Swedish subtitles

← Att bli bättre på det du bryr dig om

Get Embed Code
40 Languages

Showing Revision 57 created 04/23/2017 by Annika Bidner.

 1. Många av oss går genom livet och
  försöker göra vårt bästa i allt vi gör
 2. oavsett om det gäller
  arbetet, familjen, skolan
 3. eller något annat.
 4. Jag också. Jag gör mitt bästa.
 5. Men för ett tag sedan, insåg jag
 6. att jag inte blev mycket bättre
  på det jag brydde mig mest om,
 7. oavsett om det gällde
  att vara någons make eller vän
 8. eller en yrkesmänniska eller lagkompis,
 9. och jag blev inte särskilt mycket bättre
 10. trots att jag lade ner mycket tid
 11. och jobbade hårt.
 12. Jag har sedan förstått
  utifrån samtal och från forskning
 13. att sådan här stagnation,
  trots hårt arbete,
 14. är ganska vanlig.
 15. Därför vill jag dela några insikter
  varför det här sker

 16. och vad vi kan göra åt det.
 17. De mest effektiva människorna
 18. och teamen inom ett område
 19. gör något vi alla kan ta efter.
 20. Genom livet pendlar de medvetet
  mellan två förhållningssätt:
 21. inlärningszonen och utförandezonen.
 22. Inlärningszonen är
  när vårt mål är att bli bättre.

 23. Då genomför vi aktiviteter
  utformade för förbättring,
 24. koncentrerade på det vi
  ännu inte bemästrar,
 25. vilket betyder att vi
  förväntar oss att göra fel,
 26. medvetna om att vi lär oss från dem.
 27. Det är mycket annorlunda
  mot det vi gör i utförandezonen,
 28. där målet är att göra någonting
  så bra vi kan, att verkställa.
 29. Då koncentrerar vi oss på
  det vi redan bemästrar
 30. och försöker minimera misstagen.
 31. Båda dessa zoner
  bör vara en del av våra liv,

 32. men att vi är medvetna om när
  vi vill vara i var och en av dem,
 33. med vilka mål, fokus och förväntningar,
 34. hjälper oss både
  att prestera och bli bättre.
 35. Utförandezonen maximerar
  våra omedelbara resultat,
 36. och inlärningszonen vår utveckling
 37. och framtida prestation.
 38. Skälet till att många av oss
  inte utvecklas
 39. trots vårt hårda arbete
 40. är att vi tenderar att lägga
  nästan all vår tid i utförandezonen.
 41. Det hindrar vår utveckling,
 42. och ironiskt nog, på lång sikt,
  också vår prestation.
 43. Så hur ser inlärningszonen ut?

 44. Ta till exempel Demosthenes, statsman
 45. och största oratorn och
  advokaten i det antika Grekland.
 46. För att bli duktig
  tillbringade han inte all sin tid
 47. enbart med att vara orator och advokat,
 48. vilket skulle varit hans utförandezon.
 49. Istället utförde han aktiviteter
  för att bli bättre.
 50. Självklart studerade han.
 51. Han studerade juridik
  och filosofi vägledd av mentorer,
 52. men han insåg också att advokatrollen
  innebar att övertyga andra människor,
 53. så han studerade också berömda tal
 54. och skådespeleri.
 55. För att bli kvitt den dåliga vanan
  att ofrivilligt rycka i axlarna,
 56. övade han på sina tal framför spegeln,
 57. där han hade ett svärd
  hängande från taket
 58. så om han lyfte på axlarna,
 59. skulle det göra ont.
 60. (Skratt)

 61. För att tala tydligare trots sin läspning,

 62. övade han på sina tal med stenar i munnen.
 63. Han byggde ett källarrum
 64. där han kunde öva utan avbrott
 65. och utan att störa andra.
 66. Då domstolar vid den tiden var stökiga,
 67. övade han också vid havet,
 68. för att få sin röst att överrösta vågorna.
 69. Hans aktiviteter i inlärningzonen

