YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Meet Amara

<div class="amara-embed" data-height="480px" data-width="854px" data-url="http://www.youtube.com/watch?v=5CKwCfLUwj4">
</div>

Get Embed Code
65 Languages

Showing Revision 3 created 04/16/2016 by Huy Phan.

 1. Amara làm cho các video có thể
  được tiếp cận trên toàn cầu
 2. với các chú thích và phiên dịch.
 3. Trang web được thiết kế với ba
  đối tượng chính.
 4. Đầu tiên, nếu bạn là một người làm video,
 5. Amara có thể giúp bạn làm phụ đề
 6. với phần mềm dễ sử dụng nhất thế giới.
 7. Đó là sự liên kết, như Wikipedia,
 8. bạn có thể mời bạn bè và
  người xem giúp bạn
 9. Thứ hai, nếu bạn là người có
  đam mê về sự tiếp cận
 10. như chúng tôi
 11. bạn có thể tham gia vào hàng chục cộng đồng trên Amara để làm những việc như
 12. làm chú thích các video cho người bị điếc hoặc khiếm thính.
 13. và dịch các video sang hàng chục ngôn ngữ.
 14. Thứ ba, nếu bạn đang làm việc với các video
 15. và cần các công cụ cấp độ chuyên nghiệp hoặc có nhu cầu cần làm phụ đề
 16. Amara có thể giúp bạn.
 17. Vì vậy, dù bạn là một cá nhân,
 18. một thành viên của xã hội
 19. hoặc một tổ chức sử dụng Amara,
 20. bạn đang hỗ trợ sứ mệnh của Amara để đảm
  bảo rằng mọi người đều có quyền tiếp cận