Turkish subtitles

← Bir tek nesnedeki 2600 yıllık tarih

Get Embed Code
39 Languages

Showing Revision 27 created 08/30/2018 by Meric Aydonat.

 1. Yarattığımız şeylerin
 2. çok önemli bir yeteneği var --
 3. bizden daha uzun süre yaşıyorlar.
 4. Biz yok oluyoruz, onlar hayatta kalıyor;
 5. bizim bir tek hayatımız var,
  onlarınsa birden fazla
 6. ve her bir hayatta farklı
  bir anlam ifade ediyorlar.
 7. Bu şu demek oluyor;
  hepimizin tek bir biyografisi varken,
 8. onların birden fazla var.
 9. Bu sabah belli bir nesnenin,

 10. dikkate değer bir şeyin
  hikayesini, biyografisini --
 11. aslında biyografilerini --
 12. anlatmak istiyorum.
 13. Kayda değer bir şeymiş gibi
 14. görünmediğini kabul ediyorum.
 15. Anlatacağım şey bir
  rugby topu boyutlarında.
 16. Kilden yapılmış
 17. ve bir silindir şekli verilmiş,
 18. üzerine sık aralıklarla
 19. yazı yazılmış ve sonra da
 20. pişmesi için güneşe bırakılmış.
 21. Gördüğünüz gibi,
 22. biraz hırpalanmış,
 23. -ki bu hiç şaşırtıcı değil-
 24. çünkü iki buçuk bin yıl önce yapıldı
 25. ve 1879 yılında
 26. bir kazıda bulundu.
 27. Ama bugün,
 28. inanıyorum ki, bu şey,
 29. Orta Doğu siyasetinde
 30. önemli bir rol oynuyor.
 31. Bu nesnenin
 32. büyüleyici hikayeleri
 33. henüz bitmedi.
 34. Hikaye

 35. İran- Irak savaşı ve
 36. Irak'ın yabancı güçler tarafından
 37. istila edilmesiyle,
 38. despot hükümdarın
 39. devrilmesi ve ani
  rejim değişikliğiyle
 40. doruğa ulaşan
 41. olaylar dizisiyle başlıyor.
 42. Ben de bu olaylar dizisinin
 43. bir bölümüyle başlamak istiyorum,
 44. birçoğunuzun çok aşina olduğu bir şeyle,
 45. Belshazzar'ın şöleni ile --
 46. çünkü milattan önce 539 yılındaki
 47. İran- Irak savaşından bahsediyoruz.
 48. M.Ö. 539'daki ile
 49. 2003'teki ve arada yaşanan
 50. olaylar arasındaki paralellikler
 51. çok şaşırtıcı.
 52. Şu an baktığınız şey Rembrandt'ın tablosu,
 53. şu an Londra'da, Ulusal Galeri'de,

 54. İbranice kutsal metinlerdeki
 55. Peygamber Daniel ile ilgili
  metni tasvir ediyor.
 56. Hepiniz hikayeyi az çok biliyorsunuz.
 57. İsrail'i fetheden Nebuchadnezzar'ın oğlu

 58. Belshazzar Kudüs'ü yağmaladı ve
 59. halkı esir alıp
 60. Yahudileri Babil'e geri götürdü.
 61. Sadece Yahudileri değil
  tapınak ganimetlerini de götürdü.
 62. Tapınağı yağmalayıp
  kutsallığına hakaret etti.
 63. Kudüs'teki tapınağın
  muhteşem altın ganimetleri
 64. Babil'e götürüldü.
 65. Belshazzar,
 66. bir şölen vermeye karar verir.
 67. Şöleni heyecanlı
  hale getirmek için,
 68. eğlencenin geri kalanına
  kutsal şeylere karşı
 69. saygısızlığı ekler ve tapınak
  ganimetlerini ortaya çıkarır.
 70. Zaten İranlılarla, Pers kralıyla
 71. savaş halindedir.
 72. Daniel'in anlattığına göre o gece,

