Return to Video

گفتمان مهاجرت ما معیوب است - نحوه ی بهتر کردن آن اینجاست

 • 0:00 - 0:05
  ما اغلب این روزها می شنویم که
  سیستم مهاجرت از کار افتاده.
 • 0:05 - 0:10
  امروز می خواهم قضیه را اینگونه مطرح کنم
  که «گفتمان» مهاجرت ما معیوب است
 • 0:10 - 0:14
  و راه هایی پیشنهاد دهم که با هم
  شاید بتوانیم گفتمانی بهتر ایجاد کنیم.
 • 0:15 - 0:18
  برای انجام آن، قصد دارم سوالات جدیدی بپرسم
 • 0:18 - 0:19
  درباره مهاجرت،
 • 0:19 - 0:20
  ایالات متحده
 • 0:20 - 0:22
  و جهان؛
 • 0:22 - 0:27
  سوالاتی که شاید
  مرزهای بحث مهاجرت را جا به جا کند.
 • 0:27 - 0:32
  قصد ندارم با بحث و جدلهای تبداری که
  در حال حاضر داریم، شروع کنم،
 • 0:32 - 0:36
  حتی با اینکه زندگی و رفاه مهاجران
  در مرز آمریکا و بسیار فراتر از آن
 • 0:36 - 0:39
  در معرض خطر قرار گرفته.
 • 0:40 - 0:42
  در عوض، قصد دارم از خودم
  شروع کنم در دوره کارشناسی ارشد
 • 0:42 - 0:46
  در نیوجرسی در اواسط دهه۱۹۹۰ که
  با جدیت در حال خواندن تاریخ آمریکا بودم،
 • 0:46 - 0:49
  همان چیزی که در حال حاضر به عنوان استاد
  در دانشگاه وندربیلت تدریس می کنم
 • 0:49 - 0:51
  در نشویل ، تنسی.
 • 0:52 - 0:53
  و زمانی که درس نمی خواندم،
 • 0:53 - 0:55
  گاهی برای اجتناب از نوشتن پایان نامه ام،
 • 0:55 - 0:58
  من و دوستانم به شهر می رفتیم
 • 0:58 - 1:03
  برایی توزیع آگهی های نئونی رنگ،
  در اعتراض به قانون
 • 1:03 - 1:07
  که تهدیدی بود برای
  از بین بردن حقوق مهاجران.
 • 1:07 - 1:10
  آگهی های ما خالصانه بودند،
  منظور خوبی داشتند
 • 1:10 - 1:13
  آنها حقیقتا درست بودند
 • 1:13 - 1:15
  اما حالا می فهمم که آنها همچنین
  به نوعی مشکل ساز بودند.
 • 1:16 - 1:17
  پیامشان این بود:
 • 1:17 - 1:21
  « از مهاجران حق دریافت آموزش عمومی،
 • 1:21 - 1:24
  خدمات پزشکی،
  شبکه تامین اجتماعی را سلب نکنید.
 • 1:24 - 1:26
  آنها سخت کار می کنند.
 • 1:26 - 1:28
  مالیات می پردازند.
 • 1:28 - 1:29
  مطیع قانون هستند.
 • 1:29 - 1:32
  آنها کمتر از آمریکایی ها
  از خدمات اجتماعی استفاده می کنند.
 • 1:33 - 1:35
  آن ها مشتاق اند زبان انگلیسی را یاد بگیرند
 • 1:35 - 1:40
  و فرزندان آنها در ارتش آمریکا
  در سراسر دنیا خدمت می کنند.»
 • 1:40 - 1:44
  حالا البته، این ها بحث هایی هستند که
  هر روز می شنویم.
 • 1:44 - 1:47
  مهاجران و حامیانشان از آنها
  استفاده می کنند
 • 1:47 - 1:51
  در مواجهه با کسانی که
  حقوق مهاجران را تکذیب می کنند
 • 1:51 - 1:54
  یا حتی آنها را به جامعه راه نمی دهند.
