Swedish subtitles

← Neil MacGregor: 2600 års historia i ett föremål

Kyros cylinder, en stött och trasig lercylinder täckt av akkadisk kilskrift, är en kraftfull symbol för religiös tolerans och mångkulturalism. British Museums föreståndare, Neil MacGregor, spårar i denna fängslande föreläsning 2600 år av Mellanösterns kultur genom detta enda föremål.

Get Embed Code
39 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 1 created 02/28/2012 by David Gustavsson.

 1. Sakerna vi tillverkar
 2. har en överlägsen egenskap --
 3. de lever längre än vi.
 4. Vi försvinner, men de överlever;
 5. vi har ett liv, men de har många,
 6. och i varje liv kan de betyda olika saker.
 7. Vilket betyder att medan vi har en biografi
 8. så har de många.
 9. Denna morgon vill jag prata

 10. om historien, biografin -- eller snarare biografierna --
 11. över ett speciellt föremål,
 12. en märkvärdig sak.
 13. Jag medger att den inte
 14. ser mycket ut för världen.
 15. Den är ungefär lika stor som en rugbyboll.
 16. Den är gjord av lera,
 17. och har blivit formad
 18. till en cylinder,
 19. täckt med tät skrift
 20. och sedan bränd torr i solen.
 21. Och som ni kan se
 22. så har den stötts omkring lite,
 23. vilket inte är förvånande
 24. eftersom den tillverkades för två och ett halvt årtusende sedan
 25. och grävdes upp
 26. 1879.
 27. Men idag
 28. tror jag att detta föremål är
 29. en stor spelare
 30. i politiken i Mellanöstern.
 31. Och det är ett föremål
 32. med fascinerande historier
 33. och historier som på inga sätt är över än.
 34. Historien börjar

 35. under Iran-Irak-kriget
 36. och den serie händelser
 37. som kulminerade
 38. med att Irak invaderades
 39. av utländska styrkor,
 40. en despotisk härskare avsattes
 41. och landets regim byttes ut.
 42. Och jag vill börja
 43. med en berättelse från den serie händelser
 44. som de flesta av er skulle känna till väldigt väl,
 45. Belsassars fest --
 46. för vi pratar om det Iran-Irak-krig
 47. som utspelade sig 539 f.kr.
 48. Och likhterna
 49. mellan händelserna
 50. 539 f.kr. och 2003 och däremellan
 51. är överraskande.
 52. Det ni tittar på är Rembrandts tavla,
 53. numera på National Gallery i London,
 54. som illustrerar texten från profeten Daniel
 55. i de hebreiska skrifterna.
 56. Och ni känner alla till historien mer eller mindre.
 57. Belsassar, Nebukadnessars son,

 58. Nebukadnessar som hade erövrat Israel, plundrat Jerusalem
 59. och tillfångatagit folket
 60. och tagit judarna tillbaks till Babylon.
 61. Inte bara judarna, han hade tagit tempelskrinen.
 62. Han hade plundrat och vanhedrat templet.
 63. Och de stora gyllene skrinen i Jerusalems tempel
 64. hade förts till Babylon.
 65. Belsassar, hans son,
 66. bestämmer sig för att ha en festmåltid.
 67. och för att göra den ännu mer spännande
 68. lade han till lite helgerån till festligheterna,
 69. och han hämtar ut tempelskrinen.
 70. Han krigar redan med Iranierna,
 71. med Persiens kung.
 72. Daniel berättar att den natten,

 73. vid festligheternas höjdpunkt,
 74. dök en hand upp och skrev på väggen
 75. "Du är vägd på en våg och befunnen för lätt,
 76. ditt rike har delats och givits
 77. åt meder och perser."
 78. Och samma natt
 79. trädde Kyros, persernas kung, in i Babylon
 80. och hela Belsassars regim föll.
 81. Det är, förstås, ett fantastiskt ögonblick
 82. i det judiska folkets
 83. historia.
 84. Det är en fantastisk historia. Det är en historia vi alla känner till.
 85. "Skriften på väggen"
 86. ingår i vårt vardagsspråk.
 87. Det som hände sen
 88. var märkvärdigt,
 89. och det är där vår cylinder
 90. gör entré i berättelsen.
 91. Kyros, persernas kung,

