Polish subtitles

← Neil MacGregor: 2600 lat historii w jednym przedmiocie.

Get Embed Code
39 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 1 created 03/20/2012 by Marcin Mituniewicz.

 1. Przedmioty, które robimy
 2. mają jedną największą zaletę -
 3. trwają dłużej, niż my.
 4. My umieramy, one zostają.
 5. Mamy jedno życie, one mają ich wiele,
 6. a w każdym z nich mogą znaczyć coś innego.
 7. Oznacza to, że my posiadamy jedną biografię,
 8. a przedmioty mają ich wiele.
 9. Chcę dziś opowiedzieć

 10. historię, biografię - a raczej biografie -
 11. pewnego nadzwyczajnego przedmiotu.
 12. pewnego nadzwyczajnego przedmiotu.
 13. Zgodzę się, że nie wygląda okazale.
 14. Zgodzę się, że nie wygląda okazale.
 15. Jest mniej więcej wielkości piłki do rugby.
 16. Wykonany z gliny,
 17. został ufromowany
 18. w cylindryczny kształt,
 19. wyryto na nim gęste napisy,
 20. a potem wysuszono na słońcu.
 21. Jak możecie zobaczyć
 22. jest trochę poobijany,
 23. co nie jest zaskakujące,
 24. bo powstał 2500 lat temu,
 25. a odkryto go w roku 1879.
 26. a odkryto go w roku 1879.
 27. Jednak dziś przedmiot ten
 28. Jednak dziś przedmiot ten
 29. gra jedną z głównych ról
 30. na politycznej scenie Bliskiego Wschodu.
 31. Jest to obiekt, wokół którego
 32. powstały fascynujące historie,
 33. które bynajmniej nie są jeszcze opowiedziane do końca.
 34. Opowieść zaczyna się

 35. podczas wojny iracko-irańskiej
 36. oraz szeregiem wydarzeń,
 37. których kulminacją
 38. stała się inwazja na Irak
 39. zagranicznych wojsk
 40. oraz obalenie despotycznego władcy
 41. i natychmiastowa zmiana reżimu.
 42. Chciałbym zacząć
 43. od pierwszego epizodu w sekwencji zdarzeń,
 44. który większość z was powinna znać.
 45. To uczta Baltazara -
 46. dlatego, że mówimy o wojnie irańsko-irackiej
 47. z roku 539 przed naszą erą.
 48. Analogie między zdarzeniami
 49. Analogie między zdarzeniami
 50. z roku 539 p.n.e., a tymi z 2003 są uderzające.
 51. z roku 539 p.n.e., a tymi z 2003 są uderzające.
 52. Patrzycie na obraz Rembrandta,
 53. który znajduje się w National Gallery w Londynie.
 54. Ilustruje on tekst proroka Daniela
 55. z hebrajskiej Biblii.
 56. Wszyscy z grubsza znamy tę opowieść.
 57. Baltazar, syn Nabuchodonozora,

 58. tego samego który podbił Izrael, złupił Jerozolimę
 59. i pojmał Żydów, których zawiódł do Babilonu.
 60. i pojmał Żydów, których zawiódł do Babilonu.
 61. Nie tylko Żydów, bo zrabował też naczynia świątynne.
 62. Splądrował i zbezcześcił przybytek.
 63. Wspaniałe złote naczynia ze świątyni w Jerozolimie
 64. zostały zabrane do Babilonu.
 65. Jego syn Baltazar
 66. postanowił wyprawić ucztę.
 67. Aby była jeszcze bardziej ekscytująca,
 68. do ogólnej zabawy dodał szczyptę świętokradztwa,
 69. wprowadzając świątynne naczynia.
 70. Trwała już wtedy wojna z Irańczykami,
 71. z królem Persji.
 72. Prorok Daniel pisze, że tej nocy,

