Return to Video

Spodletela debata o priseljencih v ZDA -- Kako lahko ustvarimo boljšo?

 • 0:00 - 0:05
  Zadnje čase pogosto slišimo,
  da se je zrušil imigracijski sistem.
 • 0:05 - 0:10
  Danes želim pokazati, da je spodletela
  debata o priseljencih,
 • 0:10 - 0:14
  in predlagati nove načine, na katere
  lahko skupaj ustvarimo boljšo.
 • 0:15 - 0:18
  S tem namenom bom predstavil
  nekaj novih vprašanj
 • 0:18 - 0:19
  o priseljenstvu,
 • 0:19 - 0:20
  Združenih državah Amerike
 • 0:20 - 0:22
  in svetu.
 • 0:22 - 0:27
  Vprašanja, ki bodo morda
  premaknila meje debate o priseljencih.
 • 0:27 - 0:32
  Ne bom začel z vročo debato,
  ki se odvija trenutno,
 • 0:32 - 0:36
  medtem ko so življenja in blaginja
  priseljencev v nevarnosti
 • 0:36 - 0:39
  tako na ameriški meji kot drugod.
 • 0:40 - 0:42
  Raje bom začel s svojo zgodbo
  s podiplomskega študija
 • 0:42 - 0:46
  v New Jerseyju, kjer sem sredi 90-ih
  študiral ameriško zgodovino,
 • 0:46 - 0:49
  ki jo zdaj poučujem kot profesor
  na Univerzi Vanderbilt
 • 0:49 - 0:51
  v Nashvillu, Tennessee.
 • 0:52 - 0:53
  Ko se nisem ukvarjal s študijem,
 • 0:53 - 0:55
  včasih da bi se izognil
  pisanju disertacije,
 • 0:55 - 0:58
  smo s prijatelji odšli v mesto
 • 0:58 - 1:03
  in delili letake v neonski barvi,
  s katerimi smo protestirali
 • 1:03 - 1:07
  proti zakonodaji, ki naj bi
  priseljencem odvzela pravice.
 • 1:07 - 1:10
  Naši letaki so bili
  iskreni in dobronamerni,
 • 1:10 - 1:13
  navedena dejstva so bila točna ...
 • 1:13 - 1:15
  Vendar se zdaj zavedam,
  da so bila tudi sporna.
 • 1:16 - 1:17
  Na letakih je pisalo:
 • 1:17 - 1:21
  "Ne odvzemite priseljencem
  pravice do javnega šolstva,
 • 1:21 - 1:24
  do zdravstvenih storitev,
  do mreže socialne varnosti.
 • 1:24 - 1:26
  Trdo delajo.
 • 1:26 - 1:28
  Plačujejo davke.
 • 1:28 - 1:29
  Spoštujejo zakone.
 • 1:29 - 1:32
  Socialnih storitev se poslužujejo
  redkeje od Američanov.
 • 1:33 - 1:35
  Zelo radi bi se naučili angleščine
 • 1:35 - 1:40
  in njihovi otroci služijo
  v ameriški vojski po vsem svetu."
 • 1:40 - 1:44
  Takšne argumente slišimo seveda vsak dan.
 • 1:44 - 1:47
  Priseljenci in njihovi zagovorniki
  se jih poslužujejo
 • 1:47 - 1:51
  pri soočanju s tistimi, ki bi radi
  kratili pravice priseljencem
 • 1:51 - 1:54
  ali jih celo izključili iz družbe.
 • 1:54 - 1:57
  Do določene mere je popolnoma smiselno,
 • 1:57 - 2:02
  da zagovorniki priseljencev uporabljajo
  takšne in podobne argumente.
 • 2:03 - 2:06
  Vendar mislim, da imajo takšni argumenti
 • 2:06 - 2:09
  dolgoročno, morda tudi kratkoročno,
  nasproten učinek.
 • 2:10 - 2:12
  Zakaj?