 70. skiljde sig mycket
  från aktiviteterna i domstolen,
 71. hans utförandezon.
 72. I inlärningszonen
 73. gjorde han det Dr. Anders Ericsson
  kallar medvetna övningar.
 74. Det innefattar
 75. att bryta ner kompetensen i delmoment,
 76. och klargöra vilka förmågor
  vi arbetar med att förbättra,
 77. som att hålla ner axlarna,
 78. och ha fullt fokus på
  en svår utmaning
 79. utanför vår bekvämlighetszon,
 80. precis över gränsen för vad vi klarar,
 81. och använda ständig återkoppling,
  repetera och justera,
 82. och i idealfallet få vägledning
  av en skicklig coach,
 83. eftersom aktiviteter för förbättring
 84. är områdesspecifika,
 85. och duktiga lärare och coacher
  vet vad som behöver göras
 86. och kan också ge oss expertråd.
 87. Det är den här typen
  av övningar i inlärningszonen
 88. som leder till hållbar förbättring,
 89. inte bara tidsreducering.
 90. Till exempel visar studier
  att efter de första åren
 91. i ett yrke,
 92. planar prestationen vanligtvis ut.
 93. Det här har visat sig stämma
  för undervisning, allmän medicin,
 94. omvårdnad och andra områden,
 95. och det sker för att vi tycker
  att vi har blivit tillräckligt bra,
 96. tillräckligt duktiga,
 97. och vi slutar då lägga tid
  i inlärningszonen.
 98. Vi fokuserar all tid på
  att göra vårt jobb,
 99. att verkställa,
 100. vilket inte är så bra för att bli bättre.
 101. Men de som fortsätter
  att lägga tid i inlärningszonen
 102. fortsätter att ständigt bli bättre.
 103. De bästa säljarna
  gör övningar minst en gång i veckan
 104. med målet att förbättras.
 105. De läser för att få mer kunskap,
 106. samtalar med kollegor eller ämnesexperter,
 107. testar nya strategier,
  ber om feedback och reflekterar.
 108. De bästa schackspelarna
 109. lägger mycket tid,
  inte på att spela schack,
 110. vilket vore i deras utförandezon,
 111. utan med att analysera drag
  stora mästare gjort.
 112. Var och en av oss har säkerligen spenderat
  många, många, många timmar
 113. med att skriva på en dator
 114. utan att bli snabbare,
 115. men om vi lade
  10 till 20 minuter varje dag
 116. helt koncentrerade på att
  skriva 10 till 20 procent snabbare
 117. än vår nuvarande hastighet,
 118. skulle vi bli snabbare,
 119. i synnerhet om vi också
  lade märke till vilka fel vi gjorde
 120. och övade på att skriva just de orden.
 121. Det är målmedveten träning.
 122. I vilka andra delar av livet,

 123. kanske de vi bryr oss mest om,
 124. jobbar vi hårt utan att bli
  så mycket bättre
 125. för att vi alltid är i utförandezonen?
 126. Jag menar inte att utförandezonen
  inte har något värde.
 127. Den har stort värde.
 128. När jag behövde
  en knäoperation, sade jag inte,
 129. "Peta runt i knät
  och fokusera på det du inte kan."
 130. (Skratt)

 131. "Vi lär oss av dina misstag!"

 132. Jag ville ha en kirurg som jag trodde
  kunde göra ett bra jobb,
 133. och ville att hon skulle göra lyckas.
 134. Att vara i utförandezonen
 135. tillåter oss att utföra saker
  så bra vi kan.
 136. Det är också motiverande,
 137. och det ger oss kunskap så att vi kan
  hitta nästa steg att fokusera på
 138. när vi går tillbaka till inlärningszonen.
 139. Så vägen till hög prestation
 140. är att pendla mellan inlärnings-
  och utförandezonen,
 141. och medvetet öka vår kompetens
  i inlärningszonen,
 142. för att kunna använda den
  i utförandezonen.
 143. När Beyoncé är på turné,

 144. är hon i sin utförandezon under konserten,
 145. men varje kväll tillbaka på hotellrummet,
 146. går hon direkt in i sin inlärningszon.
 147. Hon tittar på videon
  från showen hon just avslutat.
 148. Hon hittar möjligheter till förbättring,
 149. för sig själv, dansarna
  och kamerapersonalen.
 150. Och nästa morgon
 151. får alla noteringar
  om vad som ska justeras,
 152. som de sedan arbetar med
  under dagen, innan nästa föreställning.
 153. Det är en spiral
 154. till ständigt växande förmåga,
 155. men vi måste veta när vi jobbar för
  att lära eller för att utföra,
 156. och eftersom vi vill lägga tid på båda,
 157. ju mer tid vi använder i inlärningszonen,
 158. desto bättre blir vi.
 159. Hur kan vi tillbringa mer tid
  i inlärningszonen?