 • 1:54 - 1:57
  و تا یک نقطه ی مشخص،
  کاملا منطقی به نظر می رسد.
 • 1:57 - 2:02
  و اینها نوعی ادعا هستند که
  مدافعان مهاجران به آنها روی می آورند.
 • 2:03 - 2:06
  اما در دراز مدت،
  و شاید حتی در کوتاه مدت
 • 2:06 - 2:09
  من فکر می کنم که
  این بحث ها می توانند مخرب باشند.
 • 2:10 - 2:12
  چرا؟
 • 2:12 - 2:14
  زیرا که همیشه نبرد دشواری است
 • 2:14 - 2:17
  که از خودت در زمین حریف دفاع کنی.
 • 2:18 - 2:22
  و ناخواسته، آگهی هایی که
  من و دوستانم توزیع می کردیم
 • 2:22 - 2:25
  و این نوع بحث هایی که امروزه داریم
 • 2:25 - 2:28
  در واقع داشتند ضد مهاجران بازی می کردند.
 • 2:29 - 2:31
  ما داشتیم آن بازی را انجام می دادیم
  تا حدودی با این تصور
 • 2:31 - 2:34
  که مهاجران، خارجی بودند
 • 2:34 - 2:37
  به جای اینکه، همانطور که
  تا دقایقی دیگر اظهار می کنم،
 • 2:37 - 2:41
  آنها افرادی هستند که همین حالا هم
  به شکل مهمی، در داخل حضور دارند.
 • 2:42 - 2:46
  این مخالفین مهاجران، بومی گرایان هستند،
 • 2:46 - 2:49
  که در چارچوب دادن به بحث مهاجرت
 • 2:49 - 2:51
  حول سه سوال اصلی موفق شده اند.
 • 2:52 - 2:57
  اول، این سوال که
  آیا مهاجران می توانند ابزار مفیدی باشند؟
 • 2:57 - 3:01
  چگونه می توانیم
  از مهاجران استفاده کنیم؟
 • 3:01 - 3:05
  آیا آنها ما را
  ثروتمندتر و قدرتمندتر می کنند؟
 • 3:06 - 3:09
  پاسخ بومی گرایان به این سوال منفی است،
 • 3:09 - 3:11
  مهاجران خیلی کمی یا هیچ چیز
  برای ارائه ندارند.
 • 3:13 - 3:17
  دومین سوال این است که
  آیا مهاجران، بیگانه هستند؟
 • 3:18 - 3:22
  آیا مهاجران می توانند بیشتر شبیه ما بشوند؟
 • 3:23 - 3:25
  آیا صلاحیت بیشتر در شبیه ما شدن را دارند؟
 • 3:25 - 3:27
  آیا صلاحیت همگون شدن را دارند؟
 • 3:27 - 3:29
  آیا مایلند که همگون بشوند؟
 • 3:29 - 3:32
  اینجا هم باز، پاسخ بومی گرایان منفی است،
 • 3:32 - 3:36
  مهاجران به طور دائم
  از ما متفاوت و پایین تر هستند
 • 3:37 - 3:42
  و سومین سوال این است که
  آیا مهاجران انگل هستند؟
 • 3:43 - 3:46
  آیا برای ما خطرناک اند؟
  و آیا منابع ما را تخلیه می کنند؟
 • 3:47 - 3:51
  اینجا پاسخ بومی گرایان مثبت و مثبت است.
 • 3:51 - 3:54
  مهاجران یک تهدید ایجاد می کنند
  و شیره ی ثروت ما را می کشند.
 • 3:56 - 4:00
  من عقیده دارم که این سه سوال
  و نیت بومی گرایان در پشت آن
 • 4:00 - 4:04
  در ایجاد مرزهای بزرگتر
  برای بحث مهاجرت موفق شده اند.
