Slovenian subtitles

← Spodletela debata o priseljencih v ZDA -- Kako lahko ustvarimo boljšo?

Get Embed Code
27 Languages

Showing Revision 37 created 07/26/2020 by Nika Kotnik.

 1. Zadnje čase pogosto slišimo,
  da se je zrušil imigracijski sistem.
 2. Danes želim pokazati, da je spodletela
  debata o priseljencih,
 3. in predlagati nove načine, na katere
  lahko skupaj ustvarimo boljšo.
 4. S tem namenom bom predstavil
  nekaj novih vprašanj
 5. o priseljenstvu,
 6. Združenih državah Amerike
 7. in svetu.
 8. Vprašanja, ki bodo morda
  premaknila meje debate o priseljencih.
 9. Ne bom začel z vročo debato,
  ki se odvija trenutno,

 10. medtem ko so življenja in blaginja
  priseljencev v nevarnosti
 11. tako na ameriški meji kot drugod.
 12. Raje bom začel s svojo zgodbo
  s podiplomskega študija
 13. v New Jerseyju, kjer sem sredi 90-ih
  študiral ameriško zgodovino,
 14. ki jo zdaj poučujem kot profesor
  na Univerzi Vanderbilt
 15. v Nashvillu, Tennessee.
 16. Ko se nisem ukvarjal s študijem,
 17. včasih da bi se izognil
  pisanju disertacije,
 18. smo s prijatelji odšli v mesto
 19. in delili letake v neonski barvi,
  s katerimi smo protestirali
 20. proti zakonodaji, ki naj bi
  priseljencem odvzela pravice.
 21. Naši letaki so bili
  iskreni in dobronamerni,

 22. navedena dejstva so bila točna ...
 23. Vendar se zdaj zavedam,
  da so bila tudi sporna.
 24. Na letakih je pisalo:
 25. "Ne odvzemite priseljencem
  pravice do javnega šolstva,
 26. do zdravstvenih storitev,
  do mreže socialne varnosti.
 27. Trdo delajo.
 28. Plačujejo davke.
 29. Spoštujejo zakone.
 30. Socialnih storitev se poslužujejo
  redkeje od Američanov.
 31. Zelo radi bi se naučili angleščine
 32. in njihovi otroci služijo
  v ameriški vojski po vsem svetu."
 33. Takšne argumente slišimo seveda vsak dan.
 34. Priseljenci in njihovi zagovorniki
  se jih poslužujejo
 35. pri soočanju s tistimi, ki bi radi
  kratili pravice priseljencem
 36. ali jih celo izključili iz družbe.
 37. Do določene mere je popolnoma smiselno,
 38. da zagovorniki priseljencev uporabljajo
  takšne in podobne argumente.
 39. Vendar mislim, da imajo takšni argumenti

 40. dolgoročno, morda tudi kratkoročno,
  nasproten učinek.
 41. Zakaj?
 42. Ker je obramba sebe
  na nasprotnikovem ozemlju
 43. vedno težka bitka.
 44. Tako so bili naši letaki,
  ki smo jih delili,
 45. in tako so različice omenjenih argumentov,
  ki jih slišimo danes,
 46. nehote dejansko usmerjeni
  proti priseljencem.
 47. Do nasprotnega učinka smo delno prišli
 48. zaradi dojemanja priseljencev
  kot outsiderjev,
 49. namesto da bi jih videli kot ljudi,
  ki so že pomemben del družbe,
 50. kar bom poskušal predstaviti
  v naslednjih minutah.
 51. Tistim, ki so sovražno nastrojeni
  proti priseljencem, ksenofobom,
 52. je uspelo debato o priseljencih omejiti
 53. na tri glavna vprašanja.
 54. Prvo vprašanje se nanaša na to,
  ali so priseljenci uporabni.

 55. Kako lahko priseljence izkoristimo?
 56. Nas bodo naredili bogatejše in močnejše?
 57. Ksenofob bo na ta vprašanja
  odgovoril nikalno --
 58. priseljenci nam lahko ponudijo
  le malo ali nič.
 59. Pri drugem vprašanju gre za to,
  ali so priseljenci drugačni.

 60. Lahko priseljenci postanejo
  bolj podobni nam?
 61. So zmožni postati bolj podobni nam?
 62. So se sposobni asimilirati?
 63. Se želijo asimilirati?
 64. Tudi na ta vprašanja bi ksenofob
  odgovoril nikalno -
 65. priseljenci so nespremenljivo
  drugačni od nas in manjvredni.
 66. In tretje vprašanje se glasi,
  ali so priseljenci paraziti.

