Return to Video

Neil MacGregor: 2600 vjet histori në një objekt

 • 0:00 - 0:02
  Gjërat që ne prodhojmë
 • 0:02 - 0:05
  kanë një cilësi supreme --
 • 0:05 - 0:07
  ato jetojnë më shumë se ne.
 • 0:07 - 0:09
  Ne vdesim ato mbijetojnë;
 • 0:09 - 0:12
  ne kemi një jetë, ato kanë shumë jetë,
 • 0:12 - 0:15
  dhe në çdo jetë ato mund të thotë gjëra të ndryshme.
 • 0:15 - 0:18
  Që të thotë, ndërsa ne kemi një biografi
 • 0:18 - 0:20
  ato kanë disa.
 • 0:20 - 0:22
  Në këtë mëngjez dua të flas
 • 0:22 - 0:25
  rreth historisë, biografia -- ose më mirë biografitë --
 • 0:25 - 0:28
  e një objekti të veçantë,
 • 0:28 - 0:30
  një gjë e jashtëzakonshme.
 • 0:30 - 0:32
  Nuk është, dakord,
 • 0:32 - 0:34
  dicka e madhe.
 • 0:34 - 0:37
  Është e madhe sa një top regbije.
 • 0:37 - 0:39
  Është bërë prej balte,
 • 0:39 - 0:41
  dhe i është dhënë forma
 • 0:41 - 0:44
  e një cilindri
 • 0:44 - 0:46
  e mbuluar me shkrim të ngushtë
 • 0:46 - 0:49
  dhe pjekur në diell.
 • 0:49 - 0:51
  Siç mund të shihni,
 • 0:51 - 0:53
  është pak e goditur,
 • 0:53 - 0:55
  nuk është çudi,
 • 0:55 - 0:58
  pasi është prodhuar dy mijë e pesëqind vjet më parë
 • 0:58 - 1:00
  dhe e gjetën
 • 1:00 - 1:02
  në vitin 1879.
 • 1:02 - 1:04
  Por sot,
 • 1:04 - 1:06
  besoj se, ky send është
 • 1:06 - 1:08
  është një lojtar i madh
 • 1:08 - 1:10
  në politicat e Lindjes së Mesme.
 • 1:10 - 1:12
  Dhe është një send
 • 1:12 - 1:14
  me histori interesante
 • 1:14 - 1:18
  histori që ende nuk kanë marë fund.
 • 1:18 - 1:20
  Historia fillon
 • 1:20 - 1:24
  në luftën Iran-Irak
 • 1:24 - 1:26
  kjo seri ngjarjesh
 • 1:26 - 1:28
  që kulminoi
 • 1:28 - 1:30
  me pushtimin e Irakut
 • 1:30 - 1:32
  nga forcat e huaja,
 • 1:32 - 1:34
  rrëzimi i një sundimtari despotik
 • 1:34 - 1:37
  dhe ndërrimi i menjëhershëm i regjimit.
 • 1:37 - 1:39
  Dua të filloj
 • 1:39 - 1:41
  me një episod nga ajo sekuencë e ngjarjeve
 • 1:41 - 1:44
  që shumica nga ju duhet ta njoh mirë,
 • 1:44 - 1:46
  festa Belshatsarit --
 • 1:46 - 1:48
  pasi ne flasim mbi luftën e Iran - Irak
 • 1:48 - 1:51
  të vitit 539 para erës sonë.
 • 1:51 - 1:53
  Dhe paralelismi
 • 1:53 - 1:55
  midis dy ngjarjeve
 • 1:55 - 1:58
  të vitit 539 para erës sonë dhe vitit 2003 dhe në mes
 • 1:58 - 2:00
  janë befasuese.
 • 2:00 - 2:02
  Kjo që po shikoni është pikturë e Rembrandit,
 • 2:02 - 2:04
  tani në National Gallery (Galleria Kombëtare) në Londër,
 • 2:04 - 2:06
  që illustron tekstin e profetit Daniel
 • 2:06 - 2:09
  në shkrimet e shenjta hebraike.
 • 2:09 - 2:11
  Dhe ju të gjithë e dini afërsisht historinë.
 • 2:11 - 2:14
  Belshatsar, biri i Nebukadnetsarit,
 • 2:14 - 2:17
  Nebukadnetsari, i cili kish pushtuar Izraelin, plaçkiti Jeruzalemin
 • 2:17 - 2:19
  zuri popullin
 • 2:19 - 2:21
  dhe ktheu përsëri çifutët në Babiloni.
 • 2:21 - 2:24
  Veç çifutëve, kish marë përdorëset e tempullit.
 • 2:24 - 2:27
  Kish plaçkitur, përdhosur tempullin.
 • 2:27 - 2:30
  Dhe orenditë e mëdha prej ari të tempullit të Jeruzalemit
 • 2:30 - 2:33
  u dërguan në Babiloni.