 • 2:12 - 2:14
  Ker je obramba sebe
  na nasprotnikovem ozemlju
 • 2:14 - 2:17
  vedno težka bitka.
 • 2:18 - 2:22
  Tako so bili naši letaki,
  ki smo jih delili,
 • 2:22 - 2:25
  in tako so različice omenjenih argumentov,
  ki jih slišimo danes,
 • 2:25 - 2:28
  nehote dejansko usmerjeni
  proti priseljencem.
 • 2:29 - 2:31
  Do nasprotnega učinka smo delno prišli
 • 2:31 - 2:34
  zaradi dojemanja priseljencev
  kot outsiderjev,
 • 2:34 - 2:37
  namesto da bi jih videli kot ljudi,
  ki so že pomemben del družbe,
 • 2:37 - 2:41
  kar bom poskušal predstaviti
  v naslednjih minutah.
 • 2:42 - 2:46
  Tistim, ki so sovražno nastrojeni
  proti priseljencem, ksenofobom,
 • 2:46 - 2:49
  je uspelo debato o priseljencih omejiti
 • 2:49 - 2:51
  na tri glavna vprašanja.
 • 2:52 - 2:57
  Prvo vprašanje se nanaša na to,
  ali so priseljenci uporabni.
 • 2:57 - 3:01
  Kako lahko priseljence izkoristimo?
 • 3:01 - 3:05
  Nas bodo naredili bogatejše in močnejše?
 • 3:06 - 3:09
  Ksenofob bo na ta vprašanja
  odgovoril nikalno --
 • 3:09 - 3:11
  priseljenci nam lahko ponudijo
  le malo ali nič.
 • 3:13 - 3:17
  Pri drugem vprašanju gre za to,
  ali so priseljenci drugačni.
 • 3:18 - 3:22
  Lahko priseljenci postanejo
  bolj podobni nam?
 • 3:23 - 3:25
  So zmožni postati bolj podobni nam?
 • 3:25 - 3:27
  So se sposobni asimilirati?
 • 3:27 - 3:29
  Se želijo asimilirati?
 • 3:29 - 3:32
  Tudi na ta vprašanja bi ksenofob
  odgovoril nikalno -
 • 3:32 - 3:36
  priseljenci so nespremenljivo
  drugačni od nas in manjvredni.
 • 3:37 - 3:42
  In tretje vprašanje se glasi,
  ali so priseljenci paraziti.
 • 3:43 - 3:46
  So nevarni za nas?
  Bodo izrabili naše vire?
 • 3:47 - 3:51
  V tem primeru bo ksenofob
  odgovoril pritrdilno --
 • 3:51 - 3:54
  priseljenci predstavljajo nevarnost za nas
  in črpajo naše bogastvo.
 • 3:56 - 4:00
  Menim, da so ta tri vprašanja
  in sovražen odziv ksenofobov na njih
 • 4:00 - 4:04
  postavili glavne okvire
  za debato o priseljencih.
 • 4:04 - 4:09
  Ta vprašanja so sama po sebi usmerjena
  proti priseljencem in etnocentrična.
 • 4:09 - 4:15
  Nastala so na podlagi hierarhične delitve
  na insiderje in outsiderje,
 • 4:15 - 4:16
  na nas in njih,
 • 4:16 - 4:19
  pri čemer smo pomembni samo mi,
 • 4:19 - 4:20
  oni ne.
 • 4:21 - 4:25
  In poleg kroga zavzetih etnocentrikov
 • 4:25 - 4:27
  daje tem vprašanjem moč in zagon
 • 4:27 - 4:31
  način, na katerega prodirajo v vsakdanjik
  kot navidezno neškodljiv občutek
 • 4:32 - 4:33
  nacionalne pripadnosti,
 • 4:33 - 4:36
  ki se aktivira, krepi
 • 4:36 - 4:38
  in nazadnje razvname.
