Turkish subtitles

← Sıradan bir yaşam felsefesi olarak Stoacılık | Massimo Pigliucci | TEDxAthens

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 39 created 08/09/2020 by Esra Çakmak.

 1. Dilerseniz yaklaşık 24 yüzyıl önce,
 2. Atina sokaklarında
  yürüdüğünüzü hayal edin.
 3. Bu adamla karşılaşabilirsiniz:
 4. Kıbrıslı Zenon.
 5. O bir tüccardı, Fenikeli bir tüccar.
 6. Bir gemi enkazı her şeyi yok edene
 7. ve sahip olduğu her şeyi
  kaybedene kadar çok iyi gidiyordu.
 8. Böylece Atina'ya gitti ve ne mi yaptı?
 9. Yaptığı ilk şeylerden biri,
 10. bir kitapçıya gitmek
  ve kitap okumaya başlamaktı.
 11. Sokrates hakkında bir kitap olan
  Ksenofon'un "Hatıralar"ını okudu
 12. ve o kadar büyülenmişti ki
 13. kitapçıya "Bu insanlardan birini,
 14. bu filozoflardan birini
  nerede bulabilirim?" diye sordu.
 15. Kitapçı ona doğru döndü,
 16. "İşte, oradan geçen biri var," dedi.
 17. Çünkü o zamanın Atina'sı böyleydi,
  filozoflar oradan geçip giderdi.
 18. (Kahkaha)
 19. Bu geçen kişi, Kinik filozof Krates’ti
 20. ve Zenon öğrencisi oldu,
 21. sonra Atina'daki
  önemli diğer birçok filozofla
 22. çalışmaya devam etti.
 23. Daha sonra, "Stoacılık" olarak bilinen
  kendi okulunu kurdu
 24. çünkü "stoa"da,
  halkın içinde eğitim gördüler.
 25. Platon Akademisi
  veya Aristoteles Lisesi gibi
 26. belirli yerlerde bulunan
  diğer okulların aksine,
 27. Stoacılar, insanlara hayatlarını ve bunu
  nasıl iyileştireceklerini anlatmak için
 28. insanların arasında olmak istediler.
 29. Stoacılık, antik çağın ana
  felsefelerinden biri hâline geldi.
 30. Önce Helenistik dünyaya,
  sonra Roma Cumhuriyeti'ne
 31. ve son olarak Roma
  İmparatorluğu'na yayıldı.
 32. O zamanın bazı önemli
  düşünürlerini ortaya çıkarttı.
 33. Senatör olan Seneca,
 34. oyun yazarı Shakespeare'i
 35. ve İmparator Neron'un
  talihsiz danışmanını etkiledi.
 36. Bu Seneca için iyi bitmemişti.
 37. Tarihteki birkaç kral filozoftan
  biri olan Marcus Aurelius,
 38. şimdi dünyanın dört bir yanındaki
  milyonlarca kişi tarafından okunan
 39. kendi kişisel günlüğü
  "Kendime Düşünceler"i yazdı.
 40. Eski felsefe için alışılmadık şekilde,
 41. Stoacılık birçok kadını da cezbetti.
 42. Birçok Romalı kadın,
  Stoacılık hakkında konuşmak için
 43. arkadaş toplantıları benzeri
  "convivia" denilen
 44. etkinlikleri organize ediyorlardı.
 45. Birçoğu felsefeyi de yaşamıştı.
 46. Bunlardan biri, en ünlü olanı,
 47. Jül Sezar'ın baş düşmanı
  Genç Cato'nın kızı
 48. ve Sezar'ın komplocularından
  Brütüs'ün eşi, Porcia Catonis idi.
 49. Hayatta başa çıkması
  gereken çok şey vardı
 50. ve bunlara Stoacı tarzda yaklaşmıştı.
