Hebrew subtitles

OK Go - White Knuckles - Official Video

Get Embed Code
26 Languages

Showing Revision 1 created 12/15/2010 by Retired user.

 1. הטעם לא יעבור לך לעולם מהפה
 2. לא תוכל להסתיר את העקבות בלול התרנגולות
 3. ואתה לא יכול לחזור באותה דרך בה הגעת
 4. אוסף את החלקים מחדש, אבל הם כבר לא מתאימים יותר
 5. אגרופים קפוצים
 6. אולי זה לא כל כך גרוע
 7. אז תשתחרר עכשיו
 8. אגרופים קפוצים
 9. כן, אולי זה זה לא כל כך גרוע
 10. אז תשתחרר כבר
 11. אז תוציא הכל החוצה, תן לזה לדמם
 12. האם השגת את שרצית? האם קיבלת את מה שאתה צריך?
 13. מאחורי הקווים, מאחורי הקירות
 14. תגיד לי מה היה ההימור שלקחת, האם הוא היה רע ככלות הכל?
 15. אגרופים קפוצים
 16. כן, אולי זה לא כל כך גרוע
 17. אז תשתחרר עכשיו
 18. אגרופים קפוצים
 19. אולי זה לא כל כך גרוע
 20. אז תן לזה להשתחרר כבר
 21. אז רק תכייף, זה מספיק
 22. כל אחד צריך לישון בלילה, כל אחד צריך משענת
 23. אבל האם טוב אינו טוב מספיק?
 24. כי שום דבר לא משתנה אבל שום דבר לא משתנה כל כך
 25. כן, אולי זה לא כל כך גרוע
 26. אז תשתחרר עכשיו
 27. אגרופים קפוצים
 28. אולי זה לא כל כך גרוע
 29. אז תשחרר את הכל כבר
 30. כן, אולי זה לא כל כך גרוע
 31. אז תשתחרר עכשיו
 32. אולי זה לא כך כך גרוע
 33. אז תשחרר הכל כבר