:08
  ve kimin emeğinin kayda değer olduğunun
 • 9:08 - 9:11
  sınırlarını tekrar çizmemiz gerekiyor.
 • 9:11 - 9:14
  Sınırları tekrar çizmemiz gerekiyor,
 • 9:14 - 9:18
  kendi sınırlarımızı
  tekrar çizmemiz gerekiyor.
 • 9:19 - 9:25
  Bunu yapabilmek için öncelikle
  olabildiğine geniş
 • 9:25 - 9:28
  fakat ciddi ölçüde kusurlu
  bir dünya görüşünü ele almamız lazım.
 • 9:28 - 9:29
  Bu dünya görüşüne göre
 • 9:29 - 9:33
  yaşadığımız, çalıştığımız
  kendi işimizi umursadığımız
 • 9:33 - 9:37
  topraklarımızın,
  ulusal sınırlarımızın içerisi var.
 • 9:38 - 9:41
  Bir de diğer her yerin
  olduğu dışarısı var.
 • 9:42 - 9:45
  Bu dünya görüşüne göre
  mülteciler topraklarımıza girdiğinde
 • 9:45 - 9:48
  dışarıdan içeriye geçmiş oluyorlar
 • 9:48 - 9:51
  fakat ''dışarıdakiler'' olarak kalıyorlar.
 • 9:51 - 9:55
  Elde ettikleri herhangi bir
  yetki veya olanak
 • 9:55 - 9:59
  göçmenlerin hakları olmaktan ziyade
  bizden onlara bir hediye oluyor.
 • 9:59 - 10:04
  Bu görüşün neden bu kadar
  yaygın olduğunu anlamak zor değil.
 • 10:04 - 10:08
  Bu görüş, konuşmamıza, hareket etmemize,
  sınıflarımıza astığımız
 • 10:08 - 10:12
  sınırları çizilmiş haritalara kadar
  hayatımızın her anında pekiştiriliyor.
 • 10:12 - 10:15
  Bu dünya görüşünün sorunu şu ki
 • 10:15 - 10:18
  dünyada işlerin nasıl yürüdüğüyle
 • 10:18 - 10:20
  ve geçmişte nasıl yürümüş
  olduğuyla uyuşmaması.
 • 10:21 - 10:26
  Tabii ki de Amerikalı işçiler
  toplumu kalkındırdılar.
 • 10:26 - 10:28
  Fakat göçmenler de bilhassa
 • 10:28 - 10:31
  önemli ama çok az Amerikalının çalıştığı
 • 10:31 - 10:34
  tarım gibi sektörlerde çalıştılar.
 • 10:35 - 10:36
  Ulus inşa edildiğinden beri
 • 10:36 - 10:41
  Amerikalılar,
  Amerikan iş gücünün bir parçası.
 • 10:42 - 10:47
  Tabii ki de Amerikalılar toplumda
  haklarını güvenceye alan
 • 10:47 - 10:49
  bir gelenek inşa ettiler.
 • 10:49 - 10:51
  Fakat göçmenler de inşa ettiler.
 • 10:51 - 10:54
  Vatandaşlık hakları
  ve sendikalaşmış işgücü gibi
 • 10:54 - 10:57
  toplumdaki herkese hakkını ulaştırmak
  için mücadele ettikleri
 • 10:57 - 11:00
  tüm büyük sosyal hareketlerde
  göçmenler de oradaydı.
 • 11:00 - 11:04
  Böylece göçmenler çoktandır hak,
 • 11:04 - 11:07
  demokrasi ve özgürlük mücadelesi
  veriyorlar.
 • 11:08 - 11:12
  Sonuç olarak
  Amerikalılar ve tüm Batı dünyası
 • 11:12 - 11:15
  sadece kendi işlerine bakıp
 • 11:15 - 11:17
  kendi sınırları içinde kalmadılar.
 • 11:17 - 11:19
  Diğer ulusların sınırlarına
  saygı göstermediler,
 • 11:19 - 11:21
  ordularıyla dünyaya açıldılar,
 • 11:21 - 11:24
  bölgeleri ve kaynakları ele geçirdiler
 • 11:24 - 11:28
  ve çoğu mülteci vatanından
 • 11:28 - 11:29
  muazzam kar elde ettiler.
 • 11:30 - 11:36
  Bu anlamda çoğu mülteci aslında
  çoktan Amerikan gücünün ''içerisinde''.
 • 11:37 - 11:42
  İçerinin ve dışarının zihindeki
 • 11:42 - 11:45
  değişik haritası beraberindeki asıl soru
 • 11:45 - 11:48
  ülkelerin mültecileri içeriye dahil
  edip etmeyeceği değil.