 • 2:33 - 2:35
  Belshatsar, i biri,
 • 2:35 - 2:37
  vendosi të jepte një festë.
 • 2:37 - 2:39
  Për ta bëre atë më emocionuese,
 • 2:39 - 2:42
  kish shtuar një grimë sakrilegj për ta bërë më arguetuese,
 • 2:42 - 2:45
  nxori jashtë vazot prej ari të tempullit.
 • 2:45 - 2:48
  Ai ish në luftë me iranianët ndërkohë,
 • 2:48 - 2:50
  me mbretin e Persisë.
 • 2:50 - 2:53
  Atë natë, Danieli na tregon,
 • 2:53 - 2:55
  në kulmin e festimeve
 • 2:55 - 2:58
  u shfaq një dorë dhe shkroi në mur,
 • 2:58 - 3:01
  "Ti u peshove në peshore dhe u gjet që të mungonte diçka,
 • 3:01 - 3:03
  mbretëria jote u nda dhe iu dha
 • 3:03 - 3:05
  Medasve dhe Persianëve."
 • 3:05 - 3:07
  Atë natë
 • 3:07 - 3:11
  Kiri, mbret i Persisë, hyri në Babiloni
 • 3:11 - 3:16
  dhe regjimi i Belshatsarit u rrëzua.
 • 3:16 - 3:18
  Është, natyrisht, një moment i rëndësishëm
 • 3:18 - 3:20
  në historinë
 • 3:20 - 3:22
  e popullit çifut.
 • 3:22 - 3:24
  Është një histori e madhe. Është një histori që ne e njohim mirë.
 • 3:24 - 3:26
  "Shkrimi mbi mur"
 • 3:26 - 3:29
  është pjesë e gjuhës sone.
 • 3:29 - 3:31
  Ç'ndodhi më vonë
 • 3:31 - 3:33
  ishte e shquar,
 • 3:33 - 3:35
  ishte aty ku cilindri ynë
 • 3:35 - 3:37
  hyn në histori.
 • 3:37 - 3:39
  Kiri, mbreti i persianëve,
 • 3:39 - 3:41
  hyri në Babiloni pa një luftim --
 • 3:41 - 3:43
  perandoria madhështore e Babilonisë,
 • 3:43 - 3:45
  që shtrihej nga qendra e Irakut të jugut
 • 3:45 - 3:47
  deri në Mesdhe,
 • 3:47 - 3:49
  ra në duart e Kirit.
 • 3:49 - 3:53
  Kiri bëri një deklaratë.
 • 3:53 - 3:56
  Dhe kjo është ajo që ky cilindër është,
 • 3:56 - 3:59
  declarata e bërë nga sudimtari i udhëhequr nga Perëndia
 • 3:59 - 4:03
  i cili përmbysi despotin iraken
 • 4:03 - 4:05
  dhe po i sillte popullit lirinë.
 • 4:05 - 4:07
  Në Babilonisht --
 • 4:07 - 4:09
  ishte shkruajtur në Babilonisht --
 • 4:09 - 4:12
  ai thosh "jam Kiri mbreti i gjithë universit,
 • 4:12 - 4:14
  mbreti i madh, mbreti i fuqishëm
 • 4:14 - 4:18
  mbret i Babilonisë, mbret i katër anëve të botës
 • 4:18 - 4:21
  Siç e shihni nuk i strukeshin ekzagjerimeve.
 • 4:21 - 4:23
  Ka mundësi
 • 4:23 - 4:25
  të jetë komunikata e parë për shtyp
 • 4:25 - 4:27
  e një ushtrie fitimtare
 • 4:27 - 4:29
  që ne kemi.
 • 4:29 - 4:31
  Dhe është shkrojtur, siç do e shohim pas pak,
 • 4:31 - 4:34
  prej konsulentësh të aftë në relacionet publike.
 • 4:34 - 4:37
  Ndaj hiperbola nuk është shumë e çuditëshme.
 • 4:37 - 4:39
  Dhe çfarë mbreti i madh, mbreti i fuqishëm,
 • 4:39 - 4:42
  mbreti i katër anëve të botës, do të bënte?
 • 4:42 - 4:45
  Ai vazhdon të thotë se, pasi pushtoi Babiloninë,
 • 4:45 - 4:48
  do të lirojë të gjithë personat
 • 4:48 - 4:50
  që babilonezët -- Nebukadnetsari dhe Belshatsari --
 • 4:50 - 4:52
  kishin zënë dhe bërë skllevër
 • 4:52 - 4:54
  duke i lënë ata të lirë.
 • 4:54 - 4:56
  Do ti linte të ktheheshin në vendet e tyre.
 • 4:56 - 4:58
  Dhe më e rëndësishmja,
 • 4:58 - 5:00
  do ti lejonte të rimerrnin me vete
 • 5:00 - 5:02
  pasuritë, statujat,
 • 5:02 - 5:04
  orenditë e tempullit
 • 5:04 - 5:06
  të cilat iu ishin konfiskuar.