 73. şenliğin doruk noktasında
 74. bir el belirir ve duvara şöyle yazar:
 75. "Terazide tartıldın ve eksik bulundun
 76. ve krallığın Medler'e ve Pers'lere
 77. devredildi."
 78. O gece
 79. Perslerin kralı Cyrus Babil'e girer ve
 80. tüm Belshazzar rejimi devrilir.
 81. Bu, tabii ki,
 82. Yahudi halkı için
 83. tarihte önemli bir an.
 84. Hepimizin bildiği harika bir hikaye.
 85. "Duvardaki yazı"
 86. gündelik konuşmalarımızın bir parçası.
 87. Silindirimizin
 88. hikayeye giriş yaptığı
 89. noktada olan şey ise
 90. dikkate şayan.
 91. Perslerin kralı Cyrus

 92. savaşmadan Babil'e girer --
 93. güney Irak'ın merkezinden
 94. Akdeniz'e kadar hüküm süren
 95. büyük Babil İmparatorluğu,
 96. Cyrus'a boyun eğer.
 97. Ve Cyrus bir ferman verir.
 98. İşte silindir de,
 99. Tanrının yol gösterdiği,
  Irak'ın despot rejimini deviren
 100. ve insanlara özgürlüğü getirecek olan
 101. bu hükümdarın yapmış olduğu açıklamadır.
 102. Babil dilinde tekrarlanarak --
 103. Babil dilinde yazılmış --
 104. şöyle diyor:
  "Ben Cyrus, tüm evrenin kralı,
 105. büyük kral, güçlü kral,
 106. Babil'in kralı, dünyanın
  dört çeyreğinin kralı."
 107. Gördüğünüz gibi abartmak
  konusunda çekingen değiller.
 108. Bu muhtemelen
 109. galip bir ordu tarafından yapılan
 110. elimizdeki ilk
 111. basın açıklaması.
 112. Zamanı geldiğinde göreceğimiz gibi,
 113. çok yetenekli halkla ilişkiler
  danışmanları tarafından yazıldı.
 114. Bu yüzden abartı olması
  aslında çok da şaşırtıcı değil.
 115. Peki büyük kral, güçlü kral,

 116. dünyanın dört çeyreğinin
  kralı şimdi ne yapacaktı?
 117. Şöyle devam ediyor:
  Babil'i fethettikten sonra,
 118. bir an önce Babillilerin
 119. - Nebuchadnezzar ve Belshazzar'ın -
 120. esir alıp köleleştirdiği herkesi
 121. özgürlüğüne kavuşturacaktı.
 122. Ülkelerine dönmelerine izin verecekti.
 123. Daha da önemlisi,
 124. el konulmuş bütün
 125. tapınak ganimetlerini,
 126. tanrıları, heykelleri
 127. geri almalarına izin verecekti.
 128. Baskı altında tutulmuş ve
  uzaklaştırılmış olan tüm Babilliler
 129. evlerine dönecekler
 130. ve beraberlerinde
  tanrılarını da götüreceklerdi.
 131. Ve sunaklarını yenileyip
  kendi tanrılarına,
 132. kendilerine ait bir yerde
 133. kendi istedikleri şekilde
  ibadet edebileceklerdi.
 134. Bu fermandır ki,
 135. bu nesne aslında
 136. Yahudilerin;
 137. Babil'deki sürgünden,
 138. Babil sularının yanında oturularak
  geçirilen yıllardan sonra,
 139. Kudüs'u andıklarında gözyaşı
  döken Yahudilerin,
 140. eve dönmelerine
  izin verildiğinin bir kanıtı.
 141. Kudüs'e geri dönüp tapınağı
 142. yeniden inşa etmelerine izin verilmişti.
 143. Bu Yahudi tarihinde

 144. miladi bir belgedir.
 145. İbranice kutsal metinlerinden
  Tarihler Kitabı ve Ezra Kitabı da
 146. tekrarlayan bir şekilde bunu belgeler.
 147. Bu, hikayenin
 148. Yahudi versiyonu.
 149. "Böylece Pers kralı Cyrus şöyle dedi:
 150. 'Göklerin Yüce Tanrı'sı yeryüzünün
  bütün krallıklarını
 151. sana verdi ve beni kendisi için
 152. Kudüs'te bir ev inşa
  etmekle görevlendirdi.
 153. Onun kavminden ve
  sizlerden kim orada?
 154. Yüce Tanrı onunla olsun
 155. ve bırakın yükselsin.'"
 156. "Yükselsin" -- aaleh.
 157. Geri dönüş kavramı hala
 158. merkez unsur;
 159. Yahudilik yaşamının
 160. merkez parçası.
 161. Hepinizin bildiği gibi
  "sürgünden dönüş",
 162. ikinci tapınak,
 163. Yahudiliği tekrar şekillendirdi.
 164. Bu değişim,
 165. bu büyük tarihi an,
 166. Pers Kralı Cyrus sayesinde yaşandı
 167. ve biz bunu Babil'deki
 168. İbranice metinden öğreniyoruz.
 169. İki büyük metin olduğunda hemfikiriz;

