YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Persian subtitles

The Internet Belongs to Everyone

Get Embed Code
4 Languages

Showing Revision 1 created 09/21/2014 by Amara Bot.

 1. اینترنت این توان بالقوه را دارد که بر همه جنبه های
  زندگی شما تأثیر بگذارد و به آن بهبود بخشد:

 2. تحصیلات،
 3. بهداشت،
 4. زندگی اجتماعی،
 5. کسب و کار،
 6. انتخاب ها.
 7. ولی اگر شیوۀ کنونی مدیریت آن تغییر کند،
  زندگی شما نیز تغییر خواهد کرد.
 8. در حال حاضر، افراد در سراسر
  جهان با هم همکاری می کنند
 9. تا درباره نحوۀ کارکرد اینترنت تصمیم بگیرند.
 10. افرادی مانند مهندسان،
 11. صاحبان کسب و سرمایه
 12. سیاستمداران،
 13. وکلا،
 14. دانشجویان،
 15. آموزگاران،
 16. دانشمندان و دیگران.
 17. آنها همه به توسعه معیارهای فنی و پروتکل ها
 18. و افزایش دسترسی کاربران کمک می کنند
  تا همه با هم در ارتباط بمانیم.
 19. این نوع رویکرد باز و همکارانه،
  اِعمال مدیریت از سوی صاحبان چندگانه منافع نامیده می شود.
 20. ولی مباحثه ای درباره آینده اینترنت در جریان است
 21. و نتیجه آن می تواند اظهار نظر طرفهای ذینفع را محدود کند.
 22. برخی ها معتقدند که فقط دولت باید اینترنت را مدیریت کند.
 23. ولی اگر فقط دولتها در این بحث حق بیان داشته باشند
 24. نوآوری و رشد اقتصادی سرکوب خواهد شد.
 25. این وضع همچنین می تواند به سانسور و کنترل بیشتری منجر شود.
 26. درحالیکه افراد بیشتری به اینترنت متصل میشوند
 27. ما باید به جای محدود کردن رویکرد
  کنونی، آن را گسترش دهیم،
 28. تا برای صداها و اندیشه های جدید فضا ایجاد کنیم.
 29. بدین ترتیب شما می توانید به آموزش،
 30. حل مشکلات،
 31. اکتشاف،
 32. نوآوری،
 33. رشد کسب و کارتان،
 34. و بیان دیدگاه هایتان ادامه دهید.
 35. شما می توانید سهم خود را ادا کنید.
 36. مطمئن شوید که نمایندگان کشورتان
  با حفظ یک اینترنت آزاد و جامع
 37. فعالانه از منافع شما دفاع میکنند.
 38. چون اینترنت به همگان تعلق دارد.
 39. بیایید کاری کنیم که همینطور باقی بماند.
 40. تولیدشده توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده
  برای همه کسانیکه نگران آینده یک اینترنت باز هستند.
 41. اقدام کنید:
  openinternet.state.gov #openwww