Vietnamese subtitles

← 21-56 Numeric Question

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/31/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Ta đã thấy rằng với Polymorphism, người ta có thể viết một chương trình,
 2. có thể xử lý bất kỳ sự kết hợp của các câu hỏi nào. Hãy thử nó và tạo một kiểu câu hỏi khác.
 3. Một numeric question sẽ cần một câu trả lời từ người dùng
 4. là một con số. Ví dụ, ở đây ta hỏi rằng diện tích của hình tròn với bán kính là 1.
 5. Và câu trả lời là pi, nhưng như thế có thể hơi khó để viếtm
 6. và ta không thể muốn người dùng nhập chính xác giá trị của pi được, và như bạn biết,
 7. đây cũng không phải giá trị chính xác. Nó sẽ đi tiếp mãi mãi. Ta chỉ cần người dùng
 8. điền vào, ví dụ 3.14 hay 3.14159, phụ thuộc vào họ nhớ tới đâu.
 9. Một trong các câu trả lời trên đều được. Thực tế là,
 10. ta sẽ dùng bất kỳ câu trả lời nào, mà nó sẽ chỉ tới một hướng, với câu trả lời, mà người dùng cung cấp.
 11. Với các numeric question khác nhau, ta sẽ sử dụng các sai số khác nhau.
 12. Nhiệm vụ của bạn là thêm kiểu question mới này. Tôi đã cho bạn constructor,
 13. việc của bạn là cung cấp setAnswer method. Và checkAnswer method.
 14. Và checkAnswer method, bạn cần phải dùng tolerance (sai số)
 15. để tính, bạn cần kiểm tra xem số đã cho có cách xa quá với số của người dùng không.
 16. Và, số mà người dùng nhập là chuỗi, bạn cần phải convert nó
 17. sang number. Và tôi cho bạn xem cách làm nó. Bạn có thể cần thêm một instance variables.
 18. Và sau đó bạn sẽ cho nó vào đây. Tiếp tục,
 19. và thử đi.