Return to Video

Neil MacGregor: 2600 års historia i ett föremål

 • 0:00 - 0:02
  Sakerna vi tillverkar
 • 0:02 - 0:05
  har en överlägsen egenskap --
 • 0:05 - 0:07
  de lever längre än vi.
 • 0:07 - 0:09
  Vi försvinner, men de överlever;
 • 0:09 - 0:12
  vi har ett liv, men de har många,
 • 0:12 - 0:15
  och i varje liv kan de betyda olika saker.
 • 0:15 - 0:18
  Vilket betyder att medan vi har en biografi
 • 0:18 - 0:20
  så har de många.
 • 0:20 - 0:22
  Denna morgon vill jag prata
 • 0:22 - 0:25
  om historien, biografin -- eller snarare biografierna --
 • 0:25 - 0:28
  över ett speciellt föremål,
 • 0:28 - 0:30
  en märkvärdig sak.
 • 0:30 - 0:32
  Jag medger att den inte
 • 0:32 - 0:34
  ser mycket ut för världen.
 • 0:34 - 0:37
  Den är ungefär lika stor som en rugbyboll.
 • 0:37 - 0:39
  Den är gjord av lera,
 • 0:39 - 0:41
  och har blivit formad
 • 0:41 - 0:44
  till en cylinder,
 • 0:44 - 0:46
  täckt med tät skrift
 • 0:46 - 0:49
  och sedan bränd torr i solen.
 • 0:49 - 0:51
  Och som ni kan se
 • 0:51 - 0:53
  så har den stötts omkring lite,
 • 0:53 - 0:55
  vilket inte är förvånande
 • 0:55 - 0:58
  eftersom den tillverkades för två och ett halvt årtusende sedan
 • 0:58 - 1:00
  och grävdes upp
 • 1:00 - 1:02
  1879.
 • 1:02 - 1:04
  Men idag
 • 1:04 - 1:06
  tror jag att detta föremål är
 • 1:06 - 1:08
  en stor spelare
 • 1:08 - 1:10
  i politiken i Mellanöstern.
 • 1:10 - 1:12
  Och det är ett föremål
 • 1:12 - 1:14
  med fascinerande historier
 • 1:14 - 1:18
  och historier som på inga sätt är över än.
 • 1:18 - 1:20
  Historien börjar
 • 1:20 - 1:24
  under Iran-Irak-kriget
 • 1:24 - 1:26
  och den serie händelser
 • 1:26 - 1:28
  som kulminerade
 • 1:28 - 1:30
  med att Irak invaderades
 • 1:30 - 1:32
  av utländska styrkor,
 • 1:32 - 1:34
  en despotisk härskare avsattes
 • 1:34 - 1:37
  och landets regim byttes ut.
 • 1:37 - 1:39
  Och jag vill börja
 • 1:39 - 1:41
  med en berättelse från den serie händelser
 • 1:41 - 1:44
  som de flesta av er skulle känna till väldigt väl,
 • 1:44 - 1:46
  Belsassars fest --
 • 1:46 - 1:48
  för vi pratar om det Iran-Irak-krig
 • 1:48 - 1:51
  som utspelade sig 539 f.kr.
 • 1:51 - 1:53
  Och likhterna
 • 1:53 - 1:55
  mellan händelserna
 • 1:55 - 1:58
  539 f.kr. och 2003 och däremellan
 • 1:58 - 2:00
  är överraskande.
 • 2:00 - 2:02
  Det ni tittar på är Rembrandts tavla,
 • 2:02 - 2:04
  numera på National Gallery i London,
 • 2:04 - 2:06
  som illustrerar texten från profeten Daniel
 • 2:06 - 2:09
  i de hebreiska skrifterna.
 • 2:09 - 2:11
  Och ni känner alla till historien mer eller mindre.
 • 2:11 - 2:14
  Belsassar, Nebukadnessars son,
 • 2:14 - 2:17
  Nebukadnessar som hade erövrat Israel, plundrat Jerusalem
 • 2:17 - 2:19
  och tillfångatagit folket
 • 2:19 - 2:21
  och tagit judarna tillbaks till Babylon.
 • 2:21 - 2:24
  Inte bara judarna, han hade tagit tempelskrinen.
 • 2:24 - 2:27
  Han hade plundrat och vanhedrat templet.