 • 4:04 - 4:09
  این سوال ها ضد مهاجر هستند،
  و بومی گرایان در هسته ی آنها،
 • 4:09 - 4:15
  حول نوعی تقسیم سلسله مراتبی
  بین خارجی ها و داخلی ها ساخته شده اند؛
 • 4:15 - 4:16
  بین ما و آنها،
 • 4:16 - 4:19
  که در آن فقط ما اهمیت داریم،
 • 4:19 - 4:20
  و نه آنها.
 • 4:21 - 4:25
  و آنچه که به این سوال ها
  کشش و قدرت می دهد
 • 4:25 - 4:27
  ورای حلقه ی بومی گرایان متعهد
 • 4:27 - 4:31
  روشی است که آنها به
  یک حس روزمره و به ظاهر بی ضرر می پردازند
 • 4:32 - 4:33
  از تعلق ملی
 • 4:33 - 4:36
  و آن را فعال می کنند،
  بالا می برند
 • 4:36 - 4:38
  و ملتهب می کنند.
 • 4:39 - 4:43
  بومی گرایان خود را متعهد می کنند
  که تمایز واضحی ایجاد کنند
 • 4:43 - 4:46
  بین داخلی ها و خارجی ها.
 • 4:46 - 4:50
  ولی تمایز به خودی خود در قلب شیوه ای که
  ملت ها خود را توصیف می کنند قرار دارد.
 • 4:51 - 4:54
  شکاف های بین داخل و خارج،
 • 4:54 - 4:59
  که اغلب در امتداد نژاد و مذهب
  عمیق تر هستند،
 • 4:59 - 5:02
  همیشه آنجا حضور دارند
  برای استثمار و گودتر شدن.
 • 5:03 - 5:07
  و این به طور بالقوه رویکرد بومی گرایان را
  تشدید می کند
 • 5:08 - 5:11
  بسیار فراتر از آنهایی که
  خود را ضد مهاجر می شمارند،
 • 5:11 - 5:16
  و به طور چشمگیری، حتی بین کسانی که
  خود را طرفدار مهاجران می دارند.
 • 5:16 - 5:21
  بنابراین برای مثال،
  زمانی که مهاجران متحد عمل می کنند
 • 5:21 - 5:24
  به این سوالاتی که بومی گرایان مطرح می کنند
  پاسخ می دهند
 • 5:24 - 5:25
  آنها را جدی می گیرند.
 • 5:25 - 5:28
  آنها به این سوالات مشروعیت می بخشند
  و تا حدی،
 • 5:29 - 5:32
  به فرضیه های ضد مهاجر که پشت آن سوال هاست.
 • 5:32 - 5:36
  وقتی که ما این سوال ها را
  حتی بدون آنکه بدانیم، جدی می گیریم
 • 5:36 - 5:40
  در حال تقویت مرزهای بسته ی محروم کننده ی
 • 5:40 - 5:42
  گفتمان مهاجرت هستیم.
 • 5:43 - 5:45
  پس چگونه به اینجا رسیدیم؟
 • 5:45 - 5:49
  چگونه این ها به روش های اصلی
  برای صحبت درباره ی مهاجرت تبدیل شدند؟
 • 5:50 - 5:52
  اینجا به داستانهای پشت
  پرده نیاز داریم،
 • 5:52 - 5:53
  جایی که آموزش تاریخ من به کار می آید.
 • 5:53 - 6:00
  در طول اولین قرن از وضعیت آمریکا
  به عنوان یک ملت مستقل،
 • 6:00 - 6:03
  اقدام بسیار اندکی برای محدود کردن مهاجرت
  در سطح ملی انجام داد.
 • 6:03 - 6:06
  در واقع، بسیاری سیاست گذاران و
  کارفرمایان سخت تلاش کردند
 • 6:06 - 6:08
  تا مهاجران را جذب کنند
 • 6:08 - 6:10
  تا صنعت ایجاد کنند
 • 6:10 - 6:14
  و مانند مهاجران خدمت کنند،
  برای به تصرف در آوردن قاره.