 51. Stoacılık, tüm eski felsefe okulları gibi,
 52. Hıristiyanlığın yükselişini takiben
  ortadan kayboldu ya da kapatıldı
 53. ancak takip eden iki bin yıl boyunca
  insanları etkilemeye devam etti.
 54. Bugün birçok insan Stoacıların
  belirli fikirlerine aşina ise,
 55. nedeni Hristiyanlığı
  etkilemiş olmalarıdır,
 56. ilk olarak Hristiyanlığın
  muhtemel kurucusu Tarsuslu Paul
 57. ve takiben Orta Çağ'ın en etkili
  ilahiyatçısı Thomas Aquinas ile
 58. ve daha modern zamanlarda,
 59. muhtemel en önemli modern
  filozoflardan biri olan René Descartes
 60. ve etik anlayışı esasen Stoacılık
  ekolüne dayanan Baruch Spinoza ile.
 61. Ancak tarihi hakkında bu kadarı yeterli.
 62. Stoacılık neyle ilgilidir?
 63. İlk olarak, Stoacılık,
 64. doğaya uygun yaşamamız gerektiği
  temel önermesine dayanır.
 65. Şimdi, gidip ağaçlara sarılmak için
  çıplak olarak ormana koşmadan önce,
 66. çünkü bununla ilgili değil,
 67. Stoacılar, insan doğasını ciddiye
  almamız gerektiğini düşündüler.
 68. İnsan doğası temelde
  iki şeyden, iki yönden oluşur.
 69. Birincisi, son derece sosyal hayvanlarız.
 70. Gerekirse kendi başımıza
  hayatta kalabiliriz
 71. ancak yalnızca toplum içinde,
 72. sağlıklı sosyal bağlarımız
  olduğunda gelişiriz.
 73. İkincisi, akıl yürütme yeteneğine sahibiz.
 74. Bildiğiniz gibi, bu her zaman
  akıllı olduğumuz anlamına gelmez.
 75. Doğrusu, aksine bunda zorlanıyoruz
 76. ama akıl yürütme yeteneğine sahibiz.
 77. Stoacılar için,
 78. gerçekten sahip olabileceğiniz
  en iyi yaşamın,
 79. sosyal yaşamı, başkalarının
  yaşamını iyileştirmek için
 80. aklınıza, zekânıza müracaat ettiğiniz
 81. bir yaşam olduğu ortaya çıkar.
 82. Stoacı felsefenin iki temel direği vardır,
  birazdan inceleyeceğiz,
 83. hayatımıza pratik bir şekilde uygulanır.
 84. Biri dört temel erdemdir:
 85. pratik bilgelik, cesaret,
  adalet ve ölçülülük.
 86. Pratik bilgelik, sizin için neyin iyi
 87. ve neyin iyi olmadığını bilmektir.
 88. Cesaret sadece fiziksel değil,
  her şeyden önce ahlaki,
 89. göğüs germe ve doğru şeyi
  yapma cesaretidir.
 90. Adalet size neyin doğru olduğunu,
 91. başkalarıyla nasıl etkileşimde olunacağını
  ve onlara nasıl davranılacağını söyler.
 92. Ölçülülük, ne abartarak
  ne de yetersiz bir şekilde,
 93. daima ölçülü hareket etme fikridir.
 94. İkinci direğe "kontrol dikotomisi" denir.
 95. Bu, bazı şeylerin bize bağlı olduğu
 96. ve diğer şeylerin bize bağlı
  olmadığı temel fikrine dayanır.
 97. Şimdi, yaptığınız her şeyi
  bu iki kategoriye ayırabilir
 98. ve sadece ilki için endişelenebilirsiniz,
  ikincisi için değil.
 99. Örneğin, buraya slaytları kontrol
  edebileceğimi düşünerek geldim.
 100. Gördüğünüz üzere,
  bu benim kontrolüm dışında.
 101. Bunun için endişelenir miyim? Hayır.
 102. Sizi Epiktetos ile tanıştırayım.
 103. Antik çağın en önemli
  Stoacı filozoflarından biriydi.