 73. gdy zabawa trwała w najlepsze,
 74. ukazała się ręka, która napisała na ścianie,
 75. "Zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki,
 76. twoje królestwo uległo podziałowi;
 77. oddano je Medom i Persom".
 78. Tej samej nocy
 79. Cyrus, król Persów, wkroczył do Babilonu
 80. i skończyły się rządy Baltazara.
 81. To oczywiście wielki moment w historii ludu żydowskiego.
 82. To oczywiście wielki moment w historii ludu żydowskiego.
 83. To oczywiście wielki moment w historii ludu żydowskiego.
 84. To wspaniała opowieść, którą wszyscy znamy.
 85. "Pismo na ścianie"
 86. to fraza z naszego codziennego języka.
 87. To, co działo się później, było niezwykłe,
 88. To, co działo się później, było niezwykłe,
 89. w tym miejscu nasz cylinder
 90. pojawia się w tej opowieści.
 91. Cyrus, król Persów

 92. wkroczył do Babilonu bez walki.
 93. Wielkie imperium Babilonu,
 94. rozciągające się od środkowo-południowego Iraku
 95. po Morze Śródziemne,
 96. wpadło w ręce Cyrusa.
 97. Cyrus wydał oświadczenie.
 98. Tym właśnie jest cylinder,
 99. deklaracją władcy kierowanego przez Boga,
 100. który obalił irackiego despotę
 101. i zamierzał dać wolność ludziom.
 102. W dźwięcznym babilońskim -
 103. a było to spisane w tym języku -
 104. powiedział, "Jam jest Cyrus, król wszechświata,
 105. król wspaniały i potężny,
 106. król Babilonu, król czterech stron świata".
 107. Jak widzicie, są to niemal hiperbole.
 108. To prawdopodobnie
 109. pierwsze znane ogłoszenie prasowe
 110. wydane przez zwycięską armię.
 111. wydane przez zwycięską armię.
 112. Zostało napisane, o czym przekonamy się później,
 113. przez bardzo zdolnych specjalistów od P.R.
 114. Hiperbola nie jest zbyt zaskakująca.
 115. Co zamierzał zrobić wspaniały i potężny król,

 116. władca czterech stron świata?
 117. Chciał ogłosić, że podbijając Babilon,
 118. natychmiast puści wolno wszystkie ludy,
 119. które Babilończycy - Nabuchodonozor i Baltazar - zniewolili.
 120. które Babilończycy - Nabuchodonozor i Baltazar - zniewolili.
 121. które Babilończycy - Nabuchodonozor i Baltazar - zniewolili.
 122. Pozwoli powrócić im do swoich krajów.
 123. Co ważniejsze, zezwoli im
 124. na zabranie ze sobą
 125. bożków, posągów i naczyń świątynnych,
 126. bożków, posągów i naczyń świątynnych,
 127. które zostały im wcześniej odebrane.
 128. Wszystkie ludy represjonowane przez Babilończyków
 129. powrócą do domów
 130. i zabiorą ze sobą swoich bogów.
 131. Będą mogli odbudować ołtarze
 132. i czcić swoich bogów
 133. na własny sposób, u siebie.
 134. Ten przedmiot to dekret, który jest dowodem na to,
 135. Ten przedmiot to dekret, który jest dowodem na to,
 136. że Żydzi po zesłaniu do Babilonu
 137. że Żydzi po zesłaniu do Babilonu
 138. i latach spędzonych u jego wód,
 139. opłakując Jerozolimę, jaką pamiętali,
 140. mogą teraz wrócić do domu.
 141. Pozwolono im powrócić do Jerozolimy
 142. i odbudować świątynię.
 143. To najważniejszy dokument

 144. w dziejach Żydów.
 145. Księga Kronik i Księga Ezdrasza w Biblii hebrajskiej
 146. wspominają o tym donośnym głosem.
 147. Jest to żydowska wersja
 148. tej samej historii.
 149. "Tak mówi Cyrus, król perski:
 150. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios,
 151. I On mi rozkazał
 152. zbudować Mu dom w Jerozolimie w Judzie.
 153. Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś,
 154. to niech Bóg jego będzie z nim;
 155. a niech idzie do Jerozolimy w Judzie [...]"
 156. a niech idzie do Jerozolimy w Judzie [...]"
 157. Motyw powrotu to wciąż stały element
 158. Motyw powrotu to wciąż stały element
 159. w świecie judaizmu.
 160. w świecie judaizmu.
 161. Jak wszyscy wiemy ten powrót z wygnania
 162. i budowa drugiej świątyni
 163. przekształciły judaizm.
 164. Ta zmiana,
 165. ta wielka chwila w historii,
 166. była możliwa dzięki Cyrusowi, królowi Persji,
 167. co przekazano po hebrajsku w Biblii,
 168. a po babilońsku w glinie.
 169. Dwa doniosłe teksty