 • 6:15 - 6:18
  اما بعد از جنگ داخلی،
 • 6:18 - 6:23
  صدای بومی گرایان شدت و قدرت گرفت.
 • 6:23 - 6:28
  مهاجران آسیایی، آمریکای لاتبن،
  کارائیب و اروپا
 • 6:28 - 6:31
  که کانال های آمریکایی ها را حفر کردند،
 • 6:31 - 6:33
  شامشان را پختند
 • 6:33 - 6:35
  در جنگ هایشان مبارزه کردند
 • 6:35 - 6:37
  و شب فرزندان آن ها را در رختخواب گذاشتند
 • 6:37 - 6:40
  با یک بیگانه هراسی جدید و شدید
  رو به رو شدند،
 • 6:40 - 6:44
  که مهاجران را به عنوان بیگانگان دائمی
  حساب می کرد
 • 6:44 - 6:47
  که نباید هیچگاه
  اجازه ی تبدیل شدن به خودی را داشته باشند.
 • 6:48 - 6:51
  در اواسط دهه ۱۹۲۰،
  بومی گرایان پیروز شدند،
 • 6:51 - 6:53
  قوانین نژاد پرستانه را وضع کردند
 • 6:53 - 6:58
  که جلوی تعداد بی شمار مهاجران
  و پناهندگان آسیب پذبر را گرفت.
 • 6:59 - 7:02
  مهاجران و متحدان آن ها
  تمام سعیشان را برای مبارزه ی متقابل کردند
 • 7:02 - 7:05
  اما آن ها خود را
  در حالت تدافعی پیدا کردند،
 • 7:05 - 7:08
  به نحوی گرفتار در چارچوب بومی گرایان.
 • 7:09 - 7:14
  وقتی که بومی گرایان گفتند که
  مهاجران مفید نیستند
 • 7:14 - 7:16
  متحدان آن ها گفتند که بله آن ها مفیدند
 • 7:17 - 7:22
  وقتی بومیان مهاجران را
  به بیگانه بودن متهم کردند،
 • 7:22 - 7:24
  متحدان آنها قول دادند که
  آن ها همگون می شوند
 • 7:26 - 7:32
  وقتی بومی گرایان مهاجران را متهم کردند
  به اینکه پارازیت هایی خطرناک هستند
 • 7:32 - 7:35
  متحدانان آن ها بر
  وفاداری و فرمانبرداری آن ها تاکید کردند
 • 7:35 - 7:37
  بر سخت کوشی و صرفه جویی آن ها.
 • 7:38 - 7:42
  در حالی که حامیان از مهاجران
  استقبال کردند
 • 7:42 - 7:48
  بسیاری هنوز هم مهاجران را بیگانگانی
  تلقی می کردند برای ترحم و نجات دادن،
 • 7:48 - 7:50
  برای بالا کشیدن
 • 7:50 - 7:52
  و برای تحمل کردن.
 • 7:52 - 7:58
  اما هرگز کاملا برای حقوق و احترام برابر
  به داخل راه پیدا نکنند .
 • 7:59 - 8:06
  بعد از جنگ جهانی دوم، و به خصوص
  از اواسط دهه ی ۶۰ تا همین اواخر
 • 8:06 - 8:08
  مهاجران و متحدانشان
  ورق را برگرداندند،
 • 8:08 - 8:12
  محدودیت های اواسط قرن ۲۰ را سرنگون کردند
 • 8:12 - 8:16
  و در عوض برنده ی یک سیستم جدید شدند
  که اتحاد خانواده را در اولویت قرار می داد،
 • 8:16 - 8:18
  پذیرش پناهندگان را
 • 8:18 - 8:21
  و پذیرش افراد با مهارت های خاص.