 • 5:06 - 5:09
  Të gjithë njerëzit që babilonezët kishin shtypur dhe shpërngulur
 • 5:09 - 5:11
  do të kthehen në shtëpi,
 • 5:11 - 5:14
  dhe do të marrin me vete perënditë e tyre.
 • 5:14 - 5:17
  Dhe ata do të jenë në gjendje të venë ne vend altarët e tyre
 • 5:17 - 5:19
  dhe të adhurojnë perënditë e tyre
 • 5:19 - 5:22
  në mënyrën e vet, në vendin e tyre.
 • 5:22 - 5:24
  Ky është dekreti,
 • 5:24 - 5:27
  ky objekt është dëshmia
 • 5:27 - 5:29
  e faktit se çifutët,
 • 5:29 - 5:31
  pas mërgimit me forcë në Babiloni,
 • 5:31 - 5:34
  vitet që kanë kaluar ulur pranë ujërave të Babilonisë,
 • 5:34 - 5:37
  duke vajtuar kujtonin Jeruzalemin,
 • 5:37 - 5:40
  këtyre çifutëve ju lejua të ktheheshin në shtëpi.
 • 5:40 - 5:42
  I lejohesh të ktheheshin në Jeruzalem
 • 5:42 - 5:44
  dhe të rindërtonin tempullin.
 • 5:44 - 5:46
  Është një dokument qendror
 • 5:46 - 5:48
  në historinë hebraike.
 • 5:48 - 5:52
  Libri i Kronikave, libri i Ezras në shkrimet hebraike
 • 5:52 - 5:54
  e raportuan me fjalë tingëlluese.
 • 5:54 - 5:56
  Ky është versioni hebraik
 • 5:56 - 5:58
  e të njëjtës histori.
 • 5:58 - 6:00
  "Kështu foli Kiri, mbreti i Persisë,
 • 6:00 - 6:03
  "Zoti i qiellit më dha të gjitha mbretëritë e tokës,
 • 6:03 - 6:05
  dhe më ngarkoi
 • 6:05 - 6:07
  ti ngre një shtëpi në Jeruzalem.
 • 6:07 - 6:09
  Kush nga ju është nga njerëzit e tij?
 • 6:09 - 6:11
  Zoti do të jetë me të
 • 6:11 - 6:14
  dhe do e lërë të ngrihet."
 • 6:14 - 6:16
  "Ngrihet" -- Aliyah.
 • 6:16 - 6:19
  Përsëri, element qendror
 • 6:19 - 6:21
  kthimi,
 • 6:21 - 6:23
  një pjesë qendrore
 • 6:23 - 6:25
  e jetës në judaizëm.
 • 6:25 - 6:27
  Siç e dini, kthimi nga mërgimi,
 • 6:27 - 6:29
  tempulli i dytë,
 • 6:29 - 6:31
  çuan në një riorganizimin të Judaizmit.
 • 6:31 - 6:33
  Dhe ndryshimi,
 • 6:33 - 6:35
  moment i madh historik,
 • 6:35 - 6:39
  u bë i mundur nga Kiri, mbret i Persisë,
 • 6:39 - 6:42
  raportuar për ne në hebraisht në shkrimet e shenjta
 • 6:42 - 6:45
  dhe në argjilën babilonase.
 • 6:45 - 6:47
  Dy tekste të mëdhej,
 • 6:47 - 6:49
  po politika?
 • 6:49 - 6:51
  Çfarë po ndodhte
 • 6:51 - 6:54
  ishte ndryshim themelor në historinë e Lindjes së Mesme.
 • 6:54 - 6:57
  Perandoria e Iranit, Medasve dhe persianëve,
 • 6:57 - 6:59
  bashkuar nën Kirin,
 • 6:59 - 7:03
  u bë perandoria e parë e madhe në botë.
 • 7:03 - 7:06
  Kiri filloi në vitin 530s para erës sonë.
 • 7:06 - 7:10
  Dhe në kohën e të birit, Darit
 • 7:10 - 7:13
  i gjithë Mesdheu lindor
 • 7:13 - 7:15
  është nën kontrollin persian.
 • 7:15 - 7:17
  Kjo perandori është, në fakt,
 • 7:17 - 7:19
  Lindja e Mesme ashtu siç e njohim ne,
 • 7:19 - 7:22
  dhe kjo është ajo që formon Lindjen e Mesme si e njohim ne.
 • 7:22 - 7:24
  Ajo ishte perandoria më e madhe që bota e kishte njohur deri atëherë.
 • 7:24 - 7:26
  Shumë më e rëndësishme,
 • 7:26 - 7:28
  ai ishte i pari
 • 7:28 - 7:30
  shtet multikulturor, shumë fetar
 • 7:30 - 7:32
  në një shkallë të madhe.
