Dutch subtitles

← Sebastião Salgado: Het stille drama in fotografie

Get Embed Code
36 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 11 created 05/22/2013 by Christel Foncke.

 1. Ik weet niet of iedereen hier
 2. bekend is met mijn foto's.
 3. Ik zal jullie eerst wat foto's
  laten zien.
 4. Daarna zal ik erover vertellen.
 5. Ik moet iets over mijn
  achtergrond vertellen,

 6. want het zal in mijn
  verhaal
 7. ter sprake komen.
 8. Ik ben in 1944 in Brazilië geboren.
 9. In die tijd was Brazilië nog
  geen markteconomie.
 10. Ik werd geboren op een boerderij
 11. die nog voor meer dan de helft uit
  regenwoud bestond.
 12. Een fantastische plek.
 13. Ik leefde samen met heel bijzondere
  vogels en dieren.
 14. Ik zwom in riviertjes tussen
  de kaaimannen.
 15. Er woonden op die boerderij
  ongeveer 35 gezinnen.
 16. Al het geproduceerde voedsel
  was voor eigen gebruik.
 17. Er ging maar weinig
  naar de markt.
 18. Het enige dat we eens per jaar
  op de markt verkochten,
 19. was het vee dat we fokten.
 20. We maakten een reis
  van 45 dagen
 21. naar het slachthuis,
 22. met duizenden stuks vee bij ons.
 23. Over de terugreis naar de boerderij
 24. deden we 20 dagen.
 25. Toen ik 15 werd,

 26. moest ik weg van huis,
 27. om in een veel grotere stad
 28. de tweede helft van de
  basisschool af te maken.
 29. Ik leerde daar andere dingen.
 30. Brazilië was aan het verstedelijken,
  industrialiseren.
 31. Ik wist hoe de politiek werkte
  en radicaliseerde een beetje.
 32. Ik werd lid van linkse partijen
 33. en werd activist.
 34. Ik ging naar de universiteit
  om economie te studeren.
 35. Ik haalde mijn masters in economie.
 36. De belangrijkste gebeurtenis
  in mijn leven

 37. vond toen ook plaats.
 38. Ik ontmoette een geweldig meisje.
 39. Ze werd mijn beste vriendin
  voor het leven
 40. en mijn partner in alles wat ik tot nu toe
  gedaan heb:
 41. mijn vrouw, Léila Wanick Salgado.
 42. Brazilië radicaliseerde zeer sterk.

 43. We vochten heel hard tegen
  de dictatuur.
 44. Op zeker moment moesten we kiezen:
 45. verdwijnen in de
  gewapende illegaliteit,
 46. of vertrekken uit Brazilië.
 47. Omdat we nog zo jong waren,
  besliste de organisatie dat we weg moesten.
 48. We gingen naar Frankrijk,
 49. waar ik een graad in economie behaalde.
 50. Léila werd architecte.
 51. Daarna werkte ik voor een
  investeringsbank.
 52. We reisden veel,
  financierden ontwikkelingshulp
 53. en economische projecten in Afrika
  met de Wereldbank.
 54. Maar op een dag pleegde de fotografie
  een overval op mijn leven.

 55. Ik liet mijn oude leven achter me
 56. en werd fotograaf.
 57. Ik ging me bezighouden
  met fotografie
 58. die voor mij belangrijk was.
 59. Mensen zeggen vaak
  dat ik een journalistiek fotograaf,
 60. een antropologisch fotograaf
 61. of een activistisch fotograaf ben.
 62. Maar ik heb veel meer gedaan.
 63. Fotografie was mijn leven.
 64. Ik ging helemaal op
  in de fotografie.
 65. Ik deed langlopende projecten
 66. en ik zal jullie daar iets van laten zien.
 67. Je krijgt weer een inkijk in
  de sociale projecten
 68. die ik bezocht.
  Ik heb veel boeken samengesteld
 69. uit deze foto's,
 70. maar ik laat er nu
  een paar van zien.
 71. In de negentiger jaren,
  van 1994 tot 2000,

 72. maakte ik de foto's
  bij het verhaal 'Migraties'.
 73. Er kwam een boek
  en het werd een show.
 74. Maar tijdens het maken van de foto's

 75. ging ik door een heel moeilijke periode,
  voornamelijk in Ruanda.
 76. Daar zag ik het ultieme geweld.
 77. Ik zag duizenden doden per dag.
 78. Ik verloor mijn geloof in de mensheid.
 79. Ik dacht dat we onmogelijk
  verder konden leven
 80. en ik werd aangevallen door mijn eigen
  Staphylococcus.
 81. Ik kreeg overal ontstekingen.
 82. Als ik met mijn vrouw de liefde bedreef
  kwam er geen sperma vrij,
 83. maar bloed.
 84. Ik ging naar de dokter
  van een vriend in Parijs
 85. en vertelde hem
  dat ik doodziek was.
 86. Hij onderzocht me langdurig en zei:
  'Sebastian,
 87. je bent niet ziek,
  je prostaat is volkomen in orde.
 88. Je hebt alleen zoveel doden gezien,
  dat je nu zelf aan het sterven bent.
 89. Je moet er echt mee stoppen.
 90. Als je dat niet doet,
  zal dat je dood betekenen.'
 91. Dus besloot ik te stoppen.