 • 8:22 - 8:23
  اما حتی در آن زمان،
 • 8:23 - 8:27
  آن ها موفق نشدند که به طور اساسی
  شرایط بحث را تغییر دهند
 • 8:27 - 8:30
  و بنابراین آن چارچوب پا بر جا ماند،
 • 8:30 - 8:35
  آماده برای دوباره به کارگیری
  در لحظه ی متشنج خودمان.
 • 8:36 - 8:38
  آن گفتمان معیوب است.
 • 8:39 - 8:43
  سوال های قدیمی آسیب زا و تفرقه انداز است.
 • 8:43 - 8:46
  پس چطور از آن گفتمان
 • 8:46 - 8:51
  به گفتمانی برسیم که محتمل تر است که
  ما را به دنیایی منصفانه تر نزدیک کند،
 • 8:51 - 8:52
  دنیایی که بر حق تر است،
 • 8:52 - 8:54
  که امن تر است؟
 • 8:55 - 8:57
  من می خواهم اظهار کنم آنچه که
  ما باید انجام بدهیم
 • 8:57 - 9:01
  یکی از سخت ترین کارهایی است
  که یک جامعه می تواند انجام دهد:
 • 9:01 - 9:05
  ترسیم دوباره ی مرزهای کسانی که
  به حساب می آیند،
 • 9:05 - 9:08
  که زندگیشان، حقوقشان
 • 9:08 - 9:11
  و پیشرفتشان اهمیت دارد.
 • 9:11 - 9:14
  ما نیاز داریم که مرزها را
  دوباره ترسیم کنیم.
 • 9:14 - 9:18
  نیاز داریم که حریممان
  را دوباره ترسیم کنیم.
 • 9:19 - 9:25
  برای انجامش، اول نیاز است با یک جهان بینی
  رو در رو شویم که به طور گسترده برقرار است
 • 9:25 - 9:27
  اما همچنین به طور جدی نقص دارد.
 • 9:27 - 9:29
  با توجه به آن جهان بینی،
 • 9:29 - 9:33
  این درون مرزهای ملی است، درون کشور است که
 • 9:33 - 9:37
  مکانی ست که ما زندگی می کنیم، کار می کنیم
  و به فکر مسائل خود هستیم.
 • 9:38 - 9:41
  و بعد خارج وجود دارد؛
  هر جای دیگر وجود دارد.
 • 9:42 - 9:45
  مطابق با این جهان بینی،
  وقتی مهاجران به درون کشور می آیند،
 • 9:45 - 9:48
  آن ها دارند از بیرون به داخل
  جا به جا می شوند،
 • 9:48 - 9:51
  اما آن ها بیگانه باقی می مانند.
 • 9:51 - 9:55
  هر قدرت و منبعی که آن ها دریافت می کنند
 • 9:55 - 9:59
  هدیه هایی از جانب ماست، نه حقوق.
 • 9:59 - 10:04
  حالا سخت نیست که بفهمیم
  چرا این یک جهان بینی رایج است.
 • 10:04 - 10:08
  در همه ی شیوه هایی که ما هر روز
  صحبت، عمل و رفتار می کنیم تقویت می شود،
 • 10:08 - 10:11
  حتی در نقشه های مرزی که در
  کلاس های درسمان آویزان کرده ایم.
 • 10:12 - 10:15
  مشکل این جهان بینی این است که
  دقیقا مطابقت نمی کند با
 • 10:15 - 10:18
  روشی که جهان واقعا کار می کند،
 • 10:18 - 10:20
  و روشی که در گذشته کار می کرده است.
 • 10:21 - 10:26
  البته که کارگران آمریکایی
  ثروت را درجامعه ایجاد کرده اند،
 • 10:26 - 10:28
  اما مهاجران هم، چنین کرده اند
 • 10:28 - 10:31
  به ویژه در قسمت هایی از اقتصاد آمریکا
  که ضروری هستند
 • 10:31 - 10:34
  و جایی که آمریکایی های کمی کار می کنند
  مثل کشاورزی.