 • 4:39 - 4:43
  Etnocentriki se zavežejo
  k močnemu razlikovanju
 • 4:43 - 4:46
  med insiderji in outsiderji.
 • 4:46 - 4:50
  Takšno razlikovanje je v osnovi način,
  kako se narodi definirajo.
 • 4:51 - 4:54
  Razkol med insiderji in outsiderji,
 • 4:54 - 4:59
  ki je pogosto najmočneje povezan
  z raso in religijo,
 • 4:59 - 5:02
  se lahko vedno še bolj
  poglobi in izkoristi.
 • 5:03 - 5:07
  In tako se lahko vpliv
  etnocentričnega pristopa razširi
 • 5:08 - 5:11
  ne samo med tistimi, ki se imajo
  za protipriseljensko nastrojene,
 • 5:11 - 5:16
  temveč presentljivo tudi med nekaterimi,
  ki ne zavračajo priseljencev.
 • 5:16 - 5:21
  Ko denimo zagovorniki pravic priseljencev
 • 5:21 - 5:24
  odgovarjajo na vprašanja,
  ki jih postavljajo etnocentriki,
 • 5:24 - 5:25
  se jih resno lotijo.
 • 5:25 - 5:28
  To pomeni, da ta vprašanja sprejmejo
  in s tem do določene mere
 • 5:29 - 5:32
  tudi protipriseljensko naravnanost,
  ki se skriva za njimi.
 • 5:32 - 5:36
  Ko resno obravnavamo ta vprašanja,
 • 5:36 - 5:40
  nevede podpiramo
  ozke in izključujoče okvirje
 • 5:40 - 5:42
  debate o priseljencih.
 • 5:43 - 5:45
  Kako smo prišli do tega?
 • 5:45 - 5:49
  Kako je to postal glavni način
  pogovora o priseljenstvu?
 • 5:50 - 5:51
  Za to je treba poznati ozadje,
 • 5:51 - 5:53
  pri tem nam bo pomagalo
  moje znanje iz zgodovine.
 • 5:53 - 6:00
  V prvem stoletju ameriške neodvisnosti,
 • 6:00 - 6:03
  je država naredila zelo malo
  pri omejevanju priseljevanja.
 • 6:03 - 6:06
  Pravzaprav so se številni politiki
  in delodajalci
 • 6:06 - 6:08
  močno trudili,
  da bi zaposlili priseljence,
 • 6:08 - 6:10
  ki bi zgradili industrijo
 • 6:10 - 6:14
  in delali kot naseljenci
  ter prevzeli kontinent.
 • 6:15 - 6:18
  Po koncu ameriške državljanske vojne
 • 6:18 - 6:23
  pa so bili vedno glasnejši in močnejši
  glasovi etnocentrikov.
 • 6:23 - 6:28
  Priseljenci iz Azije, Latinske Amerike,
  s Karibov in iz Evrope,
 • 6:28 - 6:31
  ki so kopali ameriške kanale,
 • 6:31 - 6:33
  kuhali Američanom večerje,
 • 6:33 - 6:35
  bojevali njihove bitke
 • 6:35 - 6:37
  in zvečer spravljali njihove otroke spat,
 • 6:37 - 6:40
  so bili soočeni z novo
  in intenzivno ksenofobijo.
 • 6:40 - 6:44
  Ta je zaznamovala priseljence
  kot stalne outsiderje,
 • 6:44 - 6:47
  katerim ni dovoljeno postati insiderji.
 • 6:48 - 6:51
  Do srede 20-ih let 20. stoletja
  so etnocentriki dosegli zmago
 • 6:51 - 6:53
  s sprejemanjem rasističnih zakonov,
 • 6:53 - 6:58
  ki so izobčili ogromno število
  ranljivih priseljencev in beguncev.