 160. Först, vi måste tro på och förstå
 161. att vi kan utvecklas,
 162. att vi har utvecklande tankesätt.
 163. För det andra, vi måste vilja förbättra
  den specifika förmågan.
 164. Det måste finnas ett skäl, eftersom
 165. det kräver tid och ansträngning.
 166. För det tredje, vi måste ha en idé
  om hur vi kan förbättras,
 167. vad vi kan göra för att utvecklas,
 168. inte hur jag övade gitarr som tonåring,
 169. spelandes samma sång om och om igen,
 170. utan att öva målmedvetet.
 171. För det fjärde,
  vi måste börja med små insatser,
 172. för om vi kan räkna med att göra misstag,
 173. får inte konsekvenserna bli katastrofala,
 174. eller ens allvarliga.
 175. En lindansare övar inte
  på nya trick utan skyddsnät,
 176. och en idrottare skulle inte
  testa en ny teknik
 177. under en mästerskapstävling.
 178. En anledning till

 179. att vi lägger så mycket tid
  i utförandezonen
 180. är att vår omgivning
  ofta är onödigt krävande.
 181. Vi skapar sociala risker för varandra,
 182. och även i skolan som ju
  förväntas handla om lärande,
 183. och jag pratar inte om standardprov.
 184. Jag menar att i varje stund under dagen
 185. känner många elever
  från grundskola till gymnasium
 186. att om de gör ett misstag,
  kommer andra att tro att de inte kan.
 187. Inte konstigt att de är sönderstressade
 188. och inte tar de risker
  som är nödvändiga för att lära.
 189. De lär sig att misstag är oönskade,
 190. slarv,
 191. när lärare och föräldrar är angelägna
  att bara höra korrekta svar
 192. och avvisar misstag
  istället för att se dem som något bra
 193. för att lära av dem,
 194. eller när vi söker nära samband
 195. istället för att uppmuntra
  kreativt tänkande
 196. som vi alla kan lära oss av.
 197. När allt arbete i skolan poängsätts,
 198. och räknas in i betyget,
 199. istället för att användas som övning,
  misstag, återkoppling och reflektion,
 200. skickar vi signalen
  att skolan är en utförandezon.
 201. Det här gäller även våra arbetsplatser.

 202. I de företag jag jobbar med,
  ser jag ofta fläckfria utförandekulturer
 203. där cheferna främjar
  och uppmuntrar väl utfört arbete.
 204. Det leder till att medarbetarna
  är kvar i det de kan
 205. och provar inget nytt,
 206. så företagen kämpar för att utvecklas,
 207. men de halkar efter.
 208. Vi kan skapa större utrymme för utveckling

 209. genom att prata med varandra
 210. kring när vi vill vara i respektive zon.
 211. Vad vill vi bli bättre på och hur?
 212. När vill vi verkställa
  och minimera misstag?
 213. På så vis når vi tydlighet kring
  vad framgång är,
 214. när, och hur vi bäst stöttar varandra.
 215. Men om vi befinner oss i en miljö
  av ständigt höga krav

 216. och känner att vi inte
  kan påbörja diskussionerna, än?
 217. Då finns det tre saker
  vi kan göra som individer.
 218. Ett, vi kan skapa en miljö med lägre krav
 219. i en i övrigt kravfylld miljö.
 220. Det här är miljöer där misstag
  får små konsekvenser.
 221. Vi kanske hittar en mentor
  eller kollega vi har förtroende för
 222. med vilken vi kan utbyta idéer
  och ha känsliga samtal
 223. eller till och med rollspel.
 224. Eller kan vi be om återkoppling
  under projektets gång.
 225. Eller kan vi avsätta tid för att läsa,
  se videos eller ta online-kurser.
 226. Det är bara några exempel.
 227. Två, vi kan verkställa och utföra
  som det förväntas av oss,
 228. men reflektera över
  hur vi kan lyckas bättre nästa gång,
 229. som Beyoncé gör,
 230. och vi kan observera experter.
 231. Observation, reflektion
  och förändring är en inlärningszon.
 232. Tre, slutligen kan vi leda
 233. och minska kraven på andra
  genom att tala om vad vi vill förbättra
 234. genom att ställa frågor
  kring det vi inte kan,
 235. genom att be om feedback
  och prata om våra misstag
 236. och vad vi lärt oss av dem,
 237. så att andra är trygga i
  att göra likadant.
 238. Äkta självförtroende är att skapa
  sin egen ständiga lärprocess.

 239. Vad skulle hända om, istället för att
  ägna livet åt att utföra, utföra, utföra,
 240. prestera, prestera, prestera,
 241. vi skulle ägna mer tid till att utforska,
 242. fråga,
 243. lyssna,
 244. experimentera, reflektera,
 245. kämpa och utvecklas?
 246. Tänk om var och en av oss hade någonting
 247. vi jobbade med att förbättra?
 248. Tänk om vi skapade miljöer
  som tillät misslyckanden?
 249. Eller om vi tydliggjorde,
 250. både inför oss själva och kollegor,
 251. om när vi strävar efter att lära
  och när vi strävar efter att utföra,
 252. så att våra ansträngningar
  kan bli mer betydelsefulla,
 253. vår utveckling aldrig stannar upp
 254. och vårt bästa blir ännu bättre?
 255. Tack.