 • 11:48 - 11:50
  Aslında çoktan dahiller, içerideler.
 • 11:50 - 11:53
  Asıl soru, ABD'nin veya diğer
  ülkelerin mültecilere
 • 11:53 - 11:57
  oluşumunda emeklerinin,
  müdahalelerinin ve vatanlarının
 • 11:57 - 12:01
  temel rol oynadığı haklara ve olanaklara
 • 12:01 - 12:05
  ulaşma imkanı verip vermeyeceği.
 • 12:06 - 12:09
  Zihindeki bu yeni haritayla
 • 12:09 - 12:13
  tamamıyla önceden sorduğumuz
  sorulardan farklı,
 • 12:13 - 12:17
  göçmen tartışmasının sınırlarını
  değiştirebilecek, çetin, yeni
 • 12:17 - 12:21
  ve acilen ihtiyaç duyduğumuz
  üç yeni soruyu sorabiliriz.
 • 12:23 - 12:27
  Sorularımız, işçi hakları,
 • 12:27 - 12:28
  sorumluluk
 • 12:28 - 12:30
  ve eşitlik hakkında.
 • 12:33 - 12:36
  İlk olarak işçi hakları hakkında
  soru sormaya ihtiyacımız var.
 • 12:36 - 12:41
  Var olan politikalar göçmenlerin
  kendini savunmasını nasıl zorlaştırıyor,
 • 12:41 - 12:43
  maaşlarını aşağı çekerek
  haklarını ve korunmalarını
 • 12:43 - 12:46
  sömürülmeye müsait bir duruma
  nasıl sürüklüyor?
 • 12:47 - 12:51
  Mülteciler yakalanma, gözaltına alınma
  ve sınır dışı edilmekle tehdit edildiğinde
 • 12:51 - 12:53
  iş verenleri onları
  suistimal edebileceklerini,
 • 12:53 - 12:55
  azarlayabileceklerini,
  eğer karşı koyarlarsa
 • 12:55 - 12:59
  Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza'ya
  teslim edebileceklerini biliyorlar.
 • 12:59 - 13:01
  İş verenlerin göçmenleri
  eksik evraklarıyla korkutması
 • 13:01 - 13:04
  işçileri aşırı sömürülebilir
 • 13:04 - 13:06
  bir duruma sokuyor.
 • 13:06 - 13:09
  Bu durumdan sadece
  göçmen işçiler değil
 • 13:09 - 13:11
  tüm işçiler etkileniyor.
 • 13:12 - 13:16
  İkinci olarak sorumluluklar hakkında
  soru sormaya ihtiyacımız var.
 • 13:16 - 13:20
  ABD gibi zengin ve güçlü ülkelerin
 • 13:20 - 13:23
  göçmenler için kendi vatanlarında
  barınmanın zorlaştırılmasındaki
 • 13:24 - 13:26
  ya da imkansız hale
  getirilmesindeki rolü nedir?
 • 13:26 - 13:30
  Göçünü toparlayıp ülkeni terk etmek
  zor ve tehlikeli
 • 13:30 - 13:33
  fakat çoğu göçmenin
  eğer hayatta kalmak istiyorlarsa
 • 13:33 - 13:36
  evde kalmak gibi bir seçeneği yok.
 • 13:36 - 13:39
  Batı dünyasında köklü bir yeri olan
  savaşlar, ticaret anlaşmaları
 • 13:39 - 13:40
  ve tüketim alışkanlıkları
 • 13:40 - 13:45
  burada büyük ve yıkıcı bir rol oynuyor.
 • 13:45 - 13:49
  ABD, Avrupa Birliği ve Çin gibi
 • 13:49 - 13:51
  -dünyanın karbon yayılım liderlerinin-
 • 13:51 - 13:54
  küresel ısınma yüzünden
  çoktan vatanlarından sürgün edilmiş
 • 13:54 - 13:58
  milyonlarca insana karşı
  sorumlulukları neler?
 • 14:00 - 14:03
  Üçüncü olarak eşitlik hakkında
  soru sormalıyız.
 • 14:04 - 14:08
  Evrensel eşitsizlik, gitgide şiddetlenen,
  yürek burkan bir problem.