 92. har gått in i Babylon utan strid --
 93. Babylons stora imperium,
 94. som sträckte sig från centrala södra Irak
 95. till Medelhavet,
 96. tillfaller Kyros.
 97. Och Kyros gör en deklaration.
 98. Och det är det den här cylindern är,
 99. deklarationen från en härskare styrd av Gud
 100. som hade vält den Irakiska diktatorn
 101. och skulle bringa frihet till folket.
 102. på ringande babyloniska --
 103. det skrevs på babyloniska --
 104. säger han "Jag är Kyros, universums kung,
 105. den stora kungen, den mäktiga kungen,
 106. kung över Babylon, kung över världens fyra delar."
 107. Som ni märker är de inte rädda för överdrift.
 108. Det här är förmodligen
 109. det första riktiga pressmeddelande
 110. av en segrande armé
 111. som vi har.
 112. och det är skrivet, som vi kommer att se,
 113. av väldigt skickliga PR-konsulter.
 114. Så överdriften är faktiskt inte förvånande.
 115. Och vad kommer den stora kungen, den mäktiga kungen,

 116. kungen över världens fyra delar göra?
 117. Han fortsätter med att säga att han, när han nu erövrat Babylon,
 118. kommer släppa alla folk
 119. som babylonierna -- Nebukadnessar och Belsassar --
 120. har tillfångatagit och förslavat
 121. fria.
 122. Han ska låta dem återvända till sina länder.
 123. Och än viktigare,
 124. han kommer låta dem återhämta
 125. alla gudar, statyer,
 126. tempelskrin
 127. som konfiskerats.
 128. Alla folk som babylonierna hade förtryckt och förflyttat
 129. får åka hem,
 130. och ta med sig sina gudar.
 131. Och de ska kunna återställa sina altare
 132. och tillbe sina gudar
 133. på sitt sätt, på sin plats.
 134. Detta är förordningen,
 135. detta föremål är beviset
 136. för det faktum att judar,
 137. efter den babyloniska fångenskapen,
 138. åren de tillbringade sittande vid Babylons vatten,
 139. gråtande vid minnet av Jerusalem,
 140. att dessa judar tilläts åka hem.
 141. De tilläts återvända till Jerusalem
 142. och bygga upp templet på nytt.
 143. Det är ett centralt dokument

 144. i judisk historia.
 145. Och krönikeboken, Ezras bok i de hebreiska skrifterna
 146. rapporterade i sjungande ordalag.
 147. Detta är den judiska versionen
 148. av samma berättelse.
 149. "Så säger Kyros, konung av Persien:
 150. 'Alla jordens riken har Herren, himlens Gud, givit mig,
 151. och han har ålagt mig
 152. att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda.
 153. De av er som tillhör hans folk
 154. - må er Gud vara med er -
 155. skall bege sig.'"
 156. "Bege sig" -- aaleh.
 157. Det centrala elementet
 158. i budskapet om återkomst,
 159. en central del
 160. i judendomens liv.
 161. Som ni alla vet, formade återkomsten från fångenskapen den gången,
 162. det andra templet,
 163. om judendomen.
 164. Och den förändringen,
 165. det stora historiska ögonblicket,
 166. möjliggjordes av Kyros, konung av Persien,
 167. Berättat för oss på hebreiska i skriften
 168. och på babyloniska i lera.
 169. Två stora skrifter,

 170. men hur var det med politiken?
 171. Det som pågick
 172. var ett fundamentalt skifte i Mellanösterns historia.
 173. Irans, medernas och persernas imperium,
 174. enat under Kyros,
 175. blev det första stora världsimperiet.
 176. Kyros börjar på 530-talet f.kr.
 177. Och vid hans son Darius tid
 178. ligger hela området öster om medelhavet
 179. under persiskt styre.
 180. Imperiet är faktiskt
 181. Mellanöstern som vi känner det nu,
 182. och det är det som formar Mellanöstern som vi känner det nu.
 183. Det var det största imperium världen hade sett så långt.
 184. Än viktigare,
 185. det var den första
 186. mångkulturella, mångtroende staten
 187. på en stor skala.
 188. Och det var tvunget att styras på ett nytt sätt.
 189. Det var tvunget att styras på olika språk.
 190. Det faktum att detta meddelande är skrivet på babyloniska säger en del.
 191. Och det var tvunget att erkänna deras olika vanor,
 192. olika folk, olika religioner, olika tro.
 193. Alla dessa respekteras av Kyros.
 194. Kyros konstruerar en modell