 • 2:27 - 2:30
  Och de stora gyllene skrinen i Jerusalems tempel
 • 2:30 - 2:33
  hade förts till Babylon.
 • 2:33 - 2:35
  Belsassar, hans son,
 • 2:35 - 2:37
  bestämmer sig för att ha en festmåltid.
 • 2:37 - 2:39
  och för att göra den ännu mer spännande
 • 2:39 - 2:42
  lade han till lite helgerån till festligheterna,
 • 2:42 - 2:45
  och han hämtar ut tempelskrinen.
 • 2:45 - 2:48
  Han krigar redan med Iranierna,
 • 2:48 - 2:50
  med Persiens kung.
 • 2:50 - 2:53
  Daniel berättar att den natten,
 • 2:53 - 2:55
  vid festligheternas höjdpunkt,
 • 2:55 - 2:58
  dök en hand upp och skrev på väggen
 • 2:58 - 3:01
  "Du är vägd på en våg och befunnen för lätt,
 • 3:01 - 3:03
  ditt rike har delats och givits
 • 3:03 - 3:05
  åt meder och perser."
 • 3:05 - 3:07
  Och samma natt
 • 3:07 - 3:11
  trädde Kyros, persernas kung, in i Babylon
 • 3:11 - 3:16
  och hela Belsassars regim föll.
 • 3:16 - 3:18
  Det är, förstås, ett fantastiskt ögonblick
 • 3:18 - 3:20
  i det judiska folkets
 • 3:20 - 3:22
  historia.
 • 3:22 - 3:24
  Det är en fantastisk historia. Det är en historia vi alla känner till.
 • 3:24 - 3:26
  "Skriften på väggen"
 • 3:26 - 3:29
  ingår i vårt vardagsspråk.
 • 3:29 - 3:31
  Det som hände sen
 • 3:31 - 3:33
  var märkvärdigt,
 • 3:33 - 3:35
  och det är där vår cylinder
 • 3:35 - 3:37
  gör entré i berättelsen.
 • 3:37 - 3:39
  Kyros, persernas kung,
 • 3:39 - 3:41
  har gått in i Babylon utan strid --
 • 3:41 - 3:43
  Babylons stora imperium,
 • 3:43 - 3:45
  som sträckte sig från centrala södra Irak
 • 3:45 - 3:47
  till Medelhavet,
 • 3:47 - 3:49
  tillfaller Kyros.
 • 3:49 - 3:53
  Och Kyros gör en deklaration.
 • 3:53 - 3:56
  Och det är det den här cylindern är,
 • 3:56 - 3:59
  deklarationen från en härskare styrd av Gud
 • 3:59 - 4:03
  som hade vält den Irakiska diktatorn
 • 4:03 - 4:05
  och skulle bringa frihet till folket.
 • 4:05 - 4:07
  på ringande babyloniska --
 • 4:07 - 4:09
  det skrevs på babyloniska --
 • 4:09 - 4:12
  säger han "Jag är Kyros, universums kung,
 • 4:12 - 4:14
  den stora kungen, den mäktiga kungen,
 • 4:14 - 4:18
  kung över Babylon, kung över världens fyra delar."
 • 4:18 - 4:21
  Som ni märker är de inte rädda för överdrift.
 • 4:21 - 4:23
  Det här är förmodligen
 • 4:23 - 4:25
  det första riktiga pressmeddelande
 • 4:25 - 4:27
  av en segrande armé
 • 4:27 - 4:29
  som vi har.
 • 4:29 - 4:31
  och det är skrivet, som vi kommer att se,
 • 4:31 - 4:34
  av väldigt skickliga PR-konsulter.
 • 4:34 - 4:37
  Så överdriften är faktiskt inte förvånande.
 • 4:37 - 4:39
  Och vad kommer den stora kungen, den mäktiga kungen,
 • 4:39 - 4:42
  kungen över världens fyra delar göra?
 • 4:42 - 4:45
  Han fortsätter med att säga att han, när han nu erövrat Babylon,
 • 4:45 - 4:48
  kommer släppa alla folk
 • 4:48 - 4:50
  som babylonierna -- Nebukadnessar och Belsassar --
 • 4:50 - 4:52
  har tillfångatagit och förslavat
 • 4:52 - 4:54
  fria.
 • 4:54 - 4:56
  Han ska låta dem återvända till sina länder.
