Dutch subtitles

← Er is iets mis met het debat rondom immigratie -- zó kunnen we het verbeteren

Get Embed Code
27 Languages

Showing Revision 35 created 05/12/2020 by Axel Saffran.

 1. Je hoort tegenwoordig vaak dat
  er iets mis is met het immigratiesysteem.
 2. Ik stel dat er iets mis is
  met onze immigratie conversatie
 3. en ik heb een voorstel hoe we daar
  samen verbetering in kunnen brengen.
 4. En om dat te doen, ga ik
  nieuwe vragen voorstellen
 5. over immigratie,
 6. de Verenigde Staten
 7. en de wereld,
 8. vragen die wellicht de grenzen van
  het immigratiedebat gaan verleggen.
 9. Ik doe niet mee met de verhitte discussie
  die op dit moment gevoerd wordt,

 10. terwijl er levens en het welzijn
  van immigranten in gevaar komen
 11. aan de grens van de VS en ver daarbuiten.
 12. In plaats daarvan begin ik met mezelf
  tijdens mijn masteropleiding
 13. in New Jersey midden jaren 90 als
  student Amerikaanse geschiedenis.
 14. Dat onderwijs ik momenteel
  aan de Vanderbilt University
 15. in Nashville, Tennessee.
 16. Als ik niet aan de studie was,
 17. of als ik niet aan
  mijn scriptie wilde werken,
 18. gingen mijn vrienden en ik de stad in
 19. met flyers in neonkleuren,
  om tegen wetgeving te protesteren
 20. die dreigde om rechten
  van immigranten weg te nemen.
 21. Onze flyers waren oprecht,
  ze waren goedbedoeld,

 22. ze waren feitelijk juist ...
 23. Maar ik weet nu dat ze
  ook problematisch waren.
 24. Dit stond erop:
 25. "Ontzeg immigranten niet
  het recht op openbaar onderwijs,
 26. op medische dienstverlening,
  op het sociale vangnet.
 27. Ze werken hard.
 28. Ze betalen belastingen.
 29. Ze houden zich aan de wet.
 30. Ze gebruiken het sociale vangnet
  minder dan Amerikanen.
 31. Ze willen heel graag Engels leren,
 32. en hun kinderen dienen wereldwijd
  in het Amerikaanse leger."
 33. Nu zijn dit argumenten
  die we elke dag horen.
 34. Immigranten en hun voorvechters
  gebruiken ze
 35. in hun confrontatie met diegenen
  die immigranten hun rechten ontzeggen
 36. of ze zelfs van de samenleving
  willen buitensluiten.
 37. En tot op zekere hoogte,
  is dat ook heel logisch
 38. dat dit het soort claims zijn waar
  voorvechters van immigranten voor kiezen.
 39. Maar op langere termijn,
  en misschien zelfs wel op korte termijn,

 40. denk ik dat deze argumenten
  averechts kunnen werken.
 41. Waarom?
 42. Omdat het altijd een moeilijk gevecht is
 43. om jezelf te verdedigen
  op het terrein van je opponent.
 44. En, ongewild, speelden wij met de handouts
  die mijn vrienden en ik uitdeelden
 45. en de versies van de argumenten
  die we vandaag de dag horen
 46. in de kaarten
  van de anti-immigranten.
 47. We speelden hen in de kaarten
  deels door te suggereren
 48. dat immigranten buitenstaanders waren
 49. in plaats van, zoals ik hoop
  aan te tonen in een paar minuten,
 50. mensen die al,
  in belangrijke mate, insiders zijn.
 51. Het zijn diegenen die vijandig staan
  tegenover immigranten, de autochtonen,
 52. die erin geslaagd zijn
  om het immigratiedebat vorm te geven
 53. rondom drie hoofdvragen.
 54. Ten eerste is er de vraag of immigranten
  'nuttige hulpmiddelen' kunnen zijn.

 55. Hoe kunnen wij immigranten gebruiken?
 56. Zullen ze ons rijker en sterker maken?
 57. Het antwoord van de autochtonen
  op deze vraag is nee,
 58. immigranten hebben
  weinig tot niks te bieden.
 59. De tweede vraag is
  of immigranten 'anderen' zijn.

 60. Kunnen immigranten meer worden zoals wij?
 61. Zijn ze in staat om
  meer te worden zoals wij?
 62. Zijn ze in staat om te integreren?
 63. Zijn ze bereid om te integreren?
 64. Opnieuw is het antwoord
  van de autochtoon nee,
 65. immigranten zijn blijvend anders
  dan wij en zijn inferieur aan ons.
 66. En de derde vraag is of
  immigranten parasieten zijn.