 • 10:35 - 10:36
  از زمان تاسیس کشور،
 • 10:36 - 10:41
  آمریکایی ها درون نیروی کار آمریکایی
  بوده اند.
 • 10:42 - 10:47
  البته که آمریکایی ها
  نهادهایی در جامعه ایجاد کرده اند
 • 10:47 - 10:49
  که حقوق را تضمین می کنند
 • 10:49 - 10:51
  اما مهاجران هم، چنین کرده اند.
 • 10:51 - 10:54
  آن ها در طول هر جنبش اجتماعی مهم
  حضور داشتند،
 • 10:54 - 10:57
  مانند حقوق مدنی و اتحادیه کارگران،
 • 10:57 - 11:00
  که برای گسترش حقوق در جامعه
  برای همه تلاش کردند.
 • 11:00 - 11:04
  پس مهاجران همین حالا هم درون مبارزات هستند
 • 11:04 - 11:07
  برای حقوق، دموکراسی و آزادی.
 • 11:08 - 11:12
  و در آخر، آمریکایی ها و
  بقیه ی شهروندان جهان شمال
 • 11:12 - 11:15
  سرشان به کار خودشان نبوده،
 • 11:15 - 11:17
  و آن ها درون مرزهای خودشان نمانده اند.
 • 11:17 - 11:19
  آنها به مرز کشورهای دیگر
  احترام نگذاشته اند.
 • 11:19 - 11:21
  آن ها با ارتش خود به درون دنیا رفته اند.
 • 11:21 - 11:24
  آنها قلمرو و منابع را به دست آورده اند،
 • 11:24 - 11:28
  و آن ها سود کلانی از
  بسیاری کشورها کسب کرده اند که
 • 11:28 - 11:29
  مهاجران از آنجا می آیند.
 • 11:30 - 11:36
  به این معنا، بسیاری از مهاجران در واقع
  پیش از این، در اختیار آمریکا بوده اند.
 • 11:37 - 11:42
  با این نقشه ی متفاوت از داخل و خارج در ذهن
 • 11:42 - 11:45
  سؤال این نیست که آیا کشورهای پذیرنده
 • 11:45 - 11:47
  قصد دارند که مهاجران را به داخل راه دهند.
 • 11:48 - 11:50
  آن ها همین حالا هم داخلند.
 • 11:50 - 11:53
  سوال این است که آیا ایالات متحده
  و دیگر کشور ها
 • 11:53 - 11:57
  قصد دارند که به مهاجران اجازه ی دسترسی به
  حقوق و منابعی را بدهند
 • 11:57 - 12:01
  که شغل، فعالیت و وطن آن ها
 • 12:01 - 12:05
  نقش اساسی درایجادشان داشته اند؟
 • 12:06 - 12:09
  با این نقشه ی جدید در ذهن،
 • 12:09 - 12:13
  ما می توانیم به مجموعه ای از
  سوالات دشوار، جدید و فوری روی بیاوریم ،
 • 12:13 - 12:17
  بسیار متفاوت از سؤالاتی که قبلا پرسیدیم،
 • 12:17 - 12:21
  سوالاتی که ممکن است
  مرزهای بحث مهاجرت را تغییر دهد.
 • 12:23 - 12:27
  سه سوال ما درباره ی حقوق کارگران است،
 • 12:27 - 12:28
  درباره مسدولیت
 • 12:28 - 12:30
  و درباره برابری.
 • 12:33 - 12:36
  اول، باید درباره حقوق کارگران بپرسیم.
