YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Welsh subtitles

← Dewch i gwrdd ag Amara

Get Embed Code
65 Languages

Showing Revision 2 created 11/04/2014 by ciansion4.

 1. Mae Amara yn sicrhau
 2. bod fideos ar gael i bawb yn y byd
 3. gyda isdeitlau a chyfieithiadau.
 4. Cafodd ei ddylunio
  gyda thri chynulleidfa mewn golwg.
 5. Yn gyntaf, os ydych chi'n creu fideos,
 6. gall Amara eich helpu i wneud isdeitlau
 7. gyda'r feddalwedd hawsaf i'w
  ddysgu yn y byd.
 8. Mae'n gydweithrediadol, fel Wikipedia,
 9. felly gallwch wahodd ffrindiau ac
  aelodau'r gynulleidfa i helpu.
 10. Yn ail, os ydych chi'n frwd
  o blaid sicrhau mynediad
 11. fel yr ydym ni
 12. gallwch ymuno ag un o'r dwsinau o
  gymunedau ar Amara sydd yn gwneud pethau fel
 13. isdeitlo fideos ar gyfer defnyddwyr
  byddar nen trwm eu clyw
 14. a chyfieithu fideos
  i ddwsinau o ieithoedd.
 15. Yn drydydd, os ydych chi'n gweithio
  gyda fideo
 16. ac angen offer o safon proffesiynol
  neu isdeitlo Ar Ofyn
 17. gall Amara helpu.
 18. Felly, pa un ydych chi'n unigolyn,
 19. yn aelod o'r gymuned,
 20. ynteu'n sefydliad sy'n defnyddio Amara,
 21. rydych chi'n cefnogi nôd Amara
  o sicrhau fod gan pawb fynediad.