 • 7:32 - 7:34
  Dhe duhej udhëhequr në një mënyrë mjaft të re.
 • 7:34 - 7:36
  Duhej të menaxhohej në gjuhë të ndryshme.
 • 7:36 - 7:39
  Fakti që ky dekret është në babilonisht thotë një gjë.
 • 7:39 - 7:41
  Duhet të njihte zakonet e tyre të ndryshme,
 • 7:41 - 7:44
  popujt të ndryshëm, të feve të ndryshme, të besimeve të ndryshme.
 • 7:44 - 7:47
  Të gjitha ato respektoheshin nga Kiri.
 • 7:47 - 7:49
  Kiri krijon një model
 • 7:49 - 7:51
  se si drejtohet
 • 7:51 - 7:56
  një shoqëri e madhe shumëkombëshe, shumë fetare, multikulturore.
 • 7:56 - 7:58
  Dhe rezultat i saj
 • 7:58 - 8:01
  ishte një perandori që përfshinte zonat që ju shihni në ekran,
 • 8:01 - 8:04
  që mbijetoi për 200 vjet me stabilitet
 • 8:04 - 8:07
  derisa u shpartallua nga Aleksandri.
 • 8:07 - 8:09
  Ajo la një ëndërr të Lindjes së Mesme si një njësi,
 • 8:09 - 8:11
  një njësi ku njerëzit e besimeve të ndryshme
 • 8:11 - 8:13
  mund të jetojnë së bashku.
 • 8:13 - 8:15
  Pushtimet greke i dhanë fund atyre.
 • 8:15 - 8:18
  Natyrisht, Aleksandri nuk mundi të krijojë një qeveri
 • 8:18 - 8:20
  dhe ajo u fragmentua.
 • 8:20 - 8:22
  Ajo që Kiri përfaqësoi
 • 8:22 - 8:24
  mbeti absolutisht qendror.
 • 8:24 - 8:27
  Historiani grek Ksenofoni
 • 8:27 - 8:29
  shkruajti këtë libër "Kiropedia"
 • 8:29 - 8:31
  ku promovonte Kirin si një sundimtar madhështor.
 • 8:31 - 8:34
  Dhe në kulturën europiane që pasoi,
 • 8:34 - 8:37
  Kiri mbeti një model.
 • 8:37 - 8:39
  Ky është një imazh i shekullit të gjashtëmbëdhjetë
 • 8:39 - 8:41
  që tregon se sa i përhapur
 • 8:41 - 8:44
  përnderimi i tij ishte.
 • 8:44 - 8:46
  Libri i Ksenofonit mbi Kirin
 • 8:46 - 8:49
  mbi qeverisjen e një shoqërie të ndryshme
 • 8:49 - 8:51
  qe një nga librat e rëndësishëm
 • 8:51 - 8:53
  që frymëzoi themeluesit
 • 8:53 - 8:55
  e Revolucionit Amerikan.
 • 8:55 - 8:57
  Jefferson ishte një admirues i madh --
 • 8:57 - 8:59
  idealet e Kirit
 • 8:59 - 9:01
  natyrisht të flasësh për idealet e shekullit të 18
 • 9:01 - 9:03
  se si ju e krijoni tolerancën fetare
 • 9:03 - 9:06
  në një shtet të ri.
 • 9:08 - 9:10
  Ndërkohë, në Babiloni,
 • 9:10 - 9:12
  gjërat nuk janë duke vajtur mirë.
 • 9:12 - 9:15
  Pas Aleksandrit, perandoritë e tjera,
 • 9:15 - 9:18
  Babilonia perëndoi, ra në rrënojë,
 • 9:18 - 9:22
  dhe të gjitha gjurmët e perandorisë së Babilonisë së madhe janë zhdukur --
 • 9:22 - 9:24
  deri në vitin 1879
 • 9:24 - 9:27
  kur u zbulua ky cilindër
 • 9:27 - 9:30
  nga një ekspozitë e British Museum të gërmimeve në Babiloni.
 • 9:30 - 9:33
  Aty hyri një histori e re.
 • 9:33 - 9:35
  Ajo hyn në atë debat të madh
 • 9:35 - 9:37
  në mes të shekullit të 19:
 • 9:37 - 9:40
  Janë shkrimet e shenjta të vërteta? A mund ti besojmë atyre?
 • 9:40 - 9:42
  I vetmi burim historik
 • 9:42 - 9:44
  rreth kthimit të çifutëve dhe dekretit të Kirit
 • 9:44 - 9:46
  ishte nga shkrimet hebraike.
 • 9:46 - 9:48
  Asnjë provë tjetër.
 • 9:48 - 9:50
  Papritmas, u shfaq.