 • 4:56 - 4:58
  Och än viktigare,
 • 4:58 - 5:00
  han kommer låta dem återhämta
 • 5:00 - 5:02
  alla gudar, statyer,
 • 5:02 - 5:04
  tempelskrin
 • 5:04 - 5:06
  som konfiskerats.
 • 5:06 - 5:09
  Alla folk som babylonierna hade förtryckt och förflyttat
 • 5:09 - 5:11
  får åka hem,
 • 5:11 - 5:14
  och ta med sig sina gudar.
 • 5:14 - 5:17
  Och de ska kunna återställa sina altare
 • 5:17 - 5:19
  och tillbe sina gudar
 • 5:19 - 5:22
  på sitt sätt, på sin plats.
 • 5:22 - 5:24
  Detta är förordningen,
 • 5:24 - 5:27
  detta föremål är beviset
 • 5:27 - 5:29
  för det faktum att judar,
 • 5:29 - 5:31
  efter den babyloniska fångenskapen,
 • 5:31 - 5:34
  åren de tillbringade sittande vid Babylons vatten,
 • 5:34 - 5:37
  gråtande vid minnet av Jerusalem,
 • 5:37 - 5:40
  att dessa judar tilläts åka hem.
 • 5:40 - 5:42
  De tilläts återvända till Jerusalem
 • 5:42 - 5:44
  och bygga upp templet på nytt.
 • 5:44 - 5:46
  Det är ett centralt dokument
 • 5:46 - 5:48
  i judisk historia.
 • 5:48 - 5:52
  Och krönikeboken, Ezras bok i de hebreiska skrifterna
 • 5:52 - 5:54
  rapporterade i sjungande ordalag.
 • 5:54 - 5:56
  Detta är den judiska versionen
 • 5:56 - 5:58
  av samma berättelse.
 • 5:58 - 6:00
  "Så säger Kyros, konung av Persien:
 • 6:00 - 6:03
  'Alla jordens riken har Herren, himlens Gud, givit mig,
 • 6:03 - 6:05
  och han har ålagt mig
 • 6:05 - 6:07
  att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda.
 • 6:07 - 6:09
  De av er som tillhör hans folk
 • 6:09 - 6:11
  - må er Gud vara med er -
 • 6:11 - 6:14
  skall bege sig.'"
 • 6:14 - 6:16
  "Bege sig" -- aaleh.
 • 6:16 - 6:19
  Det centrala elementet
 • 6:19 - 6:21
  i budskapet om återkomst,
 • 6:21 - 6:23
  en central del
 • 6:23 - 6:25
  i judendomens liv.
 • 6:25 - 6:27
  Som ni alla vet, formade återkomsten från fångenskapen den gången,
 • 6:27 - 6:29
  det andra templet,
 • 6:29 - 6:31
  om judendomen.
 • 6:31 - 6:33
  Och den förändringen,
 • 6:33 - 6:35
  det stora historiska ögonblicket,
 • 6:35 - 6:39
  möjliggjordes av Kyros, konung av Persien,
 • 6:39 - 6:42
  Berättat för oss på hebreiska i skriften
 • 6:42 - 6:45
  och på babyloniska i lera.
 • 6:45 - 6:47
  Två stora skrifter,
 • 6:47 - 6:49
  men hur var det med politiken?
 • 6:49 - 6:51
  Det som pågick
 • 6:51 - 6:54
  var ett fundamentalt skifte i Mellanösterns historia.
 • 6:54 - 6:57
  Irans, medernas och persernas imperium,
 • 6:57 - 6:59
  enat under Kyros,
 • 6:59 - 7:03
  blev det första stora världsimperiet.
 • 7:03 - 7:06
  Kyros börjar på 530-talet f.kr.
 • 7:06 - 7:10
  Och vid hans son Darius tid
 • 7:10 - 7:13
  ligger hela området öster om medelhavet
 • 7:13 - 7:15
  under persiskt styre.
 • 7:15 - 7:17
  Imperiet är faktiskt
 • 7:17 - 7:19
  Mellanöstern som vi känner det nu,
 • 7:19 - 7:22
  och det är det som formar Mellanöstern som vi känner det nu.
 • 7:22 - 7:24
  Det var det största imperium världen hade sett så långt.