 170. i ani słowa o polityce?
 171. To, co wówczas się działo,
 172. to fundamentalny przełom w historii Bliskiego Wschodu.
 173. Imperia Iranu, Medów i Persów zjednoczyły się
 174. pod panowaniem Cyrusa,
 175. stając się pierwszym wielkim mocarstwem.
 176. Swoje dzieło Cyrus zaczął w roku 530 p.n.e.
 177. Do czasu, kiedy na tron wstąpił Dariusz,
 178. całe wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego
 179. było pod kontrolą Persów.
 180. To królestwo to w zasadzie
 181. cały dzisiejszy Bliski Wschód
 182. i właśnie ono nadało kształt temu regionowi.
 183. Wcześniej nie istniało równie wielkie imperium.
 184. Co ważniejsze, było to pierwsze
 185. Co ważniejsze, było to pierwsze
 186. multikulturowe i wielowyznaniowe
 187. państwo na wielką skalę.
 188. Wymagało zarządzania w zupełnie nowy sposób.
 189. Koniecznie było stosowanie wielu języków.
 190. Świadczy o tym fakt, że dekret ten jest w języku babilońskim.
 191. Należało uwzględnić odmienne przyzwyczajenia,
 192. różne ludy, religie, wyznania.
 193. Cyrus respektował to wszystko.
 194. Stworzył on model,

 195. w oparciu o który można zarządzać
 196. wielonarodowym, wielowyznaniowym, multikulturowym społeczeństwem.
 197. W rezultacie tego
 198. powstało imperium, obejmujące tereny widoczne na ekranie,
 199. które stabilnie funkcjonowało przez 200 lat,
 200. aż zburzył je Aleksander.
 201. Pozostało wspomnienie po Bliskim Wschodzie
 202. jako całości, gdzie ludzie różnych wyznań
 203. mogli żyć razem.
 204. Greckie najazdy położyły temu koniec.
 205. Oczywiście Aleksander nie mógł utrzymać swojego rządu,
 206. który uległ rozdrobnieniu.
 207. Jednak to, co zaproponował Cyrus,
 208. pozostało absolutnie kluczowe.
 209. Grecki historyk Ksenofont

 210. napisał swoją "Cyropedię",
 211. gdzie przedstawił Cyrusa jako wielkiego władcę.
 212. W kulturze późniejszej Europy
 213. Cyrus pozostał wzorem.
 214. Oto obraz z XVI wieku,
 215. który pokazuje, jak powszechnym
 216. szacunkiem się cieszył.
 217. Książka Ksenofonta o Cyrusie
 218. i o tym jak rządzić różnorodnym społeczeństwem
 219. była jednym z najważniejszych podręczników,
 220. które zainspirowały ojców-założycieli
 221. rewolucji amerykańskiej.
 222. Jefferson bardzo podziwiał
 223. ideały Cyrusa,
 224. oczywiście w odniesieniu do idei XVIII wieku
 225. dotyczących tego, jak budować tolerancję religijną w nowym państwie.
 226. dotyczących tego, jak budować tolerancję religijną w nowym państwie.
 227. W tym czasie w Babilonie

 228. nie działo się dobrze.
 229. Po Aleksandrze i rządach innych mocarstw
 230. Babilon popada w ruinę,
 231. wszystkie ślady po wielkim imperium znikają, aż do 1879 roku,
 232. wszystkie ślady po wielkim imperium znikają, aż do 1879 roku,
 233. gdy odnaleziony zostaje cylinder
 234. przez zespół archeologów z British Museum.
 235. Pojawia się on w innej historii,
 236. którą jest wielka debata
 237. z połowy XIX wieku:
 238. Czy zapisy w Biblii są wiarygodne? Czy można im ufać?
 239. O powrocie Żydów i dekrecie Cyrusa wiedzieliśmy
 240. O powrocie Żydów i dekrecie Cyrusa wiedzieliśmy
 241. jedynie z hebrajskiej Biblii.
 242. Nie było innych dowodów.
 243. I nagle się pojawiły.
 244. Pojawiła się też ekscytacja
 245. wśród tych, których wiara w słowa Biblii
 246. i akt stworzenia została wcześniej zachwiana
 247. przez teorię ewolucji, czy geologię.
 248. W ręku mieli dowód,
 249. że Biblia jest historycznie prawdziwa.
 250. To był ważny moment XIX wieku.
 251. W tym momencie oczywiście wszystko się komplikuje.