 170. peki ya bu durum politikaya nasıl yansıdı?
 171. Meydana gelen şey
 172. Orta Doğu tarihindeki kökten değişimdi.
 173. İran İmparatorluğu, Medler ve Persler,
 174. Cyrus tarafından birleştirildi
 175. ve ilk büyük dünya
  imparatorluğu haline geldi.
 176. Cyrus'un hükümdarlığı
  M.Ö. 530'larda başlıyor
 177. ve oğlu Darius zamanına kadar,
 178. Doğu Akdenizin tamamı
 179. Pers kontrolünde bulunuyor.
 180. Şu an bildiğimiz adı Orta Doğu
 181. olan bu imparatorluk aslında
 182. şu an bildiğimiz Orta Doğu'yu
  şekillendirmiştir.
 183. O zamana kadarki en büyük imparatorluktu.
 184. Çok daha önemlisi,
 185. çok büyük çapta
 186. ilk çok kültürlü,
 187. çok inançlı devletti.
 188. Tamamen yeni bir yolla,
 189. çok dilli olarak yönetilmesi gerekiyordu.
 190. Gerçek şu ki, Babil dilinde yazılmış
  bu ferman bir şey söylüyor:
 191. Farklı alışkanlıkları,
  farklı insanları,
 192. farklı dinleri, farklı inançları
  tanıması gerekiyordu.
 193. Cyrus tüm bunlara saygı duyuyor.
 194. Cyrus, büyük bir çok uluslu,

 195. çok inançlı, çok kültürlü
 196. topluluğun yönetim
  modelini oluşturuyor.
 197. Bunun sonucu,
 198. ekranda gördüğünüz bölgeleri
  içeren ve İskender tarafından
 199. parçalanana kadar 200 yıl boyunca
 200. ayakta kalmış bir imparatorluk.
 201. Geride, Orta Doğu'nun bir bütün içinde,
 202. farklı inançlara sahip insanların beraber
 203. yaşadığı zamanlarının hayalini bıraktı.
 204. Bu hayali Yunan istilası sonlandırdı.
 205. Tabii ki, İskender bu yönetim biçimini
 206. sürdüremedi ve parçalandı.
 207. Ama Cyrus'un temel aldığı şey
 208. kesinlikle merkez olarak kaldı.
 209. Yunan tarihçi Ksenofon

 210. "Cyropaedia" adlı kitapında
 211. Cyrus'tan büyük hükümdar diye bahsetti.
 212. Avrupa kültürü boyunca ve sonrasında
 213. Cyrus bir model olarak kaldı.
 214. Bu, bize ona duyulan derin saygının
 215. ne kadar geniş çapta olduğunu gösteren
 216. 16. yüzyıldan kalma bir resim.
 217. Ksenofon'un, Cyrus'un
 218. farklı toplumları yönetme
  modeli hakkındaki kitabı,
 219. Amerikan Devriminin kurucularına
 220. ilham kaynağı olan
 221. ders kitaplarından biriydi.
 222. Jefferson, 18. yüzyıl şartlarında
 223. dini inançlara saygılı yeni bir devletin
 224. nasıl kurulacağına referans olan
 225. Cyrus'un ideallerinin
 226. büyük bir hayranıydı.
 227. Bu sırada, Babil'de,