 • 7:24 - 7:26
  Än viktigare,
 • 7:26 - 7:28
  det var den första
 • 7:28 - 7:30
  mångkulturella, mångtroende staten
 • 7:30 - 7:32
  på en stor skala.
 • 7:32 - 7:34
  Och det var tvunget att styras på ett nytt sätt.
 • 7:34 - 7:36
  Det var tvunget att styras på olika språk.
 • 7:36 - 7:39
  Det faktum att detta meddelande är skrivet på babyloniska säger en del.
 • 7:39 - 7:41
  Och det var tvunget att erkänna deras olika vanor,
 • 7:41 - 7:44
  olika folk, olika religioner, olika tro.
 • 7:44 - 7:47
  Alla dessa respekteras av Kyros.
 • 7:47 - 7:49
  Kyros konstruerar en modell
 • 7:49 - 7:51
  för hur man styr
 • 7:51 - 7:56
  ett stort multinationellt, mångtroende, mångkulturellt samhälle.
 • 7:56 - 7:58
  Och resultatet av det
 • 7:58 - 8:01
  var ett imperium som inkluderade områdena ni ser på skärmen,
 • 8:01 - 8:04
  och som överlevde 200 stabila år
 • 8:04 - 8:07
  tills det splittrades av Alexander.
 • 8:07 - 8:09
  Det lämnade kvar en dröm om Mellanöstern som en enhet,
 • 8:09 - 8:11
  och en enhet där människor med olika tro
 • 8:11 - 8:13
  kunde leva tillsammans.
 • 8:13 - 8:15
  De grekiska invasionerna avslutade det.
 • 8:15 - 8:18
  Och Alexander kunde så klart inte upprätthålla ett sådant välde
 • 8:18 - 8:20
  och det splittrades.
 • 8:20 - 8:22
  Men det Kyros representerade
 • 8:22 - 8:24
  förblev fullständigt centralt.
 • 8:24 - 8:27
  Den grekiske historikern Xenofon
 • 8:27 - 8:29
  skrev sin bok "Kyropaidia"
 • 8:29 - 8:31
  där han framhöll Kyros som den store härskaren.
 • 8:31 - 8:34
  Och alltigenom europeisk kultur efteråt,
 • 8:34 - 8:37
  förblev Kyros modellen.
 • 8:37 - 8:39
  Detta är en bild från 1500-talet
 • 8:39 - 8:41
  som visar hur vida spridd
 • 8:41 - 8:44
  vördnaden för honom var.
 • 8:44 - 8:46
  Och Xenofons bok om Kyros
 • 8:46 - 8:49
  och hur man styr ett mångfaldigt samhälle
 • 8:49 - 8:51
  var en av de stora läroböckerna
 • 8:51 - 8:53
  som inspirerade grundlagsfäderna
 • 8:53 - 8:55
  under den amerikanska revolutionen.
 • 8:55 - 8:57
  Jefferson var en stor beundrare --
 • 8:57 - 8:59
  Kyros ideal
 • 8:59 - 9:01
  talade uppenbarligen till 1700-talsidealen
 • 9:01 - 9:03
  om hur man skapar religiös tolerans
 • 9:03 - 9:06
  i en ny stat.
 • 9:08 - 9:10
  Samtidigt, i Babylon,
 • 9:10 - 9:12
  hade saker inte gått så bra.
 • 9:12 - 9:15
  Efter Alexander, de andra imperierna,
 • 9:15 - 9:18
  Babylon faller, faller i ruiner,
 • 9:18 - 9:22
  och alla spår av det stora babyloniska imperiet går förlorade --
 • 9:22 - 9:24
  ända till 1879
 • 9:24 - 9:27
  när cylindern upptäcks
 • 9:27 - 9:30
  av en utgrävning i Babylon ledd av British Museum.
 • 9:30 - 9:33
  Den går nu in i en annan historia.
 • 9:33 - 9:35
  Den går nu in i den stora debatten
 • 9:35 - 9:37
  under mitten av 1800-talet:
 • 9:37 - 9:40
  Är skrifterna pålitliga? Kan vi lita på dem?
 • 9:40 - 9:42
  Vi visste bara
 • 9:42 - 9:44
  om judarnas återtåg och Kyros förordning
 • 9:44 - 9:46
  från de hebreiska skrifterna.
 • 9:46 - 9:48
  Inga andra bevis.