 252. Fakty się zgadzały,
 253. hurra archeolodzy,
 254. jednak interpretacja okazała się bardziej skomplikowana.
 255. Relacja zapisana na cylindrze i relacja z Biblii hebrajskiej
 256. różnią się w jednej kluczowej sprawie.
 257. Na babilońskim cylindrze
 258. napisy wyryli kapłani
 259. wielkiego bóstwa Babilonu, Marduka.
 260. Co nie jest zaskakujące,
 261. mówią nam, że wszystko to uczynił Marduk.
 262. "Marduk zawołał Cyrusa po imieniu".
 263. Marduk wziął Cyrusa za rękę
 264. i wezwał, aby prowadził swój lud
 265. i władał Babilonem.
 266. Marduk powiedział Cyrusowi,
 267. że uczyni wspaniale i wielkodusznie,
 268. puszczając ludzi wolno.
 269. Dlatego też powinniśmy być wdzięczni
 270. i czcić Marduka.
 271. Hebrajscy autorzy

 272. Starego Testamentu,
 273. co was nie zaskoczy,
 274. mają inny pogląd na tę sprawę.
 275. Dla nich, rzecz jasna, Marduk
 276. w żadnym razie nie mógł tego sprawić.
 277. To mógł być tylko Jehowa.
 278. W księdze Izajasza
 279. mamy cudowne zapisy,
 280. przypisujące zasługi nie Mardukowi,
 281. przypisujące zasługi nie Mardukowi,
 282. a Panu Bogu Izraela,
 283. a Panu Bogu Izraela,
 284. który też wołał Cyrusa po imieniu,
 285. również wziął go za rękę
 286. i powiedział, aby prowadził swój lud.
 287. To niezwykły przykład
 288. na przywłaszczenie sobie praw do tego samego wydarzenia
 289. przez kapłanów dwóch różnych religii,
 290. na pozyskanie faktu politycznego.
 291. Jak wiemy Bóg

 292. zazwyczaj stoi po stronie wielkich armii.
 293. Powstaje pytanie, który był to bóg?
 294. Debata zakłóciła spokój
 295. wszystkich w XIX wieku,
 296. gdy zrozumieli, że Biblia hebrajska
 297. należy do znacznie szerszego świata religii.
 298. Bezsporne jest to,
 299. że cylinder jest starszy niż tekst Izajasza,
 300. a jednak Jehowa przemawia
 301. w słowach podobnych
 302. do tych Marduka.
 303. Mam pewne przeczucia, że Izajasz o tym wie,
 304. ponieważ mówi,
 305. że są to oczywiście słowa Boga,
 306. "Ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu [...]
 307. [...] chociaż Mnie nie znałeś".
 308. Myślę, że możemy przyjąć,
 309. iż Cyrus nie zdaje sobie sprawy z tego,
 310. że działa na rozkaz Jehowy.
 311. Byłby tak samo zaskoczony, że kierowały nim rozkazy Marduka.
 312. Wszystko dlatego,
 313. że Cyrus to dobry Irańczyk
 314. wyznający zupełnie innych bogów,
 315. których nie ma w żadnym z tych tekstów.
 316. (śmiech)