 • 12:36 - 12:41
  چگونه سیاستiای موجود،
  دفاع از خود را برای مهاجران دشوار می کند
 • 12:41 - 12:43
  و بهره کشی از آن ها را آسان می کند،
 • 12:43 - 12:46
  پایین آوردن دستمزدها، حقوق
  و حمایت برای همه؟
 • 12:47 - 12:50
  وقتی مهاجران با جمع کردن، بازداشت و تبعید،
  تهدید می شوند،
 • 12:50 - 12:53
  کارفرماها می دانند که می شود از
  آنها سوء استفاده کرد.
 • 12:53 - 12:55
  که می توان به آن ها گفت که
  اگر مقابله به مثل کنند،
 • 12:55 - 12:57
  به سازمان اعمال مهاجرت و گمرک
  تحویل می شوند.
 • 12:57 - 13:00
  وقتی کارفرمایان می دانند که
 • 13:00 - 13:03
  آنها می توانند یک مهاجر را
  به خاطر کمبود مدارک بترسانند
 • 13:04 - 13:06
  این، کارگر را بیشتر قابل بهره کشی می کند.
 • 13:06 - 13:09
  و این نه تنها بر روی کارگران مهاجر
  تأثیر می گذارد
 • 13:09 - 13:11
  بلکه بر روی همه ی کارگران.
 • 13:12 - 13:15
  دوم، باید در مورد مسئولیت سوال کنیم.
 • 13:16 - 13:20
  کشورهایی غنی و قدرتمند مانند ایالات متحده
  چه نقشی را ایفا می کنند
 • 13:20 - 13:22
  در دشوار یا غیرممکن ساختن شرایط
 • 13:22 - 13:26
  برای مهاجران تا در وطن خود بمانند؟
 • 13:26 - 13:30
  جمع کردن و جا به جا شدن از کشورتان
  دشوار و خطرناک است،
 • 13:30 - 13:33
  اما بسیاری از مهاجران به طور واضح
  گزینه ی ماندن در وطن را ندارند
 • 13:33 - 13:36
  اگر می خواهند که نجات پیدا کنند.
 • 13:36 - 13:37
  جنگ ها، توافقات تجاری
 • 13:37 - 13:40
  و عادات مصرف گرایی
  که ریشه در جهان شمال دارند
 • 13:40 - 13:45
  در اینجا نقش اساسی و ویرانگر را
  ایفا می کنند.
 • 13:45 - 13:49
  چه مسئولیت هایی دارند
  ایالات متحده،
 • 13:49 - 13:51
  اتحادیه اروپا و چین،
 • 13:51 - 13:53
  انتشار دهنده های کربن برتر جهان
 • 13:53 - 13:58
  در برابر میلیون ها انسانی که تا به حال
  به خاطر گرمایش زمین از بین رفته اند؟
 • 14:00 - 14:03
  و سوم، ما باید در مورد برابری سؤال کنیم.
 • 14:04 - 14:08
  نابرابری جهانی یک مشکل تنش زا و جدی است.
 • 14:08 - 14:11
  اختلاف درآمد و ثروت
  در حال گسترش در سراسر دنیاست.
 • 14:12 - 14:15
  به طور فزاینده ، آنچه تعیین می کند
  ثروتمند یا فقیر باشید،
 • 14:15 - 14:16
  بیشتر از هر چیز دیگر،
 • 14:16 - 14:18
  این است که در کدام کشور
  دنیا آمده اید،
 • 14:18 - 14:21
  که ممکن است عالی به نظر برسد
  اگر از یک کشور مرفه هستید.
 • 14:21 - 14:26
  اما در واقع،
  به معنای یک توزیع عمیقا ناعادلانه
 • 14:26 - 14:31
  از شانس یک زندگی طولانی، سالم و کامرواست.
 • 14:31 - 14:34
  وقتی که مهاجران پول و کالا
  برای خانواده شان می فرستند
 • 14:34 - 14:37
  نفش به سزایی در
  کم کردن این اختلافات ایفا می کند،
 • 14:37 - 14:39
  ولو ناقص باشد،
 • 14:40 - 14:43
  بیشتر از همه ی برنامه های کمک های خارجی
  عمل می کند
 • 14:43 - 14:45
  مجموعا در سراسر دنیا.
