YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Mark Bradford: Super 8 Movies | Art21 "Exclusive"

Get Embed Code
11 Languages

Showing Revision 2 created 05/19/2017 by Vũ Huy.

 1. As a kid, I would lay down on the…
 2. [Cười]
 3. ...bãi cỏ này, và ngắm nhìn bầu trời,
 4. và tôi sẽ thấy những đám mây.
 5. Và tôi nhớ có một ngày, tôi đã nói,
 6. "Ồ, cậu biết gì không?"
 7. Tôi bảo bạn tôi,
 8. "Chúng mình sẽ..."
  "Tớ sẽ làm..."
 9. "Tớ sẽ có một bộ phim."
 10. "Tớ sẽ làm một bộ phim."
 11. "Tớ sẽ..."
 12. "Chúng mình sẽ xem một bộ phim
  và nó sẽ miễn phí."
 13. Và tớ sẽ chiếu nó lên đám mây.
 14. Vậy...
 15. [Cười]
 16. tất cả các bạn của tôi--
 17. Tina, Terry, Tanya, Lauren, tôi--
 18. tất cả mọi người.
 19. Chúng ta đều...
 20. Họ đều đi...
 21. Bởi vì họ sẽ tin tôi!
 22. Họ chỉ biết...
 23. "Được rồi, Mark!"
 24. Bởi vì tôi là phù thủy