 104. O bir köleydi.
 105. Hierapolis'te, günümüz
  Pamukkale, Türkiye'de doğdu.
 106. Aslında satın alındı,
  adı "edinilmiş" anlamına geliyor.
 107. Gerçek adı bilinmiyor,
  Epiktetos yalnızca edinilmiş anlamındadır.
 108. Roma'ya, İmparator Neron'un
  mahkemesine getirildi
 109. ve burada iyi bir performans sergiledi.
 110. Sonunda özgür bırakıldı.
 111. Biliyorsunuz, zeki bir adamdı,
 112. böylece Roma sokaklarında
 113. stoacılığı vaaz etmeye başladı.
 114. Aldığı yanıt burnuna bir yumruktu.
 115. Böylece bunun doğru bir
  yaklaşım olmadığını fark etti.
 116. Yaklaşımını değiştirmek onun elindeydi,
 117. bu yüzden yeniden başladı
  ve İmparator Domitianus,
 118. Stoacıları Roma'dan kovuncaya kadar
 119. çünkü bugün de olduğu gibi İmparator,
 120. "iktidara karşı doğruları konuşmayı"
  takdirle karşılamıyordu,
 121. çok başarılı olacak kendi okulunu kurdu.
 122. Epiktetos böylece Yunanistan'ın
  kuzeybatısındaki Nicopolis'e gitti,
 123. okulunu yeniden kurdu
 124. ve en ünlü antik öğretmenlerden biri oldu.
 125. Epiktetos'u sevmemin nedeni,
 126. açık sözlü ve alaycı bir mizah
  anlayışına sahip olmasıdır
 127. ve bir saniye içinde size
  bunun tadına baktıracağım.
 128. "Söylevler"de şöyle der:
 129. "Bir gün ölmek zorundayım.
 130. Eğer şimdiyse, şimdi ölürüm.
 131. Daha sonra ise,
  şimdi öğle yemeğimi alacağım
 132. çünkü öğle yemeği zamanı geldi
 133. ve ölüme gelince,
  daha sonra ilgileneceğim."
 134. Ölüm hakkında endişelenme,
  öğle yemeği için endişelen.
 135. (Kahkaha)
 136. Öleceğinizi biliyorsunuz,
  bu kontrolünüz altında değil.
 137. Öte yandan, öğle yemeği
  kontrolünüz altındadır.
 138. Size, Stoacılığın iki temel
  dayanağından biri olan
 139. kontrol dikotomisinden bahsettim.
 140. Epiktetos bunu şöyle açıklıyor:
 141. Diyor ki:
 142. "Bazı şeyler bizimi yetkimiz
  dahilindeyken, diğerleri değildir.
 143. Fikirlerimiz, dürtülerimiz, arzularımız,
 144. kısaca kendi eylemlerimiz
  yetkimiz dahilindedir.
 145. Bedenimiz, mülkümüz, itibarımız,
 146. sözün kısası kendi eylemlerimiz
  harici her şey yetkimiz dışında kalır."
 147. Bir saniye durup düşündüğünüzde
 148. bu tuhaf gelebilir.
 149. Bedenimin, mülkümün, itibarımın kontrolüm
  dahilinde olmadığını mı söylüyor?
 150. Bu ne demek?
 151. Spor salonuna gitmeye ve sağlıklı
  beslenmeye karar verebilirim,
 152. tabii ki bedenim benim yetkim altında
 153. ancak bir virüs sizi devirmediği müddetçe
 154. ya da bir kaza geçirip
  bacağınızı kırmadıkça.
 155. Buradaki fikir, bir şeyler yapabilmeniz;
 156. sağlığınız, itibarınız vesaire
  hakkında kararlar verebilmenizdir
 157. ancak son tahlilde,
  sonucu kontrol edemezsiniz.