 67. Zijn ze gevaarlijk voor ons?
  En zullen ze onze middelen uitputten?
 68. Hier is het antwoord
  van de autochtoon: ja en ja.
 69. Immigranten zijn een bedreiging
  en ze tasten onze welvaart aan.
 70. Ik zou zeggen dat deze drie vragen en
  het achterliggende autochtone sentiment
 71. erin geslaagd zijn om het
  immigratiedebat vorm te geven.
 72. Deze vragen zijn in hun kern
  anti-immigrant en autochtoon,
 73. gebaseerd op een soort van hiërarchische
  verdeling van insiders en outsiders.
 74. zij en wij,
 75. en waar alleen wij er toe doen,
 76. en zij niet.
 77. En wat deze vragen tractie en kracht geeft
 78. buiten de kring van
  gecommitteerde autochtonen,
 79. is de manier waarop ze op een alledaagse,
  ogenschijnlijk onschuldige manier
 80. de nationale samenhorigheid aanspreken
 81. deze activeren, haar verhogen
 82. en aanwakkeren.
 83. Autochtonen zijn bereid om
  een groot onderscheid te maken

 84. tussen insiders en outsiders.
 85. Maar het onderscheid zelf vormt het hart
  waarop landen zichzelf definiëren.
 86. De scheuren tussen
  wat binnen en buiten is,
 87. die vaak het diepste zijn
  langs de lijnen van ras en religie,
 88. zijn er altijd om verder verdiept
  en geëxploiteerd te worden.
 89. Dat biedt de autochtone benadering
  potentieel weerklank
 90. verder dan diegenen die zichzelf
  als anti-immigrant beschouwen,
 91. en opvallend genoeg, zelfs bij sommigen
  die zichzelf als pro-immigrant zien.
 92. Bijvoorbeeld, wanneer
  voorstanders van de Immigrants Act
 93. deze vragen beantwoorden
  die de autochtonen stellen,
 94. dan nemen ze die serieus.
 95. Ze rechtvaardigen die vragen
  en, tot op zekere hoogte,
 96. de anti-immigrant aannames
  die eraan ten grondslag liggen.
 97. Wanneer we deze vragen serieus nemen,
  dan benadrukken we,
 98. zonder het zelf te weten,
  de gesloten, beperkende grenzen
 99. van de immigratie-conversatie.
 100. Hoe zijn we hier gekomen?

 101. Hoe komt het dat dit is
  hoe we over immigratie praten?
 102. Ik zal wat achtergrond schetsen
 103. met hulp van mijn geschiedenistraining.
 104. Tijdens de eerste eeuw
  van de VS als onafhankelijk land,
 105. werd er vrij weinig gedaan om immigratie
  op landelijk niveau te beperken.
 106. Sterker nog, beleidsmakers
  en werkgevers werkten hard
 107. om immigranten te recruiteren
 108. om de industrie op te bouwen
 109. en om als kolonisten
  het continent te confisqueren.
 110. Maar na de burgeroorlog
 111. nam de stem van de autochtonen
  toe in volume en kracht.
 112. De Aziatische, Latijns Amerikaanse,
  Caribische en Europese immigranten
 113. die voor de Amerikanen kanalen groeven,
 114. hun avondeten klaarmaakten,
 115. hun oorlogen voerden
 116. en hun kinderen 's avonds
  naar bed brachten
 117. werden bekeken met een
  hernieuwde en intense xenophobie,
 118. die immigranten afschildert
  als permanente outsiders
 119. die nooit toegestaan moet worden
  om insiders te worden.
 120. Rond de mid jaren 20
  hadden de autochtonen gewonnen,

 121. en werden racistische wetten opgesteld
 122. die onnoemelijke aantallen kwetsbare
  immigranten en vluchtelingen buitensloten.
 123. Immigranten en hun medestanders
  probeerden zich hier tegen te verweren,
 124. maar werden in de verdediging gedwongen,
 125. in zekere zin gevangen binnen
  door autochtonen geschapen kaders.
 126. Als autochtonen zeiden
  dat immigranten niet nuttig waren,
 127. dan zeiden hun bondgenoten,
  dat zijn ze wel.
 128. Als autochtonen immigranten
  beschuldigden dat ze anders waren,
 129. beloofden hun bondgenoten
  dat ze zouden integreren.
 130. Als autochtonen immigranten aanvielen
  dat ze gevaarlijke parasieten waren,
 131. benadrukten hun bondgenoten
  hun loyaliteit, hun gehoorzaamheid,
 132. hun harde werk en hun spaarzaamheid.
 133. Zelfs terwijl voorstanders
  immigranten verwelkomden,
 134. zagen velen hen nog als outsiders
  waar je medelijden mee moest hebben,
 135. die gered moesten worden, opgebeurd
 136. en getolereerd,
 137. maar die nooit volledig werden toegelaten
  als gelijken in rechten en respect.
 138. Na de Tweede Wereldoorlog, en vooral
  vanaf de midden jaren 60 tot recent,