 • 9:48 - 9:50
  Plötsligen dyker den här upp.
 • 9:50 - 9:52
  Och hetsar upp
 • 9:52 - 9:54
  en värld där de som trodde på skrifterna
 • 9:54 - 9:56
  hade fått sin tro på skapelsen skakad
 • 9:56 - 9:58
  av evolution, av geologi,
 • 9:58 - 10:00
  här fanns bevis
 • 10:00 - 10:02
  på att skrifterna var sanna, historiskt.
 • 10:02 - 10:05
  Det är ett stort ögonblick för 1800-talet.
 • 10:05 - 10:10
  Men -- och här blir det förstås komplicerat --
 • 10:10 - 10:12
  fakta stämde,
 • 10:12 - 10:15
  hurra för arkeologi,
 • 10:15 - 10:18
  men tolkningen var mer komplicerad.
 • 10:18 - 10:21
  Eftersom cylindern och den hebreiska bibeln
 • 10:21 - 10:23
  skiljer sig på en viktig punkt.
 • 10:23 - 10:25
  Den babyloniska cylindern
 • 10:25 - 10:27
  skrevs av
 • 10:27 - 10:29
  Babylons stora guds, Marduks, präster.
 • 10:29 - 10:31
  Och de berättar, föga förvånande,
 • 10:31 - 10:33
  att allt detta gjordes av Marduk.
 • 10:33 - 10:36
  "Marduk, säger vi, kallade Kyros vid namn."
 • 10:36 - 10:39
  Marduk tar Kyros vid handen,
 • 10:39 - 10:41
  kallar honom att valla sitt folk
 • 10:41 - 10:44
  och ger honom herraväldet över Babylon.
 • 10:44 - 10:46
  Marduk säger till Kyros
 • 10:46 - 10:48
  att han kommer göra dessa stora, generösa saker,
 • 10:48 - 10:50
  släppa människor fria.
 • 10:50 - 10:52
  Och det är därför vi alla borde visa tacksamhet
 • 10:52 - 10:54
  och vördnad för Marduk.
 • 10:54 - 10:56
  De hebreiska författarna
 • 10:56 - 10:58
  av det gamla testamentet,
 • 10:58 - 11:01
  ni kommer inte bli förvånade,
 • 11:01 - 11:03
  ser detta från en annan synvinkel.
 • 11:03 - 11:05
  Ur deras synpunkt kan det så klart inte vara Marduk
 • 11:05 - 11:07
  som gjorde allt det här.
 • 11:07 - 11:09
  Det kan bara vara Jehova.
 • 11:09 - 11:11
  Så i Jesaja
 • 11:11 - 11:13
  har vi de underbara texterna
 • 11:13 - 11:15
  som ger äran för det här,
 • 11:15 - 11:16
  inte till Marduk,
 • 11:16 - 11:19
  utan till Herren, Israels Gud --
 • 11:19 - 11:21
  Herren, Israels Gud
 • 11:21 - 11:23
  som också kallar Kyros vid namn,
 • 11:23 - 11:26
  också tar Kyros vid handen
 • 11:26 - 11:28
  och talar om att han ska valla sitt folk.
 • 11:28 - 11:30
  Det är ett fantastiskt exempel
 • 11:30 - 11:34
  på två prästerliga tolkningar av samma händelse,
 • 11:34 - 11:36
  två olika religiösa övertaganden
 • 11:36 - 11:38
  av ett politiskt faktum.
 • 11:38 - 11:40
  Gud är, som ni vet,
 • 11:40 - 11:42
  oftast på de stora arméernas sida.
 • 11:42 - 11:45
  Frågan är bara, vilken gud var det?
 • 11:45 - 11:47
  Och debatten oroar
 • 11:47 - 11:49
  alla på 1800-talet
 • 11:49 - 11:51
  som inser att de hebreiska skrifterna
 • 11:51 - 11:54
  ingår i en mycket större religiös värld.
 • 11:54 - 11:56
  Och det är ganska tydligt
 • 11:56 - 11:59
  att cylindern är äldre än Jesajas berättelse,
 • 11:59 - 12:01
  och ändå talar Jehova
 • 12:01 - 12:03
  med ord som är väldigt lika
 • 12:03 - 12:05
  dem Marduk använder.