 158. Peki bu pratikte ne anlama geliyor?
 159. Bunun anlamı,
  hedeflerimizi içselleştirerek,
 160. sonuçları hakkında endişelenmemektir
 161. çünkü bunlar bizim kontrolümüz dışındadır
 162. ancak niyetlerimiz ve çabalarımız
  hakkında endişe duyabiliriz
 163. çünkü bunlar bizim kontrolümüz altındadır.
 164. Stoacıların belirttiği
 165. güzel bir okçu metaforu bulunur.
 166. Bir hedefi vurmaya çalıştığınızı düşünün.
 167. Kontrolünüz altındaki şey nedir?
 168. Saatlerce okçulukta pratik yapabilirsiniz.
 169. Kullanabileceğiniz en iyi yayları
  ve okları seçebilirsiniz.
 170. Bu yay ve oklara iyi bakabilirsiniz.
 171. Oku atana kadar konsantre olabilirsiniz.
 172. Ancak bundan sonrası,
  tamamen kontrolünüz dışındadır.
 173. Kuvvetli bir rüzgâr
  en iyi atışınızı mahvedebilir.
 174. Hedef hareket edebilir,
 175. özellikle de o bir düşman askeriyse
  kaçırmış olursunuz.
 176. O hâlde ne yapmalıyız?
 177. Cicero'ya göre,
 178. asıl hedef seçilebilir
 179. ancak sonucu arzulanmamalıdır.
 180. Dolayısıyla, benliğinizi
  sonuca bağlamazsınız;
 181. sadece kontrolünüz altındaki şeye,
  teşebbüsünüze bağlanırsınız.
 182. Pratikte, gündelik yaşamda bu,
 183. hemen hemen her şeye
  bakış açınızı değiştirebilir.
 184. Size birkaç örnek vereyim.
 185. Diyelim ki işiniz için
  bir promosyona adaysınız.
 186. Şimdi, yapılacak normal şey
 187. promosyonu alıp almayacağınız
  konusunda endişelenmektir.
 188. Stoacılara göre, bu bakış açısı yanlıştır,
 189. promosyonun kendisi
  sizin kontrolünüz dışındadır.
 190. Patronunuz ters tarafından kalkmış,
 191. üzgün olabilir
 192. ya da aklı başka bir şeydedir
 193. ve bu durumda mülakat iyi gitmeyecektir.
 194. Ya da siz iyi çalışmış olsanız bile,
 195. bir başkası promosyonu sizden
  daha fazla hak ediyor olabilir
 196. ve yine, bu size bağlı değildir.
 197. Sizin yapmanız gereken,
 198. mülakatınız için elinizden gelen
  en iyi şekilde hazırlanmak,
 199. mümkün olan en iyi öz geçmişi sunmak,
 200. bu promosyonu hak etmek için
  gerçekten çok çalışmaktır.
 201. Bu sizin kontrol alanınızdır,
 202. çabalarınıza odaklanmanız
  gereken yer burasıdır.
 203. Ya da ilişkiler ekseninde düşünelim.
 204. Biliyorsunuz, herkes sevilmek ister
 205. ancak bu bize bağlı değildir.
 206. Bu, bizi sevecek
  ya da sevmeyecek kişiye kalmıştır.
 207. Bize bağlı olan,
 208. olabildiğince samimi, şefkatli
 209. ve onlar için orada olmaktır.
 210. Bize bağlı kalma
  ya da kalmama kararları,
 211. kontrolümüz altında değildir.
 212. Bu yüzden, bunu ciddiye alırsanız
 213. Epictetus mutlu bir yaşam
  süreceğinizi söylüyor
 214. çünkü mutluluğun büyük kısmı dinginlikte,
 215. her zaman mümkün olan
  her şeyi yaptığınızı
 216. ve yapacak daha fazla bir şey
  olmadığını bilerek
 217. yaşamı sürdürme fikrindedir.