 228. bir şeyler çok da yolunda gitmedi.
 229. İskender'den ve diğer
  imparatorluklardan sonra,
 230. Babil düşüşe geçiyor, parçalara ayrılıyor
 231. Babil İmparatorluğu'nun izleri kayboluyor;
 232. ta ki 1879'da
 233. silindirin İngiliz Müzesinin
 234. Babil'de yaptığı kazıda
  ortaya çıkarılmasına kadar.
 235. Bu noktada başka
  bir hikayeye giriş yapıyor.
 236. 19. yüzyılın ortasındaki
 237. büyük münakaşaya konu oluyor:
 238. Kutsal metinler güvenilir midir?
  Onlara itibar edebilir miyiz?
 239. Yahudilerin dönüşü ve
 240. Cyrus'un fermanını yalnızca
 241. Yahudi kutsal metinlerinden biliyoruz.
 242. Başka bir kanıt yok.
 243. Aniden, bu ortaya çıktı.
 244. Kutsal metinlere inanan bir dünyada
 245. evrim ve jeoloji yüzünden
 246. yaradılışa olan inançları sarsılan
 247. insanlar için büyük bir heyecan,
 248. bu kutsal metinlerin
 249. tarihsel olarak doğru olduğunun kanıtı.
 250. Harika bir 19. yüzyıl anı.
 251. Ama -- ve tabi ki bu işlerin
  karmaşıklaştığı yer --

 252. bulgular doğruydu,
 253. "Yaşasın arkeoloji",
 254. ama yorumu çok daha karmaşıktı.
 255. Çünkü silindirdeki açıklamayla
  Tevrat'taki açıklama
 256. önemli bir noktada ayrı düşüyor.
 257. Babil silindiri
 258. büyük Babil tanrısı Marduk'un
 259. rahipleri tarafından yazıldı.
 260. Beklendiği üzere tüm bunların
 261. Marduk tarafından
  yapıldığını söylüyor.
 262. "Marduk, biz ismini
  Cyrus olarak verdik."
 263. Marduk Cyrus'un elinden tutup,
 264. onu kullarının lideri ilan ediyor
 265. ve ona Babil'i yönetme yetkisi veriyor.
 266. Marduk Cyrus'a
 267. insanları özgürlüğüne kavuşturmak gibi
 268. büyük, cömert şeyler yapacağını söyler.
 269. Bu yüzden hepimiz Marduk'a minnet
 270. ve ibadet etmeliyiz.
 271. Eski Ahit'i yazan

 272. Yahudi yazarlar,
 273. ki bu sizi şaşırtmayacak,
 274. konuya farklı bir
  bakış getiriyorlar.
 275. Onlar için, tabii ki, tüm bunları yapanın
 276. Marduk olması imkansız.
 277. Bunu yapan sadece Yehova olabilir.
 278. Isaiah'daki gibi,
 279. Marduk'u değil
 280. İsrail'in Tanrısı RAB'ı
 281. işaret eden
 282. harika metinlerimiz var --
 283. Cyrus adıyla da bilinen
 284. İsrail'in Efendi Tanrısı,
 285. Cyrus'a el verir ve ona
 286. kullarını yönetmesini buyurur.
 287. Bu, aynı olayı, iki farklı rahibin
 288. kendine mal etmesi ve
  siyasi bir gerçeği
 289. iki farklı dinin devralması açısından
 290. kayda değer bir örnektir.
 291. Biliyoruz ki Tanrı,

 292. genellikle büyük orduların tarafındadır.
 293. Soru şu ki, hangi Tanrı?
 294. Bu tartışma 19. yüzyılda,
 295. İbranice kutsal metinlerin
 296. çok daha geniş bir
  dinsel alanın parçası
 297. olduğunu fark eden
  herkesi huzursuz ediyor.
 298. Şurası net ki
 299. silindir Isaiah metninden çok daha eski
 300. ve ayrıca, Yehova
 301. Marduk'un kullandığına çok benzer
 302. kelimelerle konuşuyor.
 303. Isaiah'ın bunu bildiğine dair
  küçük bir inanış var,
 304. çünkü diyor ki,
 305. burada Tanrı konuşuyor elbette;
 306. "Seni adınla çağırdım,
 307. sen beni tanımadığın halde."
 308. Sanırım burada
 309. Cyrus'un Yehova'nın emri altında olduğunu
 310. fark etmediği onaylanıyor.
 311. Aynı ölçüde, Marduk'un emri
  altında olduğuna şaşırmıştı.
 312. Çünkü ilginç bir şekilde, tabii ki,
 313. Cyrus bu metinlerin hiçbirinde
 314. adı geçmeyen, tamamen farklı tanrılara
 315. inanan iyi bir İranlıydı.
 316. (Kahkahalar)

