Vietnamese subtitles

← Course Wrap Up

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 2 created 09/26/2015 by Ha Hoang.

 1. Xin chúc mừng!
 2. Bạn đã kết thúc khóa học này.
 3. >> Trước khi nói tạm biệt,
  chúng tôi muốn dành tặng bạn
 4. một số lưu ý quan trọng nhất
  trong khóa học này.
 5. >> Trước nhất, hãy suy nghĩ về
  lợi nhuận ngay từ đầu.
 6. >> Đừng dò dẫm, hãy sử dụng dữ liệu
  để tiếp tục cải thiện cách thu thập và
 7. phân tích chúng.
 8. >> Hãy chắc chắn rằng bạn đang thu tiền
  từ người dùng một khoản hợp lý
 9. vào đúng thời điểm.
 10. Vì vậy, hãy làm việc chăm chỉ,
  chu đáo, và kiếm tiền.
 11. >> Giá trị doanh nghiệp của bạn gắn với
  thước đo lợi nhuận và tăng trưởng.
 12. Hãy có cả 2 yếu tố đó.