 • 6:59 - 7:02
  Priseljenci in njihovi zavezniki
  so se branili na vso moč,
 • 7:02 - 7:05
  vendar so naleteli na odpor
 • 7:05 - 7:08
  in se na nek način ujeli
  v etnocentrično mrežo.
 • 7:09 - 7:14
  Ko so ksenofobi trdili,
  da so priseljenci neuporabni,
 • 7:14 - 7:16
  so zagovorniki priseljencev
  trdili nasprotno.
 • 7:17 - 7:22
  Ko so ksenofobi obtožili priseljence,
  da so drugačni,
 • 7:22 - 7:24
  so zagovorniki obljubili,
  da se bodo asimilirali.
 • 7:26 - 7:32
  Ko so ksenofobi označili priseljence
  za nevarne parazite,
 • 7:32 - 7:35
  so zagovorniki poudarili
  lojalnost in poslušnost priseljencev,
 • 7:35 - 7:37
  njihovo trdo delo in njihovo gospodarnost.
 • 7:38 - 7:42
  Tudi ko so zagovorniki
  odprli vrata priseljencem,
 • 7:42 - 7:48
  so jih številni imeli za outsiderje,
  ki jih je treba pomilovati in rešiti,
 • 7:48 - 7:50
  jih postaviti na noge
 • 7:50 - 7:52
  in tolerirati,
 • 7:52 - 7:58
  nikoli pa niso bili enakovredno vključeni
  v pravice in bili spoštovani.
 • 7:59 - 8:06
  Po drugi svetovni vojni,
  predvsem od sredine 60-ih do danes,
 • 8:06 - 8:08
  so priseljenci in zagovorniki
  spremenili tok dogajanja,
 • 8:08 - 8:12
  s prekinitvijo omejitve
  iz sredine 20. stoletja
 • 8:12 - 8:16
  in vzpostavitvijo novega sistema,
  ki postavlja na prvo mesto
 • 8:16 - 8:18
  združitev družin, sprejem beguncev
 • 8:18 - 8:21
  in sprejem priseljencev
  s posebnimi kompetencami.
 • 8:22 - 8:23
  A kljub temu
 • 8:23 - 8:27
  jim ni uspelo bistveno spremeniti
  toka debate,
 • 8:27 - 8:30
  zato je ostala vpeta v istem okviru,
 • 8:30 - 8:35
  pripravljena na ponovno obravnavo,
  ko pridemo do kritičnega trenutka.
 • 8:36 - 8:38
  Ta debata je spodletela.
 • 8:39 - 8:43
  Stara vprašanja
  so škodljiva in razdiralna.
 • 8:43 - 8:46
  Kako bomo torej naredili korak naprej
  od te debate
 • 8:46 - 8:51
  do takšne, ki nas bo morebiti popeljala
  v svet, ki je bolj pravičen,
 • 8:51 - 8:52
  bolj pošten,
 • 8:52 - 8:54
  bolj varen?
 • 8:55 - 8:57
  Menim, da moramo narediti
 • 8:57 - 9:01
  eno najtežjih stvari,
  ki jih lahko naredi družba:
 • 9:01 - 9:05
  premakniti moramo meje tega,
  kdo velja,
 • 9:05 - 9:08
  čigavo življenje, čigave pravice
 • 9:08 - 9:11
  in čigavi uspehi štejejo.
 • 9:11 - 9:14
  Premakniti moramo meje.
 • 9:14 - 9:18
  Premakniti moramo meje nas.
 • 9:19 - 9:25
  Da bi to dosegli, moramo najprej vzeti
  pod drobnogled pogled na svet,
 • 9:25 - 9:27
  ki je široko razširjen,
  a izredno pomanjkljiv.
 • 9:27 - 9:29
  V skladu s tem pogledom na svet
 • 9:29 - 9:33
  obstaja notranjost znotraj državnih meja,
  znotraj naroda,
 • 9:33 - 9:37
  kjer živimo, delamo in se brigamo zase.