 317. 1879 yılından

 318. 40 yıl sonraya
 319. 1917 yılına geliyoruz
 320. ve silindir başka bir dünyaya giriyor.
 321. Bu kez, modern dünyanın
 322. gerçek politikaları --
 323. Balfour Bildirisi'nin olduğu sene,
 324. Orta Doğu'da yeni bir
  emperyalist güç, Britanya
 325. karar veriyor ki,
 326. Yahudilere ulusal bir vatan beyan edip
 327. eve dönmelerine
 328. izin verecek.
 329. Doğu Avrupa'daki Yahudi nüfusu ise
 330. buna coşkuyla karşılık veriyor.
 331. Tüm Doğu Avrupa'da
 332. Yahudiler Cyrus'un
 333. ve 5. George'un resimlerini
 334. yan yana açıyorlar --
 335. Kudüs'e dönmelerine izin veren
 336. iki büyük hükümdarın resimlerini.
 337. Cyrus silindiri ve silindirin
  üzerindeki metin
 338. savaşın 1918'de bitmesinin
 339. ardından yaşanacakların
 340. ilahi planın bir parçası
 341. olduğunun ispatı olarak
  yeniden ortaya çıkıyor.
 342. Hepiniz ne olduğunu biliyorsunuz.
 343. İsrail devleti kuruldu,
 344. ve 50 sene sonra, 60'ların sonunda,
 345. Britanya'nın emperyal görevi
  net olarak sona erdi.
 346. Ve silindirin başka bir hikayesi başladı.
 347. İngiltere ve Amerika, bu bölgenin

 348. komünizmden uzak tutulması
  gerektiğine karar verdiler,
 349. bunu yapacak süper güç ise İran,
 350. yani Şah olacaktı.
 351. Böylelikle Şah bir İran tarihi icat etti
 352. ya da İran tarihine dönüş,
 353. kendisini büyük bir geleneğin
  merkezine yerleştiren
 354. ve onu Cyrus silindiri ile
 355. birlikte gösteren
 356. paralar bastırıyor.
 357. Persepolis'deki büyük kutlamalar esnasında
 358. silindiri getirtip
 359. British Museum'a ödünç
  verip Tahran'a gidiyor
 360. ve bu Pehlevi hanedanının
 361. en büyük kutlamalarından biri oluyor.
 362. Cyrus silindiri, Şah'ın güvencesi oluyor.
 363. 10 yıl sonra ise başka bir hikaye:

 364. İran Devrimi, 1979.
 365. İslami devrim, ve artık Cyrus yok:
 366. biz tarihin bu kısmıyla ilgilenmiyoruz,
 367. biz İslami İran ile ilgileniyoruz --
 368. bölgede yeni bir süper güç
 369. haline gelmesine karar
  verdiğimiz Irak'ın,
 370. saldırısına kadar.
 371. Yeni bir İran- Irak savaşı.
 372. Bu savaş, görkemli geçmişlerini
 373. hatırlamaları noktasında
  İranlılar için kritik hale geliyor,
 374. vaktiyle Irak'la savaşıp kazandıkları
 375. görkemli geçmişlerini.
 376. Bütün İranlıları bir araya getirecek
 377. bir sembol bulunması
  kritik bir hal alıyor --
 378. Müslümanları, gayrimüslimleri,
 379. Hristiyanları, Zerdüştleri,
  İran'da yaşayan Yahudileri,
 380. dindar olanları ve olmayanları.
 381. Şüphesiz ki bu sembol Cyrus.
 382. Böylelikle İngiliz Müzesi ve
  Tahran Ulusal Müzesi