 • 9:50 - 9:52
  Dhe eksitim të madh
 • 9:52 - 9:54
  në një botë ku ata që besonin në shkrimet e shenjta
 • 9:54 - 9:56
  kishin patur ndonjë lëkundje rreth besimit
 • 9:56 - 9:58
  nga evolucioni, nga gjeologjia
 • 9:58 - 10:00
  aty ata kishin një provë
 • 10:00 - 10:02
  që shkrimet e shenjta ishin historikisht të vërteta.
 • 10:02 - 10:05
  Ishte nje moment i rëndësishëm i shekullit të 19.
 • 10:05 - 10:10
  Por -- kjo, natyrisht, qe aty ku u koklavit --
 • 10:10 - 10:12
  faktet ishin të vërteta,
 • 10:12 - 10:15
  hurrah për arkeologjoninë,
 • 10:15 - 10:18
  por interpretimi ishte mjaft më i komplikuar.
 • 10:18 - 10:21
  Pasi raporti i cilindrit dhe raporti i Bilbës hebraike
 • 10:21 - 10:23
  ndryshojnë në një aspekt kyç.
 • 10:23 - 10:25
  Cilindri babilonez
 • 10:25 - 10:27
  është shkruar nga priftërinjtë
 • 10:27 - 10:29
  e Mardukut, perëndia i madh babilonez.
 • 10:29 - 10:31
  Ndaj, nuk është e habitëshme
 • 10:31 - 10:33
  kur ata thonë që gjithçka që ndodhi ishte falë perëndisë Marduk.
 • 10:33 - 10:36
  "Marduku, ne supozojmë, thërriste Kirin në emër".
 • 10:36 - 10:39
  Marduku mori Kirin përdore,
 • 10:39 - 10:41
  i bën thirrje atij për të mbrojtur popullin e tij
 • 10:41 - 10:44
  dhe i jep atij sundimin e Babilonisë.
 • 10:44 - 10:46
  Marduku i thotë Kirit
 • 10:46 - 10:48
  të bëjë këto gjëra të mëdha, bujare
 • 10:48 - 10:50
  ti japi popullit lirinë.
 • 10:50 - 10:52
  Kjo është arsyeja pse ne të gjithë duhet ti jemi mirënjohës
 • 10:52 - 10:54
  dhe adhurojmë Mardukun.
 • 10:54 - 10:56
  Shkrimtarët hebrenj
 • 10:56 - 10:58
  në Dhjatën e Vjetër,
 • 10:58 - 11:01
  nuk do të mbeteni të befasuar kur të mësoni
 • 11:01 - 11:03
  që kanë një pikëpamje tjetër.
 • 11:03 - 11:05
  Për ta, sigurisht, është e pamundur që Marduku
 • 11:05 - 11:07
  bëri që gjithë kjo të ndodhë.
 • 11:07 - 11:09
  Ai mund të jetë vetëm Jehovai.
 • 11:09 - 11:11
  Dhe kështu në Isaia,
 • 11:11 - 11:13
  ne kemi tekste të mrekullueshme
 • 11:13 - 11:15
  që i japin të gjithë meritën,
 • 11:15 - 11:16
  jo Mardukut
 • 11:16 - 11:19
  por Zotit, Perëndisë së Izraelit --
 • 11:19 - 11:21
  Zoti, Perëndia i Izraelit
 • 11:21 - 11:23
  i cili gjithashtu thirri Kirin me emër,
 • 11:23 - 11:26
  po ashtu e mori Kirin përdore
 • 11:26 - 11:28
  dhe i tha të mbronte popullin e tij.
 • 11:28 - 11:30
  Është një shembull i shquar
 • 11:30 - 11:34
  e dy përvetësimeve të ndryshme të priftërinjve të njëjtës ngjarje,
 • 11:34 - 11:36
  dy përvetësime të ndryshme fetare
 • 11:36 - 11:38
  të fakteve politike.
 • 11:38 - 11:40
  Perëndia, ne e dimë,
 • 11:40 - 11:42
  është zakonisht nga ana e ushtrive të mëdha.
 • 11:42 - 11:45
  Pyetja është, cili zot ishte ai?
 • 11:45 - 11:47
  Debati turbullon
 • 11:47 - 11:49
  të gjithë në shekullin e 19
 • 11:49 - 11:51
  të kuptojnë se shkrimet e shenjta hebraike
 • 11:51 - 11:54
  janë pjesë e një bote shumë më të gjerë të fesë.
 • 11:54 - 11:56
  Dhe kjo është mjaft e qartë
 • 11:56 - 11:59
  cilindri është më i vjetër se teksti i Isaias,
 • 11:59 - 12:01
  dhe akoma, Jehovai po flet
 • 12:01 - 12:03
  me fjalë shumë të ngjashme
 • 12:03 - 12:05
  me ato të përdorura nga Marduk.