 • 9:38 - 9:41
  In obstaja zunanjost --
  to je vsepovsod drugod.
 • 9:42 - 9:45
  V okviru takšnega pogleda na svet
  se priseljenci, ko pridejo v državo,
 • 9:45 - 9:48
  premaknejo iz zunanjosti v notranjost,
 • 9:48 - 9:51
  vendar ostanejo outsiderji.
 • 9:51 - 9:55
  Vsaka pravica ali sredstva,
  ki jih priseljenci prejmejo,
 • 9:55 - 9:59
  se štejejo kot darovi od nas,
  in ne kot pravice.
 • 9:59 - 10:04
  Zlahka ugotovimo, zakaj je
  takšen pogled na svet tako razširjen.
 • 10:04 - 10:08
  Krepi se v našem vsakodnevnem načinu
  govora, delovanja in obnašanja,
 • 10:08 - 10:11
  da ne omenjam zemljevidov
  z označenimi mejami v šolskih učilnicah.
 • 10:12 - 10:15
  Težava takšnega pogleda na svet je v tem,
  da ne ustreza načinu,
 • 10:15 - 10:18
  na katerega svet dejansko deluje
 • 10:18 - 10:20
  in na katerega je deloval v preteklosti.
 • 10:21 - 10:26
  Neoporečno je, da so ameriški delavci
  zgradili bogastvo v družbi,
 • 10:26 - 10:28
  a so ga tudi priseljenci,
 • 10:28 - 10:31
  predvsem v nepogrešljivih sektorjih
  ameriškega gospodarstva, v katerih
 • 10:31 - 10:34
  je zaposlenih le malo Američanov,
  kot je kmetijstvo.
 • 10:35 - 10:36
  Od ustanovitve ZDA
 • 10:36 - 10:41
  so bili Američani del
  ameriške delovne sile.
 • 10:42 - 10:47
  Ustanovili so seveda družbene institucije,
 • 10:47 - 10:49
  ki zagotavljajo pravice.
 • 10:49 - 10:51
  A tudi priseljenci so del tega.
 • 10:51 - 10:54
  Bili so prisotni pri vsakem
  večjem družbenem gibanju,
 • 10:54 - 10:57
  denimo za državljanske pravice
  in združevanje delavcev,
 • 10:57 - 11:00
  katerih cilj je bil razširiti
  pravice v družbi za vsakogar.
 • 11:00 - 11:04
  Tako so priseljenci že vključeni v boj
 • 11:04 - 11:07
  za pravice, demokracijo in svobodo.
 • 11:08 - 11:12
  In nenazadnje se Američani
  in drugi prebivalci razvitih držav
 • 11:12 - 11:15
  niso brigali zase
 • 11:15 - 11:17
  in niso ostali znotraj svojih meja.
 • 11:17 - 11:19
  Niso spoštovali meja drugih držav,
 • 11:19 - 11:21
  temveč so vkorakali v njih s svojo vojsko,
 • 11:21 - 11:24
  zasedli teritorije in vire
 • 11:24 - 11:28
  ter izvlekli ogromne dobičke
  iz številnih držav,
 • 11:28 - 11:29
  iz katerih prihajajo priseljenci.
 • 11:30 - 11:36
  Potemtakem so priseljenci
  dejansko že del ameriške moči.
 • 11:37 - 11:42
  Pri tej delitvi na notranjost
  in zunanjost v naših glavah
 • 11:42 - 11:45
  ne gre za to, ali bodo države,
  ki sprejemajo priseljence,
 • 11:45 - 11:47
  odprle vrata v notranjost.
 • 11:48 - 11:50
  Priseljenci so že del notranjosti.
 • 11:50 - 11:53
  Gre za to, ali bodo ZDA in druge države
 • 11:53 - 11:57
  priseljencem omogočile
  dostop do pravic in sredstev,
 • 11:57 - 12:01
  pri ustvarjanju katerih
  so delo in aktivizem priseljencev
 • 12:01 - 12:05
  ter njihove domovine igrali ključno vlogo.