 218. Şöyle diyor: "Eğer neyin
  size bağlı olduğu
 219. ya da olmadığı hakkında
  doğru bir fikriniz var ise --
 220. diğer bir ifade ile, neleri kontrol
  ettiğiniz ya da etmediğiniz --
 221. asla baskı veya engele
  tabi olmayacaksınız,
 222. asla kimseyi suçlamayacak
  veya eleştirmeyeceksiniz
 223. ve her şeyi isteyerek yapmış olacaksınız."
 224. Bu, herkesin kontrol
  edemedikleri şeyler için
 225. diğer insanları suçladığı yerden
 226. çok daha iyi bir dünya olurdu.
 227. Fordham Üniversitesindeki
  meslektaşım Brian Johnson,
 228. Epiktetos'un yaklaşımını bir tür
  rol etiği olarak nitelendirmektedir.
 229. Fikir, hepimizin hayatta
  çeşitli rollerinin olması
 230. ve mutlu bir yaşamın bu rolleri
 231. olabildiğince dengelemekten
  ibaret olmasıdır.
 232. Temelde üç tür rol vardır.
 233. Birincisi, insan olarak temel rolümüz,
 234. hepimiz insanlığın bir üyesiyiz.
 235. Stoacılar, asıl itibariyle "evrensel
  dünya vatandaşı" anlamına gelen
 236. "kozmopolit" kavramını ileri sürdüler.
 237. Hepimiz insanız,
 238. aynı yerde yaşıyoruz
 239. ve bu aynı yeri gözetmek zorundayız.
 240. Sonrasında, koşullar dolayısıyla
  bize verilen roller vardır.
 241. Birinin oğlu ya da kızı olabilirsiniz.
 242. Bu sizin seçiminiz değildir,
  yalnızca öyle oluvermiştir.
 243. Sonra koşullara bağlı olarak
  seçtiğimiz roller var:
 244. kariyerimiz, anne ya da baba olmak,
  bunun gibi şeyler.
 245. Bu üç rol türü arasında
  şöyle bir ilişki vardır:
 246. Temel insan rolünüz
  diğer her şeyden ağır basar.
 247. Yaptığınız her şey için
  önce kendinize sormalısınız,
 248. bu insanlık için iyi midir?
 249. Eğer değilse yapmayın.
 250. Basit bir sınama.
 251. Ayrıca bunu takip ederek
  daha az şey yapmış olup
 252. enerjinizi korumuş olacaksınız.
 253. Geri kalan hususlarda,
  basitçe denge kurmaya çalışın.
 254. Bu roller avantaj
  ve dezavantajlara sahiptir.
 255. Hepimiz en iyi ebeveyn, oğul veya kız,
 256. meslektaş ve arkadaş olmak istiyoruz
 257. ama bu roller taahhütlerle birlikte gelir
 258. ve Stoacı felsefenin öğrettiği
  ve söylediği şeylerin çoğu
 259. bu şeylerin nasıl dengeleneceğidir.
 260. Bu rolleri nasıl oynarsınız?
 261. En önemli şey, bunları
  dürüstlükle oynamanızdır.
 262. Bu ne anlama geliyor?
 263. Epiktetos tekrar şöyle açıklıyor:
 264. "Kendinizi en iyi tanıyan,
 265. ne değerde olduğunuzu
 266. ve kendinizi ne pahaya sattığınızı
  en iyi bilen yine sizsiniz.
 267. Benliğinizi hangi fiyata
  sattığınızı iyi düşünün
 268. ama lütfen, Tanrı aşkına,
  onu ucuza satmayın ."
 269. Bu, ne olursa olsun mükemmelliğin
 270. amaç olmadığı anlamına gelir;
 271. sadece olabileceğimizin en iyisi olalım.
 272. Kendinizden ödün vermeyin
  ve benliğinizi ucuza satmayın
 273. çünkü sahip olduğunuz tek şey bu.
 274. Kendinizi elden çıkardıktan sonra
  geriye hiçbir şey kalmaz.