 • 12:05 - 12:08
  Ka një ndjenjë të vogël që Isaia e di këtë,
 • 12:08 - 12:10
  pasi ai thotë,
 • 12:10 - 12:13
  po flet Zoti, natyrisht,
 • 12:13 - 12:15
  "Unë të kam thirrur ty në emër
 • 12:15 - 12:17
  edhe pse ti nuk ke njohur mua. "
 • 12:17 - 12:19
  Unë mendoj se është e njohur
 • 12:19 - 12:21
  se Kiri nuk e kupton
 • 12:21 - 12:24
  se ai është duke vepruar nën urdhërat e Jehovait.
 • 12:24 - 12:27
  Dhe në mënyrë të barabartë, ai do të ketë qenë i befasuar që ai ishte duke vepruar nën urdhërat e Mardukut.
 • 12:27 - 12:29
  Sepse interesant, sigurisht,
 • 12:29 - 12:31
  Kiri është një iranian i mirë
 • 12:31 - 12:33
  me një seri krejtësisht të ndryshme të perëndive
 • 12:33 - 12:35
  që nuk janë përmendur në ndonjë nga këto tekste.
 • 12:35 - 12:37
  (Të qeshura)
 • 12:37 - 12:39
  Ky është viti 1879.
 • 12:39 - 12:41
  Kaluan 40 vjet
 • 12:41 - 12:44
  dhe jemi në vitin 1917,
 • 12:44 - 12:46
  cilindri hyn në një botë tjetër.
 • 12:46 - 12:48
  Këtë herë, politika reale
 • 12:48 - 12:50
  e botës bashkëkohore --
 • 12:50 - 12:53
  viti i Deklaratës Balfour,
 • 12:53 - 12:56
  viti kur pushteti i ri perandorak në Lindjen e Mesme, Britania,
 • 12:56 - 12:58
  vendos se do të deklarojë
 • 12:58 - 13:00
  një atdhe Hebraik,
 • 13:00 - 13:02
  që do lejojë
 • 13:02 - 13:04
  kthimin e çifutëve.
 • 13:04 - 13:06
  Përgjigja e kësaj
 • 13:06 - 13:09
  nga popullata çifute në Evropën Lindore është rapsodike.
 • 13:09 - 13:11
  Dhe në të gjithë Evropën Lindore,
 • 13:11 - 13:13
  çifutët vinin fotografinë e Kirit
 • 13:13 - 13:15
  dhe mbretit Gjergj V
 • 13:15 - 13:17
  krah për krah --
 • 13:17 - 13:19
  dy sundimtarët e mëdhenj
 • 13:19 - 13:22
  të cilët lejuan kthimin në Jeruzalem.
 • 13:22 - 13:25
  Cilindri i Kirit u kthye në dispozicion të publikut
 • 13:25 - 13:27
  Dhe teksti i tij
 • 13:27 - 13:30
  një demostrim i asaj që po ndodhte
 • 13:30 - 13:33
  pas luftës në fund të vitit 1918
 • 13:33 - 13:36
  është pjesë e një plani hyjnor.
 • 13:36 - 13:38
  Të gjithë ne e dimë se çndodhi.
 • 13:38 - 13:41
  Shteti i Israelit u themelua,
 • 13:41 - 13:44
  50 vjet më vonë, nga fundi i viteve 60,
 • 13:44 - 13:47
  është e qartë që roli i Britanisë si fuqi imperialiste kish marrë fund.
 • 13:47 - 13:50
  Një histori tjetër e cilindrit fillon.
 • 13:50 - 13:52
  Rajoni, Mbretëria e Bashkuar dhe ShBA vendosin,
 • 13:52 - 13:55
  si duhet të ruhen nga komunizmi,
 • 13:55 - 13:58
  dhe superfuqia që duhej krijuar për ta bërë këtë
 • 13:58 - 14:00
  do të ishte Irani, Shahu i Persisë.
 • 14:00 - 14:03
  Ndaj Shahu trilloi një histori iraniane,
 • 14:03 - 14:05
  apo një kthim të historisë iraniane,
 • 14:05 - 14:08
  që vinte atë në qendër të një tradite të madhe
 • 14:08 - 14:10
  dhe shtypi monedha
 • 14:10 - 14:12
  ku tregonte veten
 • 14:12 - 14:14
  me cilindrin e Kirit.
 • 14:14 - 14:17
  Kur kish festimet e tij e mëdha në Persepoli,
 • 14:17 - 14:19
  ai mori cilindrin
 • 14:19 - 14:22
  cilindri u dha hua nga British Museum, shkon në Teheran,
 • 14:22 - 14:24
  dhe eshte pjese e atyre festimeve të mëdha
 • 14:24 - 14:27
  të dinastisë Pahlavi.
 • 14:27 - 14:30
  Cilindri i Kirit, garant i Shahut.
 • 14:30 - 14:33
  10 vjet më vonë, një histori tjetër:
 • 14:33 - 14:35
  Revolucioni iranian, viti 1979.