 317. To było w roku 1879.

 318. Mija 40 lat
 319. i mamy rok 1917,
 320. kiedy cylinder wkracza w inny świat.
 321. Tym razem jest to czas realnej, nowoczesnej polityki,
 322. Tym razem jest to czas realnej, nowoczesnej polityki,
 323. rok Deklaracji Balfoura,
 324. rok w którym nowa potęga na Bliskim Wschodzie, Wielka Brytania,
 325. decyduje, że ogłosi
 326. powstanie państwa żydowskiego
 327. oraz pozwoli Żydom tam powrócić.
 328. oraz pozwoli Żydom tam powrócić.
 329. Odpowiedź na to ze strony
 330. populacji Żydów w Europie Wschodniej jest entuzjastyczna.
 331. W całej Europie Wschodniej
 332. Żydzi pokazują podobizny Cyrusa i Jerzego V,
 333. Żydzi pokazują podobizny Cyrusa i Jerzego V,
 334. obok siebie mamy dwóch wielkich władców,
 335. obok siebie mamy dwóch wielkich władców,
 336. którzy pozwolili na powrót do Jerozolimy.
 337. Cylinder Cyrusa powraca na widok publiczny,
 338. a tekst na nim zapisany
 339. staje się demonstracją dlaczego to,
 340. co zdarzy się po wojnie w roku 1918
 341. jest częścią boskiego planu.
 342. Wszyscy wiemy, co się wydarzyło.
 343. Powstało państwo Izrael,
 344. a 50 lat później, pod koniec lat 60.,
 345. stało się jasne, że Wielka Brytania straciła status imperium.
 346. Zaczyna się inna opowieść o cylindrze.
 347. Wielka Brytania i USA decydują,

 348. że region trzeba chronić przed komunizmem
 349. i supermocarstwem, które zostanie do tego stworzone
 350. będzie Iran wraz ze swoim szachem.
 351. Szach pisze nową historię Iranu,
 352. nawiązuje do jego dziejów,
 353. co umieszcza go w centrum wielkiej tradycji.
 354. Zaczyna wybijać monety
 355. ze swoją podobizną
 356. w towarzystwie cylindra Cyrusa.
 357. Na wielkie obchody w Persepolis
 358. ściąga do Teheranu cylinder,
 359. wypożyczony przez British Museum,
 360. który staje się częścią wielkiego święta
 361. dynastii Pahlavich.
 362. Cylinder Cyrusa - gwarant szacha.
 363. Mija 10 lat i mamy kolejną opowieść -

 364. rewolucja islamska 1979 roku,
 365. nie będzie tu mowy o Cyrusie.
 366. Nie interesujemy się tą historią,
 367. a islamskim Iranem.
 368. Aż do czasów Iraku,
 369. jest to nowe regionalne mocarstwo namaszczone przez wszystkich,
 370. które przypuszcza atak.
 371. Potem mamy kolejną wojnę irańsko-iracką.
 372. Kluczowa dla Irańczyków staje się
 373. pamięć o wspaniałej przeszłości,
 374. kiedy walczyli z Irakiem i wygrywali.
 375. kiedy walczyli z Irakiem i wygrywali.
 376. Kluczowe jest znalezienie symbolu,
 377. który zjednoczy wszystkich Irańczyków,
 378. muzułmanów i nie-muzułmanów,
 379. chrześcijan, zoroastrian, czy żydów w Iranie,
 380. ludzi pobożnych i mniej religijnych.
 381. Oczywistym emblematem jest Cyrus.
 382. Gdy British Museum i Narodowe Muzeum Iranu w Teheranie

 383. podejmują trwającą do dziś współpracę,
 384. Irańczycy chcą wypożyczyć tylko jedną rzecz.
 385. Irańczycy chcą wypożyczyć tylko jedną rzecz.
 386. Jest to jedyny przedmiot, którego chcą.
 387. Chcą wypożyczyć cylinder Cyrusa.
 388. W zeszłym roku
 389. cylinder Cyrusa pojechał do Teheranu
 390. po raz drugi.
 391. Widzimy go tu wyeksponowanego w gablocie
 392. przez panią dyrektor Narodowego Muzeum w Teheranie,
 393. jedną z wielu kobiet w Iranie na wysokim stanowisku,
 394. panią Ardakani.
 395. To było wielkie wydarzenie.
 396. Tu mamy zdjęcie z drugiej strony.
 397. W Teheranie przedmiot obejrzało
 398. od jednego do dwóch milionów ludzi
 399. w przeciągu kilku miesięcy.
 400. To więcej odwiedzających, niż widzów hitów kasowych na zachodzie.
 401. To więcej odwiedzających, niż widzów hitów kasowych na zachodzie.
 402. Przedmiotem wielkiej debaty jest to,
 403. jakie znaczenie ma cylinder Cyrusa,
 404. co władca chciał przekazać za pomocą tego przedmiotu.
 405. Cyrus jako obrońca ojczyzny,
 406. bohater irańskiej tożsamości
 407. i ludu tego kraju,
 408. tolerujący wszystkie wyznania.
 409. We współczesnym Iranie
 410. zoroastrianie i chrześcijanie mają gwarantowane miejsca
 411. w irańskim parlamencie, co jest powodem do wielkiej dumy.
 412. Aby zobaczyć ten przedmiot,