 195. för hur man styr
 196. ett stort multinationellt, mångtroende, mångkulturellt samhälle.
 197. Och resultatet av det
 198. var ett imperium som inkluderade områdena ni ser på skärmen,
 199. och som överlevde 200 stabila år
 200. tills det splittrades av Alexander.
 201. Det lämnade kvar en dröm om Mellanöstern som en enhet,
 202. och en enhet där människor med olika tro
 203. kunde leva tillsammans.
 204. De grekiska invasionerna avslutade det.
 205. Och Alexander kunde så klart inte upprätthålla ett sådant välde
 206. och det splittrades.
 207. Men det Kyros representerade
 208. förblev fullständigt centralt.
 209. Den grekiske historikern Xenofon

 210. skrev sin bok "Kyropaidia"
 211. där han framhöll Kyros som den store härskaren.
 212. Och alltigenom europeisk kultur efteråt,
 213. förblev Kyros modellen.
 214. Detta är en bild från 1500-talet
 215. som visar hur vida spridd
 216. vördnaden för honom var.
 217. Och Xenofons bok om Kyros
 218. och hur man styr ett mångfaldigt samhälle
 219. var en av de stora läroböckerna
 220. som inspirerade grundlagsfäderna
 221. under den amerikanska revolutionen.
 222. Jefferson var en stor beundrare --
 223. Kyros ideal
 224. talade uppenbarligen till 1700-talsidealen
 225. om hur man skapar religiös tolerans
 226. i en ny stat.
 227. Samtidigt, i Babylon,

 228. hade saker inte gått så bra.
 229. Efter Alexander, de andra imperierna,
 230. Babylon faller, faller i ruiner,
 231. och alla spår av det stora babyloniska imperiet går förlorade --
 232. ända till 1879
 233. när cylindern upptäcks
 234. av en utgrävning i Babylon ledd av British Museum.
 235. Den går nu in i en annan historia.
 236. Den går nu in i den stora debatten
 237. under mitten av 1800-talet:
 238. Är skrifterna pålitliga? Kan vi lita på dem?
 239. Vi visste bara
 240. om judarnas återtåg och Kyros förordning
 241. från de hebreiska skrifterna.
 242. Inga andra bevis.
 243. Plötsligen dyker den här upp.
 244. Och hetsar upp
 245. en värld där de som trodde på skrifterna
 246. hade fått sin tro på skapelsen skakad
 247. av evolution, av geologi,
 248. här fanns bevis
 249. på att skrifterna var sanna, historiskt.
 250. Det är ett stort ögonblick för 1800-talet.
 251. Men -- och här blir det förstås komplicerat --

 252. fakta stämde,
 253. hurra för arkeologi,
 254. men tolkningen var mer komplicerad.
 255. Eftersom cylindern och den hebreiska bibeln
 256. skiljer sig på en viktig punkt.
 257. Den babyloniska cylindern
 258. skrevs av
 259. Babylons stora guds, Marduks, präster.
 260. Och de berättar, föga förvånande,
 261. att allt detta gjordes av Marduk.
 262. "Marduk, säger vi, kallade Kyros vid namn."
 263. Marduk tar Kyros vid handen,
 264. kallar honom att valla sitt folk
 265. och ger honom herraväldet över Babylon.
 266. Marduk säger till Kyros
 267. att han kommer göra dessa stora, generösa saker,
 268. släppa människor fria.
 269. Och det är därför vi alla borde visa tacksamhet
 270. och vördnad för Marduk.
 271. De hebreiska författarna

 272. av det gamla testamentet,
 273. ni kommer inte bli förvånade,
 274. ser detta från en annan synvinkel.
 275. Ur deras synpunkt kan det så klart inte vara Marduk
 276. som gjorde allt det här.
 277. Det kan bara vara Jehova.
 278. Så i Jesaja
 279. har vi de underbara texterna
 280. som ger äran för det här,
 281. inte till Marduk,
 282. utan till Herren, Israels Gud --
 283. Herren, Israels Gud
 284. som också kallar Kyros vid namn,
 285. också tar Kyros vid handen
 286. och talar om att han ska valla sitt folk.
 287. Det är ett fantastiskt exempel
 288. på två prästerliga tolkningar av samma händelse,
 289. två olika religiösa övertaganden
 290. av ett politiskt faktum.
 291. Gud är, som ni vet,