 • 12:05 - 12:08
  Och det finns en vag aning att Jesaja vet detta,
 • 12:08 - 12:10
  för han säger,
 • 12:10 - 12:13
  detta är förstås Gud som talar:
 • 12:13 - 12:15
  "Jag har gett dig ditt namn,
 • 12:15 - 12:17
  fastän du inte känner mig."
 • 12:17 - 12:19
  Jag tror att det är erkänt
 • 12:19 - 12:21
  att Kyros inte vet
 • 12:21 - 12:24
  att han handlar på Jehovas order.
 • 12:24 - 12:27
  Och på samma sätt hade han blivit överraskad att han handlade på Marduks order.
 • 12:27 - 12:29
  För intressant nog
 • 12:29 - 12:31
  är Kyros en god iranier
 • 12:31 - 12:33
  med en helt annan uppsättning gudar
 • 12:33 - 12:35
  som inte omnämns i någon av dessa texter.
 • 12:35 - 12:37
  (Skratt)
 • 12:37 - 12:39
  Det var 1879.
 • 12:39 - 12:41
  40 år senare
 • 12:41 - 12:44
  så har vi 1917,
 • 12:44 - 12:46
  och cylindern träder in i en annorlunda värld.
 • 12:46 - 12:48
  Den här gången den riktiga politiken
 • 12:48 - 12:50
  i den moderna världen --
 • 12:50 - 12:53
  året för Balfourdeklarationen,
 • 12:53 - 12:56
  året när Mellanösterns nya imperialmakt, Storbritannien,
 • 12:56 - 12:58
  bestämmer att den vill utropa
 • 12:58 - 13:00
  ett judiskt nationalhem,
 • 13:00 - 13:02
  den vill låta
 • 13:02 - 13:04
  judarna återvända.
 • 13:04 - 13:06
  Och svaret på detta
 • 13:06 - 13:09
  av den judiska populationen i Östeuropa är extatisk.
 • 13:09 - 13:11
  Och över hela Östeuropa,
 • 13:11 - 13:13
  visar judar bilder på Kyros
 • 13:13 - 13:15
  och George V
 • 13:15 - 13:17
  sida vid sida --
 • 13:17 - 13:19
  de två stora härskarna
 • 13:19 - 13:22
  som har låtit dem återvända till Jerusalem.
 • 13:22 - 13:25
  Och Kyroscylindern kommer tillbaks till allmän beskådan
 • 13:25 - 13:27
  och den här texten
 • 13:27 - 13:30
  blir ett tecken på varför det som ska hända
 • 13:30 - 13:33
  efter krigets slut 1918
 • 13:33 - 13:36
  är en del av en gudomlig plan.
 • 13:36 - 13:38
  Ni vet alla vad som hände.
 • 13:38 - 13:41
  Staten Israel grundas,
 • 13:41 - 13:44
  och 50 år senare, sent 60-tal,
 • 13:44 - 13:47
  är det tydligt att Storbritanniens roll som imperialmakt är över.
 • 13:47 - 13:50
  Och en annan berättelse om cylindern börjar.
 • 13:50 - 13:52
  Storbritannien och USA bestämmer att regionen
 • 13:52 - 13:55
  måste hållas säker från kommunism,
 • 13:55 - 13:58
  och supermakten som skulle skapas för att göra det
 • 13:58 - 14:00
  skulle vara Iran, shahen.
 • 14:00 - 14:03
  Så shahen uppfinner en Iransk historia,
 • 14:03 - 14:05
  eller en återkomst till Iransk historia,
 • 14:05 - 14:08
  som sätter honom i centrum för en stor tradition
 • 14:08 - 14:10
  och tillverkar mynt
 • 14:10 - 14:12
  som visar honom själv
 • 14:12 - 14:14
  med Kyroscylindern.
 • 14:14 - 14:17
  När han har sitt stora firande i Persepolis,
 • 14:17 - 14:19
  tillkallar han sig cylindern
 • 14:19 - 14:22
  och cylindern lånas av British Museum, åker till Teheran,
 • 14:22 - 14:24
  och är med när man firar
 • 14:24 - 14:27
  Pahlavidynastin.
 • 14:27 - 14:30
  Kyroscylindern: Shahens garanti.
 • 14:30 - 14:33
  Tio år senare, en annan historia:
 • 14:33 - 14:35
  Iranska revolutionen 1979.