 67. So nevarni za nas?
  Bodo izrabili naše vire?
 68. V tem primeru bo ksenofob
  odgovoril pritrdilno --
 69. priseljenci predstavljajo nevarnost za nas
  in črpajo naše bogastvo.
 70. Menim, da so ta tri vprašanja
  in sovražen odziv ksenofobov na njih
 71. postavili glavne okvire
  za debato o priseljencih.
 72. Ta vprašanja so sama po sebi usmerjena
  proti priseljencem in etnocentrična.
 73. Nastala so na podlagi hierarhične delitve
  na insiderje in outsiderje,
 74. na nas in njih,
 75. pri čemer smo pomembni samo mi,
 76. oni ne.
 77. In poleg kroga zavzetih etnocentrikov
 78. daje tem vprašanjem moč in zagon
 79. način, na katerega prodirajo v vsakdanjik
  kot navidezno neškodljiv občutek
 80. nacionalne pripadnosti,
 81. ki se aktivira, krepi
 82. in nazadnje razvname.
 83. Etnocentriki se zavežejo
  k močnemu razlikovanju

 84. med insiderji in outsiderji.
 85. Takšno razlikovanje je v osnovi način,
  kako se narodi definirajo.
 86. Razkol med insiderji in outsiderji,
 87. ki je pogosto najmočneje povezan
  z raso in religijo,
 88. se lahko vedno še bolj
  poglobi in izkoristi.
 89. In tako se lahko vpliv
  etnocentričnega pristopa razširi
 90. ne samo med tistimi, ki se imajo
  za protipriseljensko nastrojene,
 91. temveč presentljivo tudi med nekaterimi,
  ki ne zavračajo priseljencev.
 92. Ko denimo zagovorniki pravic priseljencev
 93. odgovarjajo na vprašanja,
  ki jih postavljajo etnocentriki,
 94. se jih resno lotijo.
 95. To pomeni, da ta vprašanja sprejmejo
  in s tem do določene mere
 96. tudi protipriseljensko naravnanost,
  ki se skriva za njimi.
 97. Ko resno obravnavamo ta vprašanja,
 98. nevede podpiramo
  ozke in izključujoče okvirje
 99. debate o priseljencih.
 100. Kako smo prišli do tega?

 101. Kako je to postal glavni način
  pogovora o priseljenstvu?
 102. Za to je treba poznati ozadje,
 103. pri tem nam bo pomagalo
  moje znanje iz zgodovine.
 104. V prvem stoletju ameriške neodvisnosti,
 105. je država naredila zelo malo
  pri omejevanju priseljevanja.
 106. Pravzaprav so se številni politiki
  in delodajalci
 107. močno trudili,
  da bi zaposlili priseljence,
 108. ki bi zgradili industrijo
 109. in delali kot naseljenci
  ter prevzeli kontinent.
 110. Po koncu ameriške državljanske vojne
 111. pa so bili vedno glasnejši in močnejši
  glasovi etnocentrikov.
 112. Priseljenci iz Azije, Latinske Amerike,
  s Karibov in iz Evrope,
 113. ki so kopali ameriške kanale,
 114. kuhali Američanom večerje,
 115. bojevali njihove bitke
 116. in zvečer spravljali njihove otroke spat,
 117. so bili soočeni z novo
  in intenzivno ksenofobijo.
 118. Ta je zaznamovala priseljence
  kot stalne outsiderje,
 119. katerim ni dovoljeno postati insiderji.
 120. Do srede 20-ih let 20. stoletja
  so etnocentriki dosegli zmago

 121. s sprejemanjem rasističnih zakonov,
 122. ki so izobčili ogromno število
  ranljivih priseljencev in beguncev.
 123. Priseljenci in njihovi zavezniki
  so se branili na vso moč,
 124. vendar so naleteli na odpor
 125. in se na nek način ujeli
  v etnocentrično mrežo.
 126. Ko so ksenofobi trdili,
  da so priseljenci neuporabni,
 127. so zagovorniki priseljencev
  trdili nasprotno.
 128. Ko so ksenofobi obtožili priseljence,
  da so drugačni,
 129. so zagovorniki obljubili,
  da se bodo asimilirali.
 130. Ko so ksenofobi označili priseljence
  za nevarne parazite,
 131. so zagovorniki poudarili
  lojalnost in poslušnost priseljencev,
 132. njihovo trdo delo in njihovo gospodarnost.
 133. Tudi ko so zagovorniki
  odprli vrata priseljencem,
 134. so jih številni imeli za outsiderje,
  ki jih je treba pomilovati in rešiti,
 135. jih postaviti na noge
 136. in tolerirati,
 137. nikoli pa niso bili enakovredno vključeni
  v pravice in bili spoštovani.
 138. Po drugi svetovni vojni,
  predvsem od sredine 60-ih do danes,