 • 14:08 - 14:11
  Gelir ve refah dengesi arasındaki uçurum
  tüm dünyada giderek artıyor
 • 14:12 - 14:14
  ve gitgide zengin veya fakir olduğunuzu
 • 14:14 - 14:16
  diğer her şeyden daha çok
  belirleyen faktör
 • 14:16 - 14:18
  hangi ülkede doğduğunuz oluyor
 • 14:18 - 14:21
  ki zengin bir ülkede doğmuş olmanız
  sizin için mükemmel oluyor.
 • 14:21 - 14:26
  Fakat aslında bu, sağlıklı
  ve tatmin edici bir yaşam şansının
 • 14:26 - 14:31
  son derece adaletsiz bir dağılımı demek.
 • 14:31 - 14:34
  Göçmenlerin ailelerine
  para veya eşya göndermesi,
 • 14:34 - 14:37
  eğer uçurum çok açılmadıysa
 • 14:37 - 14:40
  aradaki farkın daralmasında
  çok önemli bir rol oynuyor.
 • 14:40 - 14:43
  Bu, dünyadaki tüm yabancılara
  yardım kuruluşlarının toplamından
 • 14:43 - 14:45
  daha büyük bir rol oynuyor.
 • 14:47 - 14:49
  Göçmenleri bir araç olarak,
 • 14:49 - 14:52
  ötekiler olarak
 • 14:52 - 14:54
  ve parazitler olarak
 • 14:54 - 14:56
  değerlendiren nativist
  sorularla başlamıştık.
 • 14:56 - 14:59
  Peki işçi hakları,
 • 14:59 - 15:01
  sorumluluklar
 • 15:01 - 15:03
  ve eşitlik hakkındaki yeni sorularımız
 • 15:03 - 15:04
  bizi nereye götürecek?
 • 15:04 - 15:09
  Bu sorular aşağılanmayı reddediyor
  ve adaleti sarıp sarmalıyor.
 • 15:10 - 15:13
  Bu sorular biz ve ''ötekiler'' arasındaki
 • 15:13 - 15:15
  nativist ve milliyetçi
  bölünmüşlüğü reddediyor.
 • 15:15 - 15:18
  Bu sorular karşılaşabileceğimiz
  problemlere ve küresel ısınma gibi
 • 15:18 - 15:23
  halihazırda mücadele ettiğimiz problemlere
  karşı gardımızı almamıza yardım edecek.
 • 15:23 - 15:27
  Yeni sorularımızı eski sorularımızla
  yer değiştirmek
 • 15:27 - 15:30
  kolay olmayacak.
 • 15:30 - 15:33
  Sınırlarımızla mücadele edip
  onları genişletebilmek
 • 15:33 - 15:36
  sanıldığı kadar küçük bir ihtimal değil.
 • 15:37 - 15:41
  İnce zekaya, yaratıcılığa
  ve cesarete ihtiyacımız var.
 • 15:41 - 15:44
  Eski sorular çok uzun zamandır bizimleler
 • 15:44 - 15:47
  ve kendi kendilerine gitmeyecekler,
 • 15:47 - 15:49
  bir gecede kaybolmayacaklar.
 • 15:50 - 15:52
  Eğer soruları değiştimeyi başarırsak
 • 15:52 - 15:54
  cevaplar çetrefilleşecek,
 • 15:54 - 15:57
  adanmışlık ve feragat etmeyi
  gerektirecekler.
 • 15:58 - 16:02
  Eşitsizliğin hüküm sürdüğü dünyada
 • 16:02 - 16:05
  kimin göçmen iletişimine katılma yetkisine
  sahip olduğu ve kimin olmadığı
 • 16:05 - 16:07
  sorusuna odaklanmak zorunda kalacağız.
 • 16:07 - 16:10
  Fakat göçmen tartışmasının
  sınırları kaldırılabilir.
 • 16:11 - 16:14
  Sınırları kaldırmak hepimize bağlı.
 • 16:15 - 16:16
  Teşekkür ederim.
 • 16:16 - 16:18
  (Alkış)
Title:
Göçmen iletişimimiz çöktü! -- nasıl daha iyisini kurabiliriz
Speaker:
Paul A. Kramer
Description:

ABD göçmen tartışması nasıl bu kadar ayrıştırıcı oldu? Tarihçi ve yazar Paul A. Kramer, ders niteliğindeki bu konuşmasında, ''içeridekiler ve ötekiler'' arasındaki sınırın ABD'nin göçmenlere yaklaşımına nasıl bu kadar hükmettiğini anlatıyor ve kimin hayatının, haklarının ve emeğinin önemli olduğu tartışmasını yeniden şekillendirecek yeni sorular ileri sürüyor.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
16:31

Turkish subtitles

Revisions