 • 12:06 - 12:09
  S takšnim novim pogledom na svet
 • 12:09 - 12:13
  se lahko lotimo skupka novih,
  težkih in nujno potrebnih vprašanj,
 • 12:13 - 12:17
  ki so popolnoma drugačna od prejšnjih.
 • 12:17 - 12:21
  Ta vprašanja bodo morda premaknila meje
  debate o priseljencih.
 • 12:23 - 12:27
  Nova tri vprašanja se nanašajo
  na delavske pravice,
 • 12:27 - 12:28
  na odgovornost
 • 12:28 - 12:30
  in na enakopravnost.
 • 12:33 - 12:36
  Glede delavskih pravic
  se lahko vprašamo sledeče:
 • 12:36 - 12:41
  Kako obstoječa politika
  priseljencem otežuje obrambo
 • 12:41 - 12:43
  in dopušča izkorščanje,
 • 12:43 - 12:46
  jim niža plače, odvzema pravice
  in zaščito?
 • 12:47 - 12:50
  Ko delodajalci priseljencem grozijo
  z zbori, pripori in deportacijami,
 • 12:50 - 12:53
  vedo, da jih lahko izkoriščajo,
 • 12:53 - 12:55
  da jim lahko grozijo
  z izročitvijo migracijskemu uradu
 • 12:55 - 12:57
  če se bodo pritoževali.
 • 12:57 - 13:00
  Ko se delodajalci zavedajo,
 • 13:00 - 13:03
  da lahko terorizirajo priseljence,
  ker so brez osebnih dokumentov,
 • 13:04 - 13:06
  postanejo le-ti glavna tarča izkoriščanja,
 • 13:06 - 13:09
  kar vpliva ne samo
  na priseljenske delavce,
 • 13:09 - 13:11
  temveč tudi na ostale zaposlene.
 • 13:12 - 13:15
  Drugo vprašanje se nanaša na odgovornost.
 • 13:16 - 13:20
  Kako so bogate
  in vplivne države, kot je ZDA,
 • 13:20 - 13:22
  priseljencem oteževale in onemogočale,
 • 13:22 - 13:26
  da ostanejo v svojih domovinah?
 • 13:26 - 13:30
  Pobrati svoje stvari in zapustiti domovino
  je težko in nevarno,
 • 13:30 - 13:33
  vendar številni priseljenci enostavno
  ne morejo ostati doma,
 • 13:33 - 13:36
  če želijo preživeti.
 • 13:36 - 13:37
  Vojne, trgovinski sporazumi
 • 13:37 - 13:40
  in potrošniške navade,
  zakoreninjene v razvitih državah,
 • 13:40 - 13:45
  igrajo kjučno in uničevalno vlogo pri tem.
 • 13:45 - 13:49
  Kakšno odgovornost imajo Združene države,
 • 13:49 - 13:51
  Evropska unija in Kitajska --
 • 13:51 - 13:53
  največji onesnaževalci
  z ogljikom - do milijonov ljudi,
 • 13:53 - 13:58
  ki so zaradi globalnega segrevanja
  že zapustili svoje domove?
 • 14:00 - 14:03
  In nenazadnje si moramo zastaviti
  vprašanja glede enakopravnosti.
 • 14:04 - 14:08
  Globalna neenakost je
  mučen in rastoč problem.
 • 14:08 - 14:11
  Razlike v prihodkih in bogastvu
  so vedno večje med ljudmi po celem svetu.
 • 14:12 - 14:15
  Odločilni faktor pri določanju,
  ali je nekdo bogat ali reven,
 • 14:15 - 14:16
  je bolj kot karkoli to,
 • 14:16 - 14:18
  v kateri državi je nekdo rojen.
 • 14:18 - 14:21
  To se zdi odlično,
  če smo rojeni v bogati državi.