 139. keerden immigranten en hun
  bondgenoten het tij,
 140. verwierpen de restricties
  van de mid twintigste eeuw
 141. en in plaats daarvan kwam een systeem
  dat gezinshereniging prioritiseerde,
 142. de toelating van vluchtelingen
 143. en de toelating van diegenen met
  speciale vaardigheden.
 144. Maar zelfs toen
 145. lukte het hun niet om het debat
  fundamenteel te veranderen,
 146. en dus bleef dat kader in stand,
 147. klaar om nu als een stuiptrekking
  weer de kop op te steken.
 148. Met die conversatie is iets mis.
 149. De oude vragen
  zijn schadelijk en zaaien verdeeldheid.
 150. Hoe komen we nu van die conversatie

 151. naar ééntje die ons dichter brengt bij
  een wereld die rechtvaardiger is,
 152. billijker,
 153. die veiliger is?
 154. Naar mijn mening is wat we moeten doen
 155. één van de moeilijkste dingen
  die een maatschappij kan doen:
 156. nieuwe grenzen trekken over wie meetelt,
 157. wiens leven, wiens rechten
 158. en wiens welvaren belangrijk is.
 159. We moeten de grenzen opnieuw trekken.
 160. We moeten ONZE grenzen opnieuw trekken.
 161. Daarvoor moeten we een alomheersende
  opvatting ter discussie stellen,
 162. een opvatting met serieuze tekortkomingen.
 163. Volgens die opvatting
 164. bestaat er zoiets als binnen de
  nationale grenzen, binnen een land,
 165. dat is waar wij wonen, werken
  en ons met onze eigen zaken bemoeien.
 166. En dan heb je buiten;
  dat is waar alle anderen zijn.
 167. Als volgens die opvatting
  immigranten het land binnenkomen,
 168. dan gaan ze van buiten naar binnen,
 169. maar blijven buitenstaanders.
 170. Elke macht of middelen die ze ontvangen
 171. zijn geschenken van ons
  in plaats van rechten.
 172. Het is niet moeilijk te begrijpen waarom
  dit zo'n alomheersende opvatting is.

 173. We benadrukken het in hoe
  we praten en ons gedragen.
 174. tot en met de landkaarten
  die we in onze klaslokalen ophangen.
 175. Het probleem met deze opvatting is
  dat ze gewoonweg niet overeenkomt
 176. met hoe de wereld functioneert,
 177. en hoe ze vroeger functioneerde.
 178. Natuurlijk, Amerikaanse werknemers hebben
  welvaart opgebouwd in de maatschappij.
 179. Maar immigranten ook,
 180. met name in onmisbare delen
  van de Amerikaanse economie
 181. en waar weinig Amerikanen werken,
  zoals landbouw.
 182. Sinds het ontstaan van de natie,
 183. zijn Amerikanen onderdeel geweest van
  de Amerikaanse arbeidskrachten.
 184. Natuurlijk, Amerikanen hebben
  maatschappelijke instellingen opgericht
 185. die rechten garanderen.
 186. Maar immigranten ook.
 187. Ze waren er gedurende elke
  belangrijke maatschappelijke beweging,
 188. zoals burgerrechten en
  de organisatie van arbeid,
 189. en streden om ieders rechten in de
  maatschappij uit te breiden.
 190. Immigranten zijn dus al
  onderdeel van de strijd
 191. voor rechten, democratie en vrijheid.
 192. En tot slot, Amerikanen en andere burgers
  van het noordelijk halfrond

 193. hebben zich niet alleen met
  hun eigen zaken bemoeid,
 194. ze zijn niet binnen
  hun eigen grenzen gebleven.
 195. Ze hebben de landsgrenzen
  niet gerespecteerd.
 196. Ze zijn de wereld in getrokken
  met hun legers,
 197. ze hebben gebieden en middelen overgenomen
 198. en enorme winsten onttrokken
  aan veel van de landen
 199. waar immigranten vandaan komen.
 200. In die zin, zijn vele immigranten al
  onderdeel van de Amerikaanse macht
 201. Met deze andere kaart van binnen
  en buiten in gedachten,
 202. is het niet de vraag
  of de ontvangende landen
 203. de immigranten toe zullen laten.
 204. Ze zijn er namelijk al.
 205. De vraag is of de Verenigde Staten
  en andere landen
 206. immigranten toegang gaan geven
  tot de rechten en middelen
 207. die hun werk, hun activisme en
  hun thuislanden
 208. in belangrijke mate hebben
  geholpen te creëren.
 209. Met deze nieuwe kaart in gedachten,
 210. kunnen we ons richten op een nieuwe reeks
  van moeilijke, dringend nodige vragen,
 211. fundamenteel andere vragen dan
  die we eerder gesteld hebben --
 212. vragen die mogelijkerwijs de grenzen
  van het immigratiedebat verleggen.
 213. Onze drie vragen zijn
  over werknemersrechten
 214. over verantwoordelijkheid
 215. en over gelijkheid.
 216. Ten eerste moeten we vragen
  naar werknemersrechten.