 • 14:35 - 14:37
  Islamistisk revolution, inget mer Kyros;
 • 14:37 - 14:39
  vi bryr oss inte om den historien,
 • 14:39 - 14:42
  vi bryr oss om muslimska Iran --
 • 14:42 - 14:44
  tills Irak,
 • 14:44 - 14:47
  den nya supermakt vi alla bestämt borde vara i regionen,
 • 14:47 - 14:49
  attackerar.
 • 14:49 - 14:51
  Sedan ytterligare ett Iran-Irak-krig.
 • 14:51 - 14:53
  Och det blir viktigt för Iranierna
 • 14:53 - 14:56
  att minnas sitt storslagna förflutna,
 • 14:56 - 14:58
  det storslagna förflutna
 • 14:58 - 15:01
  när de bekämpade Irak och vann.
 • 15:01 - 15:03
  Det blir viktigt att hitta en symbol
 • 15:03 - 15:06
  som förenar alla iranier --
 • 15:06 - 15:08
  muslimer och icke-muslimer,
 • 15:08 - 15:11
  kristna, zoroastrier, judar som bor i Iran,
 • 15:11 - 15:13
  människor som är hängivna, icke hängivna.
 • 15:13 - 15:16
  Och det uppenbara emblemet är Kyros.
 • 15:16 - 15:19
  Så när British Museum och Tehran National Museum
 • 15:19 - 15:21
  samarbetar, som vi har gjort,
 • 15:21 - 15:23
  frågar iranierna bara om en sak
 • 15:23 - 15:25
  som ett lån.
 • 15:25 - 15:27
  Det är det enda föremål de vill ha.
 • 15:27 - 15:29
  De vill låna Kyroscylindern.
 • 15:29 - 15:31
  Och förra året
 • 15:31 - 15:35
  åkte Kyroscylindern till Teheran
 • 15:35 - 15:38
  för andra gången.
 • 15:38 - 15:41
  Här visas den där den presenteras, lagd i sitt fodral
 • 15:41 - 15:44
  av Teherans nationalmuseums föreståndare,
 • 15:44 - 15:47
  en av många kvinnor i högt uppsatta positioner i Iran,
 • 15:47 - 15:49
  fru Arkdakani.
 • 15:49 - 15:51
  Det var en enorm händelse.
 • 15:51 - 15:54
  Det här är andra sidan av samma bild.
 • 15:54 - 15:57
  Det beskådas i Teheran
 • 15:57 - 15:59
  av mellan en och två miljoner människor
 • 15:59 - 16:01
  under ett par månader.
 • 16:01 - 16:03
  Det är bortom någon storfilmsvisning
 • 16:03 - 16:05
  i väst.
 • 16:05 - 16:08
  Och det är föremål för en stor debatt
 • 16:08 - 16:11
  om vad den här cylindern betyder, vad Kyros menar,
 • 16:11 - 16:14
  men framför allt, Kyros blir beskriven genom denna cylinder --
 • 16:14 - 16:17
  Kyros som hemlandets försvarare,
 • 16:17 - 16:19
  den iranska identitetens förkämpe
 • 16:19 - 16:21
  och de iranska folkens,
 • 16:21 - 16:23
  tolerant mot alla övertygelser.
 • 16:23 - 16:25
  Och i det nuvarande Iran,
 • 16:25 - 16:28
  har zoroastrier och kristna garanterade platser
 • 16:28 - 16:31
  i det Iranska parlamentet, någonting att vara väldigt väldigt stolt över.
 • 16:31 - 16:34
  Att se detta föremål i Teheran,
 • 16:34 - 16:36
  tusentals i Iran boende judar
 • 16:36 - 16:38
  kom till Teheran för att se det.
 • 16:38 - 16:40
  Det blev en symbol,
 • 16:40 - 16:42
  ett stort debattämne
 • 16:42 - 16:45
  om vad Iran är hemma och utomlands.
 • 16:45 - 16:48
  Ska Iran fortfarande vara de förtrycktas försvarare?
 • 16:48 - 16:50
  Kommer Iran släppa folken fria
 • 16:50 - 16:53
  som tyrannerna har förslavat och förflyttat?
 • 16:53 - 16:56
  Det här är häftig nationell retorik,
 • 16:56 - 16:58
  och den sattes samman
 • 16:58 - 17:00
  i en stor parad
 • 17:00 - 17:02
  när man lanserade återkomsten.