 275. Fikir mükemmel olmak değil,
  her seferinde küçük bir adımla
 276. dün olduğundan daha iyi olmaktır.
 277. Şimdi size birkaç örnek vereyim.
 278. Epiktetos, kızı hasta olduğu için
 279. çok perişan olan
 280. ve bununla başa çıkamayan
  bir babadan bahsediyor.
 281. Adam evi terk eder
 282. ve kızıyla ilgilenmesi için
  karısını yalnız bırakır.
 283. Epiktetos der ki, "Bir dakika dur,
 284. bu şekilde hareket etme hakkın
  olduğunu mu düşünüyorsun?"
 285. Baba bir dakika düşünür ve şöyle der:
 286. "Doğal davranıyordum.
 287. Perişandım, elimden bir şey gelmiyordu."
 288. Bu, bizim için doğal olan şey ile
 289. duygularımız arasındaki farkı
  ortaya çıkarıyor.
 290. Duygularınızı kontrol edemiyorsunuz.
 291. Kızınız hasta olduğu için
  perişan bir hâldeyseniz
 292. muhtemelen bu konuda yapabileceğiniz
  veya yapmanız gereken hiçbir şey yoktur.
 293. Ancak bu, kızınıza karşı olan
  etik sorumluluğunuzdan farklıdır.
 294. Siz onun babasısınız.
 295. Duygusal açıdan size
  maliyeti olmasına rağmen
 296. orada kalmanız gerekiyor.
 297. Yani burada devreye giren iki erdem,
 298. doğru olanı yapmak,
 299. kızıyla kalmak için cesaret
 300. ve kızı için doğru olanı
  yapmak için adalettir.
 301. Daha önce de söylediğim gibi, farklı
  sosyal rolleri dengelemek zorundayız
 302. ve bunun diğer iki erdem ile ilgisi var:
 303. pratik bilgelik,
 304. sizin için iyi olan ile
 305. sizin için iyi olmayan
  arasındaki farkı bilmek
 306. ve ölçülülük,
 307. yaptığınız her şeye doğru
  yoğunlukta enerji harcayarak
 308. denge kurabilme fikridir.
 309. Epiktetos bunu şu şekilde açıklıyor:
 310. “Oynadığın diğer sosyal rolleri düşün.
 311. Gençsen, genç olmak ne anlama geliyor?
 312. Yaşlı isen, yaş ne anlama geliyor?
 313. Eğer bir babaysan,
  babalık neyi gerektirir?"
 314. Görevlerimizin her biri
  buna uygun eylemleri gerektirir.
 315. Bir oyuncu olduğunuzu hayal edin,
  bir rolü oynuyorsunuz.
 316. Rolün çerçevesi tam olarak belirlenmemiş.
 317. Örneğin bir annenin rolünü,
  birçok şekilde oynayabilirsiniz.
 318. Toplumun büyük ölçüde
  size dayattığı şekilde
 319. oynamak zorunda değilsiniz.
 320. Yalnızca doğru olduğunu düşündüğünüz
  şekilde oynamak zorundasınız.
 321. Ama yine de siz bir anne ya da babasınız,
  bu yüzden belirli görevleriniz var.
 322. Bu görevleri nasıl ödediğiniz,
 323. nasıl gerçekleştirdiğiniz size bağlıdır
 324. ancak yine de bunlar
  sizin sorumluluklarınızdır.
 325. Hayattaki rollerimizi iyi bir şekilde
  oynamayı nasıl öğreniriz?
 326. Birçok yolu var --
 327. Stoacılar, bu tür şeyler hakkında
  bir dizi pratik egzersizleri ile ünlüdür.
 328. Ama temelde, bunun
  en iyi yollarından biri,
 329. gerçekten bu konuda iyi olan insanları,
 330. rol modelleriniz olan insanları,
 331. kendi hayatınızı değiştirebilmek için
  bir örnek olarak görebileceğiniz
 332. ve faydalanabileceğiniz insanları
  tasavvur etmektir.