 217. Hoe maakt bestaand beleid het moeilijker
  voor immigranten zichzelf te verweren
 218. en makkelijker om uitgebuit te worden,
 219. met lonen, rechten en bescherming
  die voor iedereen achteruitgaan?
 220. Als immigranten bedreigd worden met
  razzia's, opsluiting en deportatie,
 221. weten werkgevers dat
  ze dat kunnen misbruiken,
 222. dat hen verteld kan worden
  dat als ze terugvechten,
 223. ze overgedragen worden
  aan de immigratiedienst.
 224. Als werkgevers weten
 225. dat ze een immigrant kunnen terroriseren
  met zijn gebrek aan papieren,
 226. dan is een werknemer
  extreem exploiteerbaar,
 227. en dat heeft niet alleen invloed
  op gastarbeiders
 228. maar op alle arbeiders.
 229. Ten tweede moeten we
  vragen stellen over verantwoordelijkheid.

 230. Welke rol hebben rijke, machtige
  landen zoals de Verenigde Staten
 231. gespeeld in het moeilijk of
  onmogelijk maken
 232. voor immigranten om in
  hun thuisland te blijven?
 233. Je boeltje oppakken en je land verlaten
  is moeilijk en gevaarlijk,
 234. maar veel immigranten hebben simpelweg
  geen optie om thuis te blijven
 235. als ze willen overleven.
 236. Oorlogen, handelsverdragen
 237. en consumptiegewoonten
  in het noordelijke halfrond
 238. spelen een belangrijke
  en verwoestende rol hier.
 239. Welke verantwoordelijkheid hebben
  de Verenigde Staten,
 240. de Europese Unie en China --
 241. de grootste uitstoters van koolstof --
 242. naar de miljoenen van mensen die ontheemd
  zijn door de opwarming van de aarde?
 243. En als derde, moeten we
  vragen stellen over gelijkheid.

 244. Mondiale ongelijkheid is een schrijnend,
  toenemend probleem.
 245. Inkomens- en welvaartsverschillen
  nemen toe in de wereld.
 246. Of je rijk of arm bent,
  wordt in toenemende mate
 247. meer nog dan wat ook,
 248. bepaald door waar je geboren bent,
 249. en dat mag geweldig lijken
  als je uit een welvarend land komt.
 250. Maar het betekent in feite
  een totaal onrechtvaardige verdeling
 251. van de kansen op een lang,
  gezond, bevredigend leven.
 252. Als immigranten geld of producten
  naar familie thuis sturen,
 253. speelt dat een aanzienlijke rol
  om die verschillen te verkleinen,
 254. al is het een onvolledige rol.
 255. Het draagt meer bij dan
  alle ontwikkelingshulpprogramma's
 256. in de wereld bij elkaar.
 257. We begonnen met de vragen van
  de autochtonen,

 258. over immigranten als hulpmiddelen,
 259. als anderen
 260. en als parasieten.
 261. Waarheen zouden deze nieuwe vragen
  over werknemersrechten,
 262. over verantwoordelijkheid
 263. en over gelijkheid
 264. ons kunnen leiden?
 265. Deze vragen verwerpen medelijden,
  en omarmen rechtvaardigheid.
 266. Deze vragen verwerpen de autochtone
  en nationalistische verdeling
 267. tussen ons en hun.
 268. Ze helpen ons ons voor te bereiden
  op de problemen die komen gaan
 269. en problemen zoals de opwarming van de
  aarde waar we al mee te maken hebben.
 270. Het zal niet makkelijk zijn ons af te
  keren van de vragen die we hebben gesteld

 271. en nieuwe vragen te stellen.
 272. Het is geen geringe uitdaging
 273. om onze eigen grenzen
  onder ogen te zien en te verleggen.
 274. Het zal verstand,
  vindingrijkheid en moed vragen.
 275. De oude vragen zijn er al zo lang,
 276. die zullen niet zomaar vanzelf weggaan,
 277. en het kon nog wel een tijdje duren.
 278. Zelfs als het lukt om
  de vragen te veranderen,
 279. dan zullen de antwoorden
  ingewikkeld zijn,
 280. en zullen opofferingen
  en compromissen vergen.
 281. En in een ongelijke wereld,
  zullen we altijd moeten letten
 282. op de vraag wie er de macht heeft
  om met het debat mee te doen
 283. en wie niet.
 284. Maar de grenzen van het
  immigratiedebat
 285. kunnen opgeschoven worden.
 286. Het is aan ons allemaal
  om ze op te schuiven.
 287. Dank je wel.

 288. (Applaus)