 92. Ik had het helemaal gehad
  met fotografie
 93. en met alle toestanden
  in de wereld.
 94. Ik besloot om terug te gaan
  naar mijn geboorteplaats.
 95. Toevallig waren
  mijn ouders inmiddels
 96. op leeftijd geraakt.
 97. Ik heb 7 zussen.
  Ik ben de enige man in mijn familie.
 98. Samen hadden ze besloten
 99. om het land aan Léila en mij
  over te dragen.
 100. Toen we het land kregen
  was het net zo dood als ik.
 101. Toen ik nog een kind was, bestond het voor
  meer dan 50% uit regenwoud.
 102. Toen we het land kregen
 103. was daar nog minder dan
  een half procent van over,
 104. net zoals in de hele streek.
 105. Door de ontwikkeling van Brazilië
 106. is er veel regenwoud vernietigd.
 107. Net zoals hier in de
  Verenigde Staten,
 108. of in India,
  overal op deze planeet.
 109. In onze ontwikkeling
 110. zit een grote tegenstrijdigheid:
 111. we vernietigen alles om ons heen.
 112. Van de duizenden stuks vee
  op de boerderij
 113. waren er nog maar
  een paar honderd over.
 114. We wisten niet wat we
  ermee aan moesten.
 115. Toen kwam Léila op een
  ongelooflijk gek idee.
 116. Ze zei: 'Waarom breng je het regenwoud
  hier niet terug?

 117. Je zegt altijd dat je
  in het paradijs bent geboren.
 118. Laten we dat paradijs herstellen.
 119. Ik nam contact op met
  een goede vriend van mij,

 120. een bosbouwkundig ingenieur,
  om een project voor ons op te zetten.
 121. een bosbouwkundig ingenieur,
  om een project voor ons op te zetten.
 122. We begonnen met planten.
 123. Het eerste jaar gingen veel bomen dood,
  het jaar daarna minder.
 124. Heel langzaam begon
  het dode land te herleven.
 125. We plantten
  honderdduizenden bomen,
 126. alleen inheemse soorten.
 127. Zo werd het verwoeste ecosysteem vervangen
  door een identiek systeem.
 128. Het leven herstelde zich op een
  ongelooflijke manier.
 129. Het was noodzakelijk om van ons land
  een nationaal park te maken.
 130. Het was noodzakelijk om van ons land
  een nationaal park te maken.
 131. Er ontstond een transformatie.
  We gaven het land terug aan de natuur.
 132. Het werd een nationaal park.
 133. We richtten het 'Instituto Terra' op
 134. en begonnen een groot milieuproject
  om geld bij elkaar te brengen,
 135. hier in Los Angeles, in de Bay Area
  in San Francisco.
 136. We kregen belastingaftrek in
  de Verenigde Staten.
 137. We haalden geld op in Spanje, Italië
  en veel geld in Brazilië.
 138. Veel Braziliaanse bedrijven
  en de regering
 139. stopten geld in het project.
 140. Terwijl het leven weer opbloeide,
  kreeg ik een sterke behoefte
 141. om weer te gaan fotograferen.
 142. Dit keer wilde ik me niet
  langer beperken
 143. tot dat ene dier dat ik mijn hele leven
  had gefotografeerd: de mens.
 144. Ik wilde de andere dieren
  fotograferen,
 145. de landschappen.
 146. De mens ook,
  maar dan in zijn oorsprong.
 147. In de tijd dat we nog in evenwicht
  met de natuur leefden.
 148. In het begin van 2004
  begon ik ermee
 149. en eind 2011 was ik klaar.
 150. Het resultaat was een
  ongelooflijke hoeveelheid foto's.
 151. Léila stelde er al mijn boeken
  mee samen
 152. en zette er alle shows mee in elkaar.
 153. Met deze foto's willen we
 154. een discussie starten
  over wat er nog is aan ongereptheid.
 155. Over waar we op deze planeet
  aan vast moet houden
 156. als we enigszins evenwichtig
  willen leven.
 157. Ik wilde ons mensen zien,
 158. zoals we leefden in het
  Stenen Tijdperk.
 159. Er leven nog mensen op die manier.
  Vorige week
 160. was ik bij de Brazilian National
  Indian Foundation.
 161. Alleen al in het Amazonegebied
  bestaan nog ongeveer 110
 162. indianenstammen waar nog nooit
  contact mee is geweest.
 163. Dit is de manier om het regenwoud
  te beschermen.
 164. Met deze foto's hoop ik dat we een
  informatiesysteem op kunnen zetten.
 165. Met deze foto's hoop ik dat we een
  informatiesysteem op kunnen zetten.
 166. We wilden de planeet op een
  nieuwe manier presenteren.
 167. Nu wil ik jullie graag enkele foto's
 168. uit het project laten zien.
 169. Tja... hiervoor - (Applaus)