 139. so priseljenci in zagovorniki
  spremenili tok dogajanja,
 140. s prekinitvijo omejitve
  iz sredine 20. stoletja
 141. in vzpostavitvijo novega sistema,
  ki postavlja na prvo mesto
 142. združitev družin, sprejem beguncev
 143. in sprejem priseljencev
  s posebnimi kompetencami.
 144. A kljub temu
 145. jim ni uspelo bistveno spremeniti
  toka debate,
 146. zato je ostala vpeta v istem okviru,
 147. pripravljena na ponovno obravnavo,
  ko pridemo do kritičnega trenutka.
 148. Ta debata je spodletela.
 149. Stara vprašanja
  so škodljiva in razdiralna.
 150. Kako bomo torej naredili korak naprej
  od te debate

 151. do takšne, ki nas bo morebiti popeljala
  v svet, ki je bolj pravičen,
 152. bolj pošten,
 153. bolj varen?
 154. Menim, da moramo narediti
 155. eno najtežjih stvari,
  ki jih lahko naredi družba:
 156. premakniti moramo meje tega,
  kdo velja,
 157. čigavo življenje, čigave pravice
 158. in čigavi uspehi štejejo.
 159. Premakniti moramo meje.
 160. Premakniti moramo meje nas.
 161. Da bi to dosegli, moramo najprej vzeti
  pod drobnogled pogled na svet,
 162. ki je široko razširjen,
  a izredno pomanjkljiv.
 163. V skladu s tem pogledom na svet
 164. obstaja notranjost znotraj državnih meja,
  znotraj naroda,
 165. kjer živimo, delamo in se brigamo zase.
 166. In obstaja zunanjost --
  to je vsepovsod drugod.
 167. V okviru takšnega pogleda na svet
  se priseljenci, ko pridejo v državo,
 168. premaknejo iz zunanjosti v notranjost,
 169. vendar ostanejo outsiderji.
 170. Vsaka pravica ali sredstva,
  ki jih priseljenci prejmejo,
 171. se štejejo kot darovi od nas,
  in ne kot pravice.
 172. Zlahka ugotovimo, zakaj je
  takšen pogled na svet tako razširjen.

 173. Krepi se v našem vsakodnevnem načinu
  govora, delovanja in obnašanja,
 174. da ne omenjam zemljevidov
  z označenimi mejami v šolskih učilnicah.
 175. Težava takšnega pogleda na svet je v tem,
  da ne ustreza načinu,
 176. na katerega svet dejansko deluje
 177. in na katerega je deloval v preteklosti.
 178. Neoporečno je, da so ameriški delavci
  zgradili bogastvo v družbi,
 179. a so ga tudi priseljenci,
 180. predvsem v nepogrešljivih sektorjih
  ameriškega gospodarstva, v katerih
 181. je zaposlenih le malo Američanov,
  kot je kmetijstvo.
 182. Od ustanovitve ZDA
 183. so bili Američani del
  ameriške delovne sile.
 184. Ustanovili so seveda družbene institucije,
 185. ki zagotavljajo pravice.
 186. A tudi priseljenci so del tega.
 187. Bili so prisotni pri vsakem
  večjem družbenem gibanju,
 188. denimo za državljanske pravice
  in združevanje delavcev,
 189. katerih cilj je bil razširiti
  pravice v družbi za vsakogar.
 190. Tako so priseljenci že vključeni v boj
 191. za pravice, demokracijo in svobodo.
 192. In nenazadnje se Američani
  in drugi prebivalci razvitih držav

 193. niso brigali zase
 194. in niso ostali znotraj svojih meja.
 195. Niso spoštovali meja drugih držav,
 196. temveč so vkorakali v njih s svojo vojsko,
 197. zasedli teritorije in vire
 198. ter izvlekli ogromne dobičke
  iz številnih držav,
 199. iz katerih prihajajo priseljenci.
 200. Potemtakem so priseljenci
  dejansko že del ameriške moči.
 201. Pri tej delitvi na notranjost
  in zunanjost v naših glavah
 202. ne gre za to, ali bodo države,
  ki sprejemajo priseljence,
 203. odprle vrata v notranjost.
 204. Priseljenci so že del notranjosti.
 205. Gre za to, ali bodo ZDA in druge države
 206. priseljencem omogočile
  dostop do pravic in sredstev,
 207. pri ustvarjanju katerih
  so delo in aktivizem priseljencev
 208. ter njihove domovine igrali ključno vlogo.
 209. S takšnim novim pogledom na svet
 210. se lahko lotimo skupka novih,
  težkih in nujno potrebnih vprašanj,
 211. ki so popolnoma drugačna od prejšnjih.
 212. Ta vprašanja bodo morda premaknila meje
  debate o priseljencih.
 213. Nova tri vprašanja se nanašajo
  na delavske pravice,
 214. na odgovornost
 215. in na enakopravnost.
 216. Glede delavskih pravic
  se lahko vprašamo sledeče:

 217. Kako obstoječa politika
  priseljencem otežuje obrambo
 218. in dopušča izkorščanje,
 219. jim niža plače, odvzema pravice
  in zaščito?
 220. Ko delodajalci priseljencem grozijo
  z zbori, pripori in deportacijami,
 221. vedo, da jih lahko izkoriščajo,
 222. da jim lahko grozijo
  z izročitvijo migracijskemu uradu
 223. če se bodo pritoževali.
 224. Ko se delodajalci zavedajo,
 225. da lahko terorizirajo priseljence,
  ker so brez osebnih dokumentov,
 226. postanejo le-ti glavna tarča izkoriščanja,
 227. kar vpliva ne samo
  na priseljenske delavce,
 228. temveč tudi na ostale zaposlene.
 229. Drugo vprašanje se nanaša na odgovornost.

 230. Kako so bogate
  in vplivne države, kot je ZDA,
 231. priseljencem oteževale in onemogočale,
 232. da ostanejo v svojih domovinah?
 233. Pobrati svoje stvari in zapustiti domovino
  je težko in nevarno,
 234. vendar številni priseljenci enostavno
  ne morejo ostati doma,
 235. če želijo preživeti.
 236. Vojne, trgovinski sporazumi
 237. in potrošniške navade,
  zakoreninjene v razvitih državah,
 238. igrajo kjučno in uničevalno vlogo pri tem.
 239. Kakšno odgovornost imajo Združene države,
 240. Evropska unija in Kitajska --
 241. največji onesnaževalci
  z ogljikom - do milijonov ljudi,
 242. ki so zaradi globalnega segrevanja
  že zapustili svoje domove?
 243. In nenazadnje si moramo zastaviti
  vprašanja glede enakopravnosti.

 244. Globalna neenakost je
  mučen in rastoč problem.
 245. Razlike v prihodkih in bogastvu
  so vedno večje med ljudmi po celem svetu.
 246. Odločilni faktor pri določanju,
  ali je nekdo bogat ali reven,
 247. je bolj kot karkoli to,
 248. v kateri državi je nekdo rojen.
 249. To se zdi odlično,
  če smo rojeni v bogati državi.
 250. V resnici pa pomeni
  izredno nepravično razdelitev
 251. možnosti za dolgo, zdravo
  in izpolnjeno življenje.
 252. Ko priseljenci pošljejo denar ali dobrine
  domov družinam,
 253. igrajo pomembno vlogo
  pri manjšanju teh razlik,
 254. četudi to ni dovolj.
 255. A naredijo več kot vsi
 256. tuji svetovni programi pomoči skupaj.
 257. Začeli smo z etnocentričnimi vprašanji,

 258. ki so zaznamovali priseljence
  kot predmete,
 259. kot drugačne
 260. in kot parazite.
 261. Kam nas lahko odpeljejo nova vprašanja,
  ki se nanašajo
 262. ki se nanašajo
 263. na odgovornost
 264. in na enakopravnost?
 265. Ta vprašanja zavračajo usmiljenje
  in vodijo v pravičnost.
 266. Ta vprašanja zavračajo
  etnocentrično in nacionalistično delitev
 267. na nas in njih.
 268. Pomagala nas bodo pripraviti
  na prihajajoče težave
 269. in težave, ki nas že pestijo,
  kot je globalno segrevanje.
 270. Ne bo lahko ignorirati vprašanj,
  ki so bila prisotna do zdaj,

 271. in se usmeriti k novim.
 272. Gre za veliko spremembo
 273. in širitev mej v nas samih.
 274. Potrebni bodo razum,
  iznajdljivost in pogum.
 275. Stara vprašanja so nas dolgo spremljala,
 276. zato ne bodo kar tako izginila
 277. in ne bodo izginila čez noč.
 278. Tudi če nam uspe spremeniti vprašanja,
 279. bodo odgovori na njih zapleteni,
 280. zahtevali bodo
  požrtvovalnost in kompromise.
 281. V svetu neenakosti bomo morali
  vedno biti pozorni na to,
 282. kdo se lahko pridruži debati
 283. in kdo ne.
 284. A meje debate o priseljencih
 285. se lahko premaknejo.
 286. Na nas je, da jih premaknemo.
 287. Hvala.

 288. (Aplavz)