 292. oftast på de stora arméernas sida.
 293. Frågan är bara, vilken gud var det?
 294. Och debatten oroar
 295. alla på 1800-talet
 296. som inser att de hebreiska skrifterna
 297. ingår i en mycket större religiös värld.
 298. Och det är ganska tydligt
 299. att cylindern är äldre än Jesajas berättelse,
 300. och ändå talar Jehova
 301. med ord som är väldigt lika
 302. dem Marduk använder.
 303. Och det finns en vag aning att Jesaja vet detta,
 304. för han säger,
 305. detta är förstås Gud som talar:
 306. "Jag har gett dig ditt namn,
 307. fastän du inte känner mig."
 308. Jag tror att det är erkänt
 309. att Kyros inte vet
 310. att han handlar på Jehovas order.
 311. Och på samma sätt hade han blivit överraskad att han handlade på Marduks order.
 312. För intressant nog
 313. är Kyros en god iranier
 314. med en helt annan uppsättning gudar
 315. som inte omnämns i någon av dessa texter.
 316. (Skratt)

 317. Det var 1879.

 318. 40 år senare
 319. så har vi 1917,
 320. och cylindern träder in i en annorlunda värld.
 321. Den här gången den riktiga politiken
 322. i den moderna världen --
 323. året för Balfourdeklarationen,
 324. året när Mellanösterns nya imperialmakt, Storbritannien,
 325. bestämmer att den vill utropa
 326. ett judiskt nationalhem,
 327. den vill låta
 328. judarna återvända.
 329. Och svaret på detta
 330. av den judiska populationen i Östeuropa är extatisk.
 331. Och över hela Östeuropa,
 332. visar judar bilder på Kyros
 333. och George V
 334. sida vid sida --
 335. de två stora härskarna
 336. som har låtit dem återvända till Jerusalem.
 337. Och Kyroscylindern kommer tillbaks till allmän beskådan
 338. och den här texten
 339. blir ett tecken på varför det som ska hända
 340. efter krigets slut 1918
 341. är en del av en gudomlig plan.
 342. Ni vet alla vad som hände.
 343. Staten Israel grundas,
 344. och 50 år senare, sent 60-tal,
 345. är det tydligt att Storbritanniens roll som imperialmakt är över.
 346. Och en annan berättelse om cylindern börjar.
 347. Storbritannien och USA bestämmer att regionen

 348. måste hållas säker från kommunism,
 349. och supermakten som skulle skapas för att göra det
 350. skulle vara Iran, shahen.
 351. Så shahen uppfinner en Iransk historia,
 352. eller en återkomst till Iransk historia,
 353. som sätter honom i centrum för en stor tradition
 354. och tillverkar mynt
 355. som visar honom själv
 356. med Kyroscylindern.
 357. När han har sitt stora firande i Persepolis,
 358. tillkallar han sig cylindern
 359. och cylindern lånas av British Museum, åker till Teheran,
 360. och är med när man firar
 361. Pahlavidynastin.
 362. Kyroscylindern: Shahens garanti.
 363. Tio år senare, en annan historia:

 364. Iranska revolutionen 1979.
 365. Islamistisk revolution, inget mer Kyros;
 366. vi bryr oss inte om den historien,
 367. vi bryr oss om muslimska Iran --
 368. tills Irak,
 369. den nya supermakt vi alla bestämt borde vara i regionen,
 370. attackerar.
 371. Sedan ytterligare ett Iran-Irak-krig.
 372. Och det blir viktigt för Iranierna
 373. att minnas sitt storslagna förflutna,
 374. det storslagna förflutna
 375. när de bekämpade Irak och vann.
 376. Det blir viktigt att hitta en symbol
 377. som förenar alla iranier --
 378. muslimer och icke-muslimer,
 379. kristna, zoroastrier, judar som bor i Iran,
 380. människor som är hängivna, icke hängivna.
 381. Och det uppenbara emblemet är Kyros.
 382. Så när British Museum och Tehran National Museum