 413. tysiące Żydów mieszkających w Iranie
 414. przyjechało do Teheranu.
 415. Stał się wspaniałym symbolem
 416. i powodem dyskusji,
 417. czym jest Iran u siebie i za granicą.
 418. Czy Iran nadal będzie obrońcą uciśnionych?
 419. Czy puści wolno ludzi,
 420. zniewolonych i ograbionych przez tyranów?
 421. Jest to mocna narodowa retoryka,
 422. która widoczna była w całej okazałości
 423. podczas wielkiej uroczystości
 424. z okazji powrotu cylindra.
 425. Widzimy tu go na scenie, w dużym powiększeniu,
 426. w towarzystwie wielkich postaci z irańskiej historii,
 427. starających się znaleźć miejsce
 428. w spuściźnie tego kraju.
 429. Tę opowieść prezentował
 430. sam prezydent Iranu.
 431. Dla mnie możliwość zabrania tego przedmiotu do Iranu

 432. Dla mnie możliwość zabrania tego przedmiotu do Iranu
 433. Dla mnie możliwość zabrania tego przedmiotu do Iranu
 434. stanowi zaproszenie do uczestnictwa
 435. w niezwykłej debacie,
 436. prowadzonej na najwyższym szczeblu,
 437. o tym, czym Iran jest,
 438. czy istnieją różne "Irany"
 439. i jak odmienne historie tego kraju
 440. mogą kształtować dzisiejszy świat.
 441. Jest to debata, która ciągle trwa
 442. i wciąż będzie burzliwa,
 443. bo obiekt ten
 444. to jedna ze wspaniałych deklaracji
 445. dotyczących ludzkich aspiracji.
 446. Stoi ramię w ramię z amerykańską konstytucją.
 447. Z pewnością mówi więcej o prawdziwych wolnościach,
 448. niż Wielka Karta Swobód.
 449. Jest to dokument, który może mieć wiele znaczeń
 450. dla Iranu i dla regionu.
 451. Jego replika

 452. znajduje się w ONZ.
 453. Będzie obecna tej jesieni w Nowym Jorku,
 454. gdy rozpoczną się wielkie debaty
 455. nad przyszłością Bliskiego Wschodu.
 456. Chciałbym zakończyć pytając was,
 457. jaka będzie następna opowieść
 458. z udziałem tego przedmiotu.
 459. Pojawi się zapewne
 460. w wielu historiach z Bliskiego Wschodu.
 461. Jaką historię tego regionu,
 462. jaką historię świata
 463. chcecie zobaczyć
 464. w odniesieniu do przesłania,
 465. jakie zawarte jest w cylindrze?
 466. Prawo ludzi
 467. do życia razem w jednym państwie,
 468. do wolności wyznania -
 469. na Bliskim Wschodzie i na świecie -
 470. gdzie religia nie jest przyczyną podziałów i kwestią dyskusji
 471. gdzie religia nie jest przyczyną podziałów i kwestią dyskusji
 472. Dziś na Bliskim Wschodzie

 473. debaty są ostre.
 474. Myślę, że jednak możliwe jest,
 475. aby najmocniejszym i najmądrzejszym głosem
 476. z powodzeniem było wołanie
 477. tego niemego przedmiotu,
 478. którym jest cylinder Cyrusa.
 479. Dziękuję.

 480. --- Cytaty pochodzą z Biblii Tysiąclecia ---