 333. Eskiler; tanıdıkları, duydukları,
 334. hatta hayali insanlardan faydalandılar.
 335. En sevdikleri rol modellerinden
  biri Genç Cato idi.
 336. Ondan daha önce bahsetmiştim,
  Porcia Catonis'in babasıydı.
 337. Öyle bir doğruluk timsaliydi ki,
 338. Roma'daki insanlar yanlış bir şey,
  bir hata yaptıklarında --
 339. beklentileri karşılayamadıklarında --
 340. "Herkes bir Cato olamaz," derlerdi.
 341. O, bir mazeret olarak kullanıldı.
 342. "Herkes o kadar iyi olamaz."
 343. Doğru ama deneyebilirsiniz.
 344. En sevilen antik rol
  modellerinden bir diğeri,
 345. iki kez ölümsüzlükten vazgeçen
 346. ve sadece eve, karısına
  ve çocuğuna geri dönmek için
 347. 10 yıl süren yolculuğa
  dayanan Odysseus'du.
 348. Ancak aralarından seçim yapabileceğiniz
  çok sayıda modern rol modelleri de var.
 349. Benim favorilerimden biri,
 350. bildiğimiz gibi, ırkçılık
  rejimiyle savaşmak için
 351. 20 yıldan fazla hapis
  yatmış Nelson Mandela.
 352. O dönemde anlaşılır
  bir şekilde çok öfkeliydi.
 353. Ancak hayatındaki
  dönüm noktalarından biri,
 354. mahkûm arkadaşlarından birinin
 355. Marcus Aurelius'un
  "Kendime Düşünceler"inin bir kopyasını
 356. gizlice içeriye soktuğu zamandı.
 357. Mandela bunu okudu ve ilerlemenin
  öfke ya da nefret ile olmadığını;
 358. aksine insanlara,
  hatta kendisini esir alan
 359. ve kendisine eziyet eden insanlara
  bile ulaşmak olduğunu anladı.
 360. Bu, onun ve Güney Afrika halkının
  hayatını değiştirdi.
 361. Favori rol modellerimden bir diğeri,
 362. birkaç yıl önce ortaya çıkan
 363. ve o sırada oldukça yaygın olan
  cinsel tacizleri kınamak için
 364. Uber şirketi ile karşı karşıya gelen
 365. ve sesini yükselten Susan Fowler.
 366. Kariyer ve arkadaşlıklar açısından
 367. büyük bir kişisel risk aldı
 368. ve bunu Stoacı bir perspektiften yaptı.
 369. Susan'ı tanıyorum ve gerçekten
  Stoacı felsefeyi pratikte uygulayan biri.
 370. Kurgusal düzeyde en sevdiğim rol modelim,
 371. büyük gücün büyük sorumluluk
  getirdiğini söyleyen Spider-man.
 372. Büyük güçlerimiz yok --
  bizler süper kahraman değiliz --
 373. ama gücümüz var.
 374. Seçimlerimizi yapma gücümüz var
 375. ve bu güç, yapabileceğimiz en iyi seçimi
 376. yapma sorumluluğuyla birlikte geliyor.
 377. Epiktetos'a göre genel fikir,
 378. tıpkı antik dünyanın,
  antik Yunanistan'ın aktörleri gibi,
 379. bir takım maskeler taktığımız
 380. ve bunları sürekli değiştirdiğimizdir.
 381. Aynı aktör sahneye çıkıp
  farklı bir maske takacak
 382. ve maske seyirciye
 383. o anda hangi karakteri
  oynadığını söyleyecek
 384. ve aktörün kendisine
 385. şimdi farklı bir karakter
  oynadığını hatırlatacaktı.
 386. Fikir şu ki, mutlu bir yaşam, aslında
 387. tüm bu rolleri mümkün olan en iyi aktör
  olarak oynadığınız dengeli bir yaşamdır.
 388. Çok teşekkür ederim.
 389. (Alkış)