 383. işbirliği yapıyor
 384. ve İranlılar sadece
 385. bir tek şey ödünç istiyor.
 386. İstedikleri tek nesne bu.
 387. Cyrus silindirini ödünç almak istiyorlar.
 388. Geçen yıl,
 389. Cyrus silindiri ikinci kez
 390. Tahran'a gidiyor.
 391. Burada da gördüğünüz üzere,
 392. İran'da üst düzey konumdaki
  birçok kadından biri olan,
 393. Tahran Ulusal Müzesi müdürü
  Ardakani Hanım tarafından
 394. muhafaza edileceği yere yerleştiriliyor.
 395. Bu çok büyük bir organizasyondu.
 396. Bu da aynı fotoğrafın öteki tarafı.
 397. Silindiri Tahran'da
 398. bir ila iki milyon arasında insan
 399. birkaç ay boyunca ziyaret etti.
 400. Bu, Batı'da gişe rekoru kıran
 401. bir serginin gişe rakamına tekabül eder.
 402. Büyük bir tartışmanın öznesi olan
 403. silindirin ve Cyrus'un ne
  anlama geldiği konusu,
 404. ama hepsinden öte, Cyrus'un
  bu silindire eklemlenmesi --
 405. Cyrus'sun bir vatanın muhafızı olması,
 406. İranlı kimliğinin ve İranlıların
 407. savunucusu ve
 408. tüm inançlara saygılı olması.
 409. Günümüzdeki İran'da ise
 410. Zerdüştler ve Hristiyanlar
  İran parlamentosundaki
 411. yerlerini gurur duyulası bir
  biçimde sağlamlaştırdı.
 412. Bu nesneyi Tahran'da görmek için,

 413. İran'da yaşayan binlerce Yahudi
 414. Tahran'a geldi.
 415. Silindir İran'ın yurt içinde ve dışında
 416. nasıl algılandığına dair
 417. büyük bir tartışmanın konusu oldu.
 418. İran hala ezilenlerin savunucusu muydu?
 419. İran, tiranlar tarafından esir alınmış ve
 420. malına el konulmuş insanları
  özgür bırakacak mıydı?
 421. Bu, kuvvetli bir ulusal söylem;
 422. debdebeli
 423. bir törenle
 424. "geri dönüş"ü başlatan.
 425. Bu sahnede devasa boyutta
  bir Cyrus silindiri görüyorsunuz,
 426. İran kültürel mirasında
 427. yerini almak üzere toplanmış,
 428. İran tarihinden büyük
  şahsiyetlerle birlikte.
 429. Bu sahne devlet başkanının
 430. bizzat kendisi tarafından kurgulandı.
 431. Ve bana göre,

 432. bu nesneyi İran'a götürmek,
 433. İran'a götürülmesine izin verilmesi,
 434. İran'ın ne demek olduğu hakkında
 435. sıra dışı bir tartışmanın
 436. başlamasına
 437. vesile oldu:
 438. Kaç çeşit İran var,
 439. ve İran'ın birbirinden farklı tarihleri
 440. günümüz dünyasını nasıl şekillendirebilir.
 441. Bu hala süregiden bir tartışma,
 442. ve yankıları devam edecek.
 443. çünkü bu nesne
 444. insan arzularının
 445. en büyük beyannamelerden biri.
 446. Amerikan Anayasası'na sırtını yaslamış.
 447. Kesinlikle gerçek özgürlükler
  hakkında Magna Carta'dan
 448. daha çok şey söylemektedir.
 449. İran ve o bölge için
 450. çok fazla şey ifade eden bir belge.
 451. Bir kopyası

 452. Birleşmiş Milletler'de bulunmaktadır.
 453. Bu sonbahar New York'da
 454. Orta Doğu'nun geleceği ile ilgili
 455. büyük tartışmalar
  başladığında sergilenecek.
 456. Sizlere şunu sorarak bitirmek istiyorum;
 457. silindirin konu olduğu
 458. bir sonraki hikaye ne olacak?
 459. Eminim ki birçok Orta Doğu hikayesinde
 460. yeniden ortaya çıkacak.
 461. Orta Doğu'nun,
 462. dünyanın
 463. bu silindire yansıyan
 464. hangi hikayesini
 465. izlemek istiyorsunuz?
 466. Halkların bir devletin çatısı altında
 467. farklı inançlarda ve özgürce
 468. yaşama hakkı --
 469. dinin bir tartışma ya da
 470. bir bölünmenin sebebi olmadığı
 471. bir Orta Doğu'da,
  bir dünyada yaşama hakkı.
 472. Günümüz Orta Doğusunda

 473. bildiğiniz üzere tartışmalar
  oldukça yüksek sesli.
 474. Ama bence,
 475. en güçlü ve mantıklı sesin,
 476. bu dilsiz nesneden
 477. gelmesi mümkün,
 478. Cyrus silindirinden.
 479. Teşekkür ederim.

 480. (Alkışlar)