 • 14:47 - 14:49
  با سوالهای بومی گرایان شروع کردیم،
 • 14:49 - 14:52
  درباره ی مهاجران به عنوان ابزار،
 • 14:52 - 14:54
  به عنوان بیگانگان
 • 14:54 - 14:55
  و به عنوان انگل.
 • 14:56 - 14:59
  این سوالهای جدید درباره حقوق کارگران،
 • 14:59 - 15:01
  درباره مسئولیت
 • 15:01 - 15:02
  و درباره برابری
 • 15:02 - 15:04
  ما را به کجا می برند؟
 • 15:04 - 15:09
  این سوالها ترحم را رد می کنند،
  و عدالت را در بر می گیرند.
 • 15:10 - 15:14
  این سؤالات تقسیم طبیعت گرایانه
  و ناسیونالیستی
 • 15:14 - 15:15
  بین ما و آنها را رد می کند.
 • 15:15 - 15:18
  آنها می خواهند به ما کمک کنند
  برای مشکلاتی که پیش می آید آماده شویم
 • 15:18 - 15:23
  و مشکلاتی از قبیل گرمایش زمین
  که در حال حاضر پیش روی ما است.
 • 15:23 - 15:27
  پشت کردن از سوالاتی که می پرسیدیم
 • 15:27 - 15:30
  به سمت این مجموعه سوالات جدید
  آسان نخواهد بود.
 • 15:30 - 15:32
  چالش کوچکی نیست
 • 15:32 - 15:36
  در دست گرفتن و گسترش مرزهای ما.
 • 15:37 - 15:41
  زیرکی، ابتکار و جرات می طلبد.
 • 15:41 - 15:44
  سوالات قدیمی برای
  مدتی طولانی با ما بوده اند
 • 15:44 - 15:47
  و به خودی خود میدان را خالی نمی کنند
 • 15:47 - 15:49
  و یک شبه نخواهند رفت.
 • 15:50 - 15:52
  و حتی اگر ما موفق به تغییر این سوالات شویم
 • 15:52 - 15:54
  پاسخها پیچیده خواهند بود.
 • 15:54 - 15:57
  و آنها به فداکاری و معامله
  نیاز خواهند داشت .
 • 15:58 - 16:02
  و در یک دنیای نابرابر، ما
  همواره توجه خواهیم کرد
 • 16:02 - 16:05
  به این سوال که چه کسی
  قدرت ملحق شدن به گفتمان را دارد
 • 16:05 - 16:06
  و چه کسی ندارد.
 • 16:07 - 16:09
  اما مرزهای بحث مهاجرت
 • 16:09 - 16:11
  می توانند جا به جا شوند.
 • 16:11 - 16:14
  به همه ما بستگی دارد
  که آنها را جا به جا کنیم.
 • 16:15 - 16:16
  متشکرم.
 • 16:16 - 16:19
  (تشویق)
Title:
گفتمان مهاجرت ما معیوب است - نحوه ی بهتر کردن آن اینجاست
Speaker:
پل آ. کرامر
Description:

چگونه بحث مهاجرت ایالات متحده اینقدر تفرقه انداز شد؟ در این سخنرانی آموزنده، مورخ و نویسنده پل آ. کرامر نشان می دهد که چگونه یک چارچوب بندی «خودی در مقابل بیگانه» بر شیوه صحبت مردم در مورد مهاجرت در ایالات متحده، تسلط یافته - و مجموعه ای از سؤالات جدید را مطرح می کند که می تواند گفتمان حول اینکه زندگی، حقوق و پیشرفت چه کسی اهمیت دارد را تغییر شکل دهد.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
16:31

Persian subtitles

Revisions Compare revisions