 • 14:35 - 14:37
  Revolucioni islamik, jo më Kiri;
 • 14:37 - 14:39
  nuk na intereson kjo histori,
 • 14:39 - 14:42
  jemi të interesuar për Iranin islamik --
 • 14:42 - 14:44
  deri sa Iraku,
 • 14:44 - 14:47
  superfuqia e re që kemi vendosur që duhet të jenë në rajon,
 • 14:47 - 14:49
  sulmon.
 • 14:49 - 14:51
  Një tjetër luftë Iran-Irak.
 • 14:51 - 14:53
  Dhe kjo bëhet kritike për iranianët
 • 14:53 - 14:56
  të kujtojnë të kaluarën e tyre madhështore,
 • 14:56 - 14:58
  të kaluarën e tyre madhështore
 • 14:58 - 15:01
  kur luftuan kundër Irakut dhe fituan.
 • 15:01 - 15:03
  U bë kritike për të gjetur një simbol
 • 15:03 - 15:06
  që do të tërheqë së bashku të gjithë iranianët -
 • 15:06 - 15:08
  muslimanët dhe jo-muslimanët,
 • 15:08 - 15:11
  Të krishterët, zoroastrianët, hebrenjtë që jetojnë në Iran,
 • 15:11 - 15:13
  njerëz që janë të devotshëm, jo të devotshëm.
 • 15:13 - 15:16
  Dhe emblemë e dukshme është Kiri.
 • 15:16 - 15:19
  Pra, kur British Museum dhe Muzeu Kombëtar i Teheranit
 • 15:19 - 15:21
  kooperojnë dhe bashkëpunojnë, siç ishim duke bërë,
 • 15:21 - 15:23
  iranianët kërkonin vetëm një gjë
 • 15:23 - 15:25
  si një hua.
 • 15:25 - 15:27
  Ishte i vetmi objekt që ata dëshironin.
 • 15:27 - 15:29
  Donin të merrnin hua cilindrin e Kirit.
 • 15:29 - 15:31
  Vitin e kaluar,
 • 15:31 - 15:35
  cilindri i Kirit vajti në Teheran
 • 15:35 - 15:38
  për herë të dytë.
 • 15:38 - 15:41
  Është vënë në shikim të publikut, brenda këllëfit të tij
 • 15:41 - 15:44
  nga drejtori i Muzeut Kombëtar të Teheranit,
 • 15:44 - 15:47
  njëra nga ato shumë gra në Iran me një pozitë të rëndësishme
 • 15:47 - 15:49
  Zonja Ardakani.
 • 15:49 - 15:51
  Kjo ishte një ngjarje e madhe.
 • 15:51 - 15:54
  Kjo është ana tjetër e së njëjtës pamje.
 • 15:54 - 15:57
  U vizitua në Teheran
 • 15:57 - 15:59
  nga rreth një a dy milion njerëz
 • 15:59 - 16:01
  në hapësirën e disa muajve.
 • 16:01 - 16:03
  Kjo tejkalon çdo ekspozitë të suksesshme
 • 16:03 - 16:05
  në Perëndim.
 • 16:05 - 16:08
  Dhe kjo është objekt i një debati të madh
 • 16:08 - 16:11
  rreth asaj se çfarë cilindri përfaqëson, çfarë Kiri përfaqëson,
 • 16:11 - 16:14
  por mbi të gjitha, si artikulohet Kiri përmes këtij cilindri --
 • 16:14 - 16:17
  Kiri si mbrojtës i mëmëdheut,
 • 16:17 - 16:19
  kampioni, natyrisht, i identitetit iranian
 • 16:19 - 16:21
  dhe i popullit iranian,
 • 16:21 - 16:23
  tolerant me të gjitha fetë.
 • 16:23 - 16:25
  Dhe në Iranin e sotëm,
 • 16:25 - 16:28
  zoroastrianët dhe të krishterët kanë vende të garantuara
 • 16:28 - 16:31
  në parlamentin iranian, diçka për të qënë shumë, shumë krenar.
 • 16:31 - 16:34
  Për të parë këtë objekt në Teheran,
 • 16:34 - 16:36
  mijëra hebrenj që jetojnë në Iran
 • 16:36 - 16:38
  vajtën në Teheran ta shihnin atë.
 • 16:38 - 16:40
  Ai u bë një simbol i madh,
 • 16:40 - 16:42
  një objekt i madh i një debati
 • 16:42 - 16:45
  për atë që Irani është brenda dhe jashtë vendit.
 • 16:45 - 16:48
  A është Irani ende mbrojtës i shtypurve?
 • 16:48 - 16:50
  A e mban Irani popullin e lirë
 • 16:50 - 16:53
  të cilin tiranët e skllavëruan dhe e shpronësuan?
 • 16:53 - 16:56
  Kjo është retorikë marramendëse kombëtare,
 • 16:56 - 16:58
  dhe kjo ishte ishte mbledhur
 • 16:58 - 17:00
  në një rikonstruksion historik
 • 17:00 - 17:02
  për fillimin e kthimit.