 • 17:02 - 17:05
  Här ser ni en uppförstorad Kyroscylinder på scen
 • 17:05 - 17:08
  med viktiga figurer från Iransk historia
 • 17:08 - 17:10
  som samlas för att ta sin plats
 • 17:10 - 17:13
  i Irans arv.
 • 17:13 - 17:15
  Det var en berättelse presenterad
 • 17:15 - 17:18
  av själva presidenten.
 • 17:18 - 17:20
  Och för mig,
 • 17:20 - 17:22
  var att ta detta föremål till Iran,
 • 17:22 - 17:24
  att få ta detta föremål till iran,
 • 17:24 - 17:26
  att få ta del
 • 17:26 - 17:28
  av en fantastisk debatt
 • 17:28 - 17:30
  hållen på de högsta nivåerna
 • 17:30 - 17:32
  om vad Iran är,
 • 17:32 - 17:35
  vilka olika Iran det finns
 • 17:35 - 17:37
  och hur de olika historierna om iran
 • 17:37 - 17:40
  kan förändra världen idag.
 • 17:40 - 17:43
  Det är en debatt som fortsätter
 • 17:43 - 17:45
  och kommer fortsätta skaka om,
 • 17:45 - 17:47
  för detta föremål
 • 17:47 - 17:49
  är en av de stora deklarationerna
 • 17:49 - 17:51
  av mänsklig strävan.
 • 17:51 - 17:55
  Det står tillsammans med den amerikanska konstitutionen.
 • 17:55 - 17:58
  Det säger verkligen mer om riktiga friheter
 • 17:58 - 18:00
  än Magna Carta.
 • 18:00 - 18:03
  Det är ett dokument som kan betyda så många saker,
 • 18:03 - 18:06
  för Iran och för regionen.
 • 18:06 - 18:08
  En kopia av det här
 • 18:08 - 18:10
  finns på FN.
 • 18:10 - 18:13
  I höst, i New York, kommer den vara närvarande
 • 18:13 - 18:15
  när de stora debatterna
 • 18:15 - 18:18
  om Mellanösterns framtid äger rum.
 • 18:18 - 18:20
  Och jag vill avsluta med att fråga er
 • 18:20 - 18:22
  vad nästa historia kommer vara
 • 18:22 - 18:24
  som detta föremål är del av.
 • 18:24 - 18:26
  Det kommer dyka upp
 • 18:26 - 18:28
  i många fler Mellanöstern-historier.
 • 18:28 - 18:30
  Och vilken historia om Mellanöstern,
 • 18:30 - 18:32
  vilken historia om världen,
 • 18:32 - 18:34
  vill du se
 • 18:34 - 18:36
  speglande det som sägs,
 • 18:36 - 18:38
  det som uttrycks i denna cylinder?
 • 18:38 - 18:40
  Folkens rätt
 • 18:40 - 18:42
  att leva tillsammans i samma stat,
 • 18:42 - 18:44
  tillbedjande olika, fritt --
 • 18:44 - 18:46
  ett Mellanöstern, en värld,
 • 18:46 - 18:48
  i vilken religion inte är ämne för delning
 • 18:48 - 18:51
  eller debatt.
 • 18:51 - 18:54
  I det nuvarande Mellanöstern,
 • 18:54 - 18:57
  är debatterna, som ni vet, högljudda.
 • 18:57 - 18:59
  Men jag tror att det är möjligt
 • 18:59 - 19:03
  att den kraftigaste och visaste rösten av dem alla
 • 19:03 - 19:05
  kan vara den röst
 • 19:05 - 19:07
  som tillhör detta stumma föremål,
 • 19:07 - 19:09
  Kyroscylindern.
 • 19:09 - 19:11
  Tack.
 • 19:11 - 19:15
  (Applåder)
Title:
Neil MacGregor: 2600 års historia i ett föremål
Speaker:
Neil MacGregor
Description:

Kyros cylinder, en stött och trasig lercylinder täckt av akkadisk kilskrift, är en kraftfull symbol för religiös tolerans och mångkulturalism. British Museums föreståndare, Neil MacGregor, spårar i denna fängslande föreläsning 2600 år av Mellanösterns kultur genom detta enda föremål.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
19:16
David Gustavsson added a translation

Swedish subtitles

Revisions