 • 14:21 - 14:26
  V resnici pa pomeni
  izredno nepravično razdelitev
 • 14:26 - 14:31
  možnosti za dolgo, zdravo
  in izpolnjeno življenje.
 • 14:31 - 14:34
  Ko priseljenci pošljejo denar ali dobrine
  domov družinam,
 • 14:34 - 14:37
  igrajo pomembno vlogo
  pri manjšanju teh razlik,
 • 14:37 - 14:39
  četudi to ni dovolj.
 • 14:40 - 14:43
  A naredijo več kot vsi
 • 14:43 - 14:45
  tuji svetovni programi pomoči skupaj.
 • 14:47 - 14:49
  Začeli smo z etnocentričnimi vprašanji,
 • 14:49 - 14:52
  ki so zaznamovali priseljence
  kot predmete,
 • 14:52 - 14:54
  kot drugačne
 • 14:54 - 14:55
  in kot parazite.
 • 14:56 - 14:59
  Kam nas lahko odpeljejo nova vprašanja,
  ki se nanašajo
 • 14:59 - 15:01
  ki se nanašajo
 • 15:01 - 15:02
  na odgovornost
 • 15:02 - 15:04
  in na enakopravnost?
 • 15:04 - 15:09
  Ta vprašanja zavračajo usmiljenje
  in vodijo v pravičnost.
 • 15:10 - 15:14
  Ta vprašanja zavračajo
  etnocentrično in nacionalistično delitev
 • 15:14 - 15:15
  na nas in njih.
 • 15:15 - 15:18
  Pomagala nas bodo pripraviti
  na prihajajoče težave
 • 15:18 - 15:23
  in težave, ki nas že pestijo,
  kot je globalno segrevanje.
 • 15:23 - 15:27
  Ne bo lahko ignorirati vprašanj,
  ki so bila prisotna do zdaj,
 • 15:27 - 15:30
  in se usmeriti k novim.
 • 15:30 - 15:32
  Gre za veliko spremembo
 • 15:32 - 15:36
  in širitev mej v nas samih.
 • 15:37 - 15:41
  Potrebni bodo razum,
  iznajdljivost in pogum.
 • 15:41 - 15:44
  Stara vprašanja so nas dolgo spremljala,
 • 15:44 - 15:47
  zato ne bodo kar tako izginila
 • 15:47 - 15:49
  in ne bodo izginila čez noč.
 • 15:50 - 15:52
  Tudi če nam uspe spremeniti vprašanja,
 • 15:52 - 15:54
  bodo odgovori na njih zapleteni,
 • 15:54 - 15:57
  zahtevali bodo
  požrtvovalnost in kompromise.
 • 15:58 - 16:02
  V svetu neenakosti bomo morali
  vedno biti pozorni na to,
 • 16:02 - 16:05
  kdo se lahko pridruži debati
 • 16:05 - 16:06
  in kdo ne.
 • 16:07 - 16:09
  A meje debate o priseljencih
 • 16:09 - 16:11
  se lahko premaknejo.
 • 16:11 - 16:14
  Na nas je, da jih premaknemo.
 • 16:15 - 16:16
  Hvala.
 • 16:16 - 16:19
  (Aplavz)
Title:
Spodletela debata o priseljencih v ZDA -- Kako lahko ustvarimo boljšo?
Speaker:
Paul A. Kramer
Description:

Kako je lahko debata o priseljencih v ZDA postala tako razdiralna? V tem informativnem govoru nam zgodovinar in avtor Paul A. Kramer predstavlja, kako delitev na insiderje in outsiderje dominira v debati o priseljenstvu med Američani. Hkrati predlaga skupek novih vprašanj na temo priseljenstva, s katerimi bi lahko spremenili tok debate o tem, čigava življenja, čigave pravice in čigavi uspehi so pomembni.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
16:31

Slovenian subtitles

Revisions