 • 17:02 - 17:05
  Këtu shihni cilindrin e zmadhuar të Kirit në skenë
 • 17:05 - 17:08
  me figura madhështore të historisë iraniane
 • 17:08 - 17:10
  të mbledhur për të zënë vend
 • 17:10 - 17:13
  në trashëgiminë e Iranit.
 • 17:13 - 17:15
  Ky ishte një tregim i paraqitur
 • 17:15 - 17:18
  nga presidenti vetë.
 • 17:18 - 17:20
  Dhe për mua,
 • 17:20 - 17:22
  të çoj këtë objekt në Iran,
 • 17:22 - 17:24
  të më lejohet të çoj këtë objekt në Iran
 • 17:24 - 17:26
  ishte që të më lejohej të isha pjesë
 • 17:26 - 17:28
  i një debati të jashtëzakonshëm
 • 17:28 - 17:30
  i çuar në nivelet më të larta
 • 17:30 - 17:32
  për atë që Irani është,
 • 17:32 - 17:35
  sa Irane të ndryshëm janë
 • 17:35 - 17:37
  dhe si historitë e ndryshme të Iranit
 • 17:37 - 17:40
  mund të formësojnë botën sot.
 • 17:40 - 17:43
  Është një debat që është ende duke vazhduar,
 • 17:43 - 17:45
  dhe ende do vazhdojë të gjëmojë,
 • 17:45 - 17:47
  pasi ky objekt
 • 17:47 - 17:49
  është një prej deklaratave të mëdha
 • 17:49 - 17:51
  e aspiratës njerëzore.
 • 17:51 - 17:55
  Ajo qëndron me kushtetutën amerikane.
 • 17:55 - 17:58
  Ai me siguri thotë shumë më tepër në lidhje me liritë reale
 • 17:58 - 18:00
  se Magna Carta.
 • 18:00 - 18:03
  Kjo është një dokument që mund të thotë kaq shumë gjëra,
 • 18:03 - 18:06
  për Iranin dhe për rajonin.
 • 18:06 - 18:08
  Një kopje e këtij
 • 18:08 - 18:10
  ndodhet në OKB.
 • 18:10 - 18:13
  Në Nju Jork këtë vjeshtë, ai do të jetë i pranishëm
 • 18:13 - 18:15
  kur bisedimet e mëdha
 • 18:15 - 18:18
  rreth së ardhmes në Lindjen e Mesme do të fillojnë.
 • 18:18 - 18:20
  Dhe unë dua të përfundoj duke ju pyetur
 • 18:20 - 18:22
  cila do jetë historia e ardhshme
 • 18:22 - 18:24
  në të cilën ky object figuron.
 • 18:24 - 18:26
  Ai do të shfaqet, sigurisht,
 • 18:26 - 18:28
  në shumë histori të Lindjes së Mesme.
 • 18:28 - 18:30
  Dhe cila histori e Lindjes së Mesme,
 • 18:30 - 18:32
  cila histori e botës,
 • 18:32 - 18:34
  doni të shihni
 • 18:34 - 18:36
  duke reflektuar mbi atë çfarë thuhet
 • 18:36 - 18:38
  çfarë shprehet në këtë cilindër?
 • 18:38 - 18:40
  E drejta e popujve
 • 18:40 - 18:42
  të jetojnë së bashku në të njëjtin shtet,
 • 18:42 - 18:44
  të luten në mënyra të ndryshme, të lirë --
 • 18:44 - 18:46
  një Lindje e Mesme, një botë,
 • 18:46 - 18:48
  në të cilën feja nuk është objekt përçarje
 • 18:48 - 18:51
  apo debati.
 • 18:51 - 18:54
  Në botën brenda Lindjes së Mesme për momentin,
 • 18:54 - 18:57
  debatet janë, siç e dini, të mprehtë.
 • 18:57 - 18:59
  Por unë mendoj se është e mundur
 • 18:59 - 19:03
  që zëri më i fuqishëm dhe më i urti prej të gjithë tyre
 • 19:03 - 19:05
  mund të jetë zëri
 • 19:05 - 19:07
  i kësaj gjëje të heshtur,
 • 19:07 - 19:09
  cilindri i Kirit.
 • 19:09 - 19:11
  Faleminderit.
 • 19:11 - 19:15
  (Duartrokitje)
Title:
Neil MacGregor: 2600 vjet histori në një objekt
Speaker:
Neil MacGregor
Description:

Një cilindër balte i mbuluar më shkrime Akadiane, i dëmtuar dhe i thyer, Cilindri i Kirit është një simbol i fuqishëm i tollerancës fetare dhe multi-kulturalismit. Në këtë diskutim interesant Neil MacGregor, drejtor i British Museum, gjurmon 2600 vjet histori të Lindjes së Mesme me anë të këtij objekti.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
19:16
Spartak Ferrollari added a translation

Albanian subtitles

Revisions