 383. samarbetar, som vi har gjort,
 384. frågar iranierna bara om en sak
 385. som ett lån.
 386. Det är det enda föremål de vill ha.
 387. De vill låna Kyroscylindern.
 388. Och förra året
 389. åkte Kyroscylindern till Teheran
 390. för andra gången.
 391. Här visas den där den presenteras, lagd i sitt fodral
 392. av Teherans nationalmuseums föreståndare,
 393. en av många kvinnor i högt uppsatta positioner i Iran,
 394. fru Arkdakani.
 395. Det var en enorm händelse.
 396. Det här är andra sidan av samma bild.
 397. Det beskådas i Teheran
 398. av mellan en och två miljoner människor
 399. under ett par månader.
 400. Det är bortom någon storfilmsvisning
 401. i väst.
 402. Och det är föremål för en stor debatt
 403. om vad den här cylindern betyder, vad Kyros menar,
 404. men framför allt, Kyros blir beskriven genom denna cylinder --
 405. Kyros som hemlandets försvarare,
 406. den iranska identitetens förkämpe
 407. och de iranska folkens,
 408. tolerant mot alla övertygelser.
 409. Och i det nuvarande Iran,
 410. har zoroastrier och kristna garanterade platser
 411. i det Iranska parlamentet, någonting att vara väldigt väldigt stolt över.
 412. Att se detta föremål i Teheran,

 413. tusentals i Iran boende judar
 414. kom till Teheran för att se det.
 415. Det blev en symbol,
 416. ett stort debattämne
 417. om vad Iran är hemma och utomlands.
 418. Ska Iran fortfarande vara de förtrycktas försvarare?
 419. Kommer Iran släppa folken fria
 420. som tyrannerna har förslavat och förflyttat?
 421. Det här är häftig nationell retorik,
 422. och den sattes samman
 423. i en stor parad
 424. när man lanserade återkomsten.
 425. Här ser ni en uppförstorad Kyroscylinder på scen
 426. med viktiga figurer från Iransk historia
 427. som samlas för att ta sin plats
 428. i Irans arv.
 429. Det var en berättelse presenterad
 430. av själva presidenten.
 431. Och för mig,

 432. var att ta detta föremål till Iran,
 433. att få ta detta föremål till iran,
 434. att få ta del
 435. av en fantastisk debatt
 436. hållen på de högsta nivåerna
 437. om vad Iran är,
 438. vilka olika Iran det finns
 439. och hur de olika historierna om iran
 440. kan förändra världen idag.
 441. Det är en debatt som fortsätter
 442. och kommer fortsätta skaka om,
 443. för detta föremål
 444. är en av de stora deklarationerna
 445. av mänsklig strävan.
 446. Det står tillsammans med den amerikanska konstitutionen.
 447. Det säger verkligen mer om riktiga friheter
 448. än Magna Carta.
 449. Det är ett dokument som kan betyda så många saker,
 450. för Iran och för regionen.
 451. En kopia av det här

 452. finns på FN.
 453. I höst, i New York, kommer den vara närvarande
 454. när de stora debatterna
 455. om Mellanösterns framtid äger rum.
 456. Och jag vill avsluta med att fråga er
 457. vad nästa historia kommer vara
 458. som detta föremål är del av.
 459. Det kommer dyka upp
 460. i många fler Mellanöstern-historier.
 461. Och vilken historia om Mellanöstern,
 462. vilken historia om världen,
 463. vill du se
 464. speglande det som sägs,
 465. det som uttrycks i denna cylinder?
 466. Folkens rätt
 467. att leva tillsammans i samma stat,
 468. tillbedjande olika, fritt --
 469. ett Mellanöstern, en värld,
 470. i vilken religion inte är ämne för delning
 471. eller debatt.
 472. I det nuvarande Mellanöstern,

 473. är debatterna, som ni vet, högljudda.
 474. Men jag tror att det är möjligt
 475. att den kraftigaste och visaste rösten av dem alla
 476. kan vara den röst
 477. som tillhör detta stumma föremål,
 478. Kyroscylindern.
 479. Tack.

 480. (Applåder)