 170. dankjewel, hartelijk dank
 171. - hiervoor moet we hard vechten

 172. om het te houden zoals het nu is.
 173. Maar er is nog meer
  verandering nodig.
 174. Samen moeten we onze huidige
  samenleving hervormen.
 175. We zitten op een punt
  vanwaar we niet meer terug kunnen,
 176. maar we creëren een
  ongelooflijke tegenstelling.
 177. Om dit alles te bouwen,
  wordt veel verwoest.
 178. Ons oeroude Braziliaanse bos,
 179. zo groot als Californië,
 180. is tegenwoordig voor 93% verwoest.
 181. Hier aan de westkust hebben jullie
  je bossen verwoest,
 182. nietwaar? De sequoiabossen
  zijn in rap tempo verdwenen.
 183. nietwaar? De sequoiabossen
  zijn in rap tempo verdwenen.
 184. 2 dagen geleden vloog ik
  vanuit Atlanta hier naartoe,
 185. over woestijnen die we
 186. door ons eigen toedoen
  veroorzaakt hebben.
 187. India heeft geen bomen meer.
  Spanje heeft geen bomen meer.
 188. We moeten die bossen heraanplanten.

 189. De bossen zijn essentieel
  voor ons leven.
 190. We moeten ademhalen.
  De enige fabriek
 191. die CO2 in zuurstof kan veranderen
 192. is het bos.
 193. Bomen zijn de enige machines
  die in staat zijn
 194. om de voortdurend door ons
  geproduceerde koolstof
 195. op te vangen. Zelfs als we
  de productie reduceren,
 196. produceren we nog CO2
  bij alles wat we doen.
 197. 3 à 4 weken geleden
  vroeg ik mezelf iets af.
 198. We lazen in de kranten
 199. over de massale vissterfte
  in Noorwegen.
 200. Gebrek aan zuurstof
  in het water.
 201. Ik vroeg me af
  of er niet een moment zal komen
 202. waarop alle diersoorten,
  inclusief de onze,
 203. zuurstofgebrek zullen krijgen.
  Dat zou een groot probleem veroorzaken.
 204. Bomen zijn essentieel voor
  ons watersysteem.

 205. Ik zal jullie een eenvoudig
  voorbeeldje geven.
 206. Voor de gelukkigen onder jullie
  die een flinke haardos hebben
 207. duurt het na een wasbeurt
  2 à 3 uur
 208. tot het haar gedroogd is.
 209. Als je tenminste geen
  föhn gebruikt.
 210. Bij mij duurt het maar een minuut.
  Zo is het ook met bomen.
 211. Bomen zijn het haar
  van onze planeet.
 212. Als het regent op een plek
  waar geen bomen staan,
 213. stroomt het water in een paar minuten
  naar de rivier.
 214. De meegevoerde aarde
  vervuilt onze waterbronnen
 215. en onze rivieren.
 216. Er blijft geen vocht achter.
 217. Bomen hebben een wortelsysteem
  dat het water vasthoudt.
 218. De takken en bladeren
  die van de boom vallen
 219. creëren een vochthoudende laag.
 220. Het duurt vele maanden tot het water
  de rivieren bereikt.
 221. Zo blijven onze bronnen
  en rivieren schoon.
 222. Het allerbelangrijkste is,
  ons te realiseren
 223. dat we voor iedere activiteit
  in het leven water nodig hebben.
 224. Tot slot wil ik jullie

 225. een paar foto's laten zien
 226. die het belang daarvan tonen.
 227. Je weet nog wel wat ik vertelde
 228. over de boerderij
  die ik van mijn ouders kreeg.
 229. Die boerderij was mijn paradijs.
 230. Het land was volkomen verwoest.
  Erosie, verdroogde aarde.
 231. Maar op deze foto zie je
 232. de bouw van een scholingscentrum,
 233. dat tot een groot milieucentrum in Brazilië
  zou uitgroeien.
 234. Je ziet ook een heleboel puntjes
  op deze foto.
 235. In elk van die puntjes
  hadden we een boom geplant.
 236. Dat zijn duizenden bomen.
 237. Dit zijn foto's die 2 maanden geleden
  op precies dezelfde plaats
 238. gemaakt zijn.
 239. (Applaus)

 240. Aan het begin heb ik gezegd

 241. dat we ongeveer 2½ miloen
  bomen moeten planten,
 242. ongeveer 200 verschillende soorten,
 243. om het ecosysteem te herstellen.
 244. Ik zal je de laatste foto laten zien.
 245. We hebben nu 2 miljoen bomen
  in de grond staan.
 246. We verwijderen ongeveer
 247. 100.000 ton koolstof met deze bomen.
 248. Vrienden, het is niet zo moeilijk.
  Wij konden het toch ook?

 249. Door de ellende
  die mij overkwam,
 250. gingen we terug
  en bouwden een ecosysteem.
 251. Wij hebben hier
  met zijn allen
 252. volgens mij dezelfde zorg.
 253. Het model dat we
  in Brazilië creëerden
 254. kunnen we naar hier overbrengen.
 255. We kunnen het overal
  ter wereld toepassen, toch?
 256. Ik geloof dat we dat samen kunnen doen.
 257. Ik dank jullie hartelijk.

 258. (Applaus)